Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

The Exodus (Afrikaans version)

Die Uittog By:
The Exodus (Afrikaans version)

As the days of My servant, Moses, and My people, Israel, I will again do the great exodus. All this will happen in the Spirit. This will be the last exodus, for everything that happened in the beginning will again happen in the end. As in the days of old, I will again rise up My prophets and they will speak with authority given by the Father.

 

Language: Afrikaans

Soos in die dae van My dienaar, Moses, en My volk, Israel, sal Ek weer die uittog doen. Al hierdie sal in die Gees gebeur. Baie met oop oë sal hierdie skuif sien en daaraan deelneem. Hierdie sal die laaste uittog wees, want alles wat in die begin gebeur het sal weer in die einde gebeur. Die plae het alreeds begin. Soos in die dae van ouds gaan Ek My profete oprig en hulle sal spreek met outoriteit wat deur die Vader gegee is. My Johannes die Dopers sal uitroep vanuit die wildernis:”…Berei die weg van die Here, maak Sy paaie reguit!”

 

Alle skrifverwysings en aantekeninge kom uit die Bybel in Afrikaans (1953 vertaling)

 

http://www.mediafire.com/download/6a40b3a22xf9n6n/die-uittog.pdf

 

https://www.smashwords.com/books/view/119519

 

http://marriagesupper.wix.com/propheticalredirect


Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US