Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs
Đi Với Tôi
Hôm nay chúng ta lại đồng vui nghiên cứu trên hành trình thực hiện PLVV để kiểm điển lại sự thành bại của chính bản thân của chúng ta! Các bạn khắp năm châu đã nghiên cứu và thực hành từ giai đoạn một, từ ngày các bạn chưa thực hành, cho đến lúc đã thực hành và đang thực hành thì chúng ta phải ngồi lại để tìm hiểu sự thành bại của nội tâm, để tìm hiều cái PLVVKHBPP này, nó đã giúp đỡ chúng ta, hay là nó phá hoại đời lẫn đạo của chúng ta. Thì tôi thiết tưởng rằng, chúng ta mỗi người đều sống trong một khối óc và một tâm linh thì chúng ta có quyền nhận xét trong cái cuộc hành trình mà chúng ta đã và xây dựng cho chính mình!

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US