Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

PLUMANG PUNYAL

: MMga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno't Dulo By:
PLUMANG PUNYAL
Isinilang sa ganap na pangangalahati ng nakangangang buwan ng Pebrero (matapos ang taon ng pagtsitsismis na katapusan na umano ng mundo):Parang pinatandang poso-negrong piniga sa pag-igib ang ngusong pinagdaluyan ng pinapulang-lapot sa pinakalawang na patubig, at dito, dito papatak ng karagatan ng talinghaga ang pumipiglas sa pagkamit ng pangarap, nangangarap na pumipintig sa pantig ng pagkabata na pumipiling puso.Naririto ang koleksyon ng mga salita ng pag-ibig sa pakikidigma sa panulaan at panulat na may pinasimpleng pamagat na Plumang Punyal!


This Book is Part of a Series "Plumang Punyal"
All Books in this Series:
PLUMANG PUNYAL
: MMga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno't Dulo
Free
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US