Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Hvordan kommer jeg til himmelen?

Best.-Nr. 120-32 By:
Hvordan kommer jeg til himmelen?

Spørsmålet omevigheten blir fortrengt av mange mennesker. Det observerer vi til og med hos slike som gjør seg tanker om slutten på sitt liv. Den amerikanske skuespillerinne Drew Barrymoore spilte som barn en hovedrolle i fantasifilmen ”E.T. – den overjordiske”. Da hun var 28 år gammel (født 1975), sa hun: ”Skulle jeg dø før katten min, så gi den min aske å spise. Så lever jeg i hvert fall videre i katten min.” Er ikke denne uvitenhet og kortsiktighet an¬gående døden forskrekkende?
I Jesu tid kom mange mennesker til han. Deres anliggender var nesten alltid av jordisk art:
• 10 spedalske ville bli friske (Lukas 17,13),
• Blinde ville bli seende (Matteus 9,27),
• En ventet hjelp ved en arvestrid (Lukas 12,13-14),
• Fariseerne kom med det listige spørsmålet om de skulle betale skatt til keiseren (Matteus 22,17)....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US