Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs
Bible

1. Moj¸í¨ova 1

 

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Bo¸í vzná¨el se nad vodami. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4 A viděl Bůh světlo, ¸e bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. 6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!


This eBook is available at the following stores (among others):

and in many other eBook-stores

€0.00
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove helfen.aus.dank_1349777861.0312170982 978-3-7309-5113-2 Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US