Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Opuscula Selecta Neerlandicorum Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde

By:
User: silviya
Opuscula Selecta Neerlandicorum Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde
Ter Inleiding.
Den 1sten Januari 1907 Heeft Het Nederlandsch Tijdschrift Voor
Geneeskunde 50 Jaren Bestaan. In Mei 1901 Besloot De Algemeene
Vergadering Der Vereeniging: _Nederlandsch Tijdschrift Voor
Geneeskunde_, Op Voorstel Der Redactie, Den Lezers Van Het Tijdschrift
Bij Gelegenheid Van Dit Jubileum Eene Feestuitgave Aan Te Bieden. Deze
Feestuitgave Zou Betrekking Hebben Op De Geschiedenis Der Geneeskunde.
De Zorg Voor De Voorbereiding Dier Uitgave Werd Opgedragen Aan Eene
Commissie, Bestaande Uit De Heeren B. J. Stokvis, W. Koster (Utrecht),
C. E. Daniëls, H. Treub En De Beide Toenmalige Redacteuren-Gérant
M. Straub En P. Muntendam.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US