Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Camera Obscura (Fiscle Part-Xii)

By:
User: disha
Camera Obscura (Fiscle Part-Xii)
Het Is Nu Juist Vijfentwintig Jaren Geleden Dat, In Het Najaar
Van 1839, De _Camera Obscura_ Hare Intrede In De Wereld Deed. De
Pseudonieme Schrijver, Toen Zelf Nog Maar Even Vijfentwintig Jaren Oud,
Ofschoon In Een Ander Vak Van Letterkundige Voortbrengselen, Onder
Zijn Eigen Naam, Niet Onvriendelijk Door Zijne Landgenooten Opgenomen,
Zag Zijne Stoutste Verwachtingen Overtroffen, Als De Buitengewoon
Hartelijke Ontvangst Van Dit Zijn Werk Binnen 'T Halfjaar Een _Tweeden_
Druk Noodzakelijk Maakte, Welke Dan Ook In 'T Voorjaar Van 1840 Het
Licht Zag. Toen, Elf Jaren Later, Een _Derde_ Druk Noodig Werd, Had
Hij Den Moed De Nieuwe Uitgave Met Eenige Tot Hiertoe Onuitgegevene
Opstellen Zoodanig Te Vermeerderen Dat Het Boekdeel, Hetwelk Nu
(1851) Het Licht Zag, Schoon Kleiner Van Formaat, Wat Den Inhoud
Betrof Meer Dan Verdubbeld Was. Van Dat Oogenblik Af, Kwam Er Een
Nieuw Leven In Eene Belangstelling, Die Van Den Beginne Aan Boven
Verwachting Was Geweest En Nimmer Was Afgebroken.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US