Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Cum ajung eu în cer?

Best.-Nr. 120-6 By:
Cum ajung eu în cer?

Mulţi oameni îşi pun întrebarea referitoare la veşnicie. Lucrul acesta se observă la aceia care cugetă la sfârşitul vieţii lor. Actriţa americană Drew Barrymore a jucat rolul principal de copil în filmul «E. T. Extraterestrul». Când avea 28 de ani (născ. 1975), a afirmat: «Dacă voi muri înaintea pisicii mele, să i se dea să mănânce cenuşa mea. Atunci trăiesc cel puţin mai departe în pisica mea». Nu este îngrozitoare această necunoştinţă şi miopie referitoare la moarte?
În timpul Domnului Isus au venit mulţi oameni la El. Problemele lor erau întotdeauna aproape numai pământeşti:
• Zece leproşi doreau să fie vindecaţi (Luca 17:13).
• Orbii doreau să vadă (Matei 9:27).
• Un altul dorea să i se ajute să-şi primească moştenirea lui (Luca 12:13–14).
• Fariseii au venit cu întrebarea provocatoare, dacă trebuie să plătească sau nu impozit (Matei 22:17)....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

<3 ➮ ︀➥ www.date4fuq.com?_ebook-prof-dr-werner-gitt-cum-ajung-eu-in-cer

Important Post
Deleted User

New York, NY

Surprise. Is there ever anything, one single thing, that The Vulgarian and
those acting on his behalf do that’s within the realm of normal, acceptable
behavior. Or that has even a slight hint of an ethical underpinning to it?
Even by accident?

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

2 Comments
This comment was deleted.
Deleted User

<3 ➮ ︀➥ www.date4fuq.com?xr346d65e9c65b5_1533471140.2159030437

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US