Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Како да отидам во небото?

Best.-Nr. 120-19 By:
Како да отидам во небото?

Многумина од луѓето го омаловажуваат прашањето за вечноста. Тоа се гледа и кај оние коишто размислуваат за својот крај. Американската актерка Дру Баримор ја играше главната улога како мала sвезда во фантас-тичкиот филм „Вонземјанинот“. Кога таа имаше 28 години, во 1975 г., изјави: „Ако ми се случи да умрам пред мојата мачка, тогаш, ве молам, дајте ú ја мојата пепел да ја јаде. Така мојот живот ќе се продолжи во мачката.“ Колку кратковиден и омаловажувачки однос кон смртта, зарем не?
Во времето на Исус многумина луѓе доаѓаа кај Него. Нивните потреби речиси секогаш имаа секојдневен карактер:
• Го сретнаа десет лепрозни и застанаа подалеку, па со силен глас повикаа: „Исусе Наставниче, смилуј се!“ (Лука 17:12-13).
• Слепци сакаа да прогледнат (Мат. 9:27)....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US