Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Giải Minh Mê Loạn

By:
User: vovibook
Giải Minh Mê Loạn
Hôm nay tôi lại phải tạm xa các bạn trong một thời gian trên ba tháng! Trong hành trình du thuyết do sự phát tâm của các nơi đã yêu cầu có sự hiện diện của tôi nơi đó, cũng không ngoài sự khuyến khích tu học cho mọi tâm linh tự thức và tự tiến. Mọi nơi đã nhận thức rằng đây là một đường lối để trở về với thực chất của chính mình, để chúng ta có cơ hội bước chân tiến tới một cuộc hành hương xứng đáng hơn, sáng suốt hơn, kiên nhẫn hơn, nếu mọi người chịu trở về với chính họ. Cho nên đường lối tu học của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là để cho mọi người tự thức và tự trở về với căn bản sẳn có của chính mình, không có sống trong cái chỗ ảo mộng, trở về với thực chất và để rõ năng khiếu sẵn có của chính mình, không còn bị sự phỉnh phờ của ngoại cảnh nữa. Nhưng mà các bạn đã thấy rõ, cuộc đời này tôi đã thường phân tách cho các bạn thấy rằng: sự trần trược nó xâm chiếm các bạn vô cùng, từ hành động này cho đến hành động nọ. Tại sao hằng tuần tôi kêu gọi các bạn chỉ hướng thượng để tự giải, thay vì ôm ấp trong con tim phàm giới mà để thu hút những sự động loạn rồi tạo sự chán ngán cho chính mình.

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US