Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

De Leeuw Van Vlaanderen (fiscle Part-11) Of De Slag Der Gulden Sporen

By:
User: silviya
De Leeuw Van Vlaanderen (fiscle Part-11)   Of  De Slag Der Gulden Sporen
Wanneer Men Met Een Zucht Naar Vaderlandse Roem De Kronieken Doorbladert,
Komt Een Aandoening van Spijt En Schaamte Ons Treffen, Bij De Overtuiging
Dat Wij Onze Vaderen Zo Weinig Gelijken. Zij Roemden Op De Naam Van Vlaming
Als Op De Grootste Eretitel Welke Hun Kon Toegevoegd Worden, En Dankten God
Dat Het Hem Beliefd Had Hen Op Die Heldenbodem Te Laten Geboren Worden.--En
Dit Was Geen Ijdele Waan, Geen Overdreven Liefde Tot Het Vaderland.
Diezelfde Mannen, Die Aldus Op Hun Naam Roemden, Hadden Dezelve Groot En
Heerlijk Voor Al De Volken Der Wereld Gemaakt. Zij Droegen Hun Zegerijke
Zwarte Leeuw Van Vlaanderen In de Verste Streken,--In Palestina, In
Griekenland, In italië,

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

O︀p︀e︀n︀ ︀L︀i︀n︀k︀ ︀➝︀ WWW.INTIMCONTACT.COM?_ebook-hendrik-conscience-de-leeuw-van-vlaanderen-fiscle-part-11-of-de-slag-der-gulden-sporen

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US