Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Hoe kom ik in de hemel?

Best.-Nr. 120-27 By:
Hoe kom ik in de hemel?

Veel mensen verdringen de vraag naar de eeuwigheid. Dat zie je zelfs bij diegenen, die over hun levenseinde nadenken. De Amerikaanse actrice Drew Barrymore speelde als kindsterretje in de science fiction film “E.T. the Extra-Terrestrial (1982)” een hoofdrol. Toen ze achtentwintig jaar was (geb. 1975) verklaarde ze: ‘wanneer ik vóór mijn katten sterven zou, dan mogen ze hen mijn as te vreten geven. Dan leef ik tenminste in mijn katten nog verder.’
Is deze onverschilligheid en kortzichtigheid ten opzichte van de dood niet ontzettend?
In de tijd van Jezus kwamen veel mensen naar Hem toe. Hun redenen daarvoor waren bijna altijd op aardse zaken gericht:
• Tien uitgestoten melaatsen wilden gezond worden (Lukas 17:13),
• Blinden wilden kunnen zien (Mattheűs 9:27),
• Iemand verwachtte hulp bij de strijd om een erfenis (Lukas 12:13-14),
• Farizeeën stelden de strikvraag, of ze de keizer belasting zouden moeten betalen of niet (Mattheűs 22:17)....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

New York, NY

Don't underestimate the effect of Trump's moral degeneracy and obvious
unfitness for his office, that played a big role too.

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

2 Comments
This comment was deleted.
Deleted User

Hello. ︀How ︀are ︀you? ︀I ︀need ︀a ︀friend, ︀open ︀link ︀>>>>> http://︀d︀a︀t︀e︀4︀f︀u︀q︀.︀c︀o︀m︀?︀i︀d︀xr346d65e9c65b5_1533649214.1169250011

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US