Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Металургия на думите

By:
Металургия на думите
Металургия на думите по дух е книга от репортажи за събития, които не влизат в новините, но са важни за оцеляването на нашата човешка чувствителност.

По някакъв начин сборникът е по-близък до духа на Discovery и National geographic отколкото до традиционната белетристика. Перото на автора представя случки, с които се заминават съвременните студии за научно-популярни филми, но с изрази, които са еталон за майсторство в разказа. Самият словоред е брилянтно изчистен от клишета и е образец за въздействащи конструкции на речта.

Книгата съдържа над 120 текста, с изумителен изказ, които са като филми от случки с глобално значение: жабешките сватби, астрономическия феномен „пролет”, върколаците в леглата, хората преди пещерите, варенето на ракия, последните призраци...

Сто и шейсет цветни страници, илюстрирани със снимки на каменни и дървени феноменални форми от музея на камъка и дървото „Тера Фантастика”.

This eBook is available at the following stores (among others):

and in many other eBook-stores

$2.99
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove gq581099341be35_1407916830.1204259396 978-3-7368-3205-3 Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US