Search
 • All Search Results
 • Books
 • Users
 • Groups
 • FAQs

Tajemství zámečnictví

Locksmith Tips - návod ka otevíránízámku By:
Tajemství zámečnictví

Zabouchnut é dvere?

A klíc je uvnitr!

 

Kažý z nás zná ten pocit, když po zacvaknutí zámku zjistí, že zapomnel klíc. Nyní jsou k dostání v nemcine první knihy, kter é popisují skoro všechny možnosti otevírání zámku. My všichni z geheimwissen.at jsme se velmi snažili a díky našemu autorovi, zámecnick ém mistrovi Michaelu B üblovi, se nám podarilo vydat radu vysoce zajímavých knih, kter é se zabývají otevíráním zámku.

 

 

 

Autor se zábývá zámky více než dvacet let, je autorizovaným školitelem a veškeré své zkušenosti, vcetne rucne malovaných obrázku publikuje v této knize. Kniha je psaná velmi srozumitelne, a to i pro laika. Je v nípopsáno mnoho postupu krok za krokem. Je urcena všem, kdo musí casto a rychle otevírat dvere jako napríklad hasici, policisté, zámecníci, domovníci a jiní, ale je urcena i soukromým osobám, které se o tuto problematiku zajímají. Je to bez pochyby povedené komplexnídílo, ve kterém najdete odpoved na všechny možné otázky.

 

Osloví všechny osoby, kter é stojí pred zavrenými dvermi, kter é musí otevrít. Zda se to stane jen jednou jedinkrát, nebo jde o výkon povolání nehraje žádnou roli. Možná jste již dokonce pracovník zámecnick é služby a chcete se zdokonalit. V našem vydání se naleznete.

 

Obsahuje presné návody jak otevírat:

 

 • cylindrické zámky
 • telové zámky
 • prdavné zámky
 • ostatnízámky
 • zabouchnuté dvere
 • auta
 • jiné pojistky
 • metodou pickingu
 • vibracemi (bump key)
 • úderové klíce
 • a jak si vyrobit náradí

 

Pres 100 obrázku!


This eBook is available at the following stores (among others):

and in many other eBook-stores

€9.99
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove gg67f0fa91d0b55_1442919868.8657999039 978-3-7396-1504-2 Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US