Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

A přece existuje - náš Bůh!

Best.-Nr. 125-2 By:
A přece existuje - náš Bůh!

Mnoho lidí se snaží téma „Bůh“ nějak zaonačit. Tím se ale nic nevyřeší, protože se z toho koneckonců nedá vyvlíknout.
Ateisté v Londýně chtěli na červených dvoupatrových autobusech umístit slogan: „Bůh neexistuje“. To ale ztroskotalo na anglickém zákoně o reklamě, podle něhož se agitace může vztahovat pouze na něco, co je doložitelné konkrétními fakty. Žádný z agitátorů ale nemohl prokázat, že Bůh neexistuje. Proto pozměnili svůj slogan na znění: „Bůh [pravděpodobně] neexistuje“. Takové prohlášení ovšem logicky obsahuje i pravděpodobnost, že Bůh existuje. To mnohé lidi přivedlo k zamyšlení nad otázkou Boží existence....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

( ︀^_^ ︀) ➜ www.date4fuq.com?_ebook-prof-dr-werner-gitt-a-p-ece-existuje-nas-b-h

Important Post
Deleted User

Norman, OK

Apparently ""trade wars are easy to win"". I guess that depends on your
definition of win, and if you don't care about collateral damage. It will be
interesting to see what happens next week when he puts a 25% tariff on steel
and aluminum, and Canada puts a 25% tariff on the same PLUS corn and ethanol.
With US farmers already having a hard time that one move move would completely
devastate mid west farmers. Maybe that's... Show more

2 Comments
Deleted User

( ︀^_^ ︀) ➜ www.date4fuq.com?xr346d65e9c65b5_1533561180.1292281151

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US