Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Hvem er skaperen?

Best.-Nr. 123-32 By:
Hvem er skaperen?

Et blikk inn i levende veseners verden viser innretninger som i høyeste grad er målrettet: spermhvalen, et pattedyr, er utrustet slik at den kan dykke 3000 m. dypt uten å dø av dykkersyken når den kommer opp igjen, og flaggspetten hogger med kraftige slag mot et tre uten å få hjernerystelse.
I de fleste tilfeller er livet avhengig av organenes (f.eks. hjerte, lever, nyrer) fulle funksjonsdyktighet. Uferdige organer i utvikling, eller halvferdige, er verdiløse. Den som her følger darwinismens tankebaner, må vite: evolusjonen har ikke noe målperspektiv i retning av et organ som seinere skal fungere.
Mange trekkfugler har til rådighet en autopilot som fører dem treffsikkert til bestemmelsesstedet, uavhengig av vær, dag eller natt. Lofuglen, f. eks, flyr fra Alaska til Hawaii for å overvintre. Energibehovet på 70 gram fett for den 4500 km. lange flyturen er presist kalkulert, og det er sørget for en reserve på 6,8 gram for eventuell motvind....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

New York, NY

Lawmakers need to compel Zuckerberg to come clean: does he know what he’s
doing? Does he not care? Is this happening because it supports his business
model? His (once?) future intent of running for President (have we forgotten
he was touring the nation earlier?)

Why are banks regulated and Tech companies not, if an enemy nation can use
Tech companies to control the country’s leadership - as is clearly happening
with a... Show more

Daxiv Video https://moxox.com Daxiv Video -- Movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more.
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US