Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Naše Země – úžasná planeta

Best.-Nr. 130-2 By:
Naše Země – úžasná planeta

Astronomové dnes s velkým nasazením hledají planety v jiných hvězdných soustavách. Zatím ale mezi dosud registrovanými planetami a exoplanetami žádnou ani vzdáleně podobnou naší Zemi nenašli.
Fyzikální, chemické a astronomické podmínky na naší domovské planetě Zemi nám nabízejí naprosto jedinečné, příznivé podmínky k životu. To je z pohledu moderních přírodovědeckých poznatků čím dál zřetelnější. Jedinečnou povahu naší Země si můžeme ukázat na několika vybraných bodech:...


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

Fresh Meadows, Queens

Republicans will demonize the Democratic leadership no matter who it is. I’m
tired of Pelosi’s neoliberal Clintonism, and want progressives leadership, but
to lead Democrats, not to satisfy Republicans.

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

2 Comments
This comment was deleted.
Important Post
Deleted User

Denver, Co

In this atmosphere which has recently been manufactured by the ruling
administration and party, to include the question "" Are you a citizen?"" in
the Census is a fool's gambit. What sort of answer would one expect? And how
would this administration and congress be expected to use this information?
Trump already makes up numbers to satisfy his vanity. And to use manual
enumeration in this day of instant information, self... Show more

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US