Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Yaratan kimdir?

Best.-Nr. 123-7 By:
Yaratan kimdir?

Canlılar dünyasına bir bakış bize orada son derece hedefe odaklı düzeni gözler önüne serer. Memeli hayvanlar sınıfından olan ispermeçet balinaları yaratılırken öyle donatılmıştır ki, 3000 metre derinliğe dalıp dalgıç hastalığından ölmeden suyun üstüne çıkabilirler. Alaca ağaçkakan ise beyin sarsıntısına uğramadan gagasıyla şiddetle ağaca vurabilir.
Yaşam, organların (örneğin, kalp, karaciğer, böbrek) çalışır durumda olmasına bağlıdır. Tam gelişmemiş, gelişmekte olan veya yarı gelişmiş organların hiç bir değeri yoktur. Darwinizm konusunda düşünenler bilmelidirler ki, evolüsyon zamanla çalışır duruma gelebilecek organın amaca göre gelişebileceğini kabul etmez....


As this book was uploaded as an epub file, you can only read a reading sample online. However, you can download the whole book.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US