Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

JESUS CHRİSTUS´A İMAN ETMEDEN KURTULUŞ MÜMKÜN MÜDÜR?

Best.-Nr. 134-7 By:
JESUS CHRİSTUS´A İMAN ETMEDEN KURTULUŞ MÜMKÜN MÜDÜR?

Konu Jesus ́a gelince ruhlar ve hayat yolları da birbirinden ayrılıyorlar. Jesus, birçok din kurucularından birisi miydi, sosyal reformcu muydu yoksa fikri için ölmeye hazır kusursuz bir insan mıydı? Eğer yanıtınız evet ise, o zaman Jesus ́u bir kenara atabiliriz. Ama O göklerden bize çarmıh yoluyla ve dirilişiyle sonsuz yaşamı vermek için gelen Tanrı’nın Oğlu ́ysa, o zaman Jesus ́un önemi bizim için çok büyüktür. Eğer O ́nu reddedersek, günümüzün sonu geldi demektir, en büyük felaket, yani sonsuz yaşamı kaybederiz.
• Müslümanlar sadece Allah ́a duayla yönelirler ve Jesus Christus ́u Tanrı’nın Oğlu olarak kesinlikle reddederler. Ondan dolayı da asla Jesus Christus ́a dua etmezler.
• Yehova ́nın şahitleri sadece Yehova ́ya dua ederler, asla Jesus ́a dua etmezler.
• Kanada parlamentosunun açılışında eskiden Jesus ́a dua edilirdi. Birçok protestodan sonra Jesus ́a dua kaldırıldı ve şimdi sadece Tanrı’ya dua ediliyor....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

【≽ܫ≼】 ︀➯ WWW.INTIMCONTACT.COM?_ebook-prof-dr-werner-gitt-jesus-christus-a-iman-etmeden-kurtulu-muemkuen-mueduer

Important Post
Deleted User

Montclair, NJ

The comparison is meaningless. You need to normalize by number of trips or,
better, miles driven. The stats will not then be so favorable.

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

Daxiv Video https://moxox.com Daxiv Video -- Movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more.
2 Comments
This comment was deleted.
Deleted User

【≽ܫ≼】 ︀➯ WWW.INTIMCONTACT.COM?xr346d65e9c65b5_1533575406.9775090218

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US