Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Żłobek, Krzyż i Korona

Best.-Nr. 122-20 By:
Żłobek, Krzyż i Korona

Katastrofy szaleją ciągle w naszym świecie: w grudniu 2004 roku tsunami spowodowało śmierć 160 tysięcy ludzi; Titanic zatonął, pogrążając w otchłani oceanu 1522 istnień ludzkich a liczba śmiertelnych ofiar drugiej wojny światowej osiągnęła 50 milionów. Prakatastrofą dla człowieka był jednak upadek w grzech w ogrodzie Eden. Ta katastrofa jest praprzyczyną wszystkich innnych kataklizmów i katastrof, jakie kiedykolwiek zadarzyły się na ziemi. Grzech oddzielił człowieka od Boga; bez Boga jednak człowiek wpadł w wir wiecznego zagubienia. Gdyby Bóg zezwolił na to, by do nieba dostał się chociażby jeden jedyny grzech, wtedy i tam dostęp znalazłyby cierpienie i śmierć, a tego Bóg nie chce.
To łamie serce Boga; ludzie, których stworzył i kocha, odwracają się od niego. W ten sposób narazili się na śmierć. Jakie to straszne! Wszyscy znamy to przysłowie: „przeciwko śmierci nie urosło dotąd żadne zielsko”, nawet w raju. Ale może Bóg ma na śmierć jakiś środek zaradczy?...


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
Important Post
Deleted User

Miami, Florida

Oh to be a fly on the wall, when Trump explains to Mueller at the outset of
the interview that - as he understands how things work - Mueller needs to
swear a loyalty oath to him, before they start talking...

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

Daxiv Video https://moxox.com Daxiv Video -- Movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more.
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US