Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Jugoslávie (1945-48)

By:
 Jugoslávie (1945-48)
Téma
Titovy vlády v poválečné Jugoslávii se mi dlouhodobě jeví jako velmi
zajímavé především z pohledu příčin oblíbenosti a autority KSJ
(Komunistická strana Jugoslávie), proto jsem si zvolil takové téma
eseje. Úkolem je zhodnotit počátky jugoslávského komunistického režimu
jak z pohledu předválečných a válečných nutných souvislosti, tak samotné
období raného budování socialismu. Článek končí záměrně rokem 1948,
abych jednoznačně ukázal tvář jugoslávské komunistické strany, jež
aplikovala velmi důsledně sovětizace a současně se snažila o nezávislou
zahraniční politiku.
Je nesporné, že komunistický režim v Jugoslávii v letech 1945-91 byl
doprovázen jistými atypickými rysy ve vztahu k ostatním komunistickým
režimům sovětského bloku. Mezi tyto typické rysy určitě zařadím
osobnost, autoritu a popularitu samotného Josipa Broz Tita, kterou si
vytvořil partyzánskou válkou a faktem, že komunističtí partyzáni
osvobodili Jugoslávii od nacistů a fašistů převážně svými silami. Díky
tomu se tento systém těšil velmi silné podpoře širokých vrstev
jugoslávské populace. A tato podpora měla svou příčinu v předválečném a
válečném vývoji jihoslovanských národů. Podrobnější kauzální analýzou se
zabývám níže.
Z pohledu poválečného úspěchu KSJ (Komunistická strana Jugoslávie)
nacházím v předválečné Jugoslávii několik prioritních příčin. Zejména v
hospodářství, politickém systému a v národnostní politice. Vůbec
vytvoření státního celku Království SHS (Srbů, Chorvatů a Slovinců)
muselo být zárodkem veškerých problémů. Obyvatelstvo tvořily velmi
blízké, ale také velmi vzdálené komunity s odlišnou kulturou,
náboženstvím . Pestrou národnostní strukturu doplňovaly dvě silné
menšiny (německá a maďarská) a neslovanští Albánci.

This eBook is available at the following stores (among others):

and in many other eBook-stores

$0.00
Posts and Comments
Important Post
Pavel Rybák

Hello my friends and Bookrix users. My next czech ebook. Something for our south slavistic brothers from ex Yugoslavia.

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove qa150358bdbb245_1421441220.8990159035 978-3-7368-8612-4 Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US