Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

De Leeuw Van Vlaanderen Of De Slag Der Gulden Sporen Part 2

By:
User: silviya
De Leeuw Van Vlaanderen  Of De Slag Der Gulden Sporen   Part 2
Gedurende De Acht Dagen Die Op Deze Voorvallen Volgden, Verlieten Nog Meer
Dan Drieduizend Burgers De Stad Brugge, En Begaven Zich Te Aardenburg Bij
Deconinck, Ofte Damme Bij De Deken Der Beenhouwers. Door De Verwijdering
Dezer Strijdbare Mannen Verstout Zijnde, Gaven De Fransen Zich Aan Alle
Losbandigheden Over, En Behandelden De Overgebleven Inwoners Als Gekochte
Slaven[82]. Nochtans Waren Er Veel Bruggelingen, Welke Door De Fransen Niet
Gehinderd Werden En Met Hen Spraken En Vrolijk Waren, Alsof Zij Met
Broeders Hadden Omgegaan; Doch Dit Waren Vlamingen, Die Hun Vaderland
Verloochend Hadden, En De Gunst Der Vreemden Door Laagheid Poogden Te

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US