Jasle, kríž a koruna

Best.-Nr. 122-31 By:
Jasle, kríž a koruna

Na celom svete pustošia nové a nové katastrofy. Pôsobením ničivých vĺn cunami zahynulo na Vianoce roku 2004 160 000 ľudí. V roku 1912 potopením Titanicu vo vlnách Atlantiku zomrelo 1522 ľudí. Druhá svetová vojna si vyžiadala 50 miliónov mŕtvych. Prečo sa to deje? Prvá katastrofa, tá najstaršia v dejinách sa udiala v Rajskej záhrade. Bol to veľký pád do hriechu (viď 1.Mojž 3). Táto katastrofa bola základom všetkých ostatných. Hriech odlúčil človeka od Boha, a bez Neho sa rútime do víru najväčších katastrof. Keby sa do neba dostal čo len jediný hriech, potom by sa aj tam rozmnožilo utrpenie, a to Boh nechce.
Božie milujúce srdce sa div neroztrhne: tí, ktorých stvoril a miluje, sa odvrátili od Neho. Tým si vlastne zaistili cestovný lístok do večného zahynutia. Aké strašné! „Proti smrti nieto lieku,“ hovorí jedno porekadlo. Snáď ani sám Boh nemá proti nej protilátku? Ale predsa!...


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

Bravo, simply bravo!

If you can't dominate the subject, change it. If you can't change the subject,
ignore it.

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

Important Post
Deleted User

Brookline, MA

Here's a statement that is clearly wrong: ""Because an abortion is a medical
service, and not something a woman decides or does by herself, her right to
decisional privacy in this matter is not absolute.""
Her right to decisional privacy in this matter IS ABSOLUTE. It MUST BE
absolute.
In nearly every instance of abortion in the third trimester, women facing that
decision are grappling with questions of life and... Show more

Daxiv Video https://moxox.com Daxiv Video -- Movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more.
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US