Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên

By:
User: vovibook
Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên
Câu chuyện của một cô Tiên gíang trần thuật lại, thuật lại câu chuyện của đáy lòng, câu chuyện của đáy lòng, trong không mà có, tiếng gió cũng êm. Ðó, thì nghĩa là: từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững, từ giới này tới giới kia, lâng lâng lâng lâng hạ giáng xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình, phục vụ từ nơi này, tới nơi kia nơi nọ. Rồi lâm vào cái cảnh thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái thể xác luân hồi.Lúc đó cô cũng không biết nói gì hơn, dòm trăng, xem trời và thở than rằng:

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US