Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Calea Renaşterii - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

By:
User: billydean
Calea Renaşterii - Dicteu Divin prin Jakob Lorber
Corpul omului nu va şti niciodată ce se ascunde în interiorul lui, căci el nu dispune de ochii capabili să vadă aceste lucruri. În schimb, spiritul din inima omului vede şi ştie tot ce se petrece cu acesta. De aceea, toţi oamenii ar trebui să facă efortul de a obţine adevărata renaştere a spiritului care sălăşluieşte în inima lor, întrucât fără această renaştere, nimeni nu va putea intra vreodată în Împărăţia lui Dumnezeu.
(Marea Evanghelie a lui Ioan VI/158, 12)

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

B ︀e ︀s ︀t ︀★ ︀S ︀e ︀x ︀❤️ ︀D ︀a ︀t ︀i ︀n ︀g, ︀o︀p︀e︀n ︀l︀i︀n︀k ︀>>>>> WWW.DATE4FUQ.COM?_ebook-jakob-lorber-calea-rena-351-terii-dicteu-divin-prin-jakob-lorber

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US