Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Existuje cesta do nebies!

Best.-Nr. 120-31 By:
Existuje cesta do nebies!

Mnohí v sebe dusia otázku večnosti. Môžeme to pozorovať aj u tých ľudí, ktorí vôbec nemyslia na koniec svojho života. Americká herečka Drew Barrymoreová ako detská hviezda hrala jednu z hlavných rolí v Scifi (fantazijnom) filme E.T. Ako dvadsaťosemročná sa vyjadrila takto: „Keby som zomrela skôr ako moja mačka, dajte jej zjesť môj popol. Nech aspoň v nej žijem ďalej. Nie je prekvapivá táto nevedomosť a krátkozrakosť na prahu večnosti?
V časoch Pána Ježiša sa na Neho obrátilo veľa ľudí, ale vždy len v nejakej pozemskej veci:
• Desiati malomocní chceli byť uzdravení (Evanjelium podľa Lukáša 17,13).
• Slepí chceli vidieť (Evanjelium podľa Matúša 9,27).
• Niekto Ho prosil o pomoc vo veci dedičstva (Evanjelium podľa Lukáša 12,13).
• Farizeji prišli s provokujúcou otázkou, či cisárovi treba platiť daň (Evanjelium podľa Matúša 22,17)....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US