Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Împărăţia de o mie de ani

By:
A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Împărăţia de o mie de ani
"Oare, n-a venit vremea să aşez la loc împărăţia Mea cea zidită acum două mii de ani? Şi iarăşi zic: am stat două zile în mormânt, iar a treia zi am înviat şi am aşezat împărăţia Mea. Am stat două mii de ani aşteptând învierea făpturii pentru care am murit Eu, iar a treia mie de ani este ziua învierii, ziua Domnului. Amin.
Iată taina cea despre veacuri, că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani. Această taină nu mai este ascunsă, că o zi înaintea Mea este ca o mie de ani, şi o mie de ani, ca o singură zi, şi Eu nu zăbovesc cu făgăduinţa Mea.
Două mii de ani am tăcut ca în mormânt, iar a treia mie de ani este învierea, iar Eu sunt începătura învierii, precum este scris despre Mine şi despre înviere în Scripturi."

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

██████████████░ ︀Loading… ︀99% ︀➵ WWW.DATE4FUQ.COM?_ebook-domnul-a-doua-venire-a-domnului-iisus-hristos-imp-259-r-259-355-ia-de-o-mie-de-ani

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US