Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

The Bible, New Testament, In Danish

By:
User: silviya
The Bible, New Testament, In Danish


1. Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtsbog.
2. Abraham Avlede Isak; Og Isak Avlede Jakob; Og Jakob Avlede Juda
Og Hans Brødre;
3. Og Juda Avlede Fares Og Zara Med thamar; Og Fares Avlede Esrom;
Og Esrom Avlede Aram;
4. Og Aram Avlede Aminadab; Og Aminadab Avlede Nasson; Og Nasson
Avlede Salmon;
5. Og Salmon Avlede Boas Med rakab; Og Boas Avlede Obed med ruth;
Og Obed avlede Isaj;
6. Og Isaj Avlede Kong David; Og David Avlede Salomon Med urias'S
Hustru;
7. Og Salomon Avlede Roboam; Og Roboam Avlede Abia; Og Abia Avlede
Asa;
8. Og Asa Avlede Josafat; Og Josafat Avlede Joram; Og Joram Avlede
Ozias;
9. Og Ozias Avlede Joatham; Og Joatham Avlede Akas; Og Akas Avlede
Ezekias;
10. Og Ezekias Avlede Manasse; Og Manasse Avlede Amon; Og Amon
Avlede Josias;
11. Og Josias Avlede Jekonias Og Hans Brødre På Den Tid, Da
Bortførelsen Til Babylon Fandt Sted.
12. Men Efter Bortførelsen Til Babylon Avlede Jekonias Salathiel; Og
Salathiel Avlede Zorobabel;
13. Og Zorobabel Avlede Abiud; Og Abiud Avlede Eliakim: Og Eliakim
Avlede Azor;
14. Og Azor Avlede Sadok; Og Sadok Avlede Akim; Og Akim Avlede
Eliud;
15. Og Eliud Avlede Eleazar; Og Eleazar Avlede Matthan; Og Matthan
Avlede Jakob;
16. Og Jakob Avlede Josef, Marias Mand; Af Hende Blev Jesus Født,
Som Kaldes Kristus.
17. Altså Ere Alle Slægtledene Fra Abraham Indtil David Fjorten
Slægtled, Og Fra David Indtil Bortførelsen Til Babylon Fjorten
Slægtled, Og Fra Bortførelsen Til Babylon Indtil Kristus Fjorten
Slægtled.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US