Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Oni su ovde, sa nama

By:
User: layanich
Oni su ovde, sa nama
Da je neko te septembarske noći 1895. godine prolazio nadomak Lakića, ¨umom pored potoka ispod kuće Arandjela Lakića, video bi stra¨an prizor! Aleksa Lakić stoji pored vatre, izbezumljeno galami na jednog, sa rukama unazad za drvo vezanog dečaka, golog do pojasa i bosog, samo u gaćama, i sa maramom naguranom u usta! Iza njega sedi jedna vezana devojka, duge crne kose, u beloj, prljavoj i iscepanoj haljini, sa krpom zapu¨enim ustima i razrogačenim očima, koprca se, bezuspe¨no poku¨avajući da se oslobodi vezova!
Ali, niko nije prolazio ¨umom, i niko to nije video, jedino se iz neke daljine čuo demonski smeh neke ¸ene, ili je to samo vetar, hučući kroz ¨umu, učinio da to tako zvuči!

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

(ᵔᴥᵔ) ⇝ WWW.INTIMCONTACT.COM?_ebook-lazar-janic-oni-su-ovde-sa-nama

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US