A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit

By:
A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit

"Inima credincioşilor Mei este cerul Meu, iar trupul cel curat şi neîntinat al acestora este aşternutul lui Dumnezeu, şi iată, sunt purtat de cei ce sunt ai Mei, şi sunt cu cuvântul prin ei, căci aşa este Dumnezeu, este prin prooroci, este prin purtătorii de Dumnezeu."


Posts and Comments
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please state which piece of work has been copied. en en_US