Cover

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Antichrist şi fiara apocaliptică

Antichrist şi fiara apocaliptică

Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului, şi oştirile lor adunate, ca să facă război ce Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui.

Şi fiara a fost răpusă şi, cu ea, proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc unde arde pucioasă.

Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care iese din gura Celui ce şade pe cal, şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor.” (Apoc. 19/19-21.)

 

   

                                                      Cuvântul lui Dumnezeu

 

                                       Referitor la antichrist şi fiara apocaliptică

 

 

Să ai grijă, fiule Israele, cum te hrăneşti cu cuvintele Mele, că ele sunt din cer, hrană tare sunt ele. Vezi să nu-ţi rupi dinţii, fiule. Duhovniceşte spun când spun aşa, că te văd micuţ cu înţelegerea, dar curios cu inima, şi de aceea ţi-am spus să nu mănânci singur, ci cu Mine, fiule mic, că hrana e tare şi tu nu eşti deprins să fii atent, mereu atent ce gust îi dai, ce nume îi dai şi cum o aşezi în inimă, că pântecele cuvântului Meu când îl mănânci, este inima ta, fiule firav.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie izvorâtorul de mir, din 08-11-1996)

***

...O, poporul Meu, M-am născut acum două mii de ani într-o iesle săracă, în staulul boilor, pentru a creşte ca om, ca să nu Mă ştie satana că am venit să mântui pe om. Irod s-a mâniat şi a venit să Mă omoare, şi în orbirea lui a ucis paisprezece mii de prunci. O, cum era să-Mi ia zilele Mele când Eu sunt Stăpânul zilelor şi al nopţilor, când Eu sunt Stăpânul vieţii? O, măi copii, florile Mele, astăzi sunt mai mult ca atunci căutat de alţi irozi. Cezarul, capul irozilor, Mă caută, prin servii săi antichrişti, (Securitatea, n.r.) să-Mi ia viaţa, dar cel mai mult Mă doare că am mulţi irozi în biserica Mea, dintre slujitorii altarului Meu cel sfânt, şi aceştia Mă caută. Acela din trecut nu M-a găsit, pentru că M-a acoperit Tatăl, dar aceştia care stau în biserica Mea, Mă înjunghie mereu cu faptele lor, şi sunt destui şi slujesc cezarului. Ei vor rămâne ruşinaţi, că Eu, ce am de împlinit voi împlini, chiar de voi rămâne fără slujitorii altarelor.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1955

***

...Oile Mele, poporul Meu, vă strig, că s-a umplut cu mărăcini via Mea şi n-am curăţitori. Am strigat, am căutat mereu, şi în zori de zi, şi la ceasul al doilea, şi la ceasul al treilea, şi la al şaselea, şi la al nouălea, şi în tot momentul.

 

Poporul Meu, fii smerit, să nu pierzi pe Domnul, că iată cei ce se îngâmfă, cum se răzvrătesc! Smeriţi-vă mult, mult, că dracul e pe pământ, este antichrist şi are curajul până la cer să nimicească ce găseşte în cale, dar pe cei smeriţi nu poate să-i schimbe din cale.

 

O, măi copii, nu vă uitaţi după soare să vi se pară că ziua e mare şi că mai aveţi timp şi de pocăinţă ca să vă pregătiţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când veţi fi chemaţi. Pocăiţi-vă, măi copii, că plata voastră este aşa de mare! O, dacă le-ar vedea pe toate ochii voştri, n-aţi mai mânca, n-aţi mai bea şi aţi lupta pentru viaţă, pentru locurile cele înalte din casa Tatălui, şi la care Tatăl vă aşteaptă pe fiecare, dar să ştiţi că sunteţi puţini, puţini.

 

Oile Mele, vă vorbesc mai mult în pilde. Vă zic aşa că ştiu numai Eu pentru ce. Să nu vă uitaţi în urmă ca plugarul peste arătură. Uitaţi-vă tot înainte.

 

Oile Mele, iată ce cunună am purtat pentru voi, copiii Mei, pentru toată lumea, şi pentru cei ce-Mi cântă, şi pentru cei ce Mă înjură! Dar îşi vor lua fiecare plata, după cum au lucrat. Mi s-a frânt coasa şi nu mai am cu ce cosi. Mi s-a rupt undiţa şi nu mai am cu ce prinde peşte; înţelegeţi voi ce fel de peşte. Copiii Mei, M-am pogorât din cer pe pământ să prind peşte, M-am pogorât să înmulţesc peştele, dar iată, se înmulţesc şerpii. Antichrist se luptă cu Mine; vrea să stingă lucrarea Mea, lumina Mea de pe pământ. Nu-l vedeţi? Îl veţi vedea când va pieri biserica şi când va pieri preoţimea, şi mulţi se vor numi atunci înţelepţi.

 

Vine ceasul, tată, că n-ai să mai poţi cumpăra sau vinde fără ştampilă, dar voi, copiii Mei, să nu vă lăsaţi, că nici Eu nu vă las pe voi. Să aveţi nădejde şi credinţă că nu veţi muri de foame în nici un chip.

 

...Copilaşii Mei, un tren este un şarpe cu ciocul de fier, care duce mii de oameni pe spatele lui, în toate părţile lumii, plini de tot felul de păcate: mândrie, răutăţi şi desfrâu; duce lucrarea lui antichrist. Iată că s-a împlinit ceea ce s-a spus prin proorocul, că s-a umplut pământul de păsări cu ciocul de fier, şerpi cu ciocul de fier, broaşte ţestoase, de fier.

 

Iată, M-am pogorât astăzi la acest vas în gara Doiceşti şi am vorbit cu glas de tunet, şi alerga lumea de toată mâna să vadă şi să audă, şi plângeau şi ziceau că n-au văzut şi n-au auzit până acum aşa ceva. În tren erau şi oameni de ai lui antichrist. Îmi venea să prăpădesc trenul, dar M-am gândit la atâtea mii de suflete care erau pe tren şi am zis: mai bine să sufere vasul Meu pentru Dumnezeu. A fost călcată în picioare. Erau oameni parfumaţi, bine îmbrăcaţi, şi când au auzit, au udat cămăşile de pe ei plângând. O, câtă lume este care nu cunoaşte pe Dumnezeu! Ce dezbatere mare au făcut oamenii lui antichrist! Şi au făcut acte să trimită vasul Meu în spitalul de nebuni. Dar ce ziceţi voi? Mare este durerea vasului Meu, dar o voi mângâia când va înceta proorocia. Acum, mângâiaţi-o voi.

 

Veţi fi opriţi să mai paşteţi iarba pe care o cunoaşteţi. Înţelegeţi? V-am spus că vă vorbesc în pilde. Vei fi oprit să mai porţi credinţa, să mai te duci la biserică, şi va veni seceta şi foamea în acest an şi va fi numai necaz pentru voi. Va fi rod: poame, grâu, porumb, va fi destul, dar cuvântul Meu nu va mai fi, căci veţi fi opriţi. Vă mai spun: lăsaţi poftele trupului. Nu este oprită căsătoria, dar cine are dragoste şi hotărâre să ajungă la sfinţi, aceia se opresc. Hotărâţi-vă fără îndoială. Nu mai vorbim de postul Crăciunului, al Paştelui, al sfinţilor apostoli şi al sfintei Mării. Într-un cuvânt, înfrânaţi-vă.

 

Cereţi sfânta Împărătăşanie, să vă dea la trei săptămâni şi la două săptămâni, că mai mult nu vor să vă dea. Eu v-aş da în fiecare zi. Am strigat în biserici către slujitori. A sosit vremea să te oprească cu mâna, să te oprească să mai lauzi pe Dumnezeu. Bucuraţi-vă, că s-a apropiat ziua! Te-a oprit să mai lauzi pe Dumnezeu, dar nu te-a oprit să te rogi. Roagă-te, că pe rugăciune nu s-a pus hotar. Roagă-te când mergi la apă, când mergi la lucru, când mergi la câmp, când mergi la pădure. Laudă pe Dumnezeu. Iată, preoţii, în loc să sfârşească slujba la ora douăsprezece, se grăbesc să o termine devreme. Mulţi sar cuvintele slujbei, dar voi nu judecaţi, ci supuneţi-vă. Dacă ei vă dau cu palma peste obrazul drept, întoarceţi şi pe cel stâng.

 

...Copii, când sunteţi judecaţi, să nu vă tulburaţi, că totul vine de sus, de la Duhul Sfânt. Iată ce a spus persecutorul lui Verginica: „Dacă această fiinţă suferă pentru Dumnezeu, ce voi face eu cu faptele mele pe care le-am făcut şi le fac în tot momentul?“. Cine l-a făcut pe el blând? El a fost blând cu proorocul Meu, dar comandantul a fost foarte aspru. Când vorbea vasul Meu, era lovită şi persecutată, şi a venit judecătorul şi a văzut vasul Meu, pe Verginica, unde era închisă, şi a zis suspinând: „Mai bine nu te mai năşteai. Dar să nu greşesc, iată ce-ţi spun: ai să scapi, ţine-ţi curajul, că ţi se va da drumul“.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-05-1958

***

 

...Copii, nu fiţi fricoşi, că fricoşii nu pot intra în împărăţia lui Dumnezeu. Duhul Meu, Care face lucrarea, a făcut gardă să nu mai fiţi fricoşi. Eu n-am fost fricos. Sfinţii nu au fost fricoşi. Îmbrăcaţi haina credinţei, aţi înţeles? O, dacă aş băga vasul Meu în foc, şi tot nu vă las până nu vă voi arăta, până nu vă voi lumina, că are să piară lumina, iar tu ai să fii lumină, poporul Meu. Vă spun vouă să nu vă fie silă la rugăciune. Este vremea lui antichrist. Lucrează antichrist în chip nevăzut; are slugi care aleargă din om în om şi îi spun omului să părăsească pe Dumnezeu, Făcătorul cerului şi al pământului. O, poporul Meu, nu Mă părăsi, că nici Eu nu te voi părăsi.

 

O, copiii Mei, fiţi tari, că acum v-am spus cu cine aveţi de luptat. Iată, luaţi sabia în mână, căci cei fără sabie nu sunt tari, că iată, împăratul a avut poruncă să nu se atingă de untdelemn, dar el a călcat porunca; s-a atins. Înţelegeţi

 

O, copiii Mei care mai păziţi poruncile Mele, păziţi-vă să nu vă pună ştampila pe mână sau pe frunte, că iată, bisericuţa Mea este goală, şi cei ce vin, unul la sută e bine; restul sunt murdari şi întinaţi. Dar saloanele de distracţie sunt pline.

 

O, unde este lumea pentru care M-am răstignit, lumea pentru care port crucea, pentru care port cununa de spini? Unde sunt fiii pentru care am plâns pe cruce? Se laudă dracul cu ei că fac voia lui. El nu s-a răstignit, nu a pătimit. Le face la toţi rău şi toţi îl iubesc şi îi fac voia lui murdară.

 

O, Mă doare de acest pământ care este plin de copii avortaţi şi aruncaţi! Mai înţelepte sunt toate vietăţile şi animalele ce vieţuiesc pe pământ, decât mamele, decât părinţii care fac aceste lucruri urâte şi murdare şi strigătoare la cer. Familia de doctori s-a făcut măcelari. Stau femeile la rând ca la pâine, să le vie rândul. Cum pot să mai privesc la acest pământ murdar cu sânge nevinovat? Uite, dracul e măcelar şi îndeamnă lumea, dar lumea ascultă; mii şi milioane de suflete măcelărite pe oră.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1958

***

 

Fiilor, mulţi au cerut partea lor şi au plecat în lume. Iată, vine satana în faţa Tatălui Meu şi zice că toată lumea îi slujeşte lui prin întinare şi prin copii nebotezaţi, ce trebuie curăţiţi şi sfinţiţi, căci slujesc lui satana. Voi ştiţi că mulţi slujesc şi lui Dumnezeu şi lui satana, şi merg la biserică şi se închină, şi merg şi la cârciumă şi se îmbată şi înjură şi vorbesc cuvinte porcoase şi murdare. Mulţi trec pe lângă crucea Mea şi se închină, şi merg mai departe şi înjură.

 

Întâi voi judeca pe antichrist.

 

O, Românie, Românie, mult lucru sfânt am făcut în tine! (Vezi tema „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, n.r.)

 

...Nu poate lua trupul hăinuţa sufletului, şi nici sufletul, hăinuţa trupului. Care din ele e mai scumpă? Haina trupului, sau haina sufletului? Cine a dat haina trupului? Este dată de naş. Şi cine a dat haina sufletului? Este dată de Duh. Nu poate lua trupul haina sufletului, şi nici sufletul, haina trupului. Sfinţiţi-vă acum când sunteţi în trupuri, căci Tatăl are nevoie de voi pentru cer. Numai să vreţi, şi cerul este al vostru.

 

Se luptă antichrist cu creştinii. Antichristul lucrează în calea lui Dumnezeu şi intră în biserică şi intră în altar, dar voi, ţineţi-vă bine. Am cerut de la Tatăl să Mă arăt în trup, ca să nu mai cădeţi.

 

Copii, glasul ce-l auziţi acum, acela va judeca.

 

Vine foamete mare, mare, dar Eu tot vă vorbesc, tot Mă mai cobor să vă vorbesc. Am să Mă cobor şi am să-ţi dau o sămânţă de grâu să o semeni, poporul Meu, dar să nu o arunci pe orice pământ. Alege pământul, ca să poată să facă roadă pământul cel bun. Dintr-o sămânţă se va face un spic; dintr-un spic se va face un kilogram; dintr-un kilogram se va face mult şi se va înmulţi şi vei face pâine şi vei hrăni lumea. Şi iar am să Mă pogor să-ţi mai dau o sămânţă. Ştii ce sămânţă? Sămânţă de vie. Şi via va creşte o viţă, şi viţa va face ciorchini şi struguri de un kilogram şi va ieşi mult vin. Poporul Meu, să o semeni în pământ bun, ca să poată rodi, căci va ieşi mult rod, dar nu va avea cine să-l bea. Fiule, înţelegi tu ce este taina aceasta?

 

...Poporul Meu, cunoşti tu semnele lui antichrist? Iată care sunt: lepădarea de credinţă, tăgăduirea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, şi tăgăduirea lucrării sfinte. O, mai e un semn, mai e ceva. Primul semn e lepădarea de credinţă, şi al doilea este depărtarea icoanelor şi a rugăciunii din şcoli, şi al treilea semn este pustiirea casei lui Dumnezeu. Iată piatra de temelie, şi în mijlocul ei este răutatea.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-02-1959

***

 

M-am hotărât, tată, să-l pierd pe dracul de pe pământ, şi oriunde va fi scula lui, fie oraş, fie casă, fie biserică, voi nimici de voi găsi scula diavolului în ea.

 

Pace vouă, copiii Mei! Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1960

***

 

...Lege ca aceasta nu a fost de când e veacul. Când eram în trup, era lege rea, dar nu ca legea de acum. Atunci era un număr, acum este alt număr. O, Lucifere, omul se roagă la Dumnezeu şi tu opreşti rugăciunea lui.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-05-1963

***

 

...Ţineţi minte, că o echipă de scamatori va veni la mormânt şi va învia mortul şi va zice către voi: „Iată ce putere avem noi! Daţi-ne mărirea şi slava ce ni se cuvin!“. Dar vă zic: nu schimbaţi credinţa de la Mine, că lucrul acesta se face cu duhurile necurate, pentru că cel ce vine înainte de Mine şi înviază mortul, acela e pus să te înşele pe tine ca să nu te mai găsesc Eu când voi veni.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-01-1972

***

 

...Adună oile Mele şi spune-le că Domnul Iisus Hristos a pregătit războiul. Va fi un război mare, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Vor face război cu oamenii răi, care nici ei nu vin la Mine şi nici pe voi nu vă lasă să veniţi la Mine, şi au pus piedici în calea voastră. Daniele, omul Meu, spune lui Israel să se întărească, fiindcă mulţi creştini vor cădea în războiul acesta.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-08-1973

***

 

Alungaţi ce purtaţi în buzunar care nu e plăcut lui Dumnezeu. Dintre voi aveţi în buzunar ştampila lui antichrist.* Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, să facă război cu Dumnezeu. Dacă vei zice că nu vorbeşti, tot te vei duce, că te va lua după dosar şi îţi va da arma în mână. Fiilor, să nu credeţi că veţi scăpa vreunul dintre voi ascuns, că tot pământul se va scormoni şi te va găsi, şi vei fi nimicit. Fiilor, veţi striga: „Stăpâne, nu mă prăpădi, că am fost cu Tine!“, dar nu te voi cunoaşte. (*Carnetul de partid sau angajamentul la securitate. n.r.)

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 08-11-1973

***

 

...O, poporul Meu, se întorc nişte oameni care s-au despărţit de Mine şi de voi. Se întorc cei cărora le-a pus securitatea masa când voi eraţi închişi. Se întorc înapoi, dar Îmi vine să le încui uşa, aşa sunt de supărat. Nu sunt Eu şi Cel de atunci, şi Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De ce nu mai stau cu cine le-a pus masa? A venit vestea la ei că o să piară cei răi.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-01-1974

***

 

...Maica Mea şi toţi proorocii şi toţi patriarhii şi îndrumătorii şi preoţii duhovniceşti vă roagă să păstraţi bine calea cu Mine. Fiţi credincioşi în Dumnezeu. Nu lăsaţi buruiana la rădăcina viţei. Stropiţi pomul, să moară omizile din el, că vine vremea să rodească frunza din pom. Omizile sunt poftele pe care le pofteşte creştinul în viaţa sa. Stropiţi cu otravă, adică cu post şi rugăciune. Fiţi cuminţi, nu daţi năvală să ieşiţi afară. Să stea porţile deschise şi să nu ieşi afară, că afară este scrâşnirea dinţilor şi mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creştine, rabdă, căci Dumnezeu te adaugă la vremea cuvenită. Nu să stea Dumnezeu cu băţul în mână cu tine; nu aşa se câştigă împărăţia. Să fie porţile deschise şi să nu fie portarul şi tu să nu ieşi pe poartă, că ieşind, nu te mai întorci, că afară e lăutarul lui antichrist, care cântă să te simţi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-02-1974

***

 

…Fiţi pregătiţi, alungaţi numele şi urmele lui antichrist de la voi. Până astăzi, până acum, nici un creştin n-a putut să trăiască fără să ţină în mână oastea lui antichrist (carnetul roşu, de partid comunist n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce are semnul lui antichrist. Copii, cine a fost acela care va veni? Toţi care au dărâmat şi au necinstit lucrurile Mele, toţi vor pieri, nimic nu va mai fi. Fiţi atenţi ce v-am spus, căci cu Mine nu veţi fi, că aceasta nu ţi-am spus-o până acum, că nu te voi îngădui lângă Mine cu aceste semne şi numere: 666. (Vezi semnificaţia 666 în Secretele Vieţii cap.12, n.r.)

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1974

***

 

... De ce vin Eu mereu la tine? Nu te mai ia nimeni la sine. Te-ai dus la bisericuţă, ai dat liturghie sfântă, te-ai închinat, şi acel păstor nu şi-a întins mâna ca să mângâie faţa ta şi nu ţi-a spus nimic de întărirea ta, şi a spus aşa: „Să iasă lumea la muncă, la poduri şi în uzine". Sunt supărat, tată, pentru că sunteţi orfani.

... O, copiii Mei, nu pieriţi pentru serviciu sau pentru o pâine. Lasă să piară ei: antichrist. (Preoţii ce slujesc comunismului, n.r.)

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-07-1974

***

 

...Uite, un şarpe ţine moda în braţe. Crezi, Daniele? Am dus-o pe Verginica într-o cameră pe pământ şi erau şerpi cu mii şi mii de culori coloraţi, o frumuseţe! Şi am spus: „Să nu râvneşti!“. Şi când a ajuns în mijlocul camerei, a ţipat, că a văzut un bărbat care în oglindă se uita, şi un şarpe îl lingea pe faţă. Era bătrân, şi când îl lingea şarpele, rămânea tânăr; ziceai că e un tânăr de şaptesprezece ani, un prunc la chip. Şi aşa urmau şi femeile şi bărbaţii. Le făceau tinere şi tineri şi nu-i mai cunoştea lumea după ce-i dădea pe uşă afară. Iată moda care vine, tată! O să vă spună vasul Meu. N-o să mai vezi om bătrân, tată. Să nu faci aceasta, că e grozăvenie. Lucifer este acesta care va câştiga pământul prin acest şarpe. Fiul Meu, să nu râvneşti la aceste păcate, că focul ţi se aprinde în spate.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-08-1974

***

 

...Dacă preotul ar fi pe calea aceasta, dacă preotul ar sluji cu adevărat, s-ar împlini toate slujbele care se fac. Dacă preotul ar sluji cu frică şi cu cutremur, ar vindeca ologii, ar vindeca orbii şi ar învia morţii din morminte, dar vedeţi, tată, că nu au credinţă. Nu-i judecăm, dar Eu spun: fereşte-te de aceste păcate! Aceşti preoţi se îngrijesc de burtă; beau şi mănâncă bine. Creştine, fereşte-te de lucrurile rele ale lor, căci mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa şi fac sfat, că au legături cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte şi nu te abate de la Mine cu nimic.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-02-1975

***

 

...Tot poporul să fie credincios că va vedea moartea lui antichrist, că tot ochiul creştinului care este cu Mine va vedea pieirea lui antichrist şi a poporului său.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-04-1975

***

 

...Copilaşii Mei, am spus aşa: când va fi întuneric pe pământ, voi veţi fi lumină. Când nu va mai fi sare pe pământ, voi veţi fi sarea. Copilaşii Mei, va fi un împărat peste toată lumea. Acesta este pământesc, dar mai vine unul, duhovnicesc.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 05-07-1975

***

 

...O, poporul Meu, plânge poporul sfânt de vremea ce vine. Nu se vor mai afla fii şi fiice ca să nu se strice. Se va strica portul şi postul din casa ta. Se va strica crucea. Chiar şi duminica se va strica. Aceştia din casa ta au un semn, şi acesta e semnul lui antichrist.

 

...Creştinilor, supravegheaţi-vă copiii, că Dumnezeu S-a hotărât ca nici un copil să nu se mai zămislească. Veniţi-vă în fire, că diavolul se luptă ca şi în casa ta să fie un trădător. Se luptă diavolul să distrugă credinţa sfântă. Nu vă bucuraţi, copii, de cravate şi de insigne, că acestea sunt semne ale lui antichrist. Nu vă bucuraţi de îmbrăcămintea acestei lumi. Fiţi desăvârşiţi. Rugaţi-vă lui Dumnezeu să schimbe conducerea.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-12-1975

***

 

...A venit din iad demonul cu toată ceata înfuriată, crezând că pune credinţa sub obroc, crezând că pune credinţei foc, sau lacătul pe tine ca să nu mai mergi, creştine, după Mine, dar nu te lăsa. Învaţă legea sfântă, căci aşa cum a omorât David pe Goliat, aşa şi tu vei omorî pe vrăjmaşul tău cu toată ceata sa, cu un singur cuvânt dacă-l ştii a-l grăi.

 

...Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte că suntem la sfârşitul Apocalipsei. Mai e un pic de vreme de trecut, dar se scurtează prin slăbiciunea voastră, că mulţi creştini îşi vor lepăda sfinţenia şi se vor da de partea aceluia care nu crede în Dumnezeu. O, fii secret, poporul Meu, că dacă ai căzut, Dumnezeu te ridică. Dar nu vinde pe fratele tău, de ţi-ar sta capul unde-ţi stau picioarele. Dacă tu ai căzut şi el nu a căzut, tu să te bucuri. Nu da durere altuia din pricina căderii tale. Nu duşmăni, nu pârî, nu urî când ţi s-au descoperit păcatele. Ai auzit? Să plângi, să uzi pământul.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-12-1976

***

 

... Faceţi-vă buni, ca să scăpaţi de aceşti câini, că iată cum caută fiara hrana sa. Caută-te, măi creştine, ca să nu cazi fiarei în gură, căci Dumnezeu trimite pe îngerii Săi, dar tu nu vrei să te ai bine cu ei, şi fugi ca de alte fiinţe spurcate, dar Eu îţi spun că oriunde te vei ascunde, ochiul lui Dumnezeu te vede şi te descoperă, ca să fii nimicit de păcatul pe care l-ai săvârşit. Veniţi-vă în fire, că aşa îi spuneam şi lui Noe: „Noe, fă aşa, şi fă aşa", şi Noe lucra după porunca Mea, iar când a venit urgia, nici sora sa şi nici neam de al său şi nimeni nu a putut să fie primit. Şi nu mai ziceau cum ziseseră până atunci: „Noe e nebun!". Acum nu vrei să asculţi şi nu vrei să te porţi după portul creştinilor.

… Domnul te roagă să nu iei acest semn drăcesc, (Secera şi ciocanul, stema comuniştilor, n.r.) şi luptă-te luptă dreaptă, ca să nu te amăgească. Să aveţi grijă de copii, că mult se bucură antichrist să-i facă utecişti. (Uniunea Tineretului Comunist, U.T.C., n.r.) Păstraţi taina şi nu vă vindeţi, că nu e de la tine acest lucru, ci e de la Mine, de la un Dumnezeu pe Care nimeni nu poate să-L vadă, decât cine e cu El. Că vine vremea să stea oştirea Mea colea, şi cea rea, colea, şi vor sta faţă în faţă, şi să ştiţi că aceştia nu se vor lupta cu sabie, şi se vor lupta cu putere nevăzută. Va sta duşmanul sub talpa ta, dar fii adevărat creştin. Nu te vopsi, tată.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-01-1977

***

 

Aseară, la orele 23:30, a încetat din viaţă părintele vostru ortodox, Justinian patriarhul. Boala nu a fost nimic pentru el, căci pentru fiecare creştin, moartea nu i se pare şi nu vine cu durere, dar durerea i-a fost prin necaz. I-a luat locul un altul, pe care el nu l-a voit. Şi acest înlocuit nu este cu Duh Sfânt, ci este cu duhul în multe feluri. Nu ţine în dreptate cu Mine sau cu tine, şi ţine în dreptate cu minciuna, ţine în dreptate cu iubitorul de argint şi cu iubitorul de aramă. El stă pentru mândrie, nu pentru Mine. Veţi vedea întunericul de care aţi fost anunţaţi.

 

…Poporul Meu cel îndoit, poporul Meu cel întristat, care ai durere mare pentru această brăţară care se desfiinţează. Nu se ţine seama că a dispărut acest patriarh. Îl plânge familia sa, îl plânge toată biserica ce se numeşte biserică duhovniceşte. Aţi auzit? Nu aveţi voie să glumiţi. Purtaţi-vă cum se cuvine. Să purtaţi doliu. Fiule tată, se bucură ţara toată de plecarea lui, că dacă ţinea cu sine, nu-l întrista ca să-şi piardă viaţa. Nu a avut voie nimeni să stea lângă el în timpul acela, decât numai duşmani au avut loc la căpătâiul lui. Nu a dat voie nici în biserică să se vestească. De ce când pleacă altcineva (Ceauşescu, n.r.) vesteşte la toate aparatele de ştiri? Pe cine-l doare inima de sine? că acesta a ţinut bisericile şi mănăstirile în mână, dar de acum nu va mai fi, şi toate, toate se dărâmă, şi duhovniceşte, şi pământeşte. Toţi călăii se bucură. Când l-a adus pe acest înlocuitor şi a cerut binecuvântare spre a sa lucrare, patriarhul Justinian nu a voit, şi a plâns cu suspine şi i s-a ridicat de la inimă un nod mare, care nu a mai avut salvare. Justinian se scrie în condica fericiţilor.

 

... Aveţi toată grija ca tocmai acum la sfârşit să nu vă înghită antichrist. Şi acum când vorbesc, e antichrist de faţă. Şi lângă patul lui Justinian a stat antichrist lângă el, că doar, doar o scăpa ceva ca să-l poată lua. Patriarhul cel mare al cerului i-a dat binecuvântare şi hrană multă, multă când a plecat. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-03-1977

***

 

...Iadul e pustiu. Au ieşit la suprafaţă ca să nimicească toată zidirea Mea. Au făcut multe scări şi multe lucrări ca să nu-L mai recunoască pe Dumnezeu. L-au făcut pe om ca să nu mai aibă faptă plăcută de Dumnezeu şi să zămislească prunci ştiinţific. Ai să vezi ce nu ţi-au văzut ochii, fiule. Ai să vezi copil născut fără duh şi are să-ţi vorbească şi are să te hulească şi are să-ţi facă multe neplăceri, şi de aceea Dumnezeu taie firul între pământ şi cer. Duhovniceşte, taie suflarea.

 

...Să ştii că afară de această profeţie Mă vei vedea. Îl vei vedea pe Dumnezeu faţă către faţă şi te vei întoarce cu spatele şi vei pune pe spate cojoc şi aşa vei sta de vorbă cu Dumnezeu. Când acest trup se va lua la cer, (Vezi tema „Trâmbiţele apocaliptice”, n.r.) asemănătoare cu această lucrare alta nu va mai fi. Veţi auzi că vor fi colo şi colo. Să nu credeţi, că vă amăgiţi.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977

***

 

...Ţine minte, că va veni în faţa ta omul acela, antichrist, şi va spune: „Eu sunt antichrist, şi această lume merge cu mine“. Să ştii, creştine, chiar dacă tu nu vei trăi să-l vezi, îl vei vedea, că sfârşitul nu-l va avea înainte de învierea ta, ca să vadă şi morţii, şi viii pe antichrist. Şi te vei mira şi vei lua în braţe pe îngerii lui Dumnezeu ca să te scape dacă tu ai fost prietenul lui. El ştie că mult nu mai are şi aleargă ca un leu să distrugă lucrul lui Dumnezeu. Mai e un pic de loc unde nu a intrat, dar rugaţi-vă cu lacrimi.

...Fiţi creştini desăvârşiţi, că toate secundele vieţii se scriu; nimic nu se şterge.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-07-1977

***

 

... Fiule, ai văzut biserică socialistă? Nu a fost de când e veacul. De acum încolo va fi socialistă. Preotul îşi va schimba poporul din credincios în socialist. Va scoate omul din biserică şi îl va duce la muncă. Îl cere socialistul, îl cere republica, şi să ştii că nu vei putea să duci greutatea aceasta. Şi a fost ca să vină aceasta pentru necredinţa ortodoxului care se duce în biserică să se întâlnească cu prietenul sau cu prietena, ori să se uite la tine, creştine, să vadă cum te prezinţi tu, ca să aibă ce duce aceluia care l-a pus iscoadă pentru viaţa ta. De aceea zic: vreme necredincioasă.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 23-06-1977

***

 

... Numele acesta, „comunist", e nume diavolesc, şi toţi se bat cu pumnul în piept că el e comunist, şi se dă el drept în slujba celui necurat, a lui antichrist, şi toţi aceştia merg în iezer.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-12-1977

***

 

... Preoţia nu mai trăieşte după profeţie, şi trăieşte după preoţie. Şi iată că păstorii, în loc să iubească oile bune, le iubesc pe cele nebune. Scrie această profeţie, să se vadă la judecată: preoţia, în loc să iubească oiţele bune de lapte, bune de lână, bune de fapte, în loc să le preţuiască, le urăşte şi le dispreţuieşte şi le scoate din cele sfinţite. Păstorii vor face dosare şi vor duce în judecată oiţele cele bune, zicându-le „sectă rea", precum s-a zis. Dacă cineva din păstorii aceştia îţi vor zice „sectă", să zici: „înapoia mea, satano! că nu-ţi cunoşti munca". Nu te ruşina, tată, şi vorbeşte-i păstorului în faţă lucru adevărat.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-01-1978

***

 

... Copilaşii Mei, din răsărit până în apus, din miazăzi în miazănoapte este averea lui antichrist. A dat-o la comunişti, să facă cu ea ce vor, şi au făcut. Au pus stăpânire şi pe prunci, şi pe tine. Au pus stăpânire şi pe cimitire, şi pe locaşurile sfinte. Au pus stăpânire şi pe slujitorii lui Dumnezeu, care slujeau slujba. Îl vezi pe un slujitor cum se îmbată, îl vezi cum chefuieşte, îl vezi cum curveşte, îl vezi cum înnebuneşte. Mulţi au văzut şi au hulit lucrul sfânt. Mulţi au părăsit locaşul sfânt când au văzut, şi nu mai vor să stea la masa Mea. Nu asemănaţi lucrurile care s-au stricat cu lucrurile care sunt de faţă astăzi, că nu toate sunt stricate.

 

...Toţi zic că nu mai e nici o venire; că e omul şi nu e Domnul. Nu vă amăgiţi, că lumea a murit de când a venit antichrist. (Ceauşescu, n.r.) I-a luat duhul şi a rămas trupul, şi cu trupul face antichrist palate şi lucruri minunate şi dorite, pe care nu le mai poate uita trupul niciodată. Da, a luat antichrist chip minunat, că se închină omul la el. A venit frumosul, tată, la treaptă înaltă, dar să ştii că frumosul, urât va fi. Şi e urât, e pocit, e sulemenit şi are un chip nemaipomenit, de care îngerii fug cum fuge pasărea de vulpe. Zic îngerii: „O, Iisuse, acel frumos a amăgit pe cel de pe pământ“. Antichristul s-a făcut pe sine dumnezeu şi s-a pus în faţa publicului, la înălţime. Nu se poate pomeni câtă înălţime are. O, lume, lume, cum te-ai amăgit! Frumosul acesta care este în tine, când se va da pe faţă, vei fugi şi nu vei şti unde să te ascunzi, că şi piatra se va sfărâma ca să nu poţi intra în ea; şi pământul se va crăpa ca să nu te poţi ascunde în el. Lume, lume, dezbracă frumosul şi rupe legătura cu antichrist şi cu natura aceasta pe care a făcut-o antichrist. Tată, vine o zi când te vei mânji pe faţă ca să nu mai fii frumos, şi hăinuţa frumoasă o vei părăsi, dar să ştii, tată, că vei fi scris în carte de toate ce le-ai petrecut cu drag pe pământ.

 

...O, tată, odată, când te duceai şi dădeai slujbă de sănătate sau de pace, dădeai puţini bani şi îţi făcea slujba curată şi adevărată şi se împlinea, şi cu drag te îmbogăţeai în cele duhovniceşti. Dar acum nu se mai împlineşte cererea la rugăciunea ta, şi dai mii de lei şi nu se mai împlineşte. De ce? Pentru că şi pe ei i-a amăgit antichrist cu toate ale lui. Odată preoteasa nu se sulemenea, şi era smerită şi îmbrăcată smerit, dar acum preotul caută frumosul, soţie frumoasă şi sulemenită pe faţă. (Vezi „Despre chipul cioplit”, n.r.) O, copilul Meu, te roagă Dumnezeu să-l cunoşti pe duhul rău şi să rupi legătura cu el şi să te desparţi de el. Duhul rău se bagă în toate: şi în învăţător, şi în învăţătoare, şi în şcoală, şi în primării, şi în apă. Şi când bei apă, să zici: „Binecuvintează, Doamne, apa aceasta“, că şi prin apă intră în tine.

 

...Diavolul a luat acum putere să-i amăgească pe cei aleşi ai Mei. Oiţa Mea, cere la Dumnezeu binecuvântare în orice pas şi în orice lucrare, în orice vrere şi în orice purtare. Copilul Meu, l-am văzut pe duhul rău măsurând pe femei la picioare, cât sunt de goale, şi îi şoptea: „Lungă este rochia ta“, şi ea se ruşina şi o ridica mai sus, mai sus, până a ajuns rochiţa la fund. Anevoie este a se mai repara aceasta, şi femeia cu rochia scurtă nu se va ierta niciodată. Vai de femeia şi bărbatul care încetează din viaţă nereparat la viaţă! Copilaşii Mei, bărbatul răspunde de soţia sa, şi răspunde şi soţia de soţul său.

 

...Chiar dacă vei fi împărat, nu te despărţi de Mine, şi cu atât mai mult lucrează lui Dumnezeu. Nu te mândri şi nu te numi domn, că Unul este Domn, Domnul Iisus Hristos, că domnii vor cădea. Nu primi laudă, nu primi în faţa ta lucrul acesta, că iată, împăratul de astăzi s-a urcat la înălţimea cea mai înaltă (Ceauşescu n.r.) şi în curând va cădea, zob se va face, că şi-a făcut şi chip de icoană şi se închină lumea la ea. O să vedeţi unde va fi moartea acestui împărat (Târgovişte, lângă Noul Ierusalim, n.r.) şi cum îl vor plânge aceia care strigă să trăiască şi să înflorească.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1978

***

 

A înviat antichrist şi nu mai e în trup, şi e în inimile tuturor. Zice că e nenea Marin, zice că e nenea Ion, că e nenea Gheorghe, zice că e ţaţa Mariţa sau că e coana Eleonora, dar uite că e antichrist în inima lor ascuns. (Comunismul şi trădarea la Securitate, n.r.) Cine a deschis uşa? Uite omul cum huleşte! Numai antichrist prigonea şi hulea.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-06-1978

***

 

... Se şterge de pe pământ numele Iisus, se şterge de pe toate cărţile. Se şterge numele Preacuratei Fecioare Maria. Se şterge numele sfinţilor, şi în locul acestor fiinţe vii se scriu conducătorii şi educatorii, (Regimului comunist, n.r.) se scriu cei care au deschis iadul astăzi pe pământ. Educaţi-vă copiii, căci cei needucaţi se vor duce în iad.

 

... Nu doriţi în vremurile de azi nimic, că iată, numărul lui antichrist, 666, e pus pe orice gard şi pe orice casă şi pe orice cărţi pe care le citiţi voi. (Însemnele comuniste, n.r.) E pus pe orice steaguri de armată şi pe orice instrument. E pus pe orice brutărie şi pe orice tren şi pe orice maşină şi pe orice om. E pus pe toţi copiii de la şcoală, începând de la patru anişori. (Cravatele roşii de „şoimi ai patriei”şi de „pionieri”, n.r.) Dar Eu zic: răspunzi cu capul, creştine. Nu-l da de la învăţătura Mea. Copilul care se va înstrăina, nu va mai fi cu tine şi cu Mine. Zice Măicuţa Mea să nu-l plângă tata şi mama pe copilul care a răposat, şi să-l plângă pe copilul pe care l-au luat de acasă pentru ca să nu aibă educaţie creştină. Pe acela să-l numească mort.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-06-1978

***

 

...Vine vremea să luaţi paloşul, dar să ştiţi să-l mânuiţi. Nu paloşul pe care l-au luat săracii ca să-i scoată pe cei bogaţi din casele lor, ci paloşul care-l va dezmoşteni pe antichrist. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-07-1978

***

 

...Mai e un pas până la necaz şi vei lupta cu arma din gura ta şi din inima ta şi nimeni nu va vedea această armă că e în inima ta. Creştine, nu te lega de lume, că niciodată n-a fost dracul împuternicit ca acum. Şi te rog, iubeşte mana care-ţi dă putere, cel puţin de trei ori pe săptămână, că e tămăduitoare.

 

...Nu vă descoperiţi nici pe voi, nici mărgăritarele de la voi, că dracul s-a îmbrăcat şi în haine de argat, şi de cerşetor, şi de împărat, şi de manipulant, şi în haină de preot, şi în haine sfinte.

 

...Copilaşii Mei, se îmbracă duhurile rele în veşminte sfinte. Fiţi credincioşi, că e greu de crezut ca duhul necurat să ia veşminte sfinte pe trupul său. Dar Eu vă spun că le ia, că e vremea pustietăţii. Când preotul a plecat în locul necurat, la mare, duhul rău ia veşmintele şi face slujbă, ca să întărească lucrarea diavolească.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1978

***

 

...Patriarhul Iustin a hotărât să ia moaştele şi să le ducă la un singur loc pe toate şi să pună la uşă pancartă scrisă: „Pericol de moarte! Pericol de foc! Nu intraţi aici!“. Dar să ştiţi că până aici, şi va fi sfârşit prin foc. Acest om are trei coaste ale lui antichrist şi trei coaste ale lui Gog.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-08-1978

***

 

...Va veni vremea de la Dumnezeu ca poporul Meu să fie deosebit de toată lumea de pe pământ, să fie despărţit de toată lumea de pe pământ. Veţi sta în faţă cu antichrist, şi prin credinţă sfântă, antichrist se va topi ca ceara. Fiţi desăvârşiţi şi purtaţi-vă credinţa sfântă, căci prin credinţa sfântă se vor face minunile care nu s-au făcut de la început până la sfârşit şi veţi zice muntelui: „Mută-te!“ şi se va muta. Orice cuvânt veţi repeta, se va lucra aşa. Aşa se va topi duşmanul credinţei.

 

...Eu să fiu ca tine, fecior sau fecioară, n-aş mai dori căsătorie, şi aş sta aşa, ca să nu se mai nască pentru Gog, să-i pună la numărătoarea lui. (Ordinul lui Ceauşescu de a creşte natalitatea, n.r.) Voi ştiţi că omul acesta ridică de pe urma pruncilor voştri miliarde de lei? Ştiţi? Nu ştiţi, că în sfânta Scriptură scrie ascuns.

 

...Da, aşteaptă unii să-l vadă pe antichrist, şi antichrist a îmbătrânit în lume. E bătrân de zile, merge în toiag şi îl urmează mulţi, că mulţi antichrişti s-au născut dintr-însul. Dar când se va descoperi, ce jale mare va fi! că atunci se va descoperi numele; i se va spune tatăl minciunii şi tatăl tuturor lucrurilor ce sunt puse prin vitrine.

 

... Sunteţi în mare primejdie, că faptele preoţilor fac lumea să-i duşmănească, duc lumea să păcătuiască, duc lumea de râpă. Dar mai e puţin timp şi vei vedea că preotul vine la poarta ta şi spune: „Dacă mai faci rugăciune, te leg să nu mai poţi ieşi afară din casă". Vai de preotul care-l leagă pe cel credincios să nu mai creadă în Domnul Iisus Hristos! Aşa scrie pentru el în carte, şi scris este să se caterisească.

 

... De ce preoţii nu-i împărtăşesc pe credincioşi de câte ori voiesc aceştia? că iată, au monopolizat lucrul sfânt, lucrul dat de Mine. Antichrist e pe pământ şi e bătrân şi s-a făcut apropiat prieten şi cu împăratul şi cu argatul şi cu preotul. Numai cu credincioşii Mei nu se poate împrieteni, şi între ei e un mare război cu foc.

 

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-09-1978

***

 

... Fiţi atenţi, că veţi avea prilejul să-l vedeţi pe satana în trup şi chiar să vă războiţi cu el piept la piept, dar să ştiţi că Domnul Iisus nu vă va lăsa să fiţi biruiţi. Dar să nu vă puneţi în mintea voastră că puterea e a voastră, ci cu semnul crucii nu-l veţi mai vedea pe satana; dar dacă te vei lupta cu îngâmfare sau cu altă lucrare în afară de Mine, să ştii că te va băga satana sub picioare.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-01-1979

***

 

... La anul* pe timpul acesta Domnul începe judecata cu suprafaţa; nu aşa cum ştiţi voi judecata. Deosebită este judecata sfântă. O judecată se face prin schimbarea la faţă a unor persoane care fac păcat. Dumnezeu îi judecă şi le dă vreme să se pocăiască. Ţine minte, nu uita aceste cuvinte, că sunt sfinte. Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe curăţirea pământului de viespi şi de viespari, de tăunii aceia mari, că nu mai poate umbla turma care face voia Mea. Şi mai începe ceva, mai începe mucenicia peste preoţia aleasă, preoţia cea bună. De aceea v-am spus: începeţi să vă faceţi comoară frumoasă în patria cerească, că nu mai aveţi prin cine să se slujească pomana voastră, că sunt preoţi de formă, sunt în uniformă, dar pe dedesubt sunt o ladă de gunoi, şi aşa se va lucra, treptat, până se va termina cu toate. Irod a omorât paisprezece mii de prunci în trup, dar un Irod de astăzi omoară de cinci ori mai mulţi prunci, dar nu în trup, ci duhovniceşte.

 

La anul* pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu împotriva munţilor aceştia şi împotriva duşmanului care ia cruciuliţa de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep multe să se lucreze, dar nu mâna omenească, ci mâna dumnezeiască. Fiţi cu luare-aminte să nu cădeţi în groapă, că-şi va deschide pământul gura sa şi va înghiţi a treia parte; îşi va deschide gura să-şi mănânce prada care este pe el, şi aşa, până se va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul* pe timpul acesta va fi văzut antichrist şi va fi descoperit, şi mulţi care au purtat prietenie cu el şi nu l-au cunoscut, se vor duce la spânzurătoare. Vor fi zece ani într-un an.*

 

...Duhovniceşte grăiesc: piere lumea şi conducătorul ei şi mulţi se uită să vadă, dar Eu am spus şi nu voi minţi. Piere lumea, pier şi şoimii patriei.

(*Revoluţia româna, căderea comunismului 1989, n.r.)

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-03-1979

***

 

... Iată, te cheamă în faţă şi îţi spune aşa: „Te lepezi de Dumnezeu?". Şi el zice: „Da". De ce zice „Da"? De frică de ce poartă acela în mână. Cel ce zice nu, acela pătimeşte. Aici e hopul cel mai adânc, şi dacă ai scăpat de acest hop, dai mâna cu cerul. Frica e mare, dar daţi frica afară. Dar Eu zic: moare lumea şi conducătorul ei; moare antichrist şi toată armata sa.

 

... Vai de tine, antichrist, că ai amăgit lumea! Vai de tine, omule din lume, care te-ai legat de acest împărat! Vai! Vai! Vai de tine, pământ şi mare, că mult vei suferi, că-ţi zac leşurile pe toate drumurile şi prin toate şanţurile! Fiţi credincioşi, căci ceea ce grăieşte Domnul vor vedea toţi.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1979

***

 

... Să ştiţi că Dumnezeu a dezlegat moartea peste mulţi comunişti care stau împotriva credinţei, care stau împotriva lui Dumnezeu, care stau împotriva creştinului. Tată, care ştiţi că aţi păşit pe această cale, de v-aţi legat cu Gog, lepădaţi-vă de această lucrare, ca să nu pieriţi şi voi cu această lume. Să nu ziceţi: „Acesta e acoperământ pentru noi".

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1979

***

 

... Când trece conducătorul Ceauşescu, cei din lume stau în cale şi strigă osanale. Dacă un om pământesc are aceste osanale, atunci cu cât mai mult un creştin e întâmpinat de cerul sfânt.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-06-1979

***

 

... Feriţi-vă de roşu, că roşu în casa lui Dumnezeu este urâciune. Ştiţi bine cum M-au îmbrăcat în mantia roşie, în semn de batjocură. De aceea zic: cum poţi îmbrăca culoarea aceasta? A venit vremea lui roşu. Alungaţi de la copii, (Cravata roşie de pionier, n.r.) că le este plăcută această culoare, că şi această vreme este a lui roşu. Chiar dacă veţi fi obligaţi, când vei fi îmbrăcat în roşu, cerul se îndoliază.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-07-1979

***

 

... Învăţaţi să cântaţi psalmi, de la unul, la o sută cincizeci. De la cine spun acest cuvânt? De la Ioan Evanghelistul, că aceasta e înmuierea inimii împietrite. Cine cântă un psalm, este cu neputinţă de a nu primi credinţă. Asta e jertfa care a mai rămas, că jertfă fără preoţie nu se mai poate, că e preoţie puţină, şi care din ei a mai rămas, este comunist. Au fost ameninţaţi cu suferinţă, să se lepede, şi pe mulţi i-au omorât, şi cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă şi i-au înveşmântat cu haina lui antichrist, ca să nu se mai cunoască. Dar cum l-am hrănit pe Ilie în pustie şi cum l-am hrănit pe Daniel în groapa cu lei, aşa vei primi şi tu de la Dumnezeu, numai dragoste şi voinţă de Dumnezeu să ai.

 

...Se căiesc păcătoşii în iad, şi ar vrea să fie înştiinţaţi cei din neamul lor, dar nu se mai poate. Uite-l pe Iuda cum se munceşte! Crezi că are Iuda neam? Şoimii patriei de astăzi, toţi trădează un Iisus.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-08-1979

***

 

...Iată, tată, ce am binecuvântat Eu: un Lucifer am binecuvântat Eu. Unul la început, şi unul la sfârşit, că iată ce face Gheorghe Chivulescu de la preoţie.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 29-08-1979

***

 

... O, iubite fiu din vremea de astăzi, întoarce-te la începutul legii lui Dumnezeu şi citeşte, că Dumnezeu Se îngrijeşte să dea înţeles robului Său, şi singur vei vedea cărăruia rea, şi dacă eşti pe ea, te vei da la o parte şi vei suspina şi vei plânge şi te vei întâlni cu Cel ce poartă pe cap cununa, şi te va mângâia şi te va îndrepta, că iată, nimic nu se mai poate grăi cu aceste cuvinte, pentru că mult s-a grăit şi mult am trimis acest cuvânt în faţa voastră, că nici un profet nu a primit cât aţi primit voi astăzi, şi iată că Domnul dacă nu va reuşi cu voi, pietrele vor rosti contra voastră; că nimic nu te va ajuta să scapi de furtuna care va veni peste lumea aceasta, căci Domnul a venit să-ţi fie ţie temei şi scut de apărare. Ascultă, poporul Meu, şi nimic nu mai iubi mai mult decât pe Dumnezeu. Nu iubi pe cel ce te abate prin cuvântul său, de la Domnul, şi te vei mira când Domnul Iisus Hristos va veni din cer pe pământ pentru toţi şi pentru toate. Şi pentru că mai este vreme până se vor despărţi, iată că Domnul, pentru mila de poporul Său a scurtat această vreme, şi va veni mai repede. Nu mai poate Dumnezeu răbda ce face lumea astăzi. Atât, animalele au rămas cu Dumnezeul lor. Nimic nu te-a zidit pe tine, afară de Mine. Aşa am strigat către Fiul Meu: «Acesta este Cel prin Care am binevoit!». Aşa va striga Dumnezeu şi în faţa lumii acesteia: „Aceasta este lucrarea Mea prin care am lucrat“.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-01-1980

***

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinţii şi întreabă: „Mai e mult, Doamne?“. „Mergeţi la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărţi darurile.“ Aşa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te aşteaptă cerul cu pompă.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980

***

 

... Va rămâne iadul gol, dar cei ce trăiesc în marele desfrâu, nu vor să scape de iad, că aşa i-a orbit partidul comunist, partidul lui antichrist.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-11-1982

***

 

... S-a umplut pământul de secte care săvârşesc fapte în afară de voia Domnului. Aceste secte care au lăsat calea cea dreaptă vor sta de vorbă cu Dreptul Judecător. Nu mai e mult, şi aceste secte care umblă pe căi rătăcite, în afară de calea dreaptă a poporului creştin-ortodox, acestea vor fi date pe faţă şi se vor numi îngerii lui antichrist.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-01-1983

***

 

... Să se caute calendarele vechi, ca să se vadă cum se ţin cu adevărat sărbătorile. Să vă luaţi după Ceasloave, că acelea au mai rămas după voia Domnului. (Vezi tema: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, n.r.) În calendar scriu comuniştii ce vor ei.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-09-1984

***

 

... Cei de astăzi au legătura între ei prin carnetul de partid, iar comunismul nu dă voie să mergi la biserică. De aceea, ei parte de Dumnezeu nu vor avea. Vine momentul să vă forţeze să vă depărtaţi de Dumnezeu. Nu vă vor mai da pâine da că nu aveţi carnetul. Ei asta vor, dar vor rămâne ei fără pâine şi fără veacul fericirii. Nu ajung ei până acolo, că este un strigăt al Măicuţei Mele.

... Păsărelele Mele, vă aşteaptă aripile pentru zbor.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-11-1988

***

 

... Iată, slujitorul bisericuţei din localitatea de aici se înfoaie împotriva Mea şi a fiilor lucrării Mele, dar Eu îi voi da suferinţă şi i-o voi dubla până va ajunge cu capul la picioare. Eu i-am trimis cuvântul Meu ca să-l ridic şi să-l întăresc, dar el a luat-o pe drumul satanicesc, să-Mi facă Mie rău.

 

... Fiilor, voi nu ştiţi, dar Eu ştiu. Satana râmă prin toate inimile, dar în curând spăl numele lui şi al iubitorilor lui. Staţi lângă Mine şi veţi vedea lucruri mari. Noe când l-am băgat în corabie, n-a văzut potopul. Şi cu voi tot aşa fac. Chiar şi cutremurul de vine peste căsuţele voastre, nu vi le dărâmă, că e stânca Mea puternică cu ele. Atunci veţi vedea minunea.

 

... Fiţi atenţi cu toţii, că vrăjmaşii vor să nimicească tot poporul lui Dumnezeu. Înapoia Mea, satano! Ce cauţi tu unde nu este al tău? Nu-ţi ajunge câţi ai adus pe placul tău?

 

Fiilor, v-am spus mereu că tot ce fac Eu peste voi este pentru spulberarea vrăjmaşului.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-10-1989 ***

 

... Am întocmit lucrarea Mea de pe pământ. Cu tot cerul am întocmit-o, cu toată nădejdea, ca toţi cei legaţi de ea să fie şi ai Mei. Ţineţi candela aprinsă, ca să fie şi inima aprinsă, şi ungeţi-vă cu ea, voi, şi corăbiuţa cu care plecaţi. De aceea vă învăţ, că nimeni nu vă mai învaţă de bine. Am lăsat preoţii în locul apostolilor, dar lor le e frică de stăpânirea lui antichrist, că şi pe cel ce mai e pe voia Mea îl atrag.

Dacă cutează cineva să-Mi strice lucrarea Mea, să-Mi strice mila Mea cu voi, parte de milă nu va avea; îşi capătă durere de zece ori mai mare ca a lui Iuda.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 29-10-1989

***

 

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Şi iată ce a făcut Dumnezeu! Acum vedeţi, şi vedeţi că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăjmaşul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubeşte pe Dumnezeu, şi au fost prinşi cei fără Dumnezeu.

 

Nu s-au limpezit bine burniţa şi valurile vrăjmăşiei, dar spulber şi limpezesc. Vă dau drumul să aveţi dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus şi aici în ajutor. Preoţimea era condusă de călăul omenirii, dar acum îşi aşteaptă judecata şi pedeapsa.

 

Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veţi vedea cu ochii şi adevărul şi dreptatea.

 

...Un picuţ de timp pe pământ, şi pe urmă veţi fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a sosit şi a ieşit la iveală ceea ce cereaţi şi doreaţi. Această rugăciune rostită de Măicuţa Mea şi prin guriţele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă şi scuturată de murdăria lui satan şi de întunericul ce o copleşise.

 

Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinşi, dar Eu, Domnul, am oprit pasul tuturor şi v-am dat cuvânt să staţi cuminţi şi să înteţiţi rugăciunea, şi iată, am întors roata, ca să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă.

 

...Românie, Românie, ţara Mea sfântă şi iubită! Ce te copleşise! Ce te păcălise!

 

Fiţi atenţi, că acum este prag de sfârşit de veac. România va deveni Noul Ierusalim şi veţi vedea cu ochii că Dumnezeu a fost şi este cu voi.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile de la revoluţie, n.r.)

***

 

S-a coborât Duhul Domnului în această lucrare, iar poporul acestei cetăţi cunoaşte acest început de lucrare şi nu va putea spune acest popor că n-a vorbit cu Dumnezeu, căci a vorbit cu Dumnezeu această cetate. Oricât ai crede tu, creştine, că vei scăpa să mărturiseşti aceasta, iată, vine Domnul către tine şi îţi spune astăzi că vei fi martor în faţa omenirii că a vorbit Dumnezeu pe acest pământ binecuvântat şi ales şi că a vorbit cu tine Domnul. Vei fi martor, măi copilul Meu, că numai un picuţ mai este, şi vei vedea această lucrare ridicată de Dumnezeu din ascuns la vedere. Vei vedea acest munte că se va ridica deasupra munţilor, deasupra puterilor, deasupra înălţimilor şi va vorbi Domnul prin această lucrare de pe acoperişuri, măi creştine care vrei, nu vrei, va trebui să mărturiseşti că eşti fiu înfiat al acestei lucrări. Eşti copil al acestei lucrări, poporule creştin, căci când ai crezut atunci când ai venit şi te-ai alăturat, când ai venit şi ai spus „Da, Doamne“, să ştii, creştine, că de atunci ai pe tine pecetea de la Dumnezeu, ai semnul acestei lucrări dumnezeieşti. Ştiu că acum ţi-e greu să mai crezi că ai acest semn pe tine, dar la Domnul eşti trecut că faci parte din numărătoarea poporului care a mâncat de la această masă. Această numărătoare mărturiseşte înaintea scaunului domniei Preasfintei Treimi şi nu se pot desfiinţa cuvintele acestei lucrări, care au fost scrise precum pe pământ, aşa şi în cer, căci Duhul Cel ceresc vorbea cu tine, creştine, iar pe pământ se coborâse poruncă să se scrie cuvintele Duhului Sfânt, şi s-au scris, poporule al Meu, şi cartea aceasta mărturiseşte la Domnul despre tine că eşti scris în ea, copilule care ai uitat că eşti scris în această carte. Cuvintele Duhului Sfânt nu se pot desfiinţa, aşa cum nici o iotă din cuvintele din Cartea Adevărului, din cartea legii, din cartea proorociilor, nu se poate desfiinţa. Nici numele tău nu se poate desfiinţa din această carte scrisă de Duhul Sfânt, şi iată, vorbeşte Domnul cu tine, popor creştin din această cetate, şi te roagă să-ţi aminteşti şi să nu uiţi că eşti scris în cartea pe care a scris-o Duhul Sfânt în vremea cea de întuneric a stăpânirii fiarei despre care scrie în Cartea Adevărului, că iată, vine vremea ca lucrul lui Dumnezeu să-şi capete înfăţişarea cea dintâi, şi vine vremea zilelor de biruinţă. Vine vremea celei de a doua arătări a Domnului, (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, n.r.) oricât de greu îţi este ţie să crezi, poporule creştin din vremea aceasta, că dacă tu nu vei crede, vor crede noroade multe, care vor fi călăuzite de Dumnezeu până la acest munte, până la acest Sion ceresc, din vârful căruia va cuvânta Duhul lui Dumnezeu încă o dată la popoare şi la limbi şi la neamuri, aşa cum a scris evanghelistul Ioan în cartea proorociei sale. (Vezi tema: „Acest cuvânt este râul vieţii”, n.r.)

 

Au trecut zece ani de atunci de când am ridicat la Mine trupul cel care M-a purtat şi prin care am trâmbiţat şi am vorbit încă o dată pe pământ, aşa cum era scris pentru vremea aceasta, şi scris era că-l voi ridica pentru un timp ca să-l ascund de faţa şarpelui cel rău şi să-Mi încerc poporul, să încerc credinţa acestui popor. Dar iată că stă scris cuvânt de mărturie în cartea acestei lucrări când Domnul aşa a spus: «Verginico, nu te pierde, tată, că în zilele tale te vei ridica cu duh tare şi vei hrăni mulţimile care vor fi călăuzite spre slava Noului Ierusalim ca să asculte cuvintele Domnului de pe acest munte al binecuvântării care nu se va lua înapoi». Şi iată, măi copii ai acestei cetăţi, intră Domnul cu lucrarea Sa încă o dată în cetatea Măneşti, intră precum intra odinioară când vorbea cu mulţi în această cetate; intră din nou cu aceeaşi bunăvestire să vă aducă şi vouă vestea cea bună, că am trimis înapoi pe pământ duhul trâmbiţei prin care Eu am trâmbiţat în zilele de întuneric ale domniei fiarei roşii şi, aşa, prin întunericul necredinţei, am lucrat şi Mi-am făcut o turmă apropiată şi am spus că voi face din ea şi cu ea lumină pe pământ şi sare pe pământ şi mântuire pe pământ. Au trecut şaptezeci de ani de stăpânire a fiarei roşii, şi iată, Domnul a cercetat pe poporul Său precum odinioară cerceta pe Israel când el ridica mâinile şi se ruga Domnului de izbăvire când pica rob altor popoare sau când pentru păcatele lui purta peste el jugul unor judecători răi şi fără Dumnezeu. Iată, a cercetat Domnul poporul care a mâncat mană din cer prin blidul acela pe care-l ştiţi voi, prin trupul acela pe care l-am folosit ca să vorbească cerul cu tine, popor al lui Israel din vremea de sfârşit, că iată, vrea să facă Domnul cu tine sfârşit de lume şi de fărădelege, şi aşa va fi, pentru că aşa stă scris, şi vrea să facă Domnul cu tine început de veac nou şi neîntinat, un popor cu trupuri cereşti, care va fi aşezat pe pământ curat, pe pământ nou, şi vrea să facă Domnul Ierusalim nou şi să aşeze în mijlocul lui cele scrise în carte, căci acest râu al vieţii va curge cu bogăţie de apă vie, şi precum magii au fost călăuziţi de Dumnezeu până la ieslea în care a venit pe lume rodul cel de mântuire al neamurilor, aşa vor curge în zilele ce vin noroade şi neamuri spre izvorul vieţii, care curge din Ierusalim, şi se vor ridica pe picioare şi vor învia şi se vor adăuga celor mântuiţi.

Extras din Trâmbiţarea Domnului şi a sfintei Virginia peste creştinii din cetatea Măneşti, din 26-12-1990

***

Eu am trecerea cea mai mare în cer, fiindcă am fost trâmbiţă lucrătoare spre sfârşitul vremurilor, şi a locuit în mine cuvântul celor şapte tunete care au vorbit în timpul vedeniei apocaliptice, care au fost pecetluite de Dumnezeu până în zilele voastre, căci aceste zile au fost apucate de voi, şi voi n-aţi voit să înţelegeţi şi să credeţi. Au vorbit atunci cele şapte tunete, dar au fost pecetluite cuvintele acelea şi nu s-au scris, dar s-au scris în vremea voastră, măi copii. Au trâmbiţat în toată vremea, de atunci, îngerii lui Dumnezeu pe pământ, şi au adus spre împlinire toate câte s-au scris în cartea proorociilor lui Dumnezeu. Dar spre sfârşitul plinirii vremurilor a folosit Dumnezeu trâmbiţele cele ce erau scrise în carte ca să trâmbiţeze în vremea domniei fiarei apocaliptice, şi a ajuns Dumnezeu pe vremea trupului meu să sune din trâmbiţa cea de dinaintea celei de a doua arătări a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, căci scris este că se vor arăta la sfârşitul plinirii vremurilor cele scrise în carte.

Extras din Cuvântul sfintei Virginia către poporul creştin în vreme de încercare,din 25-03-1991

***

 

Hai să dăm mână cu mână, turmă cu turmă, frate cu frate, şi să înfigem cortul şi să punem masa cea aşteptată de tot cerul sfânt. Sună peste turma ta, iubitul Meu, şi spune-i despre izvorul Meu şi despre lucrul ce-l lucrez în România în vremea aceasta. Strigă-ţi turma şi fă-o să-ţi cunoască glasul şi să meargă după tine, că vreau să-i arăt această grădină şi glasul Meu care umple această grădină. Vine vremea să aşez vremurile la loc, că vremea fiarei roşii Mi-a strămutat de la locul lor vremile Mele şi serbările Mele cele cereşti. (Vezi „Unde sunt serbările sfinţilor”, n.r.) Iată, vin şi cu această aşezare, ca s-o aşez la loc şi să mustru cu certare şi cu asprime pe cei ce au călcat peste cele părinteşti care au fost aşezate prin sânge de creştin şi prin jertfă de temelie pentru credinţa cea curată, lăsată prin sfinţii cei care sunt acum cu Mine, cei care lucrează din cer cu Mine. Vreau să fiu aşteptat cu veghe, aşa cum se pregătea poporul lui Moise când vesteam coborârea Mea în mijlocul poporului Israel din vremea lui Moise, că iată, în mijlocul acestui pământ ales este mai mult decât Moise.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către părintele Visarion Iugulescu, din 06-05-1991

***

 

Aşează-te lângă Mine ca să Mă sprijin cu tine şi să ridicăm această piatră la locul ei, rege al României, căci am în cerul sfânt voievozi sfinţi, din trupul acestui neam, care au adus jertfă de slavă pentru Mine şi pietre de aducere-aminte în zilele lor, şi aceştia strigă la Mine ziua şi noaptea: „Doamne, până când ca să ridici numele nostru, după făgăduinţele Tale?“. Dar am lângă acest izvor pe servii Mei, lucrători în trup, care strigă zi şi noapte înaintea Mea, şi Îmi amintesc aceştia de vremea făgăduinţelor pe care Eu le-am făcut peste acest neam ales, şi totul este scris, şi vor mărturisi lucrurile cuvintelor Mele. Şi Îmi amintesc aceştia de tine, regele lor, pentru că Eu le-am dat poruncă să aducă jertfă de fiecare zi şi să aducă în faţa Mea numele tău şi venirea ta pe pământul tău. Aşa eşti pomenit în acest loc ascuns, aşa este auzit la tronul slavei Mele: „Pe Mihail, rege al României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa!“. Amin. Am dat poruncă să ceară aceştia la Mine să dobor capul fiarei roşii, şi am auzit şi am împlinit la vremea hotărâtă această biruinţă. Lucrez aici prin servii Mei, ca să ştie ei cum este planul Meu întocmit, să ştie ce să ceară la Mine, şi iată, Eu sunt şi împlinesc, şi am făcut aici aşezare după schiţa planului acestor zile, căci lucrez din cer, după planul ceresc, dar lucrez prin aceştia care Mă aduc cu cuvântul, căci Eu rostesc, şi apoi vin ca să împlinesc.

Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai 05-06-1991

***

 

Îmi întind Duhul Meu peste tine, şi iată, iar stau în sfat cu tine prin acest râu de cuvânt ceresc. Pace ţie, unsul Meu Mihail! Pace ţie, Mihail al României Mele, căci România va fi înaintea Mea grădină de Eden curat şi pământ al binecuvântării. Pace ţie, şi bucură-te, de acum, că se apropie şi vremea ta, căci eşti pecetluit cu ungere cerească şi eşti vestit dintru început ca să fii în această vreme.

 

Când a venit vremea încercării peste România Mea, când şi-a înfipt fiara cea roşie ţăruşul şi în România, era atunci anul naşterii tale. A venit vremea ispitei, şi odată cu ea am făcut şi Eu un mijloc de izbăvire, o mlădiţă binecuvântată, după cum este scris mai dinainte în Scripturi, şi te-am purtat prin toată vremea cea rea şi am fost cu tine în toată clipa ca să te izbăvesc de toate şi să te am acum, şi să te aduc să-Mi izbăveşti pe cei ce au mai scăpat, şi să ierţi pe cei ce te-au dus în Egipt, aşa cum Iosif cel bun a iertat pe fraţii lui, care-l vânduseră egiptenilor.

 

Te voi ridica să-Mi cârmuieşti poporul Meu cel binecuvântat şi pe tot sufletul care va voi să vină sub umbra acestei viţe şi sub lucrarea Mea, care va lua acum început nou, început de izbăvire a făpturii Mele. Sunt în România, şi sunt cu cuvântul, şi voiesc să fac izbăvire neclintită, căci în mijlocul acestui neam se lucrează o lucrare cu mult mai mare ca aceea care a fost pe vremea lui Moise, care a fost şi a izbăvit pe Israel de robia Egiptului. Şi vei veni şi Îmi vei găti cărări drepte şi vom face lumină pe pământ, şi te voi aduce prin biserica Mea cea vie, cea neadormită, cea neprihănită, care, iat-o, răsare, şi va fi cu putere de înviere peste făptura Mea.

 

…O, iubitul Meu, vine vremea să dăm deoparte cele şubrede şi să răsară în locul lor cele neclintite care au fost sub ascuns ţinute, căci a fost vremea strâmtorării de sub fiara roşie, care şi-a sfârşit stăpânirea ei şi numărul celor şaptezeci de ani despre care scrie în Scripturi. (Perioada comunistă n.r.) România Mea este ţara strălucirilor, care se va vedea răsărind de la Dumnezeu, căci ea a fost robită sub vremea lui Edom, dar vine vremea aşezării la loc a împărăţiei lui Israel, vine vremea să zidim înapoi cele dărâmate, căci fiara roşie şi-a întins cortul ei peste biserica Mea şi a strămutat de la locul lor vremile şi sărbătorile Domnului şi serbările sfinţilor care stau la temelia bisericii Domnului. Iată, urâciunea pustiirii care a intrat în biserica Mea, se scrie şi pentru ea sfârşit, şi toate vor veni la matca lor. Plâng sfinţii din cer şi aşteaptă să se serbeze iarăşi sărbătorile lor, căci acelea sunt zilele cerului şi sunt zilele Domnului, care au fost strămutate de la locul lor, şi România Mea a călcat peste ele. Dar Mă voi ridica în vremea aceasta şi voi spăla pământul României Mele şi voi întoarce inima fiilor către părinţi, şi a părinţilor către fii, ca să nu vin şi să lovesc cu blestem pe cel ce a mai scăpat cu viaţă.

 

…Eu sunt Domnul puterilor, şi de aici încolo Eu sunt, şi iată, Eu fac un lucru nou, o înviere vie peste România Mea, şi apoi voi fi împlinitor din România, şi va învia făptura Mea şi vom lucra lucruri despre care nu s-a mai auzit vreodată, şi va fi regină peste popoare România, căci tu eşti mijlocitor de la Mine şi te-am născut odată cu vremea încercării, ca să fii şi să te ridici spre sfârşitul vremii cea roşie şi să fii drept întru Mine, aşa cum este scris în prooroci, căci eşti vestit prin prooroci ca să fii unsul României Mele, căci România este iubita Mea pentru vremea gloriei Mele, pentru vremea arătării Mele cea de a doua, precum este scris despre Mine.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 18-08-1991

***

 

Iată de ce am aşezat acest semn peste România Mea. (Vezi tema: „Semnul Fiului Omului”, n.r.) Am aşezat această iesle de cuvânt ceresc ca să vină omul înapoi la Mine, ca să aduc pe cel credincios la starea cea pe care am lăsat-o Eu peste cei puţini ai Mei atunci când M-am dus să-Mi iau locul de unde coborâsem când am luat trup de om văzut, de Dumnezeu văzut între oameni. În lume am venit atunci, dar lumea nu M-a cunoscut, iubiţii Mei. Şi iată, iarăşi face Domnul o lucrare mare, dar lumea nu poate să o înţeleagă, şi dacă nu poate, hai, iubiţii Mei, hai, că Noi suntem în voi, şi voi în Noi. Hai să-l facem pe om să priceapă această vreme cerească. Este scris că cele ce au fost, iarăşi vor mai fi, şi iarăşi este scris că voi veni şi voi fi împlinitor. Dar cu voi nu sunt aşa cum sunt pentru lume, căci voi v-aţi lăsat lucraţi de Mine, v-aţi lăsat cu Mine şi aţi cunoscut că Eu sunt, şi n-am încetat această lucrare de când am început-o în România, căci am venit la România Mea să-i pregătesc haină curată şi albă, căci cu ea voiesc să împlinesc Scriptura aceea care spune: «Şi am văzut pe biruitorii fiarei şi ai chipului ei şi ai numărului numelui ei stând în picioare pe marea de cristal, având alăutele Domnului. Şi am văzut mulţime multă, din tot neamul şi limbile şi seminţiile, stând înaintea tronului Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe, şi cântau cântarea cea nouă, cântarea lui Moise, cântarea celor răscumpăraţi din robie». Această Scriptură voiesc s-o săvârşesc cu România Mea, şi toţi vor înţelege în ziua aceea cuvintele evanghelistului Ioan, care aşa a scris: «Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, şi va locui cu ei, şi Dumnezeu va umbla cu ei, şi orice lacrimă va fi ştearsă».

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 22-02-1992

***

 

Pace vouă, iubiţii mei copii! Pace şi masă cerească din nou peste acest ceresc aşternut, căci sunt cu sfântul Haralambie la masa de azi. Duhul Preasfintei Treimi lucrează cu timp şi fără timp în această iesle coborâtă din cer prin cuvânt, căci s-a speriat şi iadul, şi antichrist, şi tot omul care face slujba duhului rău. S-a speriat duhul rău şi se zbate de pe o parte pe alta şi se vaită şi din adânc şi de pe pământ şi din văzduh şi din omul în care se ascunde acest duh rău. O, asta este vremea, măi copii, dar vouă v-am spus, mămică, v-am spus că voi fi scutul vostru şi că veţi vedea cum voi fi şi cum voi lucra ca să vă apăr din toate părţile de duhul rău.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-1992

***

O, fii întru viaţa Mea, că voiesc să Mă văd întru tine, voiesc să Mă vadă lumea întru viaţa ta, întru trăirea ta, întru sfinţenia ta. Amin, amin zic ţie, că antichrist vede lucrătura cea dumnezeiască şi va întinde mâna spre scaunul Meu şi va umbla cu vicleşug şi va înfiinţa şi el un turn (Centrul Internaţional Ecumenic, la Vulcana-Băi, n.r.), ca să se dea apoi drept Dumnezeu, cu templul său cu tot, şi aceasta se va face prin lucrarea duhului rău, prin puterea duhului rău, lucrătoare prin fiii pierzării, care n-au primit iubirea adevărului. De aceea spun: staţi drepţi şi neclintiţi în tot lucrul cel bun, ca să nu aveţi a vă înspăimânta în război cu necredinţa şi cu cei ce vor rosti lepădarea de credinţă ca să se arate apoi întronat cel nelegiuit care voieşte să se înalţe mai presus de Dumnezeu. (Vezi tema: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, n.r.) Este scris că înainte de venirea Mea îşi va face lucrarea lui cea rea potrivnicul lui Dumnezeu, dar voi fiţi tari, căci Eu îi voi lua pe neştire şi ca un fur voi veni şi voi răsturna turnul fărădelegii ascunse sub numele de Dumnezeu. Iată, iar vă spun, fiţi prevăzători, şi pe cel fără de viaţă întru sfinţenie, să-l luaţi drept potrivnic, căci zilele sunt grele şi marea este plină de sânge şi de ceaţă şi de noapte. Fiţi fii ai zilei, căci cei ce dorm, noaptea dorm, dar voi fiţi ai zilei, iubiţii Mei. Copilul Meu la care am intrat cu ai Mei, te-am dus peste faţa pământului şi te-am băgat cu Mine şi în adâncul cel întunecat ca să vezi ce lucrează duhul rău, şi apoi să ştim cu înţelepciune cum să tăiem capul duhului rău.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 04-03-1992

***

 

O, ţipă antichrist şi duhul rău, ţipă şi se vaită şi se zbate, căci din ziua când am ridicat crucea biruinţei, semnul Fiului Domnului în vârful acestei înălţimi cereşti, (Vezi: www.noul-ierusalim.ro ) de atunci nu-şi mai găseşte astâmpăr vrăjmaşul cel din veac. Dar am lucrat cu înţelepciunea cea cerească întru aceşti micuţi şi am biruit şi s-a arătat această lucrătură şi va fi spre judecata celor ce se cred a fi stăpâni şi tari prin puterea lor, şi se va citi în curând Scriptura aceea care spune: «Unde este înţeleptul şi cărturarul acestei vremi?». Această taină este cerească, şi numai cei cu viaţa cerească vor pricepe aceasta, iar cei fără de lege nu vor putea pricepe lucrul Domnului.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 26-04-1992

***

 

Iată, Mă plâng, Îmi plâng durerea Mea. Vorbeşte Dumnezeu din cele cereşti cu tine, preaiubitul Meu, căci este scris că vremea e să te ridici şi să presari sare cerească peste cea binecuvântată şi aleasă între noroadele lumii. Am grăit şi apoi am trimis spre tine grăirea Mea şi apoi am lucrat după cum am grăit. Am rostit cuvânt aici, la ieslea cuvântului ceresc, şi am spus din vreme că va fi să calci pe pământul ţării tale după ce se va sfârşi un an de la doborârea capului fiarei roşii; şi dacă am grăit, am fost apoi împlinitor. Am venit apoi prin cuvânt şi am spus că-ţi voi ieşi înainte prin biserica Mea; şi dacă am grăit, am împlinit făgăduinţa Mea, dar am ieşit înaintea ta prin cei care au sare în ei, căci Eu aşa am spus ucenicilor Mei: «Voi sunteţi sarea pământului». Aşa am spus şi atunci celor ce umblau cu Mine şi ca Mine, aşa este şi acum cu cei ce şi-au păstrat sărătura cea de atunci, dar puţini, puţini de tot mai au sare în ei, şi biserica Mea calcă în picioare pe proorocii şi pe trimişii Mei şi calcă peste sfinţenie şi se sfărâmă în ea, căci biserica Mea a uitat cum este Dumnezeu, a uitat dreptatea şi a dat-o deoparte şi slujeşte fără de credinţă şi fără de frică peste cele ce sunt sfinte şi înfricoşătoare din veac şi până în veac, şi iată, sarea şi-a pierdut puterea, iubitul Meu. Făptura Mea cere moarte, cere foc şi nu ştie ce face, căci nu mai are cârmuitor drept şi nu mai este cel care arată calea şi să zică: „Iată calea!“ şi să meargă făptura Mea după cel ce merge pe cale.

Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai 23-06-1992

***

 

Iubiţii Mei, oamenii nebotezaţi nu sunt creştini, măi tată, dar n-am putut să fiu cu acest cuvânt până acum. Şi cum adică aşa ceva în vremea aceasta peste biserică? Iată, Domnul lasă peste voi cuvintele cu care mereu Se întorcea în cer, căci a fost pustiire peste biserică şi a fost lungă vremea aceasta de pustiire după ce preoţii şi arhiereii au făcut zapis cu antichrist şi s-au lăsat ca să fie dezbrăcaţi de Duhul Sfânt, iar cei de după aceea, care au lucrat zapisul, n-au mai văzut lucrarea cea goală şi trupul cel gol al bisericii. Şi dacă s-a rupt legătura cu Dumnezeu şi cu legea cea din strămoşi, această legătură ruptă căreia nu i s-a văzut ruptura şi întreruperea ei, această legătură ruptă n-a mai avut lucrare de înaintare ca să aibă Domnul biserică cu preoţi îmbrăcaţi cu Duhul Sfânt, care să lase urmaşi îmbrăcaţi cu Duhul Sfânt. Dacă preoţia lui Hristos a fost din una în alta, adică din uns în uns, şi dacă unsul unei vremi a vândut lui antichrist această haină, şi dacă antichrist prin vicleşug i-a şters ungerea, n-a mai fost apoi lucrarea aceea care să ţină legătura lanţului cea din uns în uns, şi aşa a rămas ungerea pentru preoţie numai ca o orânduială făcută de oameni, orânduială goală de darul ungerii în preoţie. Dar nu numai atâta a fost stricăciunea aceasta şi pustiirea aceasta, căci după aceea s-a ridicat lucrarea de stârpire a celor ce n-au ascultat să lepede legile strămoşeşti, adică să asculte de lepădarea de credinţă, adică să-şi vândă botezul prin zapisul făcut cu antichrist, (Angajament cu Securitatea comunistă, n.r.) care a reuşit să strămute legea lui Dumnezeu de la locul ei. Şi s-a făcut prigoană peste cei ce n-au lepădat ungerea Duhului Sfânt, şi au fost închişi şi omorâţi de puterea întunericului, şi puţini a avut Domnul, în ascunzişul inimii lor, care au slujit şi au putut lăsa slujirea cea din uns în uns. Şi de aceea spun Eu că nu poţi să fii preot dacă eşti nebotezat şi neîncreştinat, căci preoţii cei care au fost apoi aşezaţi de cei care dăduseră de la ei legea străbună, aceia nu au mai avut lucrarea Duhului Sfânt peste ei, şi ungerea de preot n-a mai fost pusă la Domnul, şi de aceea nici botezul cel după orânduiala datinei n-a mai fost pus botez, şi iată că preoţii cei puşi după întreruperea cea de atunci, n-au mai avut ungere, şi botezul n-a mai fost cu putere, pentru că nu este scrisă la Domnul preoţia celor fără de ungere din uns în uns, şi vreme după vreme s-a stins de tot puterea botezului, pentru că prea puţini au mai avut parte de preoţi unşi de Duhul Sfânt.

 

…Am voit să lupt şi să rup ceaţa aceasta şi să Mă ajut cu poporul cel hrănit cu cuvântul Meu. Am aşteptat să găsesc loc să pot vorbi cu acest popor, să-i pot încredinţa taina despre stricăciunea cea din biserică, dar el nu M-a ascultat în lucrarea legilor sfinte, dară să Mă mai fi ascultat ca să îndrept cu el stricăciunea care a stricat biserica! O, este un sul în cer care este scris pe pământ din poruncă cerească. Şi ce este în acest sul? Este scris legătură împotriva celor ce au rupt ungerea cea adevărată a preoţiei, căci dacă cei ce au scris zapis cu antichrist ca să schimbe legile Domnului, dacă aceia au schimbat, am dat poruncă să se întocmească sul scris, care să lege din lucru pe cei ce au schimbat lucrul lăsat de urmaşii Mei cei unşi până la ei. Şi scris este: «Ce este legat pe pământ, este legat şi în cer», iar această legătură s-a legat pe pământ din porunca cerului, măi tată. Şi dacă e greu de crezut aceasta, uitaţi-vă la faţa bisericii şi spuneţi voi lui Dumnezeu ce a rămas din ea şi ce este în spatele acestei feţe. Şi iată lume nebotezată şi neîncreştinată de nimeni atâta vreme. Şi dacă eşti neîncreştinat, cum se poate să fii preot după legea lui Iisus Hristos?

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, din 04-12-1992

***

 

Iată, trâmbiţa cerească sună de şaptezeci de ani în mijlocul României. Au trecut şaptezeci de ani de stăpânire străină de Dumnezeu, şi fiara roşie îşi risipeşte ultimele zvârcoliri şi se arată zorile împărăţiei cea care va lucra dreptatea Domnului şi cununa dreptăţii şi a fiilor ei. Scoală-te, tată, scoală-te bine, şi să crezi tu apoi în lucrarea Mea, să crezi mai mult decât până acum. Eu sunt această lucrare de nouă şi bună vestire şi nu sunt străin prin cele ce lucrez, căci am vestit din vreme şi apoi am lucrat. De patruzeci de ani cobor cuvânt în mijlocul României, de patruzeci de ani pietruiesc calea Mea ca să vin cu slavă văzută peste ţara cea născută odată cu Mine în trup şi în duh. E mare taina despre România; e cerească şi e adevărată, iubitul Meu. E mare taina Mea cu tine. Nu e înţelept pe lume ca să priceapă taina Mea, dar este înţelepciune cerească pe pământ, şi cu ea lucrez spre desăvârşire peste cei credincioşi care nu Mă tăgăduiesc.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 12-06-1993

***

 

Ierusalime, popor cu nume dumnezeiesc! Deschide-ţi înţelepciunea ca să cunoşti cum e vremea în care eşti şi semnele ei, măi tată, ca să pot Eu fărâma cu tine lucrarea lui antichrist, care lucrează de mult şi stă la pândă în calea biruinţei Mele, în calea biruinţei tale cu Mine, poporul Meu cel de la sfârşit. Antichrist a lucrat odată cu Mine şi a furat mereu taina Mea pentru pregătirea biruinţei cereşti pe pământ, şi a fost mereu neliniştit, şi a căutat să-şi facă armură ca să scape cu viaţă lucrarea lui cea fără de sfinţenie, că nu-i place lui antichrist sfinţenia; nu-i place, că nu-l lasă sfinţenia să fie în pofte şi în măriri şi în desfătări. O, şi ce Mi-au făcut Mie slugile lui antichrist! Că iată, a acoperit faţa pământului cu ostaşii lui, şi lucrează bine instruiţi ca nu cumva să-şi piardă stăpânirea ce o are peste pământ, că el nu poate suporta să înţeleagă că pământul a fost creat prin cuvântul lui Dumnezeu şi că Domnul este Stăpânul puterilor în cer şi pe pământ. Şi iată, lucrarea cea potrivnică lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare pe pământ şi s-a unit cu cele ascunse în adânc, şi şi-au ascuns bine faţa slugile lui satana, şi şi-au făcut împărăţie ascunsă, şi acum dă să iasă deasupra cu cele lucrate în ascuns şi să se dea drept Dumnezeu şi să meargă toată făptura Mea după el.

 

O, de când a aflat omul duhului rău că Eu M-am apropiat cu slava pe care o pregătesc de o bună bucată de vreme pentru arătarea Mea, după cum este scris, şi-a făcut ascunzişuri în peşteri şi în stânci şi şi-a făcut împărăţie peste împărăţie pe pământul lui Dumnezeu, şi lucrează cu dibăcie şi cu înţelepciune omenească, şi Eu aşa v-am cuvântat când am zis s-o iau pe Verginica întru cele cereşti. Aşa ţi-am spus: «Ce vei face tu, poporul Meu, când voi lua cuvântul Meu din mijlocul tău şi te voi lăsa pentru o vreme? Că tu vei zice răului bine, şi vei zice că omul este Dumnezeu». Şi iată, vine vremea aceasta, şi ea este în faţa ta ajunsă, că oamenii duhului rău au luat din învăţătura Mea şi au pus-o deasupra lucrării lor ca să nu se vadă, şi au furat de peste tot lucrarea tainelor cereşti, pentru că iubitorii lui Dumnezeu n-au avut învăţători destoinici peste ei. Şi de ce n-au avut? N-au avut, fiindcă toţi cei ce s-au aşezat peste turma lui Dumnezeu au făcut legătură cu cele ale cezarului şi au lăsat pe cezarul să intre peste toate cele ale Domnului până ce a nimicit curăţenia şi sfinţenia cea din biserică, până ce a strămutat tot ce a fost bine aşezat de părinţi, iar slujitorii lui Dumnezeu s-au lăsat cumpăraţi de cele de pe pământ, şi apoi s-au lăsat înghiţiţi de tot ce este astăzi în lucru, iar pe Domnul L-au înşelat aşa cum înşeală mireasa pe mire şi înainte de nuntă şi după nuntă, şi nu mai este veşmânt adevărat şi curat. Aşa sunt slujitorii bisericii de azi, care-şi ascund ruşinea trădării învelindu-se cu haina nunţii, cu haina de mireasă, şi înşeală un norod mare care se strânge la nuntă. Tot aşa şi cei ascunşi sub haina bisericii, înşeală norodul cel mult, şi aşa a ajuns vremea orbului care cade în prăpastie bazându-se pe călăuză oarbă. Şi precum haina cea din afară ascunde pe cel întinat, tot aşa este şi cu lucrarea lui antichrist, care a cuprins totul, care s-a atins şi a pus învăţătură de a lui Dumnezeu peste întinarea sa, ca să nu se vadă înşelăciunea sa şi ca să tragă de pe cale pe cel ce merge cu Dumnezeu, şi să nu ştie acesta că duhul lui antichrist îl momeşte cu faţă ascunsă. Şi iată că v-a prins şi pe voi în mari ispite, şi plânge Dumnezeu deasupra voastră şi vine şi vă aminteşte cele vestite vouă din vreme, că Domnul vede înainte şi vine să vă aducă vouă de ştire ca să nu cădeţi în ispită, copii ai lucrărilor cereşti.

 

…Eu am venit din cer cu această lucrare de cuvânt şi am strâns sub mantia Mea pe cel cu duhul sărac, pe cel sărac cu mărirea şi cu rangul, pe cel curat cu inima, şi a fost să vorbesc unui popor mic cu învăţătura, smerit cu inima, umilit sub piatra vremii şi depărtat de lucrarea lui antichrist, cel cu deşertăciune oarbă şi ieşită de la trup. Eu am căutat spre cel cu duhul mic, spre cel ce ştie să se lase mic sub mâna lui Dumnezeu cea ocrotitoare, şi a fost să vorbesc cu cei smeriţi, care ştiu să primească de la Dumnezeu, că iată, duhul măririi de sine a izgonit înţelepciunea din oameni, şi a rămas peste oameni duhul rătăcirii de sine, şi înţelepciunea trupească s-a făcut stăpână peste om şi s-a umplut pământul de trupuri. Şi a venit duhul rău şi a găsit case pustii şi a intrat şi s-a aşezat şi a lucrat înţelepciune din iad, şi rătăcirea cea de la sfârşit este mai mare decât în toate veacurile. Şi Se uită Dumnezeu la tine, popor hrănit din mană cerească şi adăpat din apa râului vieţii; Se uită şi întinde mâna după tine ca să te deosebească şi să te cunoască şi să te binecuvinteze, şi să te respingă lucrarea lui antichrist atunci când va lucra să pună pecetea cea groaznică peste tot trupul laolaltă. Eu pentru asta am venit şi te-am chemat şi te-am ales apoi, ca să stai la masă cu Mine şi ca să pun semnul cel viu peste tine, pentru ca să se zdrobească prin tine puterea semnului celui rău.

 

…O, duhule potrivnic, ce-ai făcut tu cu întinderea ta cea rea! Dar ce zdrobire îţi pregătesc Eu ţie, şi ce biruinţă se va coborî din cer asupra ta şi a servilor tăi, care n-au mai avut odihnă ca să-ţi plinească lucrarea ta cea oarbă! Iată, vine ceasul, şi a şi venit, să te culc la pământ şi să-ţi dezvelesc planul cel mârşav, cu care ai stat ascuns şi ai lucrat împărăţie mincinoasă. Eu sunt Cel ce a făcut fiinţa ta cea dintâi, dar tu te-ai semeţit peste Creatorul tău şi ai căzut spre stricăciune. Dar iată, cele fără Dumnezeu nu vor mai rămâne, şi se va aşeza împărăţia Domnului şi voi răscumpăra făptura.

 

…Israele hrănit de Dumnezeu, tu eşti unealta Mea cu care voi ara şi voi grăpa şi voi însămânţa din nou, ca la început, şi se va arăta din nou Edenul cel sfânt şi curat şi nestricăcios. (Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii”, n.r.) Dar fii credincios şi fii mare, Israele, căci cele ce sunt astăzi, nu sunt cele ce vor fi mâine. Nu te lăsa prins sub puterea banului, că banul este singura unealtă cu care lucrează din toate laturile faţa lui antichrist, omul fărădelegii.

…Ce vei face tu când vei vedea cu ochii duhului semnul pieirii pe care-l foloseşte antichrist? Ce vei face, tată, tu, cel care ai semnul Domnului pe creştetul tău? Te vei îngrozi şi vei da să fugi şi vei da să arunci de la tine punga şi haina zilei de azi, a stăpânirii de azi. O, dar vei fi văzut fugind, pentru că tu va trebui să fugi atunci, că vei fi oricum azvârlit pentru semnul de pe tine, tată. Şi cum va fi aceasta? Aşa va fi, că nu va putea lucra peste tine semnul lui antichrist, şi toţi se vor întreba: „Ce este cu acesta? De ce nu se aşează pe el sceptrul nostru?“.

 

…Ţi-am spus din vreme să te îndeletniceşti, popor iubit, şi să ştii să-ţi faci singur şi să cunoşti darurile lui Dumnezeu, şi măiestriile toate să le ai în mijlocul tău, ca să ai timp să te curăţeşti de sub mâna stăpânului cel murdar pe mâini, cel murdar de sânge şi de moarte, cel mort faţă de Mine. Eu vreau să-l înviez şi pe el prin tine. Aceasta e lucrarea Mea cu tine, dar ridică-te deasupra răului, ridică-te, că e târziu şi nu mai este vreme, şi tu trebuie să fii curat, curat şi spălat de cele nelucrate de Mine şi de tine. Nu-i niciodată prea devreme, dar e târziu, târziu de tot, tată. Satana şi-a împlinit lucrarea, şi iată ce devreme a venit împlinirea lui cea rea, şi voi n-aţi priceput ca Dumnezeu. Vreme pentru cei răi nu mai este de mult. Răul şi-a plinit lucrarea şi cupa sa, dar am mai zăbovit Eu, tată, ca să vă bag la adăpost, fie cu voia, fie cu spaimă să vă bag sub mantia Mea, ca să pot slobozi vijelia şi cutremurul şi focul peste cei ce se cred stăpâni pe lucrul mâinilor lor, pe lucrul cel rău, pregătit împotriva lui Dumnezeu. (Vezi „Focul apocaliptic”, n.r.)

 

…O, poporul Meu, câte te-am învăţat Eu pe tine, tată! Am stat cu tine în sfat aşa cum învaţă tatăl pe fiii săi, şi ţi-am spus ce vine şi ţi-am spus mereu ce să faci ca să fii pregătit. Am stat ascuns cu tine prin vremea cea roşie şi te-am povăţuit pas cu pas şi ţi-am vestit dinainte şi am spus să fii după chipul şi asemănarea Mea, ca să nu-şi lărgească duhul rău gura ca să te sperie şi să te slăbească şi să te înghită apoi. Când te vedeam slab şi fricos şi încercat de ispite, Îmi întindeam mâna şi nu te lăsam aşa, şi tu cunoşteai braţul salvării, întins deasupra ta. Aşa am fost Eu pentru tine, popor mititel, popor din vremea aceasta, pentru că nu tu M-ai ales, ci Eu te-am ales pe tine. Şi dacă Eu te-am ales ca să fii al Meu, alege şi tu acum, tată, alege-Mă pe Mine şi rămâi cu cele ale Mele, că dacă vei face aşa, Eu voi trimite pe îngerii Mei şi îţi voi aduce hrană cerească şi îngerească după ce antichrist nu-ţi va mai da nimic şi nu-ţi va mai lua nimic un picuţ de vreme pentru încercarea ta întru Mine.

 

...Scoate de la tine neatenţia şi veghează, şi iarăşi zic: veghează bine, creştine, că vremea e ceţoasă şi are faţă ascunsă, şi tu trebuie să fii găsit curat şi neamestecat. Nu te frământa; ajunge zilei grija ei, şi Eu voi lucra minuni cu tine, poporule creştin. Dacă tu te-ai frământa, Eu ce mai am de făcut? Eu sunt Cel ce port grijă de tine, Israele, dar îndeletniceşte-te să stai de vorbă cu Mine şi să ştii să te hrăneşti cu cele din cer, şi să crezi că celelalte îţi vor fi adăugate. Iată, lucrarea lui Lucifer a intrat în toate trupurile, şi unde nu poate mai mult, pune frământare peste cei neputincioşi, dar nu poate omul să adauge nimic la statura sa.

 

...A ajuns vremea cea grea când s-a aşezat urâciunea pustiirii pe scaunul cel lăsat să fie sfânt, şi iată ce şir de slujitori rabdă Dumnezeu, că fac negoţ cu Duhul Sfânt şi îşi cumpără scaune şi nu se mai aşează astăzi slujitori după descoperire cerească aşa cum era aşezarea în biserică, şi nu mai are cine cerceta şi cine judeca purtarea unui slujitor; nu mai are, tată, că seamănă unul cu altul, de la cel mai mic până la cel aşezat în capul turmei, şi turma se prăbuşeşte sub stricăciunea vremii, şi numai Domnul are milă de turma cea pribeagă. Nu mai am păstori care să-Mi caute turma şi s-o hrănească din duhul descoperirilor cereşti aşa cum era aşezarea în mijlocul bisericii Mele, şi iată, antichrist se bucură şi îşi desfăşoară ţăruşul şi învăţătura cea stricată, din care iau şi gustă până şi creştinii Mei, şi nu mai e durere mai mare în cer.

 

...─Am venit cu Domnul în calea ta, popor al Ierusalimului, şi iată, te îmbiu să mergi atent şi să te tragi din faţa mâniei care va veni. Sună şi tu, aşa cum am sunat eu şi te-am adunat în casa ta şi a mea, căci casa ta este lucrarea lui Dumnezeu, care te-a hrănit şi te-a crescut pe tine prin mine. Sună şi tu, şi adună-ţi casa şi fă sfat şi trezire. Fă-ţi datoria, aşa cum mi-o fac eu, şi ieşi din moarte, tu şi toată casa ta. O, iată ce te povăţuiesc eu: nu mai întinde mâna ca să mănânci din masa lumii, că tu eşti un popor ales de Dumnezeu şi deosebit pentru Dumnezeu. Stă satana pe la toate răspântiile, pe la toate colţurile ca să iei de la el şi să mănânci şi să bei şi să nu fii curat. El iese în calea ta ca să-ţi momească pofta şi să te atragă să iei de la el, şi el este întinat şi murdar şi rob şi face lucrare rea pe pământ, ca să-ţi iasă ţie în cale şi să te ademenească. Şi dacă tu nu voieşti să intri şi să stai cuminte în ograda ta, în grădina ta, măcar atât să faci, să nu mai iei din mâna celor fără de Dumnezeu. Obişnuieşte-te din timp, fiule, şi te deprinde să-ţi ai mâinile tale, că oamenii mănâncă oameni, mănâncă mortăciune şi fac licoare din iad şi pun spurcăciune în ea ca să te atingă pe tine de spurcăciune şi să-ţi slăbească mintea şi credinţa şi iubirea.

 

O, nu mai lua, creştine, învăţătură de pe drum, căci ceea ce înveţi tu, de pe drum luat, nu este bun pentru tine. Tu eşti fiul lui Dumnezeu, şi nu te băga în încurcarea limbilor celor străini de Dumnezeu. Mă uit la tine cum te duci pe drum şi aduni ştiinţă şi îţi învălmăşeşti mintea cu cele scrise de slugile lui antichrist, că toate cele ieşite azi sunt presărate cu otravă din iad ca să te facă să nu-L mai înţelegi pe Dumnezeu, ca să te facă să dai deoparte cele ce vin de la cer, cele ce izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu, şi să nu-L mai înţelegi pe Domnul apoi.

 

...Nu iubiţi luxul, nu iubiţi argintul, nu iubiţi poftele veacului acesta. Salvaţi-vă copiii din mâinile lui antichrist, că se va frânge inima în voi când veţi vedea pe copiii voştri fără de scăpare. Învăţătura de afară este stricată mai mult decât oricând, şi îţi dezbracă de sfinţenie copilul tău. O, dacă eu aş veni şi ţi-aş cere un copil ca să lucreze cu mine, tu nu te-ai teme să spui că e al tău şi că nu-l dai. Şi decât să te împotriveşti, eu nu vin să ţi-l cer, că împotrivirea ta ar însemna pieirea copilului tău, aşa cum a arătat Domnul plata împotrivirii. Dar în braţele lui antichrist îţi dai copilul, şi la învăţătura lui îl laşi.

 

O, creştine, deschide ochii şi uită-te bine ce fel de vreme este afară şi nu mai lua în glumă cuvântul lui Dumnezeu care-ţi spune să intri sub adăpostul Său şi să-ţi faci adăpost aşa cum te învaţă Domnul. Vine vremea când nu mai poţi să te urci pe carul sau pe cămila cezarului, că-ţi va cere semnul, şi dacă nu-l ai nu te va primi. Vine vremea să nu mai poţi să mergi nici cu corăbiuţa ta, că şi acolo ai nevoie de cezarul, de la care nu poţi lua şi la care nu poţi da tu, cel ce n-ai zis ca el. Dacă tu vei înţelege, va lucra Domnul prin tine sfărâmarea lui Antichrist şi vei doborî planul lui şi puterea lui, dar agoniseşte-ţi putere prin lucrarea sfinţeniei, copilul meu. Fii înţelept, că ţi-a venit Domnul în ajutor ca să poţi să-ţi faci adăpost şi ca să asculţi, căci de la lucrarea ascultării de Dumnezeu va răsări sfărâmarea lucrării potrivnice lui Dumnezeu. Domnul strigă de multă vreme şi îţi spune de mult, fiule. Deschide cartea acestei lucrări, şi nu vei mai putea spune că nu ţi-a cerut Domnul să ieşi din cele ce sunt astăzi.

 

Eu iar am să sun şi am să te mai strâng ca să mănânci cu Dumnezeu şi să-ţi aduc la timp cele ce mai sunt, iar tu adună-te de pe drum şi intră şi veghează şi te roagă. Te-ai supărat pe mine, popor iubit, când ţi-am vestit să stai în căsuţa ta şi să lucrezi sfinţenie peste tine, că nu mai e vremea să ieşi şi să treci printre morţi. Dar eu ştiam şi ştiu de ce ţi-am cerut să nu mai ieşi, şi tu nici acum nu înţelegi cum vine această taină şi de ce am venit ca să ţi-o spun. În lume-i numai moarte, creştine. Mâinile şi lucrul lumii sunt murdare şi întinate, şi tu eşti popor binecuvântat şi cu mâini binecuvântate. Învaţă-te să fii gospodar peste tine. Învaţă să fii cum au fost cei de la început, că tot pământul va fi să fie scos de sub talpa lui antichrist, şi tu vei fi aşezat pe pământ nou, după cum Domnul ţi-a făgăduit.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-1993

***

 

Grăiesc cuvânt ceresc peste ieslea cuvântului Meu din mijlocul României. Eu sunt Domnul duhului şi al trupului tău, căci trupul tău este de la trupul Meu şi până la plinirea vremii cerurilor, o, România Mea, ţara alegerii Mele! Şi de ce te-a ales Tatăl Meu pe tine? O, tu te-ai născut odată cu Mine pe lume. Ţi-a făcut Tatăl Meu un trup, odată cu trupul Meu ţi-a făcut ţie trup, şi a suflat apoi peste trupul tău duh de viaţă, căci a venit la tine cel întâi chemat al Meu şi te-a încreştinat şi te-a botezat întru numele Meu şi de aceea te numeşti întâia chemată între neamuri. Dar neamul tău ştie, oare, taina aceasta? Crede, oare, minunea aceasta cerească?

 

Erai frumos lucrată în mijlocul neamurilor pământului, căci pământul tău poartă o taină mare, pe care tu nu o ştii, şi taina aceea te-a învăţat în taină să fii cuminte şi să nu doreşti nimic din ceea ce este al aproapelui tău, şi numai tu ai împlinit porunca aceasta între neamurile pământului. Şi te-ai păstrat mireasă Mie, căci Tatăl Meu M-a logodit cu tine la naşterea ta, şi a sălăşluit Dumnezeu în tine cu Duhul, pentru că tu nu ai iubit alţi dumnezei, de la naşterea ta şi până la capătul bisericii cea dintâi, care a vieţuit cu trupul în mijlocul tău. Iar tu apoi, tu, din una curată şi neîntinată, te-ai lăsat amăgită, şi s-a ales din tine, apoi, la dreapta şi la stânga, şi oile Mele cele credincioase au rămas puţine la dreapta Mea, iar celelalte, dând să Mă despartă în două, şi-au rupt cămaşa cea dintâi şi au luat o cămaşă nouă şi o purtare nouă, şi ai devenit din una, două, biserica Mea, căci în tine, Românie, a lucrat Tatăl Meu proorocia cea din urmă, şi tu nu ai cunoscut aceasta. Iar când diavolul a fost slobozit ca să lucreze înaintea venirii Mele, după cum este scris, tu, biserica Mea, nu ai vegheat atunci, şi a pătruns în tine păcătuire, şi ţi-ai întors faţa ta de la părinţi şi de la Mine. Şi iată, taină neînţeleasă, că dintr-o femeie desfrânată, dintr-o biserică desfrânată care a înşelat pe Iubitul ei, s-a născut antichrist, cel care te-a prins în păcat, şi te-a pustiit mereu de atunci, şi ţi-a murdărit veşmântul trupului tău. Dar Mirele tău te răscumpără şi face din mijlocul tău salvare ţie, căci tu ai fost dintru început în dreaptă credinţă, şi Domnul tău nu uită veşmântul tău cel dintâi.

 

Eu sunt Cel ce am cheile morţii şi ale iadului; le am de atunci de când l-am legat pe cel rău ţie, iar ţie ţi-am dat cheia împărăţiei Mele ca să stai în ea şi să nu ieşi din ea şi să nu te duci să lucrezi la alt stăpân. Dar iată, duhul potrivnic a fost slobozit la vremea sa şi a înconjurat cetatea ta, dar Eu vin iar şi ca şi atunci voi birui pentru tine, biserica Mea cea de la sfârşit. Dar străină eşti tu de început, străin e omul de la sfârşit, străin este de început, căci cel de la sfârşit nu s-a jertfit cu trupul şi nu a cunoscut pe cel ce ucide duhul său, pe cel ce a înconjurat cetatea duhului său. Dar iată, Eu sunt în mijlocul tău, şi tu nu cunoşti vremea cercetării tale, care vine cu Mine la tine, căci Eu am început să sun din trâmbiţe (prima trâmbiţă apocaliptică: prooroc preot Iosif Trifa, n.r.) (Vezi tema „Trâmbiţele apocaliptice”, n.r.) odată cu dezlegarea celui rău (anul 1921: înfiinţarea Partidului Comunist din România, n.r.) şi am lucrat lucrarea Mea, şi voi birui prin ea, căci din tine, Românie, am ridicat lăstari şi am sunat în toată vremea cea roşie, şi a fost treaz Duhul Meu în mijlocul tău. Şi va învia în tine biserica cea dintâi şi se va zidi din nou, căci Dumnezeu lucrează şi uneşte sfârşitul cu începutul, şi va fi Ierusalim ceresc pe pământ.

 

O, dacă Eu nu aş fi scurtat apăsarea acestor zile, nu ar mai sta nici un trup înaintea Mea, dar pentru cei cu duhul smerit, Eu ascund faţa urgiilor care sunt peste lume ca să încerce pe toţi câţi locuiesc pe pământ. Iar tu, Românie, vei fi Mie domnie, şi cel necurat va fi luat din tine. Scoală-te, ca să-Mi auzi glasul şi ca să cinez cu tine, căci Tatăl Meu aşează în tine nuntă cerească şi biserică curată, şi va da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-1993

***

 

...Adevărul grăiesc că e gata să se înlocuiască ştiinţa pământească cu ştiinţa cerească. E gata să se înlocuiască pământul murdar cu pământul curat. E gata căderea şi pieirea lui satana, cu tot ce este al lui.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-04-1994

***

 

…O, Israele, nu cumva să te iei după omul care lungeşte suferinţa, care lungeşte veacul cel rău, care nu vrea să vină Domnul cu împărăţia Sa cea fără de veac, cea fără de sfârşit. Uită-te tu, că dacă pui zece dascăli să-ţi arate drumul şi Scriptura, nu se potrivesc unul cu altul. Şi cum mai vine asta? Şi iată, lumea nu se trezeşte ca să vadă că străjerii ei nu străjuiesc de la Domnul, şi străjuiesc de la ei. Să nu mai zică lumea că este cu Mine, că mai mare păcat are dacă zice aşa. Şi iar vă zic vouă: una este să zici biserică cu slujitori, şi alta este să zici biserică a lui Iisus Hristos, cu slujitori ca Iisus Hristos, ca Învăţătorul ei, Iisus Hristos.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-06-1994

***

 

Sun din trâmbiţă peste tine să te pregăteşti cu post de patruzeci de zile, şi vom întâmpina sărbătoarea deschiderii cărţii, a desfacerii peceţilor cărţii, iar tu eşti scris în cartea aceasta şi te numeşti Israel, popor al Domnului. (Vezi tema: „Cartea Mielului”, n.r.) Să vină străjerii, să vină sutaşii tăi înaintea ta şi să-ţi aducă cuvântul Meu ca să-l împlineşti, şi să rămâi apoi pe veci în sfinţenie cerească pe pământ şi în trupul duhului tău, căci trupul tău fi-va să se vadă templu al Meu în vremea care mai este, şi va umbla după tine omul care va căuta pocăinţă şi scăpare.

 

Fiule, poporul Meu, să posteşti, tată, patruzeci de zile; să nu te mai dai la mâncări timp de patruzeci de zile. Îţi voi da putere mare, fiule, poporul Meu. Îţi voi da saţ ceresc, Israele, iubitul Meu fiu. Mănâncă, tată, pâine după ce trece ziua. Mănâncă, fiule, grâu, aşa cum a mâncat Rut, fiica Moabului, care a găsit milă în Israel culegând spice de grâu de pe urma secerătorilor. Rut era rudenie cu neamul lui Avraam, şi am adăugat-o lui Israel şi am scris-o în numărul strămoşilor Mei cei de după trup. Iată ce face postul, căci pe această fiică a condus-o spre Dumnezeul lui Israel. Omul care mănâncă grâu, acela se îndumnezeieşte în duh şi în trup, căci taina bobului de grâu este ca de aici şi până la cer de mare, fiule, poporul Meu; este o putere mare în om. Eu i-am deprins pe apostolii Mei întru această taină, şi vreau să te deprind şi pe tine, Israele de azi, popor de apostoli de la sfârşit. (Vezi: „Evanghelia păcii a lui Ioan”, n.r.) Vreau şi tu să mănânci grâu, şi îţi voi da multă, multă sănătate dacă Mă vei asculta să iubeşti hrana aceasta; şi îţi voi da duh de sfinţenie, căci bobul cel viu de grâu va lucra în tine şi Mă va creşte pe Mine întru tine, şi tu Mă vei iubi cu mare har şi cu mare iubire. Vin să te pregătesc bine şi să te învăţ să mănânci sămânţa de grâu şi sămânţa de untdelemn, lapte şi miere din cele crescute de Mine pentru cel sfânt de pe pământ. Vin şi Mă zidesc prin cuvânt înaintea ta şi îţi dau învăţătură de înţelepciune a vieţii fără de sfârşit, căci va fi să treci cu Mine o punte, ca să nu rămâi să guşti şi tu din sfârşitul lumii. Iată, lumea va rămâne pe pământ şi îi va sluji lui antichrist, dar cu tine voi fi Eu, şi îţi voi sfinţi trupul şi mintea şi îţi voi binecuvânta pâinea şi apa şi sămânţa de grâu şi de untdelemn, şi îţi voi binecuvânta roadele cele curate, bucate curate din pământ binecuvântat de Mine. Postul este de folos numai celor ce iubesc postul. În vremea postului cel curat diavolii nu mai au curajul asupra ta, iar îngerii se desfată cu cei ce postesc. În vremea postului trebuie să se stingă mândriile, pretenţiile şi vicleşugul cel ascuns din om, dar omul lumii de azi nu ştie rostul şi puterea postului. Postul însănătoşeşte pe om şi îl hrăneşte sufleteşte. Tot trupul omului trece spre însănătoşire prin post. Omul, tată, nu crede că toată boala trupului şi a sufletului vine de la mâncare şi de la pântecele cel cu mâncare. Nu mai crede omul aşa ceva. Zice omul că nu are vitamine dacă nu mănâncă, aşa zice omul ştiinţei. O, are dreptate omul ştiinţei, dar nu ştie cum să aibă. O, dacă omul omoară mâncarea şi numai apoi o mănâncă, şi dacă aşa face cu toată viaţa din mâncare, de unde, tată, să aibă mâncarea viaţă şi putere? Mâncarea este muncă trupească, iar postul este muncă duhovnicească, măi fiilor. Proorocii aveau postul peste viaţa lor, şi de aceea vorbea Duhul Sfânt peste ei. Cine, Israele, să mai creadă că glasul Meu cu tine este Duhul Sfânt de peste tine? Tu, poporul Meu, ai avut rânduială de post şi de mâncare şi de trăire şi de sfinţire, tată. Ferice ţie dacă M-ai ascultat! Iată, dacă nu M-ai ascultat întru toate, ascultă-Mă, poporul Meu, ascultă-Mă întru toate, până la punte, tată, şi vei vedea apoi pentru ce M-ai ascultat.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru România, din 04-03-1995

***

 

O, fiule din poporul Meu, ce făceai tu, tată, dacă ar fi trebuit să mergi şi iar să mergi prin greu şi prin necazuri de tot felul, ca ucenicii Mei pe pământ, ca să semeni peste tot împărăţia cerurilor şi pe Mine în oameni? Ce făceai, fiule? Te duceai, oare? Nu te duceai, tată, că tu eşti sărăcuţ de toate, şi de aur, şi de putere, şi de traistă, şi de toiag, ba chiar şi de credinţă, fiule, ba chiar şi de curaj, că azi împăraţii pământului sunt goi de înţelepciune, şi nimeni nu te-ar fi primit pe tine cu vestea cea de veac nou. Azi umblă satana, fiule, umblă pe pământ, îmbrăcat în haină vopsită pe care scrie „Dumnezeu“, umblă cu buzunarele pline de aur şi de argint, şi se bagă peste tot, până şi în locurile sfinţite Mie, sfinţite de sfinţi şi de părinţi, şi urâciunea pustiirii în loc sfânt, vestită de prooroci, este mai mare decât scrie în Scripturi, că omul de azi e domn cu şcoală mare şi e deştept în lucrul cel potrivnic lui Dumnezeu, şi îl înşeală pe cel slab şi îl trage la lucrare fără Dumnezeu.

 

O, poporul Meu, să fugi de omul plin de şcoală, plin de avuţii, plin de deşteptăciunea lui, şi care dă să-ţi spună ţie ceva despre Dumnezeu. Să fugi, să fugi departe de omul cel învelit în slavă deşartă, în slavă omenească. Să fugi, fiule, să fugi şi să stai sărac de duh înaintea Mea şi să iubeşti un singur Duh, Duhul lui Dumnezeu, Care te face ca Avraam, ca Moise, ca Mine, fiule.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din 12-07-1996

***

 

Binecuvântată este împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Pace ţie, fiule, fiule Israele, poporul Meu iubit, calul Meu cel alb, fiule credincios! (Vezi „Calul alb apocaliptic”, n.r.) O, cu cine mai pot Eu grăi pe pământ aşa cuvânt, măi Israele măi, calul Meu cel alb, cal alb pe care şade Domnul ca să vină, precum este scris în Scripturi? Deschide, Israele, Scriptura, că vin şi îţi grăiesc din Scripturi: «Glas de tunet, care zice: Aliluia! Domnul Atotţiitorul este Împărat! Mărire Lui şi nunţii Lui, căci mireasă Şi-a pregătit, mireasă cu veşmânt curat şi alb, veşmânt de in curat, viaţă sfinţită. Fericiţi chemaţii nunţii Mielului, căci cuvintele lui Dumnezeu sunt acestea. Şi cerul stă deschis, şi iată, pe cal alb şade Cel Credincios şi Adevărat, Care judecă cu dreptate. Ochii Lui, ca para focului; capul Lui, plin de cununi, iar numele Lui cel scris nimeni nu-l înţelege decât numai El, Domnul, îmbrăcat în strai stropit cu sânge, şi numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi oşti din cer are cu El, călări pe cai albi. Din gura Lui iese sabie tăioasă şi cu ea loveşte pe păgâni şi pe necredincioşi şi îi păstoreşte cu toiag de fier şi apasă pe teascul vinului mâniei Lui. Numele Lui e scris pe strai şi pe coapse: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. Şi înger din soare strigă: să vină păsările înaltului cerului la cina Domnului! Şi fiara cu împăraţii pământului care stau în război cu Cel de pe cal alb şi cu oştirea Lui, a fost răpusă cu toţi cei ce au purtat semnele ei închinându-se chipului ei, şi aruncaţi sunt în foc şi în pucioasă care arde».

 

Israele, Israele, astăzi se împlinesc aceste Scripturi sub ochii tăi, fiule credincios, căci numele Meu cel scris nimeni nu-l înţelege. Scriptura aceasta este adevărată, căci toate cele scrise în ea s-au împlinit. Amin. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum scrie în aceste Scripturi, iar fiara şi proorocul mincinos care minţeau împotriva adevărului din aceste Scripturi au fost aruncaţi în foc şi în pucioasă care arde. Cuvântul lui Dumnezeu este foc care arde, fiule Israele, dar cu cine mai pot Eu grăi pe pământ aşa cuvânt? Cuvântul Scripturii se împlineşte, măi Israele măi. De aceea Îmi trebuiai, fiule Israele, că iată, încă o dată grăiesc Scripturi împlinite şi vestite demult, demult, măi Israele. Sunt scrise de atunci de când antichrist se născuse pe pământ ca să ucidă Pruncul Care Se năştea. Se năştea mereu în cei credincioşi Pruncul Cel ascuns în ieslea inimilor celor credincioşi. Antichrist s-a născut odată cu Mine, că el cu Mine are ce are, şi s-a descoperit pe sine, că şi-a pus numele lângă numele Meu, împotriva numelui Meu.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din 04-12-1996 ***

 

Vin cuvânt în cartea ta, Verginico, trâmbiţa Mea cea de apoi. Locaşul tău este în Mine. Cuvântul tău, din Mine grăieşte. Amin.

 

O, măsura Mea este cuvântul. Este, oare, om pe pământ să înţeleagă de-ajuns de bine ce este Dumnezeu şi cum Îşi desăvârşeşte El fiinţa Lui pe pământ şi în cer? O, astăzi nu mai sunt pe pământ oameni plini de Duhul Sfânt ca să aibă cu ce să înţeleagă pe Domnul peste pământ şi peste om. Dacă aş fi rămas cu trupul între oameni aşa cum am stat trei ani şi jumătate ca un Dumnezeu, şi nu ca până la treizeci de ani ai Mei, ar fi fost numai război pe pământ, căci oamenii nu vor să aibă Dumnezeu. Iată, şi peste om când Îmi las lucrarea dumnezeirii Mele se face război pe pământ între cei buni şi cei răi.

 

Când eram coborât în tine, Verginico, ce mai pândă, tată, ce mai nelinişte se stârnise peste oameni, ce mai ură, ce mai război! O, şi Eu nu mai ştiam unde să Mă ascund cu tine şi cu poporul care venea la izvorul cuvântului Meu, că peste tot stătea omul rău la pândă ca să te dea pe tine la chin, şi pe popor să Mi-l împrăştie şi să Mi-l sperie cu prigoană. Antichrist avea oameni de-ai lui în fiecare casă, în fiecare bordei, şi ziceau oamenii că eşti proastă, că eşti desfrânată, şi te duceau la spitale de nebuni, şi te duceau la închisoare şi risipeau pe creştinii care se mângâiau cu cuvântul lui Dumnezeu, care ciripea din guriţa ta ca pasărea care-şi hrăneşte puii. Dar răbdarea ta a biruit, şi prin răbdarea ta tu ai câştigat multe suflete pentru Mine, şi din ele Eu am ales pentru vremea de acum când am pus hotar prigoanei şi când am dat celui dornic de Dumnezeu libertatea să umble după Mine, că iată, Eu sunt cuvânt, vin pe pământ cuvânt şi Mă dau oamenilor spre viaţă veşnică şi spre înviere.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, din 12-02-1997

***

 

Cuvântul Meu este glasul lui Dumnezeu peste pământ, şi cei tari ai lumii nu cunosc adevărul şi izvorul lui. Dar tu eşti fiul Meu, tu eşti cel crescut de Mine, Israele, şi drag Îmi este când te văd adunat în numele Meu grăind tainele Mele. O, ce mult am aşteptat să am popor care să-Mi amintească de cele scrise în cartea Mea aşa cum Mi-a amintit Daniel proorocul şi s-a rugat să împlinesc! O, fiule poporul Meu, nu ştiu cei tari ai lumii, nu ştiu să găsească adevărul, şi bobotesc prin beznă şi nu ştiu. Nu ştiu împăraţii pământului decât să amăgească pe cei mulţi, şi au făcut idol, dând chip fiarei, şi scris este: «I s-a dat ei să insufle duh, aşa încât chipul fiarei să şi grăiască şi să silească pe mari şi pe mici, pe slobozi şi pe robi ca să-şi pună semn pe ei».

 

O, poporul Meu, am spus aşa: «Vai ţie dacă vei căuta să ştii ce păţeşte lumea!». Să Mă asculţi, fiule, ce ţi-am spus, că Scriptura aceasta se împlineşte peste lume, şi lumea nu ştie cum. Fereşte-te de chipul fiarei, căreia i s-a dat duh să grăiască. Fii cuminte, şi ascultă cuvintele Mele, fiule. Nu asculta de la nimeni învăţătură, că tu eşti fiul Meu prin care Eu voi scoate pe mulţi de la pierzare.

 

Să nu te temi de cei ce au ieşit din tine ca să cumpere şi ca să vândă, că să ştii că nimeni nu cumpără şi nu vinde decât numai cel care are semnul şi numele şi numărul fiarei. Dar tu să nu te temi, că tu ai înţelepciune, şi cel mincinos fuge de înţelepciune. Cel mincinos iese din mijlocul tău şi se face fiu al lumii, căci are semn pe el, şi se duce la preoţi şi la arhierei cum s-au dus şi cei din vremea Mea cu trupul ca să dea de ştire celor sfinţi, ziceau ei, despre Mine, Care făceam faptă din adevărul cu care venisem de la Tatăl. Nu te teme de cei ce ies din mijlocul tău. Lasă-i să iasă, şi tu să fii cuminte şi să asculţi cuvântul Meu, care-ţi este cort şi pâine şi apă şi sare şi lumină, şi voi face din tine sare şi lumină şi pâine şi apă peste cei ce vor fugi de minciună.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca, din 13-04-1997 ***

 

O, poporul Meu, vin la tine cuvânt din Tatăl, ca să audă omul cuvântul Meu şi să se întoarcă la viaţă fără de moarte. Mă ajut cu tine, fiule Israele, că oamenii care-şi zic că sunt slujitorii Mei pe pământ, sunt un trup cu femeia şi nu voiesc să fie un trup cu Mine ca să Mă ajut cu ei să răscumpăr pe omul căzut din cer. Tu să fii mâna Mea întinsă după om, tu să fii unealta Mea în mâna Mea, poporul Meu, că iată, Adam n-a făcut bine dacă a zis el, şi de bine ce a zis, s-a ascuns în sine, s-a ascuns de Mine, căci s-a temut după ce a văzut ce a făcut.

 

O, fericit este omul care se leapădă de sine, că acela află pacea Mea, care vine spre el. Cel ce se leapădă de sine, acela poate iubi pe aproapele său care are ca şi el lepădare de sine, care are pe Dumnezeu în sine. Cel ce se leapădă de sine, acela iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele său, că nu e bine să fie omul singur. Omul singur îşi are voia sa şi ascultă de ea, dar cel ce stă împreună cu cei ce sunt ai lui Hristos, acela caută să fie aproapelui său pe plac la ce este bine. Numai lângă aproapele tău poţi să-ţi frângi voia, numai atunci poţi iubi sfatul lui Dumnezeu şi nu sfatul tău, căci cine se sfătuieşte cu sinele său, acela este om semeţ şi se numeşte antichrist pentru sine. Antichrist este omul care nu-L lasă pe Hristos să trăiască în el, să domnească în el ca un Dumnezeu din cer. Antichrist este cel ce-şi zice creştin ca să înşele pe Hristos, aşa cum este azi în bisericile din lume, căci creştinii din lume merg la biserică şi trăiesc viaţă lumească pe pământ. O, poţi să trăieşti în desfrâu, şi să fii şi creştin? O, veacul acesta e mare înşelare, fiilor, căci cei ce se numesc biserică a lui Iisus Hristos sunt cei ce înşeală toată lumea, şi din pricina lor vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Fiii neascultării nu mai au păstori, nu mai au mijlocitori fără de păcat între ei, iar cel ce păcătuieşte nu poate ajuta pe nimeni. Oare, de ce tâlharul a intrat în rai? A intrat pentru că era fără de păcat, pentru că după ce s-a născut din nou, n-a mai păcătuit, şi a stat pe cruce până ce a ajuns în rai prin cruce, prin punte, fiilor. El după ce s-a născut din Hristos, a lucrat viaţă fără moarte, viaţă fără de păcat. El n-a mai putut păcătui, că era pe cruce, şi crucea te face să nu mai poţi păcătui. Cine iubeşte crucea, acela nu păcătuieşte, că are crucea pe el, semnul Fiului Omului îl are pe el ca pecete.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului, din 01-06-1997

***

 

– O, Verginico, o, Verginico, o, Verginico, se întreabă oamenii cine au fost trâmbiţele Mele. Eu pe toate le-am luat din biserică şi le-am pus să sune peste biserică. Şi de ce peste biserică? O, Verginico, antichrist nu este în lume, ci este în biserică, este lângă Mine ca să lupte împotriva Mea. Iată, cezarul, numit şi Irod, s-a folosit de slujitorii bisericii, s-a folosit de cei ce-şi vindeau oile, le vindeau cezarului ca să le închidă cezarul şi să scape antichrist de oile Mele cele bune şi ca să poată el domni în biserica Mea. Şi de aceea te-am ales Eu pe tine din neam de jos, ca să cobor bogăţia Mea pentru oi, că dacă Mă duceam tot la oamenii bisericii, Îmi închideau cuvântul, aşa cum i-au închis pe cei dintre ei pe care Eu i-am ales dintre ei ca să trâmbiţeze, şi aşa cum te-au închis şi pe tine dându-te cezarului ca să te închidă. Cezarul nu se pricepea ce fac Eu cu tine, dar oamenii bisericii cunoşteau cuvântul judecăţii Mele şi se ascundeau, că erau goi înaintea Mea. Oamenii bisericii au fost şi sunt antichriştii care stau împotriva cuvântului Meu şi Mă fac pe Mine prooroc mincinos în această lucrare de trâmbiţare. Cezarii aveau misiunea lor, iar oamenii bisericii care voiau să scape de oile cele tari şi sănătoase ca să nu crească şi să le ia locul, se duceau la cezari şi le spuneau alte lucruri decât cele de la Mine prin vasele Mele, aşa cum a fost şi cu tine, Verginico. Acum cezarul s-a făcut credincios şi s-a aşezat în frică de Dumnezeu, iar oamenii bisericii nu mai au acum închisoare pentru oile Mele şi dau să se ascundă de oi, că sunt goi şi nu sunt păstori, sunt farisei şi nu sunt păstori de oi, şi oile Mele erau fără păstori. Dar iată, Eu Însumi port grijă de oile Mele, şi oamenii bisericii râd de oile Mele şi le poreclesc „sectă“, şi le zic „rătăcite“ oilor Mele.

 

Oamenii bisericii sunt împotriva Mea, Verginico. Grăiesc în cer cu sfinţii. Stau în sfat în mijlocul sfinţilor şi le spun: oamenii bisericii de pe pământ au pus mâna pe cheile împărăţiei cerurilor şi sunt împotriva Mea ca să nu vin să-Mi adun oile să le fac o turmă pe toate. Dar cheia împărăţiei cerurilor Eu sunt. Eu sunt Fiul Tatălui ceresc, şi cine va intra şi va ieşi prin Mine, va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Amin.

 

Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar oamenii bisericii de pe pământ cine sunt? Ai cui sunt? Care este împărăţia lor şi unde este?

 

Eu sunt împărăţia cerurilor, şi sfinţii sunt cu Mine întru venirea Mea, căci vin să aşez la locul ei împărăţia Mea. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor, din 22-06-1997

***

 

O, fiilor, n-are pe pământ cine să înţeleagă unde este locul împărăţiei cerurilor, şi iată, mare este taina credinţei sfinte, mare dar de la Dumnezeu are omul care are credinţă sfântă. (Vezi tema: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, n.r.) Cine nu are credinţă sfântă nu pricepe taina împărăţiei cerurilor şi locul ei şi lucrarea ei. Dar cine este cel ce are credinţă sfântă? Fiilor, fiilor, credinţă sfântă are numai omul sfânt. Credinţa sfântă nu sălăşluieşte în mintea şi în inima omului care trăieşte în păcate şi în desfătări trupeşti. Grăiesc vouă despre credinţa sfântă ca să înţelegeţi de ce nu cred oamenii bisericii în împărăţia cuvântului Meu care curge peste voi şi din voi spre oameni. Împărăţia lui Dumnezeu din voi se face tălmaci pentru voi ca să ştiţi voi tainele ei, că nu mai are pe pământ cine să le înţeleagă pe cele adevărate. Voiesc să-Mi pregătesc loc în oameni cu împărăţia cuvântului Meu, care este Duhul Mângâietorul, Duhul Învăţătorul, Care atrage la Tatăl pe toţi cei pe care Tatăl Mi-i dă ca să-i cuprind în taina împărăţiei cerurilor pe pământ. Voiesc să-Mi pregătesc loc în oameni, dar antichrist, omul fărădelegii Îmi stă împotrivă. O, măi copilaşi, cei ce nu au credinţă sfântă Îmi stau împotrivă, căci antichrist nu-şi are loc şi nume decât numai lângă Mine şi în cele aşezate de Mine.

 

O, tată, se temeau oamenii, se temeau şi creştinii de omul comunist, că ziceau că stă împotriva lui Dumnezeu şi a celor credincioşi între oameni, dar acest om comunist nu ştia pe cele ale Mele decât numai de la omul antichrist care era lângă Mine şi lângă cele sfinte ale Mele, lângă cele aşezate pentru Mine şi pentru cei cu credinţă sfântă. Şi iată, omul comunist era servul omului antichrist care stătea lângă Mine ca să-Mi ia împărăţia şi ca să împărăţească el prin cele sfinte ale Mele. Nu putea fi mai mare şi mai rău cu Dumnezeu omul comunist decât omul antichrist. Duşmanul lui Dumnezeu e omul antichrist, şi după aceea omul comunist. Şi iată, cel comunist se pleacă spre tainele lui Dumnezeu care vin din cer pe pământ, dar omul antichrist nu se pleacă, şi greu se mai lasă dărâmat de la locul lui de lângă Mine, că el nu are grijă de lucrurile Mele, şi dacă are, are pentru ca să fie a lui averea Mea; a lui şi nu a Mea.

 

O, copilaşi ai credinţei sfinte, prin voi Eu vreau să-Mi câştig via Mea de sub robia lui antichrist, căci via Mea e via Mea, iar Eu sunt Dumnezeu. Antichrist nu voieşte ca Eu să fiu un Dumnezeu liber. El crede că voi sta mereu sub el ca să lucrez cum voieşte el, dar taina împărăţiei Mele e taină de necuprins şi de nepătruns, şi ea este cu locaşul ei în fiii credinţei sfinte. Ce-Mi foloseşte Mie împărăţie vopsită peste care să stea scris: împărăţia lui Dumnezeu? O, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul fiilor ei, nu este în hotarele omului antichrist. Ce face, fiilor, omul antichrist? El s-a sculat şi s-a îmbrăcat cu haina Mea şi s-a aşezat în casa Mea şi a făcut din ea ascunzătoare pentru el şi pentru faptele fărădelegilor lui şi pentru ucenicii lui care ţin lumea în robie, că nu poate omul antichrist să ducă la împărăţia lui Dumnezeu pe om. Le-am spus ucenicilor Mei când am văzut pe antichrist că se aşează peste cele aşezate de Mine; le-am spus: «Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, ci temeţi-vă de cei ce ucid sufletul ca să-l arunce în gheenă, să-l arunce în necredinţă şi în neveghe şi în nepăsare de suflet». Aşa şi azi, omul nu trebuia să se teamă de omul comunist, ci de omul antichrist, care Mi-a luat căsuţa şi hăinuţa şi cărarea Mea spre oameni.

 

Iată, fiilor, cărarea Mea care ducea omul spre Mine s-a făcut cărare omenească pentru ca să ştie oamenii cărarea spre cei ce Mi-au luat via şi casa şi masa şi haina şi cărarea Mea spre oameni, şi oamenii nu mai ştiu cărarea spre împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni nu mai învaţă pe oameni calea împărăţiei lui Dumnezeu. Ea nu este o cale de străbătut cu piciorul şi cu mersul trupului, căci împărăţia lui Dumnezeu este în om, şi omul o caută în afara lui, căci aşa l-a învăţat omul antichrist care se luptă să-i ţină în robie pe fiii lui, şi se luptă să-i robească şi pe fiii împărăţiei Mele care ştiu de la Mine locul împărăţiei Mele în om. Nimeni, tată, nu mai poate găsi calea spre împărăţia cerurilor, căci ea nu se poate găsi pe pământ. Scris este: «Cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul este aşternutul picioarelor Mele», şi aceasta este împărăţia şi odihna Mea. Şi pentru ce am făcut Eu cerul şi pământul? O, fiilor, pentru om le-am făcut, ca să fiu Eu Dumnezeul omului şi ca să fie omul locaş al împărăţiei Mele, scaun de domnie şi aşternut să-Mi fie. Dar omul antichrist învaţă altfel pe fiii lui, nu-i învaţă cum învăţ Eu, de vreme ce fiii lui caută altfel împărăţia lui Dumnezeu care se dă în dar şi nu pe bani. Dar astăzi, bisericile stăpânite de cei ce stau împotriva Mea prin oamenii lui antichrist, au ajuns mijloc de câştig nedrept pentru omul antichrist. Mântuirea nu se cumpără. Ea este de la Dumnezeu, Care Se dăruieşte oamenilor ca să-i mântuiască şi să-i facă fii, iar Domnul nu este un împărat care ia bir de la fii. Locaşurile de biserici care Mă au pe Mine în ele, au ajuns ca o alimentară unde Se vinde Hristos şi iertarea lui Hristos şi slujbele închinate lui Hristos, iar în locul care este numit Sfânta Sfintelor, acolo unde trebuie să locuiască Trupul şi cuvântul Meu se strecoară banul, măsura cezarului, fiilor. Iată ce este pe pământ.

 

O, măi copilaşi ai credinţei sfinte, omul comunist nu este atât de vrăjmaş Mie cât este omul antichrist, iar biserica Mea, adevărata Mea biserică este omul credinţei sfinte şi mulţi dintre aceştia întâlnindu-se în numele Meu, ca acolo unde sunt ei, să fiu şi Eu, iar Eu sunt cu ei, căci omul credinţei sfinte nu este înghiţit de omul bisericii din lume care stă împotriva Mea prin faptele lui şi prin necredinţa lui. (Vezi tema: „Adevărata biserică”, n.r.)

 

Omul care nu are credinţă sfântă este om necredincios. Nimeni să nu vă amăgească pe voi cu cuvinte deşarte, căci cine nu are credinţă sfântă ca să fie om sfânt, acela grăieşte în deşert prin cuvintele lui chiar dacă grăieşte în numele Meu, chiar dacă ia din învăţătura Mea în cuvintele lui. Lăsaţi-i pe aceştia; sunt călăuze oarbe, fiilor, că nu au vederea credinţei sfinte şi Mă ţin pe Mine ascuns şi Mă pun pe Mine în vistieriile lor ca să Mă vândă şi ca să ia bani şi ca să-i cheltuie în faptele fărădelegilor lor. Dar voi, fiilor, fiţi fiii credinţei sfinte, fiţi sfinţi, tată, că scris este: «Cine este sfânt, să se sfinţească încă până la venirea Sfântului sfinţilor». Amin. Hrăniţi-vă cu sfinţenie. Aceasta să fie hrana voastră. Faceţi-vă vrednici de cele sfinte ale Mele, că durerea cerului e fără margini pentru cele sfinte care se aruncă pe jos. Mă uit în bisericile din lume când ies preoţii în mâini cu cele sfinte şi zic: „Să luăm aminte, căci cele sfinte se dau sfinţilor!“; aşa zic, şi apoi mănâncă cele sfinte. Aşa au învăţat să zică, dar ei nu ştiu ce zic, de vreme ce nu sunt sfinţi, că sfinţii sunt smeriţi şi zic: „Unul este sfânt“. Dar să ştiţi, măi fiilor, că dacă cele sfinte nu te sfinţesc ca să te facă sfânt apoi, atunci ele nu aduc în om împărăţia lui Dumnezeu, căci împărăţia lui Dumnezeu se face slavă în omul care o are, şi omul acela se cunoaşte ce are în el. Şi iată, împărăţia lui Dumnezeu nu-i prieşte omului care iubeşte fărădelegea, şi vă pune nume de batjocură vouă, celor ce aveţi în voi împărăţia lui Dumnezeu.

 

Fiţi plini de Duhul Sfânt, fiilor din Ierusalim, şi scuturaţi din El peste pământ ca să facă oamenii roade de Duh Sfânt şi să învieze. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-1997

***

 

Gătiţi-vă iubirea şi pacea inimilor voastre ca să intru în voi cu împărăţia Mea, fiilor români care staţi de veghe din partea Mea peste România. Cobor peste voi darul credinţei sfinte. Amin. Cuvântul Meu se înalţă pe pământ şi grăieşte pe înălţimi şi rosteşte acoperişurilor şi piscurilor să se aplece şi să ridice deasupra lor cuvântul Meu cel sfânt, ca să se sfinţească din el acoperişurile şi înălţimile şi să se plece la cuvântul Meu şi să ia viaţă veşnică. Eu vin curând, dar casa Mea de oaspeţi nu mai voieşte să vin. Biserica din România trebuia să fie casa care să primească în ea cuvântul Meu.

 

O, fiilor români care vegheaţi din partea Mea peste ţara Mea de nuntă! Sunaţi la porţile casei Mele de oaspeţi, că a venit duşmanul în casa Mea şi Mi-a luat căsuţa şi Mi-a luat hăinuţa şi Mă scoate afară din vie ca şi acum două mii de ani. Voiesc să aduc izbăvire neamului omenesc, dar antichrist Îmi stă împotrivă, fiilor români. S-a băgat antichrist în casa Mea şi domneşte în numele Meu, şi Tatăl M-a trimis şi nu sunt primit în casa Mea. Cuvântul Meu strigă la porţile casei Tatălui Meu şi nimeni nu voieşte să-Mi deschidă ca să intru şi să aduc cuvintele vieţii şi apa vieţii şi hrana cuvântului Meu pentru cei însetaţi şi flămânzi de viaţă. Eu sunt Cel ce am grăit din rug pe muntele Sinai. Eu sunt Cel ce grăiesc poporului român din mijlocul grădiniţei cuvântului Meu din România. Ridicaţi slava cuvântului Meu şi înălţaţi-o spre viaţa oamenilor, că vin să fac izbăvire neamului omenesc, şi am de împlinit Scriptura de cer nou şi de pământ nou, şi de împărăţie a cerurilor pe pământ. Amin, amin zic vouă: Eu vin curând, şi Mă voi arăta deasupra României şi voi face din ea ţara Noului Ierusalim, ţara Mea cea de la sfârşit, şi din ea voi revărsa lumină mare peste toate neamurile pământului. Dar slujitorii bisericii din România sunt reci şi nu vor venirea Mea şi nu vor pace şi sfinţenie din cer peste ei şi nu cred în Mine. Scris este în Scipturile Mele: «De va vrea cineva să creadă, va înţelege cuvântul Meu şi voia Mea şi mântuirea Mea».

Pace ţie, Românie! Pace ţie, ţara Mea! Pace, iubito! Pacea Mea ţi-o dau! Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci, din 27-09-1997

***

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, sună glasul trâmbiţei lui Dumnezeu, sună din cer pe pământ. Amin.

 

… – În numele Tău, Doamne bun, mă ridic cu sunet de trâmbiţă ca să fac duh de trezire peste turma cea plăcută Ţie. Sun şi pentru cei ce dorm în neveghere pentru venirea Ta. Sun cu îngeraşii, sun odată cu ei, că din mine Tu ai grăit cu sunet de trâmbiţă, Doamne, şi m-ai numit trâmbiţa Ta pe pământ, iar cine este sfânt pe pământ, este şi în cer viu şi lucrător peste cei ce au rămas trudind pentru ziua Ta cea mare, Doamne. Cerul lucrează peste pământ, şi nimic nu vine peste pământ decât din cer. E mare amăgirea cea de pe pământ, e gros şi mult duhul minciunii, şi lumea s-a învăţat aşa ca şi cu adevărul, Doamne. Mi-e tare dor să-mi învăţ poporul să stea cu veghe înaintea Ta, ca să fie viu poporul Tău cel cules din lume prin glas de trâmbiţă. Dorul mă arde, Doamne, şi aş voi să-l las peste poporul cel plăcut Ţie, ca să ştie cât de mare trebuie să-i fie pregătirea şi veghea şi lucrarea lui cu Tine peste pământ. Amin.

 

O, popor mititel şi greu încercat de cei fără credinţă! Preoţii de azi au voit şi vor să te facă să te lepezi de Dumnezeu şi de viaţa cea în Hristos. Ei sunt cei ce au împlinit cuvântul Domnului, rostit pe vremea trupului meu. Aşa te învăţa Domnul: «Te va chema, creştine, în faţa lui şi îţi va spune: „Te lepezi de Dumnezeu?“. Şi tu vei zice „Da“; de frică vei zice „Da“; de frică pentru ceea ce poartă acela în mână. Cel ce va zice „Nu“, acela va pătimi. Dar cât de adânc e acest hop, dacă vei scăpa de hopul acesta vei fi cu cerul, şi cerul va fi cu tine. Nu te teme, creştine, alungă frica, că moare lumea şi preoţii ei, nu tu. Moare antichrist şi oastea sa; nu tu, creştine. Fugiţi din lume, creştinilor, că lumea moare. Cercetaţi-vă şi în cap, ca să nu aveţi fir din lume, că moare lumea laolaltă cu preoţii şi cu protopopii ei şi nu se va mai şti unde a fost lumea».

 

O, popor micuţ şi curat cu credinţa, aşa zicea Domnul pe vremea aceea, dar creştinii de atunci n-au crezut bine în aceste cuvinte şi iată împlinirea lor. Preotul ştie că poartă dar şi har, şi te sperie cu acestea, te sperie că te leagă şi că te blesteamă şi că te afuriseşte, dar preotul poartă grad de ostaş în armata lui antichrist, poartă ce nu trebuie să poarte un slujitor al lui Hristos. Dar tu nu te speria, copile mic, căci cei mici sunt purtaţi pe braţe de sfinţi şi de îngeri, şi sunt de temut cei mici care au pe Domnul de Stăpân al lor, sunt de temut pentru Stăpânul pe Care-L au, căci este Stăpânul Cel adevărat. Preoţii şi arhiereii lumii sunt antichrişti îmbrăcaţi în piei de oaie şi nu sunt păstori de oi, că dacă erau păstori de oi, ar fi avut grijă de oi şi le-ar fi cercetat cu înţelepciunea cea ascunsă în Dumnezeu. Fiţi tari şi nu vă clătinaţi, fiilor, că a venit dreptatea pe pământ ca să facă pământ al dreptăţii, şi Domnul are pe El haina judecăţii celor ascunse. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin, din 28-11-1997

***

 

Ţine minte, poporul Meu, ţine minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine şi Mă fac cuvânt peste tine şi te numesc poporul Meu. Amin. Te-am învăţat să fii pildă şi semn al Meu în mijlocul oamenilor. Mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poţi şi să voieşti prin puterea şi prin voinţa Mea peste pământ. Antichrist Mă încurcă de peste tot, ca să nu-i aleg pe cei buni dintre cei răi, dar Eu Mă grăbesc să-i dau de-a dreapta Mea pe cei plăcuţi Mie. El se face văzut cu momeala lui peste tot, şi omul se lasă momit de cele ce se văd. El a îmbrăcat haină sfântă şi se strecoară peste tot, dar el nu face voia Mea, şi nu este oaie, chiar dacă are deasupra lui pielea oii.

 

Poporul Meu, ţine minte că antichrist nu face voia Mea, şi prin aceasta este vădit şi este prins în însăşi cursa lui cea ascunsă, şi prin aceasta a fost şi este judecat. Amin. (Vezi tema: „Judecata”, n.r.)

 

Eu sunt Cel Drept, şi voi face din România pământ al dreptăţii Mele, iar dreptatea este veşnică. Amin. Eu sunt Cel ce vin a doua oară de lângă Tatăl pe pământ, şi trupul Meu cel plin de slavă va fi văzut în mijlocul tău, poporul Meu. Eu vin curând, şi plata Mea este cu Mine şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

 

Poporul Meu, ţine minte şi nu uita că antichrist nu face voia Mea, şi face voia lui. Poporul Meu, ţine minte că tot cel ce-şi caută slava sa, acela vorbeşte de la sine. Nu uita că cel ce caută să-şi câştige viaţa, acela şi-o va pierde, că omul e neputincios. Poporul Meu, să ştii, fiule, că cine-şi pune viaţa sa în slujba cuvântului Meu şi a împărăţiei Mele care vine cu Mine, acela va câştiga tot ce va rămâne. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 22-02-1998

***

 

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul Meu, dar oamenii de pe pământ, ca şi Irod, ca şi Pilat, sunt învăţaţi cu cele omeneşti şi pământeşti. O, Ierusalime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cereşte pe pământ, că oamenii veacului acesta au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsit scris în Scripturi, (Vezi tema: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, n.r.) şi vor căuta să închipuiască venirea lui Hristos. Dar tu să nu dormi; tu să veghezi şi să-ţi aduci aminte ce am spus Eu despre venirea Mea, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc fărădelegea, şi voi veni pentru cei sfinţi şi credincioşi de pe pământ. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pământ. Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dumnezeu, zic ei, dar tu să veghezi, că sunt cu mare întuneric zilele acestea. În biserici sunt numai antichrişti care-şi zic că sunt oştirea slujitorilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale ştiinţei omului, şi nu mai cred adevărul cel din Scripturi, despre facerea cerului şi a pământului şi a toate câte se văd şi nu se văd. Slujitorii bisericii au adormit de mult faţă de Mine, şi ascultă la oameni, căci oamenii cei mincinoşi de sub cer au acoperit adevărul şi au scos la iveală minciuna lor drept adevăr, şi oamenii iau de la oameni, nu mai iau de la Dumnezeu, şi s-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum este proorocit în Scripturi pentru zilele cele de apoi. Dar Eu am învăţat pe fiii bisericii şi le-am spus să creadă de la Dumnezeu, că oamenii vor lucra minciuna şi vor coborî înger din cer, ca să înveţe altfel de învăţătură, dar acela nu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni. Veghează, Ierusalime, şi stai atent cu cele de la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc păcatul, şi voi veni pentru cei ce Mă iubesc pe Mine. Amin.

 

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci când oamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceştia. Cât de adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că Eu am spus: «Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, ca să-i amăgească până şi pe cei aleşi ai Mei», dar nu va fi cu putinţă să se întâmple căderea fiilor Mei cei de pe pământ, că iată, Eu sunt între voi, şi voi sunteţi fiii Mei, iar Eu Mă ţin aproape de voi, ca păstorul între oi, şi nu veţi cădea sub amăgirea celor mincinoşi care Mă vor închipui pe Mine din lucrarea minciunii. Venirea Mea nu va fi simţită de cei mincinoşi, dar voi o veţi simţi şi veţi sta întru întâmpinarea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de la Tatăl, nu de la înger.

 

Cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar, ca să sfâşie oile Mele, nu oile lui, dar Eu voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui Hristos, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va mai da lumina, şi stelele vor cădea din cer, şi se vor zgudui puterile tăriei, şi atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci se vor bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiţi, căci vor vedea pe Hristos venind ca Fiu al Omului pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. Amin. Eu voi veni aşa cum M-am suit, şi nu altfel, dar voi fi cu putere şi cu slavă multă în venirea Mea cea de acum, căci întâia oară am venit şi M-am lăsat în mâna necredincioşilor, ca un om neputincios, ca să fie judecaţi oamenii prin fapta lor şi să se umilească ei ca Dumnezeu, Care a venit să Se micşoreze pentru mântuirea celor credincioşi.

 

Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audă tot pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoşi care lucrează minciuna închipuirii venirii Mele, dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără să semene cu El întru trăirea lor.

 

Omul ştiinţei, omul mândriei pământeşti, stă în faţa oamenilor cu icoana lumii, cu icoana lui antichrist, căci televizorul a ajuns dumnezeu pentru om, şi la această fereastră vine omul mincinos ca să-l facă pe om să creadă cele ale minciunii, şi omul nu se mai poate dezlipi de minciună. Slujitorii bisericii cred în minunea omului mincinos şi zic şi ei că mai sunt şi alte pământuri în afară de pământ, şi zicând aşa, defaimă numele lui Dumnezeu între neamuri. Dacă slujitorii bisericii ar sta cu adevărul Meu împotriva minciunii omului de ştiinţă de pe pământ, n-ar mai rătăci oamenii de la adevăr. Dar iată ce s-a întâmplat: adevăraţii antichrişti sunt în biserică, şi din pricina aceasta are putere minciuna peste oameni, şi oamenii minciunii cântă în biserici „Hristos a înviat!“.

 

O, voi, cei care cântaţi cântarea învierii Mele, de ce nu vă uitaţi în Scripturi ca să vedeţi ce am spus Eu să facă oamenii credincioşi? ca să vedeţi ce am spus Eu despre cer şi pământ, despre venirea Mea a doua oară pe pământ şi despre plata pe care o voi da Eu fiecăruia, după faptă? Voi, cei care staţi în numele Meu peste mulţimi, de ce nu iubiţi adevărul? De ce nu trăiţi adevărul pentru care au murit cu trupul mulţi sfinţi ca să nu piară viaţa Mea din om? De ce nu credeţi în Scripturi? Voi trebuia să fiţi de partea Domnului cerurilor, dar voi cădeţi din cer aşa cum cad frunzele din pom, peste care calcă toţi trecătorii. Vaiul vostru este pregătit de voi, că voi staţi în numele adevărului Meu peste gloate. Nu cum stă omul minciunii staţi voi, că omul minciunii nu s-a învelit cu haina Mea, ci stă în haina lui, care nu-i poate acoperi minciuna, dar voi v-aţi învelit cu haina Mea, ca să nu vi se vadă roadele necredinţei şi ale făţărniciei voastre. Treziţi-vă! Amin. Iar dacă nu vă veţi trezi, somnul vostru va lucra şi va aduce mânia Mea peste toţi necredincioşii, şi Eu vă voi cere viaţa lor din mâna voastră, că aţi avut pe Domnul adevăr şi L-aţi acoperit, şi a luat trup minciuna peste pământ, şi aţi pregătit măcelul Domnului, în loc să pregătiţi cina venirii Domnului cu Paşti ceresc şi veşnic peste pământ. Aţi ajuns să slujiţi de silă, pentru bani, ca să vă ştergeţi din cartea Mea, dar Eu voi împlini Scriptura venirii Mele pentru cei credincioşi şi sfinţi, chiar dacă sunt puţini aceştia, că Eu n-am avut niciodată mulţi când Mi-am lucrat lucrările Mele între cer şi pământ. Şi veţi cădea ca Israel, pe neştire, că iată, Israel nu crede nici azi că Eu nu-i primesc jertfele şi slujirile lui, şi nu crede că nu mai are pe Dumnezeu. Treziţi-vă! Doarme omenirea sub învelişul minciunii şi al deşertăciunii, şi nu mai este pe pământ om care să se dea de partea adevărului. Voi arde cu foc pământul şi toată ştiinţa de pe el, dimpreună cu faptele ei, căci toate sunt deşertăciune şi goană după moarte. Eu, Domnul Cel înviat dintre morţi, vin curând de lângă Tatăl, vin cu plata cea pentru fapte, vin precum M-am şi suit, şi tot omul îşi va vedea deşertăciunea ştiinţei lui. Ce este ştiinţa omului? Ea este lucrarea lui antichrist, care desparte pe Dumnezeu de oameni. Şi îi voi face pe cei mândri să se plece la picioarele poporului Meu cel hrănit cu cuvântul venirii Mele. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998

***

 

Eu, Domnul Iisus Hristos, strig la voi: treziţi-vă! Amin. Treziţi duhurile voastre, întoarceţi Duhul lui Dumnezeu în voi, şi trăiţi cereşte întru venirea Mea. Am aşezat pe poporul Meu de azi să ţină postul venirii Domnului şi să trăiască înaintea Mea ca omul cel dintâi în rai, că Eu vin să le dau viaţă veşnică celor ce s-au aşezat înaintea Mea cu post şi cu veghe întru venirea Mea. Trageţi-vă în părţi dinaintea mâniei Mele, căci vin cu foc şi cu pucioasă pentru cei ce defaimă numele Meu între neamuri. Trageţi-vă sub mantia Mea, ca să vă iert depărtarea voastră de Mine. Veniţi spre bucuria care va rămâne pe pământ cu cei plăcuţi Mie, că vin să fac cerul sul, şi pământul să-l înnoiesc şi să-l dau de moştenire veşnică celor ce trăiesc dreptatea Mea pe pământ. Deschideţi Scripturile şi citiţi în ele venirea Mea, care se împlineşte curând, curând. Antichrist şi îngerii lui sunt pregătiţi să înşele toate neamurile cu venirea lui Hristos, venire făcută din minciuna lui antichrist. Timpul s-a făcut sul şi nu mai este timp pentru necredinţă, că vine coasa lui antichrist ca să strângă pentru foc pe toţi cei care n-au iubit pe Dumnezeu cu trăirea lor.

 

Antichrist cel ascuns de mintea oamenilor de pe tot pământul va face lucrarea cea mincinoasă a venirii lui Hristos, că de mult lucrează antichrist ca să-Mi zădărnicească adevărul venirii Mele, dar Eu aşa am grăit peste fiii bisericii şi le-am spus: «Cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar, este hristos mincinos între hristoşi mincinoşi», şi vor fi aceştia prinşi în însăşi cursa lor, şi vor fi aruncaţi în iezerul cu foc şi cu pucioasă prin rostirea acestui cuvânt.

…Israele, Israele nou, să trăieşti patru părţi din cele patru părţi ale timpului tău pentru Domnul, şi să faci din fiii tăi temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul tău, ca să Mă arăt apoi în mijlocul tău, popor al venirii Mele.

 

Tu, cel ce eşti acum cu Mine, şi tu, cel ce vei veni să fii! Să nu te sminteşti întru Mine, să nu te sminteşti de cei slabi şi reci care au fost şi nu mai sunt cu cuvântul venirii Mele. Tu să te uiţi sus în cer, nu jos pe pământ. Tu să iei din cer, nu de pe pământ. Amin. Tu să fii popor viu, căci viaţa e din cer, şi din cer s-o iei, căci lumea care nu Mă cunoaşte pe Mine nu te cunoaşte nici pe tine, dar când Eu Mă voi arăta, voi veţi fi asemenea Mie şi Mă veţi vedea cum sunt, fiilor iubiţi. Aşa cum antichrist are fii asemenea lui şi îl vor vedea cum este când se va descoperi lucrarea lui cea mincinoasă şi pieritoare de oameni, tot aşa şi voi, veţi fi asemenea Mie când Mă voi arăta şi când Mă veţi vedea cum sunt, căci veţi avea din slava Mea şi veţi vedea cu Duhul Sfânt pe Care Tatăl Îl va da vouă ca să vedeţi venirea Mea cea de la Tatăl. Amin, amin, amin.

Extras din Trâmbiţarea lui Dumnezeu şi a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa şi peste cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii, din 24-04-1998

***

 

De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu, toate şi peste tot sunt în parte luate şi date. Dar la voi, fii ai Noului Israel, Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dau vouă şi Mă întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământ cu oamenii. Iar când voi fi cu plinul tot deşertat peste pământ prin voi, cei care Mă primiţi cuvânt din cer, atunci sfârşitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca să se împlinească iotă cu iotă, şi apoi vin văzut pentru începutul veşniciei văzute. Şi nu vor mai fi în ziua aceea nici peşteri, nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să se ascundă de faţa venirii Mele, de faţa zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mă aşteaptă, şi zi cu mânie pentru toţi necredincioşii. (Vezi „Nu ştiţi ziua şi ceasul – Ziua Domnului”, n.r.) Atunci proorocul mincinos şi fiara cea din ascuns, antichrist, care se ascunde în Dumnezeu, zice el, balaurul cel cu şapte capete şi zece coarne cu care a înşelat toată lumea, nu va mai găsi pentru el loc în cer, şi va sta pe nisipul mării, precum este scris despre casa care se zideşte pe nisip, căci biserica Mea este zidită pe temelie de piatră, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatălui, cu viaţa Mea în fiii bisericii Mele.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din 06-05-1998

***

 

O, fii ai oamenilor, până când? Oare, nu voiţi să vă treziţi ca să vedeţi păcatul lepădării de credinţă pe care mai-marii cei care stau peste sufletele voastre l-au scris cu mâna lor? Vine mânia Mea din pricina acestora. Treziţi-vă! Strigă glasul lui Dumnezeu peste voi. Treziţi inimile voastre şi staţi în faţa slavei Mele, căci cuvântul Meu de azi este înger trimis de Mine ca să adune în barca salvării pe cei care gem şi plâng sub întunericul depărtării de Dumnezeu.

 

Voi, slujitori ai bisericii care mai sunteţi vii cu inima, sculaţi şi sunaţi şi apăraţi izvorul credinţei şi pe fiii voştri care se aleg de partea vieţii veşnice! Vă voi da un nume nou şi o inimă nouă, căci vinul Meu este vin nou, şi nu-l pun în vase vechi. Sculaţi, şi înnoiţi-vă pentru vinul cel nou, pentru veacul cel nou, zidit din sfinţi pe pământ. Fugiţi de bani, fugiţi de lăcomie, fugiţi de bogăţie, fugiţi de slava care vine de la om, fugiţi de-a dreapta Mea şi staţi sub harul credinţei sfinte până ce voi pune pe antichrist aşternut sub puterea Mea. Amin, amin, amin.

 

Antichrist este împărat mare în numele Meu, zice el. Toţi împăraţii pământului îi slujesc lui, şi nu-i cunosc faţa. Dar iată zilele când Eu, Domnul, vin, şi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele şi îl voi numi fiul fărădelegii, împăratul babilonului, cu care s-au desfrânat toţi împăraţii şi toţi supuşii împăraţilor. Scris este în Scripturi că sfârşitul tuturor nu va veni înainte de lepădarea de credinţă când se va arăta omul fărădelegii. Iată, cuvântul Meu este suflarea gurii Mele, care grăieşte adevărul despre păcatul pustiirii, aşezat la loc sfânt şi îmbrăcat în veşmânt sfânt. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Iată zilele Mele, şi va fi răsplată după faptă peste tot pe unde nu pătrunde harul pocăinţei, pe care Eu îl suflu peste pământ ca să-l ia cei ce se vor umili spre iertarea păcatelor lor.

 

Eu stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el, şi el cu Mine. Amin. Cuvântul acesta este cina pe care Eu, Domnul, o aşez între Mine şi cel ce va deschide glasului Meu. Amin.

 

Iată, Mirele vine! (Vezi „Nunta Mielului”, n.r.) Cuvântul Meu este înger trimis de Mine, după cum este scris: «În zilele când va grăi al şaptelea înger, atunci săvârşită este taina lui Dumnezeu, precum Domnul bine a vestit robilor Săi, proorocilor». Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul, din 11-09-1998

***

 

O, fiilor unşi în grădina Mea, vă spun vouă că dacă aţi fi din lume, lumea v-ar iubi, că lumea iubeşte ce este al ei, dar voi nu sunteţi din lume sau ca duhovnicii lumii, care fac pe gustul omului din lume. Voi sunteţi cuvântul Meu, adevărul Meu, şi de aceea lumea nu vă iubeşte. Lumea nu iubeşte adevărul, şi de aceea nu poate lumea să vă iubească pe voi. Duhovnicii bisericii din lume, cărora lumea le zice mari şi sfinţi, aceia au primit duhul slavei deşarte peste ei, şi sunt pătaţi în sângele lui antichrist, (Membri Partidului Comunist sau ai Securităţii, n.r.) care-şi are locul în biserică, şi de aceea lovesc în numele Meu care este cu voi. Dar voi aveţi răbdare, că-i voi aduce cu capul la picioare, fiindcă Mă vor vedea cu voi şi vor fi judecaţi de însăşi conştiinţa lor cea pătată, care i-a făcut să lovească în lumina ochilor Mei care cutreieră pământul. Ei s-au ridicat mai presus de Mine şi au judecat după voia lor, că nu cunosc prin Duhul Sfânt, Care pe toate le judecă după dreptatea cea din cer.

 

Amin, amin zic vouă, fiilor unşi cu ungerea Mea cea nouă: duhovnicii românilor, care s-au pătat în sângele lui antichrist şi apoi au fost puşi mari peste sufletul românilor, aceia vor fi ruşinaţi de Dumnezeu pentru păcatul slavei deşarte şi pentru pata lor care-i face să spună ca omul şi nu ca Dumnezeu, Care nu caută la faţa omului. Iată, aceştia lovesc în voi şi se au bine cu toată lumea măririi de sine şi se vădesc că nu sunt oameni ai dreptăţii dacă lovesc în lucrul Meu cel sfânt, care vine peste voi pentru împlinirea Scripturilor cele pentru înnoirea lumii. Ei se cred mai deştepţi ca Mine şi ca voi, care Mă aveţi pe Mine din cer în toată vremea peste voi.

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, vă închin pe voi şi tot lucrul vostru cel sfânt, care va sta înaintea Mea şi va rodi veac dumnezeiesc între cer şi pământ. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci, din 27-09-1998

***

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acesta este numele Meu, căci Aceşti trei, una sunt. Amin.

 

S-au sculat oameni mincinoşi şi s-au îmbrăcat în haină de slujitori ai Mei ca să răstălmăcească credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Dar Mă ridic prin voi peste ei şi suflu cu suflarea gurii Mele prin voi şi îi spulber dinaintea Mea, căci sunt mincinoşi cu viaţa lor şi cu cuvântul lor. În numele Meu cel rostit peste voi, aşa le spun acestora: slujitori ai lui antichrist. Ei vor să răstoarne adevărul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl şi să facă adevărată Scriptura lor. Uitaţi-vă la ei cât sunt de fricoşi, cât sunt de fugari, cât se ascund din colţ în colţ de adevărul Scripturilor Mele. De mai bine de şaptezeci de ani au lovit ei în statura României şi în credinţa ei cea de la sfinţi, căci s-au sculat şi au tot spus că Ioan, ucenicul Meu cel iubit, nu este el cel care a scris cartea cea pentru venirea Mea, cea pentru judecata proorocului mincinos, antichrist. Toţi slujitorii lui antichrist, îmbrăcaţi în slujitori ai Mei între oameni, au lovit în cuvântul Meu prin voi. De şapte ani tot lovesc aceştia şi râd de numele de nou Ierusalim, care este numele Meu pentru voi, lucrarea Mea cea de la sfârşit, căci lucrarea Mea cea cu voi este Scriptura Noului Ierusalim, care vine din cer, de la Dumnezeu, împlinită pentru voi, cei Mie credincioşi, şi pentru toţi cei care vor crede în Mine prin voi, aşa cum au crezut mulţi în apostolii Mei la prima Mea venire şi s-au făcut creştini, primii creştini. Iar voi sunteţi ultimii creştini şi v-aţi unit cu primii, cu cei din cer, care se numesc Ierusalimul cel de sus. Amin.

 

Până acum, slujitorii lui antichrist erau puşi împotriva Scripturii de nou Ierusalim arătat de Mine lui Ioan prin cartea lui, cartea Apocalipsei, şi ziceau că nu este pentru ca să se împlinească pe pământ cartea aceasta, fiindcă erau mincinoşi şi se temeau de adevărul Meu din cartea aceasta. Acum se dă sfânt antichrist, dar nu este sfânt, că este mincinos şi cu viaţa şi cu haina şi cu lucrarea lui, fiindcă el nu este cu Mine, şi este omul cel mincinos care minte că este slujitorul Meu. Slujitorii Mei sunt sfinţi şi sunt cereşti pe pământ, şi nu se însoară, şi nu se mărită, şi nu se dau la mâncări şi la băuturi şi nu se făţărnicesc, căci sunt sfinţi.

 

O, fiilor mici, fiilor din urmă, fiilor sfinţi, v-am ales ca să fiţi armata Mea pe pământ, căci cu voi e tot cerul de sfinţi şi de îngeri, iar în faţă sunt Eu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Iar acum scol pe cineva din mijlocul celor ce-şi zic că împlinesc ei Scripturile de nou Ierusalim. Ridic din mijlocul lor foc şi ard minciuna lor, căci minciuna lor este fărădelege împotriva Mea, nu este lucrare de nou Ierusalim. Eu sunt lucrarea de nou Ierusalim, şi sunt cu voi, nu cu ei, că ei sunt păcătoşi, şi scris este: «Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi». Ridic efa între pământ şi cer şi scriu cuvânt împotriva ei şi o aşez la locul ei, iar în ea se află fărădelegea a tot pământul, fărădelegea care iese la iveală. Amin, amin, amin. Aceasta vă dau să lucraţi voi, fiilor unşi, şi veţi lucra, căci foc ridic din mijlocul lor şi suflu în el, şi el se aprinde, şi cu el nimicesc fărădelegea şi adevărul minciunii ei.

 

Iată câtă teamă pe antichrist, care până acum se ascundea de venirea Mea, fiindcă e fricos. Acum Mă vede pe Mine cu voi şi cu împlinirea cea de nou Ierusalim pentru cei sfinţi, şi a prins curaj să creadă, şi s-a pus, zice el, să împlinească el biserica cea vie, cea de nou Ierusalim pe pământ. Dar biserica cea vie este din sfinţi, nu din oamenii veacului acesta, care se folosesc de numele de biserică mâncând şi bând, însurându-se şi măritându-se şi desfrânându-se în fel şi chip, căci limba lor şi gândurile lor sunt împotriva Mea, şi ei dispreţuiesc privirea Mea şi a slavei Mele, care este cu voi. Înfăţişarea lor mărturiseşte împotriva lor, că ei îşi vădesc păcatele lor ca Sodoma, în loc să se ascundă, şi vai lor, că-şi fac rău loruşi, după cum spun Scripturile proorocilor Mei: «Eu, Domnul, vin în văpaie, şi carele Mele sunt ca o vijelie ca să dezlănţui cu fierbinţeală mânia Mea, şi certarea Mea cu văpăi de foc. Şi voi judeca cu foc şi cu sabie pe tot omul, ca să cadă cei mulţi, cei făţarnici, de bătaia Mea. Iar faptele lor şi gândurile lor vor fi zadarnice, căci Eu, şi nu ei, Eu voi fi Cel ce strâng la un loc popoare şi limbi, ca să vadă slava Mea, şi la acestea le voi da un semn». Voi, fiilor, sunteţi semn pe pământ, şi voi aduce pe fraţii voştri, pe cei ce-Mi slujesc Mie, până la lucrarea Mea cu voi, şi din ei voi lua şi voi aşeza pentru Mine lângă voi. Voi face cer nou şi pământ nou, şi vor rămâne acestea înaintea Mea, şi tot aşa va rămâne şi seminţia voastră şi numele vostru. Şi din lună nouă în lună nouă, şi din zi de odihnă în zi de odihnă, vor veni toţi şi se vor pleca înaintea Mea, iar la ieşirea lor vor vedea zăcând jos trupurile celor ce s-au răzvrătit, şi viermele lor cel fără de moarte, şi focul lor cel nestins, şi toţi se vor înfricoşa pentru ei, fiindcă împărăţia Mea este cu voi, cei drepţi, că Eu am fost şi sunt cu voi, şi vă dau din Mine, ca să semănaţi cu Mine. Amin.

 

…Mi-e milă de gloatele cele fără de cunoştinţă, şi nu are cine se ridica pentru neamul omenesc ca să-l scol spre mântuire, că arhiereul Meu de la care am aşteptat lucrare vie după ce i-am dat să aibă, a căzut din cer, că a fost fricos şi că s-a ruşinat cu Mine şi cu unşii Mei cei mai mici. (Pop Irineu-Bistriţeanul, n.r.) Mă zbat să-l scol şi pe el, că e curat, dar e neputincios, că a vrut să poată prin el, nu prin Mine. El vede minciuna lui antichrist şi plânge cu inima, dar e laş şi are iubire de sine, şi de aceea a dat să Mă părăsească şi să nu Mă mai cunoască prin cuvântul Meu cel nou, şi să se ascundă apoi. Dar vreau să-l scot curat, să-l scot de sub vina aceasta şi să-l măresc, pentru numele Meu şi numai pentru numele Meu, care stă mare peste grădina cuvântului Meu şi care se face mare din grădina Mea din România. Atât mai am viu în România; cu atâta nădejde am mai rămas pentru învierea cea din morţi a bisericii.

 

Ridică-te, căci Eu sunt Cel ce Mă ridic în tine ca să spun: «Înviaţi, voi, oase uscate!». Amin, amin, amin. Pregăteşte-te cu iubire, şi cu puterea Mea te îmbracă şi stai unită cu cei din grădină ca să te ajute ei să împlineşti porunca Mea. Ei te vor binecuvânta din partea Mea şi te vor ajuta să poţi şi să fii arma Mea pentru moartea minciunii lui antichrist. Se vor scula sfinţii şi îţi vor da lucrarea lor cea din mijlocul bisericii, că pentru totdeauna au dat-o. Se va scula proorocul Daniel şi te va ajuta din cer şi mulţi vor cerceta cu amănuntul cartea pe care o scriu cu tine şi multă înţelepciune voi coborî prin ea pentru cei ce aşteaptă scăparea din robia lui antichrist. Cuvântul Meu cel din cer te va însoţi în toată vremea lucrului Meu cu tine şi vom lucra cu cerul alături. Mergi pe fir, căci firul este întreg de la capăt la capăt, şi caută să vezi cine a rupt firul şi unde este nodul pe care Eu l-am înnodat mereu la ruptură, l-am înnodat tainic, ca să-i am pe cei de azi şi să lucrez lucrarea cea de la capătul firului, lucrarea cea de nou Ierusalim peste pământ, iar firele lăturalnice sunt alte fire şi n-au putere să ajungă la început şi la sfârşit.

 

Grăieşte pentru toţi cei care au lovit în gol cu cuvântul lor, căci cine nu ştie ce este lucrare de nou Ierusalim se luptă în gol şi nu câştigă decât apăsare peste conştiinţa lor bolnavă. Spune despre păcatul bisericii. Spune că unde este păcat nu este biserică; şi fă-te asemenea lor, ca să-i trezeşti pentru adevărul Meu, pentru pocăinţă să-i îndemni, căci războiul acesta este biruinţă mare pentru cei sfinţi care aşteaptă slava Mea cea din urmă, slava Mea care va încununa biserica sfinţilor.

 

Căderea bisericii înseamnă moartea lui antichrist şi învierea morţilor şi a drepţilor, iar tu să scoţi lumină din lumină, ca s-o pun Eu în sfeşnic şi să se vadă bine calea Mea cea astupată de oameni şi destupată de Mine, capul bisericii, Domnul bisericii, Arhiereul bisericii Mele, căci cei ce şi-au zis că fac bine bisericii au dărâmat-o de la locul ei, fiindcă ea stă pe sfinţi, pe temelie de sfinţi care strigă de sub ea: «Până când?».

 

Biserică a Mea nu înseamnă păcătoşi laolaltă mâncând şi bând, ci înseamnă drepţi şi sfinţi laolaltă trăind viaţa Mea cea sfântă, şi aşa mâncând din cina Mea cea tainică.

 

…Scoală-te şi scrie! Amin, amin, amin. Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Întreită binecuvântare pun peste tine, şi vei lucra minunat lucrarea Mea cu tine, căci Eu îţi dau de la Mine.

 

Ţie îţi poruncesc: scrie! Amin. Orice putere potrivnică să cadă şi să se tragă în lături la porunca Mea cea pentru moartea lui antichrist şi pentru învierea morţilor. Amin. Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.

 

Fiilor unşi în grădină, luaţi în mâini ungerea Mea cea pentru inimioara care va lucra prin lucrarea Mea cu voi şi va da semnalul minciunii lui antichrist, care a înşelat toată lumea. Luaţi apoi din mâna ei cartea şi daţi-Mi-o Mie s-o pecetluiesc prin mâna voastră şi s-o trimit bisericilor şi peste tot pământul. Şi se va vedea biserica Mea cea cu voi, căci v-am răscumpărat dintre oameni ca să fiţi Mie biserică sfântă întru venirea Mea. Iată, am adus la voi lucrul cel pentru nimicirea proorocului mincinos, care s-a aşezat în loc părut sfânt, ca slujitor al Meu, dar el este antichrist, iar Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi sunt Cel ce sunt, şi sunt Cuvântul Care suflă şi nimiceşte pe antichrist, omul fărădelegii, care s-a aşezat în loc numit sfânt drept Dumnezeu.

 

Sculaţi-vă şi fiţi slava Mea, că vă voiesc cu mare dor, şi voi spune la tot pământul că voi sunteţi nădejdea Mea întru venirea Mea. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu către Daniela Catană, din 14-10-1998

***

 

O, copilaşi din grădină, mergem să împărţim puterea Mea spre lucrul cel pentru judecata lui antichrist, potrivnicul Meu, care şi-a spălat veşmântul de sângele sfinţilor, dar pata a rămas. Voiesc să-i spun lui antichrist că este vrăjmaşul Meu şi că biserica lui este a lui, nu este a Mea. Voiesc să-i spun că el nu este slujitor al Meu precum se dă, înşelându-i pe cei fără de cunoştinţă, căci biserica Mea a tot căzut de la începutul ei şi până azi prin mâna lui antichrist, cel ce a stat în numele Meu peste biserică chinuindu-i pe sfinţi şi punându-le mâna la gură ca să nu Mă mărturisească în trupul lor de sfinţi ai Mei, căci antichrist e gelos pe sfinţii Mei; e gelos, fiindcă el nu poate fi sfânt, de vreme ce Mi-a luat domnia Mea din biserică. Dar el este fără de minte, căci biserica Mea este sfinţii, şi nu orice este biserica Mea.

 

Iată câtă biserică am în cer! Câtă frunză, câtă iarbă, aşa e şi biserica Mea din cer, care a fost chinuită pe pământ prin mijlocirea lui antichrist, care s-a îmbrăcat în haină de biserică pentru ca să-i poată chinui pe sfinţii Mei, care Mă aveau cu adevărat în ei spre pomenirea Mea pe pământ. Mi-a fost dor să unesc pe sfinţii din cer cu sfinţii de pe pământ, şi de aceea am făcut din voi sfinţi ai Mei, fiilor din grădina Mea, că Mi-e dor să am sfinţi pentru venirea Mea, pentru cuvântul Meu, care este ziua Mea cea mare şi înfricoşată, venirea Mea cu sfinţii cei de sus, pentru ca să Mă războiesc cu antichrist, călăul creştinilor Mei, şi să răscumpăr sângele sfinţilor, sângele bisericii Mele, care s-a jertfit pentru numele Meu peste pământ.

 

Fiilor, închidem gura lui antichrist ca să nu mai vorbească în numele Meu, şi să vorbească în numele lui dacă vorbeşte, căci numele Meu este sfânt, nu este ca al lui. El a stat mereu pe loc sfânt şi Mi-a ucis biserica, aşa cum face azi cu voi, căci se teme de voi, fiindcă voi sunteţi de partea Mea şi nu a lui. O, dacă v-aţi fi dat de partea lui, Eu nu mai aveam azi mireasă, nu mai aveam biserică întru întâmpinarea zilei Mele. Dar v-am făcut dârzi şi v-am luat frica, fiindcă frica este cu cei vinovaţi, şi aceia se ascund în peşteri şi în stânci de faţa venirii Mele.

 

Fiilor, ce spune antichrist despre venirea Mea? Nimic nu spune. El spune despre venirea lui în vremea venirii Mele, şi e război între Mine şi el, iar voi sunteţi armata Mea, şi cu voi e tot cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, şi cu voi sunt Eu, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar Aceşti trei, una sunt, amin, şi sunt peste tot, căci peste tot pământul am sufleţele plăcute Mie, cărora le hrănesc iubirea lor de Dumnezeu; şi pe aceştia îi voi aduce la voi, căci îngerii Mei călătoresc de la o margine la alta a cerurilor ca să-i adune la praznicul zilei Mele celei mari pe toţi plăcuţii Mei. Amin.

 

Iată început şi sfârşit, biserică lucrătoare prin iubire de Dumnezeu: cei de la început, cu cei de azi, şi vom prinde la mijloc pe vrăjmaşul bisericii Mele, că s-a vrut mai tare decât sfinţii Mei, mai mare decât biserica Mea cea slujitoare prin iubire, cea care s-a jertfit pentru adevărul Meu peste pământ. Am spus că se va ridica omul rău ca să răstoarne biserica Mea, dar îl biruim.

 

Fiilor, arătăm pata de pe veşmântul lui antichrist. Amin. Fiilor, ridicăm armele. Amin, amin, amin. Voi sunteţi armata Mea, iar Eu sunt arma voastră. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, sabia cu două tăişuri, care vine peste pământ să pedepsească minciuna şi fărădelegea, pe antichrist şi pe toată armata lui, care înseamnă fărădelegea a tot pământul. Nu vă temeţi. Eu sunt Cel ce conduc războiul cel mare, război care n-a mai fost de când veacurile şi nici nu va mai fi. Sculaţi-vă să mergem la luptă cu întunericul acestui veac, că lumina Mea s-a ridicat să răsară şi să răsplătească pe sfinţi. Fiţi cu iubire mare, că încă o dată Mă scol să vestesc adevărul Meu pe care l-am vestit pe vremea ucenicilor Mei cei dintâi care M-au dat lumii spre iertarea păcatelor celor ce s-au botezat ca şi ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.

 

Duhul Meu Cel Sfânt este Cel ce S-a coborât în Fecioară şi a umbrit-o pe ea, de M-am făcut apoi trup din ea, ca să Mă jertfesc ca un om pentru omul cel păcătos de şapte mii de ani. Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care L-am dat din cer apostolilor Mei, pe Acela vi L-am dat şi vouă, şi prin El vă înnoiesc clipă de clipă şi nu-L iau de peste voi, căci vouă vi L-am dat, ca să Mă purtaţi pe Mine până la toate marginile cerurilor, spre adeverirea Scripturilor venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl Meu şi al vostru, şi spre judecata lui antichrist, omul fărădelegii a tot pământul. Duhul Meu Cel Sfânt este cu voi, căci sunteţi puţini, dar păstraţi adevărul Meu aşa cum este el, aşa cum sunt Eu.

 

În numele Meu, sculaţi-vă şi împliniţi lucrarea nimicirii lui antichrist, căci cuvântul Meu cel de peste voi este arma care va tăia cuvântul lui cel mincinos, cu care s-a ridicat să strice dogma dumnezeirii. El ţipă ca un leu rănit şi se repede la Mine, ca să Mă despartă pe Mine de Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care Eu L-am dat sfinţilor care biruiesc prin sfinţenia Mea în ei.

 

Fiilor din grădină, luaţi ungerea cea de la Mine şi însemnaţi cu ea lucrarea cea împotriva lui antichrist. El va ţipa de durere, şi apoi se va prăbuşi, că mare este numele Meu cel de peste voi. Luaţi apoi mâinile voastre pe care le ţin în mâna Mea şi puneţi-le peste cei drepţi cu inima ca să le dau prin voi putere să lucreze în numele Meu moartea minciunii care s-a aşezat ca un dumnezeu peste cei fără de pricepere din cer. Cei care vor primi ungerea Mea ca să împlinească semnul atenţiei pe calea fărădelegii lui antichrist, să se îmbrace în platoşa credinţei şi în puterea cea lucrătoare prin Duhul Meu Cel Sfânt. Şi le voi da lor din slava biruinţei Mele, iar vouă vă voi da împărăţia Mea ca s-o ridicaţi între cer şi pământ înaintea Mea.

 

Binecuvântată să fie biruinţa voastră cu Mine. Sfinţii şi îngerii sunt în toată vremea cu voi şi cu cei ce-Mi lucrează Mie lângă voi şi cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu voi, şi sunt arma voastră de biruinţă pentru libertatea împărăţiei cerurilor între cer şi pământ. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1998

***

 

Iată, aceasta este lucrarea omului între cer şi pământ. Se luptă omul să fie mare, iar omul mare are supuşi şi sunt ai lui şi îi stăpâneşte, şi nimeni nu mai poate fi al lui Dumnezeu, căci omul este rob omului. Dar când Eu lucrez din cer peste om ca să-l fac plăcutul Meu, îl iau dintre oameni şi îl ridic mare pentru Mine şi îi dau viaţa Mea în el şi îi dau puterea Mea şi îl ridic dintre oameni, îl ridic deasupra lor. Atunci el vede peste oameni, căci cel ce se ridică deasupra, acela are ochiul Meu cu el şi vede şi pluteşte pe deasupra, pe marea Duhului Meu Cel Sfânt, şi cârmuieşte cu cuvântul Meu oamenii. Aşa am făcut Eu cu voi, copii veghetori din partea Mea peste pământ, şi nu mai e nimeni să vrea ca voi, căci nu mai e nimeni să facă dreptatea Mea, nu mai e, până la unul. Dar vă am pe voi puşi deoparte de Mine şi vă port de grijă cu tot cerul, şi vă rog cu tot cerul să aveţi şi voi grijă de Mine şi de cerul Meu, şi să puneţi pe pământ împărăţia cerurilor, care este proorocită prin toţi proorocii Mei ca să fie peste pământ. Împărăţia cerurilor nu este făcută pe pământ de mâini omeneşti, ci de mâini cereşti şi duhovniceşti. Ea nu este mâncare şi băutură şi fărădelege, aşa cum dă s-o arate omul fărădelegii, care s-a sculat din biserica lumii ca să creadă ca voi, zice el, şi să facă şi el nou Ierusalim pe pământ. Şi iată ce spun Eu peste locul care se vrea şi el nou Ierusalim aproape de locul Meu de la voi (la Vulcana Băi, Centrul Internaţional Ecumenic, n.r.): acolo este scaunul fărădelegii a tot pământul, şi pe el, antichrist în loc părut sfânt, ca să înşele pe toţi care locuiesc pe faţa pământului, după cum este scris în Scriptura cea despre venirea lui antichrist, aşezat în loc sfânt. Acolo este răstignirea numelui Meu între tâlharii Mei, care sunt mincinoşi asupra Mea şi asupra oamenilor. Acolo s-a împlinit Scriptura cea ascunsă de înţelegerea oamenilor fără de cunoştinţă din cer. Dar Eu, Domnul, voi nimici locul acela prin suflarea gurii Mele, şi nu va mai fi. Amin, amin, amin. Şi ţara Mea română nu va fi să fie prinsă în capcană, cum s-au sfătuit şi acum duşmanii ei, şi va fi să prindă sub ea pe antichrist şi să-l îngroape în pământul ei, că e ţara Mea de nuntă, şi pun pe antichrist aşternut picioarelor ei, şi voi fi biruitor din România, iar voi veţi fi atunci mângâiaţii Mei, şi vă voi numi vitejii Mei cu care Eu am biruit pentru venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl ca să dau fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.

 

 

Centru ecumenic – sinagogă Centru ecumenic – Vulcana-Băi

Centru ecumenic – biserică Centru ecumenic – moschee

 

O, măi copilaşi, am venit în grădină la voi cu sărbătoare cerească de sfinţi, căci biserica cea mincinoasă, cea desfrânată, sărbătoreşte pe sfinţii Mei pământeşte, nu cereşte, dar la voi sărbătorim pe sfinţii Mei ca în cer, căci sfinţii la sfinţi trag, şi se bucură sfânt cu sfânt. Fiţi sfinţi şi nu vă temeţi de cuvântul acesta rostit de Mine pentru voi, că Eu pe vremea lui Verginica am spus că locul de la voi şi lucrarea Mea cu voi va fi locul unde se vor vedea îngerii şi sfinţii cântând şi grăind şi vieţuind cu oamenii, şi între oameni lucrând, căci oamenii sfinţi sunt cei de pe pământ care au pe sfinţii din cer cu ei, cerul şi pământul laolaltă lucrând lucrare cerească pe pământ.

 

…Măi copilaşi, încă o clipă stau cuvânt peste voi ca să întăresc lucrarea ce v-am dat-o spre lucru împotriva lui antichrist, omul fărădelegii a tot pământul. Antichrist s-a făcut creştin, zice el, dar creştin nu este, că nu-i place cu cerul. El a pus mâna pe hamuri, şi zice că are în mâinile lui carul Meu, dar carul Meu este din foc, căci Duhul Sfânt, foc este. El nu ştie ce este lucrarea Duhului Sfânt, că nu a dat de ea pe nicăieri, dar acum când i-o arăt Eu, el se face asemenea Mie, zice el, de teamă să nu vin cu Duh Sfânt şi să-i iau hamurile din mână. Dar ce să fac Eu cu hamurile lui? Ele să fie asupra capului lui spre pieirea lui, că a socotit că Duhul Sfânt Se ia cu făţărnicie şi cu bani şi cu putere omenească.

 

O, înapoia Mea, satană, om al fărădelegii, care ai nume scris pe frunte şi pe mână şi care zici că fără numele tău nu Mă poate nimeni cumpăra sau vinde. Te-ai băgat sub mantie de oaie ca să te faci păstor de al Meu, zici tu, şi să-Mi mâi oile după cum şi tu mergi. Înapoia Mea! Amin, amin, amin. Ţi-am tot spus că biserica Mea nu este din ziduri, ci este din fii sfinţi ca şi Mine. Ţi-am trimis mereu veste să te umileşti şi să nu mai minţi că eşti slujitor al Meu, iar tu îţi lărgeşti mantia şi îţi aduni sub ea supuşi şi o faci pe prostul că nu auzi şi că nu ştii strigarea Mea. O faci pe popa prostu’, dar haina Mea pe care o ţii pe tine, te dă de gol că ştii şi că te lupţi să pui mâna pe carul Meu cel de foc ca să fii tu mai mare ca Dumnezeu. Înapoia Mea! Amin, amin, amin. Binecuvântată să fie lucrarea trimişilor Mei cea împotriva ta şi a făţărniciei tale. Amin. Binecuvântată să fie mintea şi inima şi trupul şi mâna care se scoală din porunca Mea ca să scrie ruşinea ta şi plata minciunii tale, căci «Eu întăresc cuvântul trimişilor Mei şi le împlinesc sfatul, iar înţelepciunea înţelepţilor o prefac în nebunie spre ruşinea lor», după cum este scris în Scripturi.

 

Înapoia Mea, satană care te dai drept înger al luminii Mele ca să înşeli, de vei putea, zici tu, până şi pe cei aleşi ai Mei. Dar cei aleşi ai Mei n-au nevoie de pecetea ta pe care o ai în mână ca să însemnezi cu ea pe supuşii tăi ca să poată ei să Mă cumpere de la tine, din potirul pe care tu îl ţii în mână ca să Mă pui pe Mine în el şi să Mă dai la oameni pe bani, că scris este: «Nimeni nu poate vinde sau cumpăra până nu are pecetea lui antichrist pe frunte şi pe mână», numărul cel sub care tu te ascunzi, dar acest număr este chiar numele tău, şi scris este: «Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este un număr omenesc: 666». Scris este: «I s-a dat să insufle duh chipului fiarei», iar tu, om al fărădelegii, vrei să dai numele Meu chipului fiarei pe care tu vrei s-o faci ca să înşeli pe tot omul cu venirea Mea, zici tu. Dar tu eşti fiară care te ridici din pământ, nu vii din cer ca Mine. Din pământ te ridici şi grăieşti ca un miel, dar tu eşti şarpe care muşti piciorul calului ca să cadă călăreţul. Nu eşti miel, ci eşti şarpe, şi din pământ eşti, că scris este despre tine: «Am văzut o altă fiară suindu-se din pământ şi având două coarne, asemenea mielului, dar grăia ca un balaur, şi are în mână şi în faţă stăpânirea fiarei celei dintâi, şi îi face pe cei de pe pământ să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată». Aşa s-a dat şi Israel slujitor al Meu prin căpeteniile templului, fiara cea dintâi, care s-a ridicat să-L omoare pe Dumnezeu ca să nu i se ia stăpânirea din mâini. Dar rana cea de moarte a lui Israel fusese vindecată prin moartea şi prin învierea Mea pentru el, şi de unde?! că numai o rămăşiţă s-a ales pentru har. Restul este fiară până azi, şi se dă fiară cu rană vindecată, dând în mâinile fiarei de azi stăpânirea ca să răstignească pe Dumnezeu Cuvântul ca şi atunci, şi ca să nu stăpânesc Eu peste oameni.

 

Înapoia Mea, satană, om al fărădelegii, căci Eu, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, te vădesc cine eşti şi cu cine te uneşti ca să nu-ţi pierzi puterea şi cuvântul cu care te-ai aşezat în numele Meu în loc părut sfânt. Iată numărul tău, care este numele tău: 666. Ţi-ai făcut rost de bani şi ţi-ai făcut casă pentru bani, (Banca Internaţională a Religiilor, n.r.) şi pe ea scrie numele tău şi numărul tău, şi nu eşti creştin, ci eşti antichrist sub haină de miel, sub haină de slujitor al bisericii, şi o faci pe popa prostu’, dar tu eşti fiară care te hrăneşti cu sânge. Binecuvântată să fie lucrarea trimişilor Mei împotriva ta, că i-am trimis spre tine să-ţi arate ce ai făcut de două mii de ani, şi ce faci azi. Scoală-te şi ieşi în întâmpinarea trimişilor Mei, care te vor vădi ce ai lucrat şi câţi mucenici Mi-ai trimis la cer prin lucrarea ta cea împotriva Mea, împotriva adevărului, căci pe oaia bună şi grasă n-ai iubit-o, şi Mi-ai dat-o Mie, fiindcă cel tare cu Mine este groază pentru tine şi pentru ţăruşii împărăţiei tale. Dar azi, ţie îţi zic: înapoia Mea! Cuvântul Meu este suflarea gurii Mele, şi scris este: «Dumnezeu îl va nimici cu suflarea gurii Sale». Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, din 08-11-1998

***

 

Mă voi scula şi voi rosti cuvântul adevărului Meu împotriva omului mincinos care s-a dat prietenul Meu slujind la idolii veacului acesta, vrând, zice el, să-i clatine şi pe cei ce-Mi slujesc Mie cu viaţa lor. Voi lua apoi cuvântul Meu şi îl voi trimite până la toate marginile şi pe la toţi cârmuitorii sufletelor şi trupurilor oamenilor de pe pământ, ca să-i încunoştinţez Eu de lucrarea proorocului mincinos, cel cu haină creştină, şi voi rosti adevărul cel despre lucrarea lui cea cu faţă ascunsă, lucrarea lui antichrist, cel ce vine înaintea Mea, şi care este fur şi tâlhar de oi, şi al cărui glas nu este ca glasul Meu, şi a cărui viaţă nu este ca viaţa Mea. Voi rosti cuvântul Meu peste tot pământul pentru cei curaţi care aşteaptă venirea Mea priveghind, şi le voi spune: «Să stăm bine, să stăm cu frică şi să luăm aminte!», că izbăvirea este cu cei ce se tem de Dumnezeu. Amin, amin, amin. Încă o dată se va auzi acest cuvânt îngeresc: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte la glasul Domnului, la venirea Domnului!». Eu voi veni ca fulgerul care se arată de la răsărit până la apus. Eu voi veni când nimeni nu se aşteaptă să vin. Nu voi veni când omul dă să Mă aştepte, şi voi veni precum este scris despre venirea Mea, când nimeni nu se aşteaptă să vin, şi voi da fiecăruia după fapte, şi altfel nu va fi. (Vezi tema: „Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului”, n.r.) Atunci proorocul mincinos îşi va sfâşia de ruşine veşmântul lui cel mincinos, că el Mi-a furat forma veşmântului Meu şi s-a pitit sub ea, sub haină mincinoasă, că nu asta este haina lui. Haina lui e haină din multe culori şi e dată cu parfum, ca să nu miroasă de sub ea, şi nu este ungerea Mea peste haina lui, căci mirul Meu cel preamirositor este pentru sfinţi, nu pentru cei păcătoşi care-şi ascund păcatele ca să fure inimile oamenilor şi să le dea rătăcirea de la calea adevărului care se apropie de pământ odată cu venirea cuvântului Meu cu sfinţii şi cu îngerii şi cu zile de praznic sfânt peste pământ. Care este praznicul acesta? Cuvântul Meu este, şi se numeşte praznic sfânt peste pământ. Amin.

 

Să fie veghe în calea cuvântului Meu care se pregăteşte pentru rostire peste lucrarea lui antichrist, cea cu faţă ascunsă. Amin. Iar voi, îngeri şi arhangheli, mergeţi şi culegeţi pe cei sfinţi şi daţi-le din praznicul cuvântului Meu ca să se ospăteze din masa nunţii Mele, că iată, vin, şi hrana Mea este cu Mine ca să dau celui ce flămânzeşte după Mine. Amin, amin, amin.

 

Intru în voi şi Îmi amintesc prin voi ce mai război a fost acum şapte ani, începând din ziua aceasta când Eu am pus prin voi crucea Mea peste grădina Mea de la voi. Se speriaseră preoţii şi arhiereii, oamenii şi diavolii, de parcă-i frigea adevărul crucii Mele pe care o port cu voi între cer şi pământ. Au început atunci război împotriva Mea şi a voastră, şi iată, nu se mai capătă războiul lor. Lasă să se războiască, fiindcă scris este: «Piatra se întoarce la locul de unde vine», căci «Cine scoate sabia, de sabia lui cade». Războiul lor este fără de minte din cer, căci se luptă cu voi de pe pământ. Dacă au văzut că nu pot face mincinoasă lucrarea Mea de nou Ierusalim cu voi, s-au sculat să creadă şi ei în taina Noului Ierusalim pe pământ, şi să facă, zic ei, să facă şi ei ca voi şi ca Mine cu voi, să facă Ierusalim nou din ceea ce au ei: din lemne, din pietre, din oameni care păcătuiesc cu carul, din mâncare şi din băutură şi din bani peste tot şi de peste tot. Dar banul este ochiul diavolului, măsura diavolului, frânghia cu care diavolul îşi măsoară împărăţia sa peste oameni, precum măsura Mea este Duhul Sfânt, ochiul Meu cu care Eu măsor pe omul sfânt ca să-l fac Ierusalim nou şi piatră de biserică şi pace între om şi Dumnezeu.

 

Iată, voi rosti cuvânt şi Mă voi vesti prin el biruitor cu voi, şi Îmi voi anunţa planul Meu şi mersul Meu şi casa Mea, şi casa lui, a vrăjmaşului Meu, care se luptă cu voi din pricina Mea.

 

Ridicaţi înaintea Mea jertfă de laudă pentru ziua aceasta de amintire a începutului războiului sfânt, între voi şi oamenii bisericii din lume, dimpreună cu mai-marii pământului, care slujesc fără să ştie lucrul lui antichrist, care stă în loc sfânt ca să pustiască el calea sfinţeniei, lucrul bisericii, care a fost lăsat peste fiii bisericii: postul şi rugăciunea, neamestecul cu duhul lumii, şi umilinţa cea smerită înaintea Mea. Dar Eu îl biruiesc cu suflarea gurii Mele, şi ridic cuvântul Meu deasupra tuturor, şi zic: pace celor ce slujesc poruncilor Mele cu frică de Dumnezeu şi cu iubire sfântă, iar celor ce păcătuiesc şi stau în numele Meu, zic ei, peste oameni, război le zic, amin, căci Eu am deschis procesul neamurilor, iar cuvântul Meu este judecătorul. Amin, amin, amin.

 

Fiilor, pregătiţi calea cuvântului Meu, pregătiţi pacea cuvântului Meu peste voi, pregătiţi în voi locaş pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-1998

***

 

Vin în grădina Mea cea din tine, ţară a durerii, dar şi ţară a mângâierii de la Domnul. Vin şi Mă vestesc mereu cu ziua Mea de biruinţă prin tine peste tot pământul. Vin, că mult ai plâns şi mult plângi. Antichrist a fost viclean, şi în toată vremea a prins de veste de planurile Mele cu tine, ţară de români, şi n-a mai avut pace niciodată, şi a lucrat din fiu în fiu antichrist, ca să te aibă a lui, fiindcă tu eşti plină de podoabele Mele cele puse peste tine de la naşterea Mea şi a ta. Tatăl ne-a adus pe lume o dată. Pe tine te-a făcut popor nou, iar pe Mine M-a făcut Începător al tău şi Mântuitor al tău în toată vremea. O, eşti plină de fii făţarnici, care te vând duşmanilor Mei pe nimic, căci cu nimic nu vor rămâne aceştia, nici măcar cu tine, căci Eu îi voi lua din tine. Mă scol în cuvânt şi Mă vestesc Judecător peste proorocul mincinos, care şi-a băgat capul său în tine ca să fii a lui şi să se folosească, zice el, de binecuvântarea şi de podoabele pe care le ai de la Mine peste tine, ţară plină de daruri. Un picuţ, şi rostesc în tine judecata lui antichrist, şi apoi împlinesc. Amin, amin, amin.

 

Eu, Domnul Iisus Hristos, cobor în grădina Mea şi Mă fac sărbătoare de cuvânt pentru mama cea pururea Fecioară, care Mi-a fost uşă Mie din cer spre pământ, ca să fac lucrarea Tatălui Meu Savaot.

 

O, mamă, mamă cu durere ca şi Mine, Fiul tău Cel ceresc! Nimeni pe pământ n-a născut fiu din cer, nimeni decât tu, că Eu din cer M-am coborât în tine. Eu am fost cuvântul arhanghelului care a coborât din cer de M-a vestit ţie, şi cuvântul a luat trup de om în tine, ca să Mă nasc om din Fecioară, şi cuvântul s-a făcut om. Cine s-a mai făcut om ca şi Mine din cuvântul cel din cer şi din trup feciorelnic? Eu n-am putut să fac de la Mine nimic, ci toate câte aud că-Mi spune Tatăl, aceea fac. Din cuvânt M-am făcut trup curat din trup curat. Toate câte fac Eu, de la Tatăl le fac, şi prin cuvânt le întocmesc, şi apoi le aduc spre vedere. Aşa am lucrat din veac şi până în veac, până azi. Iar azi, ce cuvânt întocmesc ca să împlinesc la vedere? Azi Mă pregătesc peste grădină şi Mă vestesc Judecător peste proorocul mincinos, care şi-a băgat capetele sale în ţara Mea cea plină de darurile credinţei sfinte, care este în ea de la Mine şi de la părinţi. Aşa e scris în Scripturile venirii Mele: «Un înger stând în soare strigat-a cuvânt puternic către toate păsările care zboară spre înaltul cerului: „Veniţi şi adunaţi-vă la cina Dumnezeului Cel mare! Veniţi şi mâncaţi trupurile împăraţilor, trupurile căpeteniilor, trupurile vitejilor, trupurile cailor şi ale călăreţilor, trupurile celor liberi şi ale robilor, trupurile celor mici şi ale celor mari, căci fiara şi toţi împăraţii pământului, cu oştirile lor, s-au adunat ca să se războiască cu Cel ce şade pe tron, pe cal alb, cu oştire. Dar fiara a fost răpusă, şi cu ea, proorocul mincinos, care făcea semne înaintea fiarei cu care amăgise pe cei ce au purtat semnul fiarei închinându-se chipului ei. Aceştia au fost amândoi aruncaţi de vii în iezerul cu foc, unde arde pucioasă, iar ceilalţi, ucişi au fost cu sabia care iese din gura Celui ce şade pe cal alb. Şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor“».Amin.

 

Fiilor din grădină, pregătiţi calea Mea peste pământ, pregătiţi ziua însemnării cu sfinţenia Mea pentru căsuţa din deal, zi în care Mă voi slăvi peste pământ cu slava cuvântului Meu, că am de trimis carte proorocului mincinos, care stă ascuns sub haină de biserică a Mea. Am rostit peste voi lucrarea aceasta, şi Eu voi împlini, că Eu nu sunt Dumnezeu mincinos. Nimeni nu voieşte să Mă ajute de pe pământ şi n-am prin cine să întind mâna Mea peste biserica cea din lume ca să se mai agaţe de poala hainei Mele careva care ar mai avea în el inimă curată şi minte neştirbită. Lucrez cu voi, că nimeni nu voieşte să Mă ajute, dar Eu, Domnul, Mi-am făcut datoria şi am strigat şi am rugat în lung şi în lat ca să Mi se deschidă, ca să se găsească şi pentru Mine vreun grai care să strige la oameni să se pocăiască. Iar acum, gata. Toate sfârşitu-s-au! Lucrăm din greu, că nu-i nimeni să se alăture greului nostru, căci toate sfârşitu-s-au. Sfârşitu-s-a omul şi Dumnezeu în om, şi nu mai am pe nimeni de partea Mea şi cu durerea Mea.

 

Să ne sculăm, fiilor, şi să primiţi rostirea Mea, cartea Mea peste proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine înaintea Mea ca să-Mi zădărnicească, zice el, venirea Mea cea de azi. Vă voi ajuta Eu. Vom merge pe fir şi vom arăta lucrarea lui antichrist, fiara cea cu capetele ascunse, dar Eu îl voi birui cu suflarea gurii Mele, şi el nu va mai fi. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din 04-12-1998

***

 

Eu sunt Cuvântul Cel de după şapte ani de la pecetluirea cu legea sfinţeniei Mele a grădinii Sfintei Sfintelor, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după două mii de ani de la prima Mea venire între oameni. Acum şapte ani, în ziua de doisprezece a lunii a douăsprezecea, M-am aşezat cu sfinţenia Mea ca pe muntele Sinai, M-am aşezat să fiu şi să stau cuvânt de auzit şi de lucrat peste pământ din mijlocul grădinii întocmită de cuvântul Meu ca să fie munte sfânt al Meu în mijlocul României, ţara Mea de întoarcere după două mii de ani, căci pământul este peste tot cale a fărădelegii, şi nu mai este pe nicăieri loc pentru Mine şi pentru cel ce crede în Mine şi în venirea Mea după două mii de ani. Acum şapte ani, în ziua aceasta, am făcut mare bucurie pentru Tatăl şi pentru cei din cerul Meu, căci Mi-am sfinţit loc ca să aibă cerul cale de venire pe pământ şi să-şi răscumpere aşternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Edenului, din pământul cerului.

 

Nu mai e nimic de salvat pe pământ, dar ce este cu neputinţă la om, este la Mine cu putinţă, şi Mi-am împrejmuit şi Mi-am sfinţit şi Mi-am pecetluit cu numele Meu grădina Mea care a fost locul odihnei Mele la început, şi iată, şi la sfârşit. Am făcut din lutul acestei grădini om după chipul şi asemănarea Mea şi M-am odihnit în el, iar Tatăl era întru Mine când lucram omul. Şi M-am uitat de la sfârşit spre început şi am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutului pământului şi al omului de pe el, şi am lucrat cuvânt peste acest pământ, şi l-am numit apoi grădina cuvântului Meu, şi este. Şi dacă este, iată-Mă cuvânt peste pământ din mijlocul pământului, din vârful pământului, muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvântul.

 

Rostesc cuvânt şi Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a aşezat împotriva Mea de la început şi până la venirea Mea de azi. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar omul care stă împotriva Mea se numeşte antichristul. Nu se mai numeşte om, şi se numeşte proorocul cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu de la început şi până la venirea Mea cu judecata cea pentru fur.

 

Lucrez din greu, căci toate sfârşitu-s-au şi nu mai găsesc pe pământ unelte de lucru pentru lucrul Meu cel ceresc, căci pe pământ sunt numai lucruri omeneşti. Dar iată cartea Mea pentru proorocul cel mincinos, antichristul, cel ce vine înaintea Mea de şapte mii de ani ca să-Mi zădărnicească lucrarea Mea cea de la Tatăl peste pământ şi peste omul cel ieşit din pământ! Antichrist este fiară cu şapte capete şi este diavol, nu este slujitor al lui Dumnezeu.

 

Dar ce este fiara cea cu şapte capete? Ea este puterea pământului prin oamenii care au răsturnat statul lui Dumnezeu în om. Ea are zece coarne şi zece steme, iar pe capetele ei are nume de hulă, şi diavolul i-a dat stăpânirea peste pământ şi strigă peste tot: „Cine este asemenea fiarei şi cine se poate lupta cu ea?“. Iată, gura ei huleşte asupra lui Dumnezeu şi asupra cortului Lui şi asupra celor din cer. Şi i s-a dat putere ca să se războiască cu sfinţii ca să-i biruiască, şi ea are stăpânire peste toată seminţia şi norodul şi neamul, şi toţi locuitorii de pe pământ care nu sunt scrişi de la întemeierea lumii cu numele lor în Cartea Vieţii Mielului, se închină fiarei.

 

Dar ce este proorocul cel mincinos? El este omul cel din pământ ieşit, şi care se luptă împotriva lui Dumnezeu de lângă Dumnezeu, căci scris este: «Am văzut o altă fiară suindu-se din pământ, şi avea două coarne, asemenea Mielului, dar grăind ca un balaur; şi are în mână toată stăpânirea fiarei celei dintâi şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată, şi amăgeşte pe toţi prin semnele ce i s-a dat să le facă înaintea fiarei».

 

Iată proorocul mincinos, cel dezvelit de Scripturi, căci Daniel proorocul aşa a spus: «Fiară înspăimântătoare, înfricoşată şi puternică tare şi cu dinţi mari de fier şi cu gheare de aramă, mâncând şi sfârtecând şi călcând în picioare în urma ei. Ea se deosebeşte de toate celelalte fiare, căci are zece coarne. Şi un alt corn mic creştea între ele, şi acest corn are ochi de om şi gură care grăieşte lucruri mari. Dar fiara a fost omorâtă, şi trupul ei a fost nimicit prin foc, căci pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi Lui I s-a dat stăpânirea; stăpânirea cea veşnică; şi toate popoarele şi neamurile şi limbile Îi slujeau Lui; şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit, iar sfinţii Lui vor fi moştenitori cu El».

 

Scris-a proorocul Daniel: «Proorocul mincinos va grăi cuvinte de defăimare împotriva lui Dumnezeu şi va oropsi pe sfinţi şi va gândi să schimbe sărbătorile şi legea o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, dar poporul sfinţilor îi va lua stăpânirea, căci i se va face judecată ca să-l nimicească şi să-l prăbuşească pentru totdeauna». Amin.

 

Iată firul cel ascuns de privirea omenească, iată proorocul cel mincinos de şapte mii de ani, care a stat lângă Dumnezeu ca să-I răstoarne în om statul. Iată cartea Mea cea din cer coborâtă pentru proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine înaintea Mea de şapte mii de ani ca să-Mi zădărnicească statul Meu în om, şi ca să nu împlinească omul poruncile Mele cele sfinte, care dau viaţă veşnică celor ce le lucrează pe ele. Iată proorocul mincinos, cel cu faţă creştină, cel ce stă sub haina Mea, căci scris este în Scripturi: «Are două coarne, asemenea Mielului, dar grăieşte ca un balaur şi are în mână toată puterea fiarei celei dintâi».Eu îl dezvelesc şi îi vestesc goliciunea, o vestesc la toţi cârmuitorii de suflete şi de trupuri, până la toate marginile, căci el şi-a băgat capetele, spre sfârşit, în ţara Mea cea plină de darurile Mele, darurile venirii Mele a doua oară pe pământ, în lucrare de nou Ierusalim peste făptură. Amin.

 

Voi sta cuvânt trei zile la rând peste grădina din care Mă vestesc cu graiul Meu peste pământ. Trei zile la rând voi scrie în cartea cea pentru judecata proorocului cel mincinos de şapte mii de ani, căci el a lucrat sub aceeaşi viţă cu Dumnezeu: Cain asupra lui Abel, Esau asupra lui Iacov, fraţii lui Iosif împotriva lui Iosif, Saul asupra lui David, Caiafa asupra lui Hristos, iar slujitorii bisericii împotriva creştinilor, poporul Meu cel sfânt cu viaţa, căci omul bisericii s-a dat pe mâna proorocului mincinos, care s-a pus să facă semne în cer şi pe pământ, zice el, ca să înşele biserica lui Hristos şi s-o tragă de pe temelia ei şi să ia el nume de Hristos în biserică. Dar el este hristos mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu până azi de şapte mii de ani.

 

O, proorocule mincinos, care răstorni statul lui Dumnezeu în om! Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Hristosul Tatălui. Amin. Ieşi în întâmpinarea cuvântului Meu, că scriu cartea cea pentru judecata ta. Sunt cu zi de praznic sfânt peste pământ, zi de şapte ani de la ziua pecetluirii grădinii de nou Ierusalim, cuvânt după şapte ani de la zdrobirea puterii tale cea ascunsă de cei de pe pământ. Vin împotriva ta, căci scris este: «Pe norii cerului vine cineva ca Fiul Omului şi va face judecata proorocului mincinos, ca să-l nimicească pentru totdeauna». Amin.

 

Am lăsat şapte ani de har peste pământ, dar tu lucrezi cu bani şi cu slavă deşartă, şi faci pământul şi locuitorii de pe el să te creadă că eşti omul lui Dumnezeu, dar tu eşti diavol, tu eşti şarpe la drum, care muşti piciorul calului ca să cadă călăreţul, căci vii de la început, şi lucrezi din fii în fii, după cum este scris că vei fi şarpe, fiindcă Iacov când şi-a binecuvântat fiii a spus aşa: «Dan va fi şarpe la drum, ca să muşte». Vin împotriva ta şi îţi spun: ai luat înfăţişare de păstor, dar tu eşti diavol care amăgeşti şi asupreşti pe poporul sfinţilor de la început şi până la sfârşit, căci firul tău, ca şi firul Meu, este de la început şi până la sfârşit, iar biserica Mea, omul cel creat de Mine, a tot căzut din om în om până azi, prin mâna ta, prin lucrarea ta cea împotriva Mea şi a sfinţilor Mei în care Eu am stat şi am lucrat din fiu în fiu, după cum a mers firul celor sfinţi.

 

Voiesc să-ţi spun că eşti trup şi te ridici din pământ, şi voiesc să-ţi amintesc cuvântul Meu: «Trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul doreşte împotriva trupului»; tu împotriva Mea, şi Eu împotriva ta; Eu prin sfinţii Mei cei din cer şi din Duh născuţi la propovăduirea Mea, iar tu eşti trup şi din pământ te ridici şi eşti diavol, nu păstor. Şi pe cei ce nu sunt scrişi în Cartea Vieţii Mele, de la întemeierea lumii, îi biruieşti cu plăceri şi cu slavă deşartă, ca să ţi se închine ţie, dar Eu vin pe nori, vin împotriva ta şi îţi rostesc judecata. Trei zile la rând Mă voi lăsa cuvânt peste tine, iar a treia zi voi încheia cartea cea pentru judecata ta. Vin şi te vestesc că nu poţi să faci tu nimic pentru cer, că tu eşti ca valea lui Iosafat, unde voi strânge pe cei asemenea ţie ca să-i nimicesc cu focul în care arde pucioasă, după cum este scrisă judecata cea pentru proorocul cel mincinos. Amin.

Iar voi, cei din porţi, aşezaţi cuvântul Meu trei zile la rând, ca să întocmesc cartea împotriva lui antichrist, iar după trei zile o voi sfârşi, că Eu aşa am început în ziua aceasta, zicând: «Pace celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le zic!». Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la şapte ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 12-12-1998

***

 

Glasul Meu strigă din nou la porţi ca să se deschidă şi să intru cuvânt în grădină. Amin.

 

Îmi cobor din nou cuvântul pentru judecata proorocului cel mincinos, care-Mi zădărniceşte planurile Mele, care fură cuvântul unul de la altul şi îl povesteşte norodului fără de trimiterea Mea, fără de porunca Mea. Mă fac carte de judecată şi scriu în ea trei zile la rând, iar mâine o isprăvesc, ca să biruiesc cu furtună şi cu iuţime şi cu asprime capetele mincinoase ale proorocului cel mincinos. Amin.

 

Voi, cei din grădină, voi, cei aşezaţi de Mine în calea cuvântului Meu care coboară din cer pe pământ! Deschideţi cartea proorocului cel mincinos, cartea Mea către el, ca să scriu în ea. Amin. Este scris că vin cu sfinţii, şi aşa vin. Vin în ţara cuvântului Meu. Andrei, apostolul Meu cel de acum două mii de ani, vine cu Mine în grădină, că e sărbătoare peste biserica Mea, sărbătoare de sfântul Andrei, cel ce a venit întâiul după Mine ca să-Mi fie apostol şi să Mă dea apoi oamenilor, aşa cum sunt Eu şi aşa cum voiesc Eu să fiu cu omul, dar nu aşa cum voieşte proorocul cel mincinos.

 

O, proorocule mincinos, sunt în faţa ta cu cartea Mea cea împotriva ta. O deschid şi scriu încă în ea, căci trei zile la rând scriu în ea, şi apoi o pecetluiesc cu pecetea cuvântului Meu şi o duc la locul ei, iar locul ei eşti tu. Apleacă-te să auzi, căci te aplec Eu să auzi şi să iei de la Mine cuvântul Meu cel către tine.

 

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om şi Mi-ai umplut omul de nepăsare, fiindcă omul te vedea pe tine că stai înaintea lui în numele Meu, şi făcea omul ca tine, nu ca Mine, fiindcă omul vrea să-L vadă pe Dumnezeu ca să creadă. Omul nu poate să creadă fără să vadă; el crede numai ce vede. Iată, omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui şi crede ceea ce vede că faci tu. Dar, ce faci tu? Tu pierzi şi împrăştii de pe calea Mea oile; nu le aduni, nu le paşti, nu le creşti, dar stai în numele Meu în faţa lor. Scris este în Scripturi: «Vai de părinţii care pierd şi împrăştie oile turmei Mele nepăzindu-le şi lăsându-le să se risipească! Aceştia fac desfrânare şi minciună, ajutând pe făcătorii de rele să nu se întoarcă nimeni de la necredinţă. Îi voi hrăni cu pelin şi le voi da apă cu fiere, căci s-a întins pe tot pământul necredinţa lor. Au luat ei parte la sfatul Meu? Atunci să se scoale şi să spună cuvântul Meu şi să-i facă pe oameni să se întoarcă de la căile lor cele rele. Oare, poate omul să se ascundă unde să nu-l văd Eu? Dar ei fură cuvântul Meu unul de la altul şi zic: „Dumnezeu a spus“. Oare, este vreo legătură între pleavă şi bobul de grâu curat? Iată, sunt împotriva amăgitorilor şi a linguşitorilor, căci nu i-am trimis pe ei».Cel ce nu este trimis nu aduce folos pentru Mine. Cel trimis trebuie să fie om duhovnicesc, iar tu eşti trupesc şi Îmi întinezi numele Meu cu desfrânările tale, căci stai în numele Meu înaintea oamenilor. O, cum de te încumeţi să stai în numele Meu peste oameni când tu eşti nepocăit şi încă păcătuieşti? Când tu eşti plin de dorul slavei deşarte, când tu mănânci şi bei şi te însori şi te desfrânezi şi faci urâciuni în loc părut sfânt, cum de mai zici că stai în numele Meu peste cei fără de pricepere? Iată, te vădesc cine eşti. Nu eşti prietenul Meu, ci eşti vrăjmaşul Meu. Nu eşti slujitor al Meu, nu eşti păstor de oi, că nu ştii să păstoreşti, fiindcă Eu nu te-am trimis, iar cel netrimis este proorocul cel mincinos pe care Scripturile îl vestesc mincinos şi răpitor.

 

O, ce cauţi tu în slujba Mea? Căci slujitorii Mei stau în foc şi nu ard, fiindcă scris este: «Dumnezeu este foc mistuitor». Ce cauţi tu unde nu eşti chemat de Mine, unde nu eşti trimis, ce cauţi? Tu, cel care ceri să ai Duh Sfânt de la cei ce nici ei nu au, de la cei ce nici ei nu ştiu ce este Duhul Sfânt în om, ce cauţi, oare? Iată, cauţi pedeapsa cea pentru proorocul cel mincinos, cauţi apă cu fiere, că altceva nu cauţi. Ai vrut să fii om deştept şi ai căutat să ai carte multă ca să fii savant şi să se strângă lume lângă înţelepciunea ta, dar iată, Scriptura stă împotriva ta şi spune: «S-a îngâmfat şi a zis: „Sunt Dumnezeu şi stau pe scaunul lui Dumnezeu, în mijlocul mărilor“. De aceea a fost aruncat la pământ din pricina păcatelor sale, căci cu viclenia sa pângăritu-şi-a sfinţenia. Foc va izbucni din el şi îl va mistui, şi îi va fi cenuşa luată de vânt în faţa tuturor trecătorilor. Şi cei ce l-au cunoscut vor sta înmărmuriţi de pieirea lui». Aşa este scris de cel ce-şi agoniseşte înţelepciune ca să facă negoţ cu ea şi să-şi cumpere cu ea slavă deşartă, că omul sfânt nu este omul savant, ci este omul plin de Dumnezeu şi de darurile Lui, omul plin de înţelepciune sfântă, nu de înţelepciune savantă. N-am ce face cu înţelepciunea ta, şi eşti ramură fără de preţ. Am cuvânt scris din cer în vremea ta, dar tu ai fost îngâmfat din pricina înţelepciunii tale, şi n-ai luat de la Mine prin cei smeriţi cu inima. Ţi-am tot dat de veste şi ţi-am spus că n-am ce face cu omul cu şcoală de la om, cu carte de pe pământ, căci cine nu învaţă carte din cer nu este om ceresc, ci este om din pământ ieşit, şi este învăţător mincinos, nu adevărat, prooroc mincinos este, om care piere prin înţelepciunea lui. Cei dintâi ai bisericii Mele n-au fost savanţi, ci au fost săraci cu duhul şi am putut turna în ei de la Mine şi le-am dat veşmântul înţelepciunii. Dar tu eşti savant, şi nu pot să-ţi dau şi de la Mine, căci omul cu învăţătură de la om este om îngâmfat, este prooroc care fură cuvântul unul de la altul, precum este scris în Scripturi despre proorocul cel mincinos, care învaţă de la cel asemenea lui.

 

O, n-ai voit să-ţi vii în fire. Am lăsat pentru tine şapte ani de har ca să te apleci şi să te îmbraci întru pocăinţă şi să fii apoi ceresc, şi să te iert apoi, iar azi te aplec Eu. Apleacă-te să auzi de la Mine, căci te aplec Eu! Amin, amin, amin.

 

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om, şi omul Mă are precum Mă ai şi tu, şi omul s-a umplut de îngâmfare, fiindcă omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui şi crede ceea ce vede că faci tu, şi nu vede omul pe Dumnezeu, precum nici tu nu-L vezi, şi eşti singur de tine osândit, şi Eu stau departe de tine, că eşti păcătos şi eşti eretic şi te-ai abătut de la sfinţenie şi de la dreptate şi stai cu păgânii la masă şi calci în picioare numele Meu cel pus de tine peste tine, nu de Mine, că Eu sunt cu cei sfinţi. Tu stai în sfat cu necredincioşii, tu stai în calea păcătoşilor şi stai la masă cu hulitorii celor sfinţi, iar legea Mea nu mai este voia ta, şi rod nu ai pentru cer. Cine să mai fi întors pe omul păcătos de la fărădelegile sale? Scris este: «Cel ce întoarce pe păcătos de la căile lui cele rele, acela îşi scapă şi sufletul său». Tu însă Mi-ai nimicit statul Meu în om şi Mi-ai umplut omul de nepăsare, fiindcă omul te vede pe tine şi face ca tine, nu ca Mine.

 

Sunt venit cu martori din cer pentru ca să întocmesc cartea judecăţii proorocului cel mincinos. Acum două mii de ani apostolii Mei şi toţi cei ce Mă urmau erau numiţi sectă, secta Nazarineanului. Ce zici tu de aceasta, omule care prooroceşti de creştinii Mei că sunt sectă? Caiafa îi învăţa pe iudei să-i numească sectă a Mea pe cei sfinţi. Aşa şi tu faci, şi bine faci că spui aşa, dar faci rău că nu înveţi pe oameni ce este acest cuvânt: „sectă“; faci rău că nu-i înveţi ce este cuvântul „biserică“, fiindcă tu ştii ce este, dar îi înveţi altfel pe cei ce se închină ţie şi nu Mie, căci dacă i-ai învăţa ca Mine, aşa cum ştii tu că este învăţătura Mea, ei Mi-ar sluji Mie şi nu ţie, iar Eu aş locui cu oamenii.

 

Unde să se mai ducă omul la biserică? Unde mai este biserica? Unde mai sunt preoţi de ai Mei? O, nu mai e nimic! Toate sfârşitu-s-au! O, ce ai făcut tu din cuvântul „biserică“ şi din lucrul de biserică?! Ai făcut negoţul tău, nu pe al Meu, şi i-ai pus numele tău de prooroc mincinos la cel ce nu are nimic legat cu biserica Mea şi cu lucrul ei, căci proorocul mincinos despre care scrie Scriptura nu este cel din afara lucrului Meu, ci este cel ce lucrează în numele Meu, în biserica Mea, în staulul Meu, dar lucrează pentru el, nu pentru Mine; pentru slava lui, nu pentru a Mea, aşa precum tu lucrezi, că scris este: «Cel ce grăieşte de la sine, acela îşi caută slava lui, dar cel ce caută slava lui Dumnezeu, întru acela nu este nedreptate şi minciună, ci este Dumnezeu cu adevărul Lui». Mai puţin vor fi judecaţi cei numiţi de tine prooroci mincinoşi ca să te ascunzi tu mai bine sub numele Meu, mai puţin, că aceia nu ştiu ce înseamnă cuvântul „biserică“, şi Eu, Domnul, în biserică. Scris este: «De n-ar şti, n-ar avea păcat». Dar tu ştii, şi crezi că te poţi ascunde în vreun loc tainic, unde să nu te văd Eu. O, ochiul şi cuvântul Meu despică omul şi îl vădeşte afară, şi aşa fac Eu acum cu tine, căci toate sfârşitu-s-au! Sfârşitu-s-a şi minciuna ta, căci tu eşti minciuna aceasta, şi nu eşti slujitorul Meu precum te numeşti şi te arăţi, şi eşti răpitor de suflete, care se închină ţie, nu Mie. Nu te-ai făcut păstor pentru Mine, ci te-ai făcut pentru tine ca să te îmbraci şi să te hrăneşti cu lâna şi cu laptele oilor Mele cele slabe, căci pe cele grase şi sănătoase le pui nume de sectă ca să scapi, zici tu, de urmărirea Mea cea cu dreptate prin sfinţii cei care fac voia Mea şi nu a ta, dar te minţi pe tine însuţi, că scris este: «Cei care n-au fost scrişi de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii Mielului, aceia sunt cei ce se închină proorocului mincinos, cel cu capetele ascunse ca să nu vină la lumină, fiindcă lumina le vădeşte pe toate cele ascunse».

 

Acum şapte ani am ridicat steagul Meu cel ceresc, pe care este scris numele Meu şi numele cetăţii lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim care se coboară din cer, de la Dumnezeu, căci Eu lucrez tainic din veac şi până în veac. Tu te-ai sculat şi ai numit minciună lucrarea Mea şi steagul Meu cel de biruinţă împotriva ta. Te-ai speriat şi ai căutat ascunzătoare de la faţa Mea, şi cauţi şi azi tot aşa; cauţi numind minciună şi erezie lucrarea Mea de biruinţă, lucrare din fii vii cu viaţa lor întru Mine. Tu te-ai speriat şi te-ai ascuns de lucrarea Mea de biruinţă a întunericului veacului acesta. Te-ai ascuns de Mine, pentru că tu nu ai viaţă pe potriva venirii Mele, şi eşti fricos şi te temi de venirea Stăpânului, şi ai voi să întârzii pe Stăpânul Care vine. Dar prin minciună nu ai putut nimic, şi nu poţi nici acum.

 

Acum şapte ani am înfipt crucea Mea de biruinţă în mijlocul tău. Crucea Mea de biruinţă este poporul cuvântului Meu, cu care Eu Mă aciuez de patruzeci de ani şi mai bine ca să-l cresc şi să-l desăvârşesc şi să-l umplu de Duh Sfânt, aşa precum am lucrat cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, până ce i-am făcut împărţitori ai împărăţiei cerurilor peste pământ. Acum şapte ani M-am scris cu nume nou peste veacul omului şi M-am numit cu numele Meu cel scris în Scripturi pentru vremea aceasta, căci scris este: «Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu». Amin. Să nu socoteşti că am venit spre tine ca să stric legea sau proorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc, şi de aceea îţi amintesc că acum două mii de ani le-am spus aşa celor ce vor să semene cu Mine în slujire: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă oamenii faptele voastre cele bune şi să urmeze Tatălui Cel din ceruri slăvindu-L». Iar cei ce nu au fapte pe potriva vieţii Mele în om, aceia nu pot fi împărţitori de învăţătură cerească, şi, din contra, strică legea şi proorocii ca să piardă omul cărarea, căci în fiecare vreme omul a fost cărare pentru om. Tu eşti poarta cea largă, şi oricine voieşte intră la tine şi stă cu tine la masa ta, care zici că este masa Mea. Dar poarta Mea este strâmtă şi calea Mea este îngustă, căci ea duce la viaţă, şi puţini sunt cei care o află. De aceea am spus Eu acum două mii de ani la mulţimile flămânde de viaţă: «Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe sub haină sunt răpitori. Voi după roadele lor îi puteţi cunoaşte, căci nu se culeg struguri din spini şi nici smochine din mărăcini, fiindcă orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele; iar orice pom care nu face roadă bună, se taie şi se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte». Şi iată rodul tău: turmă risipită, turmă amestecată după cum şi păstorul, căci păstorul este proorocul cel mincinos despre care Eu am spus: «Niciodată nu v-am cunoscut».

 

Am strigat la om, peste tot am trimis cuvântul Meu de strigare, că dacă omul ar fi voit să vegheze, nu s-ar fi smintit întru Mine prin tine. Am strigat mereu la om, de şapte ani strig la om, dar acum strig la tine, strig din nou la tine după două mii de ani de la prima Mea propovăduire între oameni. N-am cum să-ţi mai grăiesc altfel. Te-am strigat mereu să te apleci şi să auzi, şi tu nu te-ai aplecat. Dar acum, apleacă-te, că te aplec Eu ca să auzi!

 

Au trecut şapte ani de la pecetluirea Sfintei Sfintelor în care Eu vin cu cele sfinte şi cu sfinţii pentru cele sfinte, căci Sfintele se dau sfinţilor. Amin. Şapte ani sunt de când M-am scris peste pământ cu numele Meu cel nou şi al cetăţii lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, care se coboară din cer, de la Dumnezeu, căci scris este: «Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, şi va sălăşlui cu ei şi vor fi ei poporul Lui, şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei». Şapte ani ai lovit de peste tot ca să faci hulă împotriva lucrului Meu, că tu ai capete multe, şi pe ele, nume de hulă. Iar după şapte ani ţi-ai schimbat planul şi ai dat să crezi în taina de nou Ierusalim, după cum scrie despre ea în Scripturi. Până acum ai zis de peste tot că în cer este locul Noului Ierusalim, nu pe pământ, iar acum te-ai ridicat cu putere pământească să-ţi zideşti turn cu turnuri, căci tu eşti cornul cel ce creşti dintre alte coarne; şi peste jertfa de fiecare zi ai pus nelegiuirea, şi adevărul Meu l-ai aruncat la pământ, şi ai izbutit, zici tu, iar peste turnul tău cel cu turnuri vrei să scrii „Ierusalim nou“, căci te-ai schimbat la faţă, zici tu, şi ai dat să crezi în taina Mea de nou Ierusalim pe pământ. Dar tu ai scrise pe capetele tale nume de hulă, şi să te uiţi bine că aceste scrisuri sunt şi mărturisesc împotriva ta, şi nu poţi tu să pui înaintea Mea turnul cel lucrat cu planuri omeneşti care n-au nimic întru ele din cele sfinte, fiindcă cele sfinte sunt cu sfinţii, iar tu eşti amestecat cu păgânii şi cu păgâniile lor, şi nu se poate slujire şi lui Dumnezeu şi lui mamona.(Vezi tema:” Ecumenismul”,n.r.) O, dacă ai iubi Scripturile Mele, le-ai şi crede, le-ai şi împlini, şi le-ai adeveri peste mulţi. Dar tu ai cărţile tale din care bei şi din care te adăpi cu slava ta deşartă, de M-ai făcut pe Mine, Domnul, să-ţi umblu sub haină şi să spun supuşilor tăi că haina ta e mincinoasă şi că tu eşti mincinosul cel de sub haină, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea ca să-l facă pe om să se culce şi să spună că ziua Domnului a şi sosit, a şi trecut.

 

Eu am aşteptat lepădarea ta de credinţă, aşa cum scrie că va fi înaintea zilei Mele. Şi iată, acum vin. Ieşi întru întâmpinarea Mea şi ascultă-ţi judecata, că tu te-ai lepădat de lege şi de prooroci şi de credinţă. Şi acum, Eu vin; vin cu ziua Mea cea mare şi înfricoşată, căci ceea ce ai avut tu de făcut, ai făcut, şi toate sfârşitu-s-au, şi încep Eu. Încep din nou început şi îl numesc nou Ierusalim, dar lucrez Eu, nu tu; fac Eu, nu tu, căci Eu sunt Cel ce sunt, şi Mă scol biruitor peste tine. Amin.

 

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a aşezat împotriva Mea de la început şi până la venirea Mea, din fiu în fiu, şi nu se mai numeşte om, şi se numeşte proorocul cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu, ca un fur. Toate cetăţile tale vor fi nimicite, căci sunt lucrate de tine, nu de Mine, iar lucrul tău nu este curat, şi piere prin el.

 

Şi acum, vin, vin în ţara cuvântului Meu, ţara strălucirii, aşa cum a văzut-o demult proorocul Daniel ca s-o anunţe că va fi. Vin cu sfinţii, vin cu cerul, vin cu ucenicii. Vin, şi am venit. Amin, amin, amin. Şi sunt cuvânt în grădina cuvântului Meu, în ţara venirii Mele, ţara strălucirilor, care străluceşte prin venirea Mea. Iată sărbătoare de cuvânt, sărbătoare de sfinţi în grădina Mea de pe pământ, sărbătoare de biruinţă a Mielului şi a celor răscumpăraţi prin Sângele Mielului. Am venit să lucrez cartea cea de judecată peste proorocul cel mincinos, care înşeală cu blana oii oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul. Binecuvântată să fie cartea Mea de azi în care scriu trei zile la rând, şi binecuvântată să fie cartea care va ieşi din mijlocul celor ce zic că-Mi slujesc Mie, căci ca o sabie smulsă din mâna celui ucis va fi ea, ca să tai cu ea ocara de pe fiii cerului, care lucrează poruncile Mele pe pământ, şi Eu smulgându-i sabia îl voi tăia pe el, căci el din sabia lui a trăit pe pământ, după cum este peste el cuvântul Meu întru început, că aşa i-am spus: «Cu sabia ta îţi vei agonisi traiul».

 

Eu l-am pus pe om împărat peste pământ, dar nu şi peste cer. Cerul este scaunul Meu de domnie, nu al omului, iar biserica Mea de pe pământ, dacă e a Mea, trebuie să fie cer pe pământ, (Vezi tema: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit ”, n.r.) iar slujitorii ei să nu fie împăraţi, ci să fie slujitori dacă vor să fie. Şi iată, Eu vin, ca stăpânul care se întoarce să-şi cerceteze via, şi vai celor ce s-au pus stăpâni peste via Mea! Cine este cel ce s-a pus stăpân peste via Mea? Să vină să dea socoteală pentru cele lucrate! Să vină să se socotească cu Stăpânul viei! Amin.

 

Sunt venit cu martori din cer, ca să întocmesc cartea judecăţii proorocului cel mincinos, şi el va cădea în sabia lui, şi voi ridica ocara de pe fiii vieţii, căci ca şi acum două mii de ani când apostolii Mei şi toţi cei ce Mă urmau erau numiţi sectă, tot aşa şi azi, cei ce-Mi urmează Mie sunt numiţi sectă de cei ce se vor împăraţi peste pământ şi peste cer. Dar Eu smulgându-le sabia îi voi birui prin ea, şi voi ridica ocara de pe fiii vieţii, fiii Noului Ierusalim, fiii lui Dumnezeu, fiii cerului pe pământ între oameni. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1998

***

 

Ridicaţi-vă, voi, porţi, ca să intre Împăratul slavei! Împărăţia Lui este împărăţie veşnică, şi toate stăpânirile Îl vor asculta pe El şi Îi vor sluji Lui. Amin.

 

Râu de foc iese din gura Mea, căci «Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise, şi altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieţii; şi morţii au fost judecaţi, fiecare după faptele sale, şi moartea şi iadul au fost aruncate în râul de foc, iar cine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii, a fost aruncat în iezerul cu foc», după cum este scris.

 

Cartea cea cu şapte peceţi stă în mâna Mielului, deschisă. Cerul s-a dat în lături ca o carte, iar împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile, bogaţii şi puternicii, robii şi slobozii s-au ascuns în peşteri şi în stânci, se ascund de faţa Celui ce şade pe tron. Cartea Vieţii este de la întemeierea lumii şi este deschisă în mâna Mielului. Amin, amin, amin.

 

Cuvântul lui Dumnezeu intră pe porţile Sale şi lucrează cartea judecăţii proorocului mincinos, trei zile la rând lucrează, iar a treia zi o sfârşesc de scris şi o dau Tatălui, ca s-o împlinească. Amin.

 

Iată, vin cu sfinţii. Aşa vin, şi altfel nu vin. Am avut trâmbiţă pe pământ în vremea din urmă şi am sunat prin ea şi Mi-am făcut un popor şi l-am numit poporul cuvântului Meu, iar această lucrătură a Mea a fost mereu sub cortul Meu de biruinţă adăpostită, căci proorocul mincinos este fricos şi stă împotriva creştinilor lui Dumnezeu ca să fie el al Meu, şi nu creştinii. Numai că el cu Mine nu poate face casă, nu poate face pace, fiindcă Eu, Domnul, sunt împotriva lui de şapte mii de ani şi până la desfacerea cărţilor judecăţii, şi apoi a cărţii cu şapte peceţi, şi apoi trâmbiţele îngerilor şi cel de al şaptelea înger: Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Am avut trâmbiţă pe pământ în vremea din urmă şi am sunat din ea şi Mi-am făcut un popor, şi este, iar trâmbiţa Mi-am ridicat-o la cer între sfinţi, căci balaurul cel cu şapte capete şi cu zece coarne stătea mereu înaintea ei, căci din ea ieşea, ca un fiu, cuvântul Meu, ca să păstoresc cu el. Balaurul Mi-a prigonit trâmbiţa, dar Eu, Domnul, i-am dat ei aripi de vultur, şi ea a zburat de la faţa lui. El însă nu stă, şi se aprinde de mânie peste cei din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu ţinând mărturia Mea. Dar Eu sunt cortul sfinţilor, şi îi păzesc de prigoana cea care vine dinspre proorocul cel mincinos, aşa cum Tatăl M-a păzit pe Mine şi pe mama Mea Fecioara când Eu eram prunc mic în mâna ei, şi când balaurul cel roşu, cu şapte capete şi cu zece coarne, voia să vină să Mă înghită după ce M-am născut între oameni.

 

Iată, vin cu sfinţii. Aşa vin, şi altfel nu vin. Vin cu trâmbiţa Mea Verginica. Acum douăzeci de ani i-am dat aripi de vultur, şi ea a zburat la locul ei, a zburat la cer, şi este cu Mine în lucru peste pământ, că este trâmbiţa Mea cea din care am sunat înaintea venirii Mele a doua oară pe pământ. Se face pasul celui de al douăzecilea an de când ea lucrează în cer pentru poporul ei de ieri şi de azi şi de mâine, că ea are plată în cer un popor, poporul cuvântului Meu cel din urmă, poporul prin care Eu, Domnul, împlinesc cea din urmă Scriptură, venirea Mea cea de a doua din cer pe pământ. Amin. Proorocul cel mincinos a prins de veste mereu de planul Meu, şi îl are şi vrea el să-l împlinească. Îl are pentru că el stătea mereu înaintea femeii care năştea din ea cuvântul Meu; stătea pentru ca să înghită ca pe un prunc cuvântul cel născut prin ea.

 

O, proorocule mincinos, astăzi sfârşesc cuvântul Meu cel pentru judecata faptelor tale cele împotriva Mea. Iată ce ai făcut! Ai fost fur. Ai luat mereu trâmbiţa Mea şi ai chinuit-o prin întunecimile tale ca să asculţi prin ea cuvântul Meu. Scoală-te şi stai înaintea Mea şi spune ce ai făcut cu trâmbiţa Mea. Dar Eu sunt Judecătorul, şi Eu spun ce ai făcut cu ea. Te-ai aprins de mânie împotriva ei. În anul 1955 Mi-am început prin ea trâmbiţarea. Tu ai prins de veste şi te-ai folosit de locuri ascunse şi de oameni cu dinţi de fiară (Securitatea,n.r.) şi Îmi smulgeai trâmbiţa din coliba ei, căci Caiafa şi cu supuşii lui au fost firul de legătură ca să înăbuşe viaţa cuvântului Meu, ca şi pe vremea prunciei Mele când preoţii şi arhiereii căutau viaţa Mea ca s-o ia de la Mine, fiindcă se temeau de Mine. Cel ce se teme de Mine, acela ştie că sunt Împăratul a toate, şi de aceea se teme.

 

Tu ai răpit cuvântul Meu şi vrei să-l împlineşti tu, dar iată ce este scris în Scripturi: «Sunt împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul; îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea apă cu fiere». O, nu poţi tu să împlineşti cuvântul Meu, că e numele Meu pe el. De ce ai pus tu pe el numele tău? Cine ţi l-a dat pe el? Cine ţi l-a spus? Tu l-ai răpit de la trâmbiţa Mea şi de la poporul Meu pe care-l urmăreai peste tot şi îi luai hrana din trăistuţă, îi luai pâinea cea de toate zilele, îi luai cuvântul Meu cu care-l hrăneam pe cel din urmă copil al Meu, pe cel din urmă popor al Domnului, poporul cel dintâi între neamurile pământului, căci «cel din urmă este cel dintâi», iar cel mic este mare întru Mine, precum este scris în Scripturi. Ai luat cuvântul Meu, că eşti fur, şi ţi-ai adăugat pedeapsă, că ai scos şi ai adăugat la cuvântul Meu cel furat, şi ai pus apoi pe el numele tău şi al supuşilor tăi, care şi ei se ascund unul de altul, fiecare de frica celuilalt, fiindcă este cu tine împărăţia fricii, şi de aceea tu eşti neliniştit mereu, tu şi toţi supuşii tăi. Mai mare frică decât tine nu are nimeni, şi te temi de pieire, de pieirea cea de la Mine, că tu ştii puterea Mea şi te lupţi cu ea ca să nu pieri prin ea. Ai luat cuvântul Meu şi vrei să-l împlineşti ca un credincios. Dar nu, că Eu te vădesc că eşti fur de cele sfinte, şi îţi dau de veste judecata cea pentru fur, că tu ai luat pacea de pe pământ, şi Eu nu mai am biserică sfântă, nu mai am unde să rostesc cuvântul „Pace!“, că unde grăieşti tu, Eu nu stau, fiindcă nu se poate Dumnezeu şi mamona laolaltă.

 

Patruzeci şi cinci de ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu ca să-l furi şi ca să faci din el avutul tău. În zadar eşti viclean, că râu de foc este cuvântul Meu, şi în el vei arde, că te-ai jucat cu focul, cu cuvântul Meu cel slujit de îngerii luminii, nu de tine şi de îngerii tăi, îngerii întunericului. Iată de ce eşti tu vinovat, tu şi nu altul în locul tău. Iată de ce eşti tu proorocul cel mincinos, care a furat cuvântul Meu, tu şi nu altul în locul tău. Ce am Eu să-l judec pe cel din afară? Tu şi nu altul este vinovat, că tu Mi-ai luat statul Meu din biserică, şi pe Mine M-ai numit minciună când am venit să te chem la pocăinţă, fiindcă în mijlocul poporului Meu pe care tu Mi-l duşmăneşti cu cuvânt de ocară, stă cuvântul Meu judecător peste tine, că eşti fur şi Mi-ai răpit via.

 

Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul, căci Ierusalimul nu mai este, iar ce este acolo nu este Ierusalim, ci este mamona. Ce a făcut mamona? S-a apucat prin supuşii lui şi a zidit din nou ca să se strângă lume de pe lume acolo unde M-a răstignit pe Mine omul trufaş. O, dacă M-au răstignit, de ce se mai aude acolo slavă pentru numele Meu, acolo unde Eu am fost răstignit de omul cel potrivnic Mie? Aceia Mă slăvesc pe Mine pentru bani, aşa precum şi tu ai făcut, proorocule mincinos, care ţi-ai înfipt cortul tău în ţara strălucirii, precum este scris despre tine: «El va înfige corturile palatului său între mare şi muntele cel sfânt şi strălucit, şi apoi va veni sfârşitul lui». Amin. Aşa ai făcut. La trei mile de locul grădinii cuvântului Meu tu ai împlinit această Scriptură, ca să foloseşti numele Meu pentru banii tăi. Vai ţie de cele ce ai făcut în zilele cele de apoi! Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul; Ierusalimul, pe care omul lacom l-a zidit din nou, ca să aibă prilej de câştigat bani, că nu de dragul lui Dumnezeu l-a zidit iar. Acolo se duce omul din toate părţile şi îşi vede judecata şi nu ştie cu ce se întoarce întru ale sale. Se întoarce cu judecata sa, căci omul a fost răstignitorul lui Dumnezeu. Nu s-a întors sfânt nimeni de acolo, nu s-a lăsat nimeni de păcat dacă a fost acolo, dar s-a fălit că a fost, şi nu i-a folosit fostul lui acolo.

 

Este scris în Scripturi de taina Noului Ierusalim. Tu când ai văzut că Eu am venit din cer pe pământ ca s-o împlinesc, te-ai îngâmfat şi te-ai trufit împotriva celor drepţi, în care Eu Mă slăvesc peste pământ, şi te-ai sculat să faci tu ceea ce fac Eu. Ai dat să uiţi că Noul Ierusalim este nume sfânt, este taina Mea cea din zilele de apoi, şi este pentru sfinţi, nu pentru desfrânaţi. Noul Ierusalim nu este loc de întâlnire a păcătoşilor şi a desfrânaţilor, nu este loc de mâncat şi de băut şi de jucat, aşa cum ţi-ai făcut tu turnuri din piatră şi te-ai aşezat mare pe ele şi ai scris pe ele „Ierusalim nou“ şi ai scris, zici tu, „Centrul lumii credincioase“, „Centrul ecumenic“ ai scris. Mi-ai vândut pe bani murdari locuri scumpe Mie, locuri din ţara Mea de întoarcere, şi ai pus pe ele rodul îngâmfării tale ca să te războieşti cu Dumnezeu şi să-L biruieşti de partea ta, dar tu eşti păcătos, şi Eu nu te ascult şi nu te primesc.

 

Te-am strigat din vreme şi am aşteptat să-ţi vii în fire şi să crezi că Eu vin cu prăpăd peste cei ce Mi-au stricat legea şi sărbătorile şi vremea întinându-Mi biserica. (Vezi tema: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, n.r.) Tu însă nu te-ai aplecat, fiindcă ai asupra ta cele furate de la Mine şi eşti fricos. Dar Eu sunt Dumnezeu drept, şi tu eşti fur şi Mi-ai răpit via şi stai stăpân pe ea. Te voi pustii cum am pustiit Ierusalimul care M-a răstignit acum două mii de ani. Te-am aşteptat să-ţi înfigi corturile palatului tău în ţara strălucirii, ca să te nimicesc apoi.

 

Centru ecumenic – Vulcana-Băi Centru ecumenic – sinagogă

Centru ecumenic – biserică Centru ecumenic - moschee

 

Pământul tot e plin de capetele tale şi de puii tăi, dar tu eşti om, şi Eu sunt Dumnezeu. Nimeni nu poate scrie numele Noului Ierusalim; numai Eu îl scriu, şi îl dau celor ce rabdă până la venirea Mea, că scris este: «Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi îi voi da lui o pietricică albă, şi pe pietricică, un nume nou pe care nimeni nu-l ştie, fără numai primitorul. Şi voi scrie pe el numele Meu şi numele cetăţii lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se coboară din cer, şi numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu». Şi am zis: «Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul grăieşte bisericilor». Dar tu, proorocule mincinos, n-ai vrut să auzi, căci auzind ai zis că nu auzi. Dar azi, ţie îţi zic: numai Eu scriu numele Noului Ierusalim şi nimeni nu-l ştie fără numai primitorul. Amin, amin, amin. Iar tu eşti fur, şi ai furat cuvântul Meu, şi Eu stau împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul. Locul pe care zici tu că vrei să scrii „Ierusalim nou“, este locul lui mamona, nu al lui Dumnezeu; este babilon, nu este loc sfânt. Îl voi pustii ca pe Sodoma şi Gomora, că e locul desfrânării a tot pământul, locul în care antichrist şi puii lui şi-a făcut, zice el, acoperiş de vreme rea, babilon şi sodomă. Dar Eu, Domnul, M-am făcut carte de judecată şi am scris în ea trei zile la rând ca să biruiesc cu furtună şi cu asprime capetele mincinoase ale proorocului cel mincinos şi să-i dărâm statul şi acoperişul.

 

Cea care îşi zice biserica ortodoxă, aceea este cu care Eu grăiesc, căci ce am Eu să-l judec pe cel din afară? Ea este mincinoasă, nu este ortodoxă, iar în ea stă mare proorocul cel mincinos, care Mi-a nimicit statul Meu în om, că omul se uită la slujitorul bisericii şi face ca el, nu ca Mine, iar el este mincinos, că nu-Mi slujeşte Mie, ci lui. Cel ce-Mi slujeşte Mie este blând şi smerit cu inima şi Îmi aduce rod şi se face împărăţie a Mea, nou Ierusalim se face prin har.

 

Mă voi feri să stric totul, căci este o rămăşiţă prin har, aşa cum a fost acum două mii de ani dintre iudei. Mă voi grăbi să trezesc duhul în cei ce aşteaptă izbăvirea, căci proorocul mincinos Mi-a oropsit pe sfinţi vreme de şapte mii de ani. El mănâncă din pomul morţii şi este desfrânat de şapte mii de ani. Mulţi vor da să se apropie pentru pocăinţă, dar toate sfârşitu-s-au, fiindcă Eu am grăit la timp, şi toţi Mi-au răstignit cuvântul; cuvântul celui de al şaptelea înger, cuvânt care a făcut tăcere în cer, că scris este: «Când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer; şi s-au aşezat şapte îngeri să trâmbiţeze; şi când a trâmbiţat al şaptelea înger, s-au pornit în cer glasuri puternice: „Împărăţia lumii este a Domnului Iisus Hristos, Împărat în veac!“. Amin».

 

Iată ce este biserica ortodoxă, cea care poartă numele Meu cel adevărat, cea care Mă are adevărat prin sfinţi şi prin părinţi. Ea s-a desfrânat şi a călcat cu desfrânare peste predaniile de la părinţii ei cei sfinţi, şi apoi s-a lepădat de Mine, că în ea şi-a lucrat în toată vremea ei lucrarea sa proorocul cel mincinos, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea îmbrăcat în haina Mea şi înarmat cu arma Mea.

 

O, tu, cea care îţi zici biserică, biserică ortodoxă! Eşti plină de capete trufaşe, care mânuie armele Mele pentru bani. Eşti făcută din oameni mincinoşi, şi nu mai eşti, că omul mincinos a scris peste tine nume nou şi te-a aşezat la aceeaşi masă cu păgânii şi cu desfrânaţii şi cu fărădelegea a tot pământul. (Ecumenismul. n.r.) Eşti plină de tină şi nu mai are cine te păstori, căci capetele tale sunt oamenii proorocului mincinos, nu sunt de partea Mea. Am scos din mijlocul tău pe cei curaţi Mie şi i-am deosebit la dreapta Mea şi i-am acoperit în mantia Mea, ca să am rămăşiţă prin har. Tu te-ai vândut pe bani proorocului mincinos şi stai supusă lui, că el e viclean şi mulţi se închină lui. Am lucrat în mijlocul tău în toată vremea, ca să nu rămân fără de biserică curată. În tine a fost mereu război şi sânge, că omul trufaş a stat peste tine în numele Meu şi ţi-a înjosit numele tău cel adevărat şi a ucis pe cel drept din tine ca să ia el numele Meu, nume de Hristos în biserică. Dar el este hristos mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu de şapte mii de ani. Slujitorii tăi cei mincinoşi, numindu-i păcătoşi şi răi pe cei drepţi, i-au dat mereu la închisoare ca să-i piară prin mâna omului păcătos. Aşa a făcut şi cu trâmbiţa Mea în toată vremea lucrării Mele prin ea.

 

O, slujitorule mincinos, cum de n-ai putut tu să-i odihneşti în tine pe cei drepţi, pe cei ce-Mi slujeau Mie şi nu ţie? Minciuna se sfârşeşte, dar omul drept rămâne şi câştigă de la Mine dreptate împotriva ta. Cum de n-ai iubit tu calea dreptăţii şi ai luat calea minciunii sub care stau ascunşi păcătoşii?! Acum te-a prins frica, şi ca furul dai să împlineşti tu Scripturile cele de veac nou peste pământ. Dar în veacul cel nou va fi cer nou şi pământ nou în care va locui dreptatea. Pe unde vrei tu să intri în cele noi? Nu poţi sări peste poartă. Eu sunt poarta, dar sunt în poarta dreptăţii, şi ea este pentru cei drepţi. O, nu poţi tu să împlineşti nimic bun, că tu Mi-ai tras de pe temelie biserica şi Mi-ai culcat la pământ gardul viei Mele. Nu poţi decât să strici, că tu slujeşti minciuna.

 

Am în faţă trâmbiţa Mea din care am sunat pe pământ în zilele cele de apoi. O, cât de oropsită a fost ea pentru numele Meu, de către proorocul mincinos! (Vezi viaţa Sfintei Virginia. n.r.) Câtă jale s-a suit la Mine pentru chinurile ei prin mâna omului mincinos care şi azi huleşte lucrarea Mea cea din zilele de apoi, căci omul mincinos are capete multe, şi pe ele, nume de hulă.

 

O, durerea Mă frânge, dar Scripturile grăbesc prin cuvântul lor împlinirile lor. Toate sfârşitu-s-au! Cartea cea cu şapte peceţi stă deschisă în mâna Mielului. Cerul s-a dat în lături ca o carte, ca un sul, iar împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile şi bogaţii şi puternicii şi robii şi slobozii s-au ascuns în peşteri şi în stânci, ca să nu audă mânia lui Dumnezeu. Iată, vin ca un fur şi vin la fur şi îl iau pe neaşteptate, căci cel ce nu aşteaptă aşa este luat.

 

O, proorocule mincinos cel cu multe capete şi cu steme pe ele, iată ce ai făcut! Ai răpit până şi cuvântul Meu cel sfânt ca să-l culci sub picioarele tale. Ai călcat în picioare pe cei drepţi, pe cei sfinţi, şi ai pus peste tine numele Meu, zici tu. Îţi dau de veste judecata cea pentru fur.

 

Tu ai luat pacea de pe pământ, că unde grăieşti tu, Eu nu vin să dăruiesc pace, şi Eu nu mai am biserica sfântă ca să pot veni în ea.

 

Tu Mi-ai dărâmat legea şi sărbătorile şi vremea.

 

Tu te-ai pus în locul Meu peste tot pe unde trebuia să fiu Eu şi nu tu. Eu n-am luat niciodată locul unde trebuia să fii tu, dar tu l-ai luat mereu pe al Meu, ca să stai tu pe scaunul lui Dumnezeu şi ca să biruieşti omul, supunându-i sufletul şi cugetul ca să-ţi fie supus ţie nu Mie. Dar omul era lucrătura Mea, nu a ta.

 

Tu te-ai crezut mai înţelept ca Dumnezeu şi n-ai luat de la Mine înţelepciune, şi înţelepciunea ta e din pământ.

 

Tu te-ai trufit până la scaunul Meu şi ţi-ai zis: «Sunt un dumnezeu», căci ai luat locul şi statul Meu.

 

Tu Mi-ai ucis sfinţii ca să fii tu al Meu. Nu i-ai ucis tu, dar i-ai dat călăilor prin minciuna ta, prin viclenia ta, că tu ai multe capete, şi ele se întind până în cele mai întunecate, ca să nu ştie nimeni că tu eşti cel ce ucide.

 

Tu prin negoţul tău ai cumpărat suflete mici şi le-ai făcut unelte ţie, ca să nu pierzi din tainele Mele pe care Eu le împărtăşeam celor ce umblau cu Mine. Patruzeci şi cinci de ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu cel prin lucrarea Mea de nou Ierusalim în biserică, ca să-l furi şi să faci din el avutul tău. Dar cuvântul Meu este râu de foc, şi el te va arde, că te-ai jucat cu focul.

 

Tu ţi-ai înfipt corturile tale între mare şi muntele cel sfânt şi strălucit, la trei mile de grădina cuvântului Meu. Te-ai îngâmfat şi te-ai trufit împotriva celor drepţi prin care Eu Îmi împlinesc Scripturile cele de apoi, şi te-ai sculat să faci şi tu ce fac Eu, dar Noul Ierusalim este nume sfânt. Iată de ce eşti tu vinovat; tu şi nu altul în locul tău. Iată de ce eşti tu proorocul cel mincinos, care a furat cuvântul Meu; tu şi nu altul în locul tău.

 

Mi-ai îndurerat sfinţii pe pământ şi în cer, sfinţii Celui Preaînalt, că scris este: «Va grăi cuvinte de hulă şi de defăimare împotriva Celui Preaînalt şi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi îşi va pune în gând să schimbe sărbătorile şi legea». Iată de ce eşti tu vinovat; tu şi nu altul în locul tău. Nu mai au sfinţii sărbători pe pământ. Nu mai au sărbătorile sfinţi. Inima ta s-a trufit şi a zis: „Sunt dumnezeu şi stau în inima mărilor“. Şi iată, scot sabia Mea împotriva înţelepciunii tale şi nu vei mai zice: „Sunt dumnezeu“. Foc va izbucni din tine şi te va mistui şi te va vădi, şi se va auzi glasul celor ucişi de tine pentru mărturia Mea, căci ei vor învia, şi va fi aceasta spre judecata ta, şi ziua Mea va arde ca un cuptor. (Vezi tema: „Învierea morţilor”, n.r.)

 

Tu ai pângărit toate altarele de biserici. Peste tot ai făcut acest prăpăd, şi îl faci şi azi.

 

Tu ai voit să pângăreşti până şi altarul Sfintei Sfintelor Mele, cu care Eu, Domnul, M-am aşezat în România. Acesta este cel mai mare păcat al tău. Ai voit chiar să nimiceşti această grădină, ai voit prin mulţi de ai tăi, şi prin multe iscoade ai lucrat, că îţi este teamă de glasul Meu cel din grădină. Iscoadele tale veneau blând, dar şarpe blând nu este, şi Eu am stat mereu cuvânt peste cei din grădină şi i-am vestit la vreme de lucrul tău cel ascuns.

 

O, Mi-ai nimicit iubirea şi credinţa şi puterea arhiereului Meu Irineu, cel prin care Eu, Domnul, am putut să Mă aşez temelie sfântă de nou Ierusalim peste România, căci Eu o iubesc, iar tu, nu. Ai dat în el cu ce ai voit, cu ce ai putut. L-ai umplut de zbucium, dar şi de răbdare, căci Eu sunt în preajma lui cu putere. Ai voit să-l faci asemeni ţie, nepăsător de viaţa omului, dar el suspină ca şi Mine pentru păcatele de pe pământ şi aşteaptă izbăvirea omului.

 

Tu eşti nepăsător şi stai în păcatul nepăsării, iar acest păcat este diavol. Tu eşti fără de ruşine prin păcatul nepăsării. Păcătuieşti ascuns şi pe faţă şi nu te ruşinezi şi nu mai ţii seamă că după roadele tale te cunoşti că eşti proorocul cel mincinos în lucrare de biserică. Păcatul nepăsării te-a orbit, şi te-ai amestecat cu fărădelegea a tot pământul. Cu babilonul ai făcut frăţie, dar cu cei drepţi ai spus război. Şi pentru că ai suflat de peste tot în făclia Mea cea de foc, şi pentru că ai umilit pe arhiereul Meu prin care M-am aşezat piatră sfântă în mijlocul tău ca să te izbăvesc şi pe tine de pierzare, şi pentru că tu te-ai astupat să nu auzi, te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul, iar drepţii Mei din tine vor sta în foc şi nu vor arde, ca tinerii cei sfinţi în cuptorul babilonienilor.

 

Ai zis în sinea ta că l-ai învins pe arhiereul Meu, dar nu l-ai învins, aşa cum nu M-au învins pe Mine cei ce M-au răstignit în Ierusalim, că Eu am înviat, şi el va învia. Amin, amin, amin. Vei plânge cu neastâmpăr de suflet pentru toate faptele tale, că vei vedea cumpăna lui Zorobabel în mâna lui, şi Eu voi zidi nou Ierusalim în mulţi din cei ce iubesc legile Mele, că scris-a proorocul Daniel pentru zilele de apoi: «Mulţi vor fi curăţiţi şi albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei nelegiuiţi, şi nici unul din cei fără de lege nu va pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege». Şi iarăşi scris este pentru zilele de apoi: «Cine este sfânt, să se sfinţească încă, iar cine este spurcat, să se spurce încă, fiindcă toate sfârşitu-s-au».

 

Dacă îţi vei înmulţi păcatul nepăsării şi al îngâmfării şi al necredinţei şi al hulei şi al minciunii, să nu te miri, căci cine este întinat, se întinează încă. Dacă îţi vei săpa încă groapa cu banii tăi, dacă îţi vei aţâţa focul mâniei Mele care este pentru cei mincinoşi, dacă îţi vei spori încă negoţul tău cel pentru pierzarea ta, să nu te miri, căci banul şi blestemul lui stau asupra ta. Dacă-ţi vei rosti încă numele de Dumnezeu şi de biserică a lui Dumnezeu cu tine în fruntea ei, dacă vei făptui încă pe faţă lucrare de biserică a lui Hristos, să nu te miri, căci hristosul cel mincinos este peste cei mincinoşi care nu merită decât hristoşi mincinoşi în slujba lor, căci ţi se închină ţie şi nu Mie, şi toată stăpânirea o dau fiarei, precum este scris despre aceştia.

 

Dacă vei crede că eşti încă, să nu te miri, pentru că Eu lucrez tainic, fiindcă sunt taina cea ascunsă în veacurile tale şi lucrez lucrarea cerească pe care o am de la Tatăl, până când cele ce nu se văd vin odată cu Mine spre vedere, odată cu sosirea Mea trup pe pământ. (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, n.r.) Iar cele ce nu se văd nu sunt lucrate de mână omenească, dar sunt, şi nu sunt încă pe pământ văzute. Scris este pentru cei drepţi: «Aşteptăm cer nou şi pământ nou» şi «Din cer se va coborî Noul Ierusalim pe pământ sfânt».

 

Tu nu vei pieri în veci, dar te vei tângui în veci, că Eu îţi voi arăta ce ai lucrat şi ce ai stricat şi ce ai lovit şi ce ai minţit şi ce ai iubit. Ai lucrat să strici pe om şi pe creştin şi ai lovit în lucrările Mele minţind împotriva lor, că tu ai iubit slava cea deşartă, care vine de la om. Iată de ce eşti tu vinovat; tu şi nu altul în locul tău. Dar cea mai mare vină a ta, proorocule mincinos de peste tot, este vina că ţi-ai mutat, zici tu, puterea şi toiagul în România, ţara Mea cea plină de daruri pentru ca să vin în ea cuvânt de strigare şi cuvânt de judecată, că tu ai fost fur şi ai pus mâna pe cuvântul Meu din ea, şi apoi ai pus mâna pe ea ca să-ţi înfigi corturile palatului tău în ea, între mare şi muntele Meu cel sfânt şi strălucit. Ai pornit război cu cei din seminţia Mea, cu poporul trâmbiţei Mele, poporul care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi ţine mărturia Mea. În anul 1955 Mi-am început lucrarea de trâmbiţare prin trâmbiţa Mea Verginica, trâmbiţa a şasea din cele şapte, iar Eu sunt trâmbiţa a şaptea. De atunci şi până azi ai stat furişat în calea poporului Meu prin servii tăi, prin puii tăi, prin câinii tăi, prin cumpăraţii tăi, ca să-Mi nimiceşti trâmbiţa şi să-Mi risipeşti poporul cel ce ţinea mărturia Mea, căci Caiafa şi supuşii lui au fost firul de legătură între cei drepţi şi cei de o lucrare cu tine, lucrarea lui antichrist.

 

Eşti încă în război cu cei ce ţin mărturia Mea, dar Eu îţi voi smulge sabia şi îţi voi tăia drumul şi puterea, fiindcă poporul cuvântului Meu este ortodox, este din tine luat şi este sabia Mea cu care lucrez şi curăţ şi tai din calea venirii Mele uscăciunile şi minciuna şi pe toţi slujitorii ei, ca să am drum curat pentru venire.

 

Călăul creştinilor Mei, (Securitatea comunistă, n.r.) pe care tu îl hrăneai cu cuvinte vândute, credea ce-i spuneai tu. Venea omul să-şi spovedească păcatele şi faptele, şi te duceai cu ele la călău şi vindeai pe cei drepţi, ca să nu se ridice nimeni mare întru Mine, ca să nu ţi se dezvăluie urâciunile tale, fiindcă cel drept iubeşte dreptatea. Tu iubeşti desfrânarea şi atragi suflete uşoare la păcat, că eşti nepăsător de Dumnezeu. Aşa ai pângărit altarele cele de la părinţi, căci te-ai desfrânat ca fiii lui Eli, şi aşa faci şi azi.

 

Te înveleşti cu înţelepciunea ta şi cu rangul pe care l-ai luat ca să stai slujitor al bisericii, dar înţelepciunea ta nu seamănă cu a Mea, fiindcă tu îţi eşti ţie dumnezeu, şi despre dreptatea Mea nu grăieşti nimănui. Despre plata păcatelor nu pomeneşti nimănui, căci tu păcătuieşti. Vina ta nu este cine s-o aducă la lumină ca să fii osândit prin ea, fiindcă tu grăieşti îndelung de ochii lumii, şi stai pe scaun de neclintit şi te acoperi cu haina Mea, dar iată, vin Eu şi îţi dezvelesc trupul şi fapta, că a venit vremea Mea şi se sfârşeşte vremea ta. Nu poţi tu să împlineşti cuvântul Meu cel de nou Ierusalim, pentru că îl împlinesc Eu, iar ceea ce faci tu este al tău, nu este al Meu, şi vei pieri prin lucrarea ta.

 

O, proorocule mincinos, astăzi sfârşesc cuvântul cel pentru judecata faptelor tale cele împotriva Mea. Iată ce ai făcut: ai fost fur. Scoală-te, şi stai înaintea Mea, că Eu sunt Judecătorul pentru cele ce ai făcut. Râu de foc iese din gura Mea, cuvânt de judecată pentru orice faptă. M-am făcut carte de judecată pentru tine şi am scris în ea trei zile la rând. Ai lucrat sub aceeaşi viţă cu Mine ca să-Mi tragi de pe temelie biserica, biserica ortodoxă, căci scris este: «Va da să înşele până şi pe cei aleşi, pe sfinţii din biserică», fiindcă nu tot cel ce vine în biserică înseamnă biserică. Biserica este din creştini alcătuită, iar lângă ea a lucrat mereu diavolul ca s-o dărâme de pe temelie şi să se fălească împotriva lui Dumnezeu.

 

Au trecut şapte ani de har, şapte ani de când Eu, Domnul, M-am sculat biruitor şi am ridicat steagul Meu de biruinţă, steagul Meu cel ceresc, pe care am scris Noul Ierusalim, numele cetăţii lui Dumnezeu şi numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, nume pe care nu-l ştie decât primitorul, precum este scris, căci Mi-am făcut loc curat pe pământ, ca să aibă cerul cale de venire pe pământ şi să-şi răscumpere aşternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Edenului, din pământul cerului. La început am făcut din lutul acestei grădini om, şi M-am odihnit în el. La sfârşit M-am uitat spre început şi am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutului pământului şi al omului de pe el. Iată-Mă cuvânt peste pământ din mijlocul pământului, din vârful pământului, muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvântul.

 

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul. Omul s-a aşezat împotriva Mea de la început şi până la venirea Mea de azi. Omul care stă împotriva Mea se numeşte diavol, nu se mai numeşte om, şi se numeşte proorocul cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu.

 

Eu sunt Cuvântul Cel de după şapte ani de la zidirea grădinii de nou Ierusalim, care se cheamă Sfânta Sfintelor Domnului în România, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după două mii de ani de la prima Mea venire.

 

Toate sfârşitu-s-au! Mă întorc spre începutul cel dintâi şi încep de unde am rămas, din locul începutului pământului, de unde Eu am luat pământ cu mâna şi l-am făcut pe om ca să-l pun împărat peste pământ, dar nu şi peste cer. Mă întorc şi lucrez ca la început. Cuvânt am lucrat la început, şi le-am făcut pe cele ce sunt. Iar acum tot cuvânt lucrez, ca să le stric pe cele ce sunt, căci omul se vrea stăpân peste pământ şi peste cer, dar Eu am deschis procesul neamurilor, şi cuvântul Meu este judecătorul. Râu de foc este cuvântul Meu. Toate sfârşitu-s-au! Amin, amin, amin.

 

Iar voi, străjerii Mei din grădină, luaţi această carte şi ridicaţi-o deasupra capetelor voastre, căci voi sunteţi unşii Mei pentru Scripturile cele de apoi. Coborâţi-o apoi pe jertfelnicul cel de foc şi pecetluiţi-o cu Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care vi-L trimit vouă din ceruri. Luaţi-o şi trimiteţi-o de aici şi până la toate marginile la toţi capii pământului şi la cei îngâmfaţi. Toţi păstorii de suflete şi de trupuri să se aplece, că-i aplec Eu să audă cartea judecăţii proorocului cel mincinos. Toate sfârşitu-s-au! Sfârşitu-s-a şi minciuna lui, căci i-am dezvelit-o şi am pus-o înaintea lui. Amin, amin, amin.

 

La începutul şi la sfârşitul cărţii acestea, zic: Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Eu sunt Cel ce sunt, fiilor. Pace zic celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le zic! Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1998

***

 

Amin, amin zic vouă, celor ce vestiţi vestea Mea din cer peste pământ: duceţi vestea Mea peste toţi înţelepţii pământului, care au jucat după cum a cântat antichristul, omul minciunii. Antichristul se va sui la cer, zice el, ca să se coboare din cer în locul Meu şi să zică la tot omul că el este Hristos, Cel ce vine. Antichristul şi-a pierdut de tot mintea. El s-a uitat în Scripturi şi zice că s-a uitat bine şi că a văzut; a citit în prooroci despre slava Mea şi despre venirea Mea şi s-a pus pe lucru. Ce a făcut dacă s-a pus pe lucru? A făcut dintr-ale lui, din mintea lui, a făcut din fier şi din minciună slavă ca a Mea, zice el, şi aşa a făcut om desfrânat din duh de om şi din trup de om, şi s-a îmbrăcat cu puterea minciunii lui şi a făcut făcătură ca să facă slavă ca a Mea, trup ca al Meu, zice el, trup care s-a înălţat la cer şi care se coboară din cer. El a luat cuvântul îngerilor cerului care au zis: «Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, tot aşa va şi veni, precum S-a suit». A luat acest cuvânt şi s-a învârtit pe lângă el ca să-l împlinească el prin om născut din om, om desfrânat. O, bietul de el! Şi-a pierdut mintea şi a uitat că este păcătos şi că nu poate fi Dumnezeu în locul Meu. A luat cuvântul proorocilor Mei, dar aceia erau prooroci, nu erau păcătoşi. Să-l fi luat şi pe al Meu, că Eu am cuvântat peste cei pe care i-am pus să vestească cu putere multă cuvântul Meu. Să fi luat şi cuvântul Meu care a spus că «hristosul mincinos va veni înaintea Mea şi va face semne în cer şi pe pământ şi va înşela pe mulţi, şi apoi Domnul îl va nimici cu puterea venirii Sale cu slavă şi cu mii de îngeri întru venirea Sa». Dar Eu vin înaintea lui şi îi dau de veste, lui şi îngerilor lui care-l slujesc, că-l voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu, care suflă peste grădina Mea, şi din ea peste el, şi apoi voi veni precum M-am suit, şi Mă voi arăta Dumnezeul Cel adevărat, şi voi veni venind din cer, precum M-am suit la cer, slujit de îngeri, îngerii cei fără de trup întru slavă văzută, aşa cum îngerul Meu a venit şi în chip văzut M-a acoperit când M-am suit la cer, trăgându-Mă din ochii celor ce Mă vedeau trup, Dumnezeu întrupat.

 

Voi veni numaidecât la voi, copii din grădina Mea, şi voi grăi cu voi despre îngerul Meu. Acum însă voiesc să-i spun lui antichristul că nu se poate face îngerul Meu, şi că Eu voi veni, precum M-am şi suit, cu îngerul Meu. Amin, amin, amin. Îngerul lui e din duhul lui făcut, iar el şi-a pierdut mintea şi nu ştie ce este înger şi nu ştie ce este Hristos, şi ca să ştie, îi spun Eu. Amin. Îi spun Eu: Eu sunt foc mistuitor, care arde pe antichristul. Eu sunt sabie bine ascuţită la amândouă capetele, care taie până la os pe antichristul, care nu poate să facă ce fac Eu. Eu sunt nor de acoperire pentru fiii cerului pe pământ, aşa cum am şi fost. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar el este diavol. Eu sunt Judecătorul, iar el este judecatul; el, şi toţi slujitorii lui, care sunt îngerii lui, îngerii lui antichrist cel roşu, roşu peste tot, aşa cum s-a născut şi a trăit din sabia lui, nu de la Mine, că dacă trăia de la Mine, nu se făcea antichristul împotrivitorul Meu şi al lucrului Meu cel binecuvântat mai înainte de a se naşte el.

 

Antichristul a luat din Scripturi de peste tot cuvântul cel pentru venirea Mea, şi se uită în el şi vrea să-l împlinească, dar Eu vin cu îngerul Meu, nu cu al lui, şi iată, rostesc cuvântul lui cel pământesc pe româneşte, şi spun: proorocii Mei cei din Scripturi, Iezechiel, Daniel, Zaharia şi toţi cei care au descoperit prin cuvânt slava Mea şi venirea Mea, ei au spus: «slava Domnului», şi nu au spus OZN, precum vrea să grăiască antichristul despre slava venirii Mele. El Mă aşteaptă pe Muntele Măslinilor, dar şi Eu îl aştept tot acolo, ca să-l mistuiesc, că sunt foc mistuitor, şi îl voi nimici prin venirea Mea şi prin îngerul Meu. Amin.

 

Ilie, proorocul Meu, a fost luat la cer cu foc, cu trăsură trasă de cai de foc, nu cu OZN. (Vezi tema: „Enoh şi Ilie”, n.r.) Iezechiel a arătat slava Mea cea arătată de Mine lui, slavă vie, slavă de foc, slavă din care curge foc, roţi de foc, îngeri fără de trup, vedenie de foc, nu OZN, iar Eu stând în mijlocul focului, nu în mijlocul făcăturilor omeneşti. Eu umblam pe mare cu piciorul, nu cu vaporul, cum umblă antichristul care se dă mai mare ca Mine, că nu e greu să mergi cu vaporul, ci e greu să mergi cu pasul pe deasupra apei, aşa cum am mers Eu şi sfinţii Mei. Eu umblu pe cer cu trupul şi cu slujire de îngeri, nu cu avionul, nu cu racheta, nu cu OZN-ul, cum umblă antichristul, că nu e greu să umbli pe cer cu avionul sau cu OZN-ul, ci e greu să umbli cu pasul şi cu norii în suire şi în coborâre şi pe aripile vânturilor, precum umblu Eu şi sfinţii Mei. Dar iată, precum omul cel mincinos a căzut din cer la cuvântul Meu rostit de cel sfânt pe pământ, şi precum acela care se dădea dumnezeu peste oameni s-a zdrobit căzând din cer pe pământ după ce s-a suit, tot aşa minciuna cea de azi va fi mistuită în foc nestins, rostit prin cuvântul Meu, căci antichristul se va sui în curând în cer ca să vină pe pământ, în locul Meu, şi să se facă rege. Se va ridica până la cer şi se va prăbuşi, că în cer este Dumnezeu. Dar el nu crede, bietul de el, că şi-a pierdut mintea mai înainte de a se fi născut, şi încă din pântece s-a bătut cu cel credincios Mie (Iacov şi Esau, n.r.).

 

Fiilor, fiilor, mare taină vă spun spre ştiinţă, că precum Eu, Domnul, am venit trecând prin poporul evreu, tot la fel şi antichristul cel desfrânat, căci scris este: «Duşmanii omului vor fi casnicii lui». Poporul evreu este căzut sub osânda banului, şi banul îl blesteamă şi îl osândeşte, căci pe Mine, Cel din cer venit, M-a dat la moarte pe bani.

 

Eu am împlinit Scriptura şi am adus foamete pe pământ, şi omului îi este foame de păcate şi de viaţă desfrânată, nu de cuvântul lui Dumnezeu, şi iată, deodată am deschis cerurile şi aduc din nou cuvântul Meu, dar aduc cuvântul judecăţii, şi prin el îl vădesc pe antichristul, care-şi zice „mielul“, dar nu e miel, că el a răstignit pe Miel.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 14-02-1999

***

 

Eu sunt Învăţător adevărat, căci sunt din cer venit, şi i-am arătat omului să lucreze ca Mine pe pământ. M-am coborât din cer pe pământ şi M-am suit de pe pământ în cer, ca să vadă omul şi să lucreze şi el tot aşa. Am fost slujit de îngeri şi i-am arătat omului să lucreze tot aşa, slujit de îngeri, aşa cum am lucrat Eu. Omul trebuie să se nască din cer, ca şi Mine, şi trebuie să trăiască pe pământ cum am trăit Eu, şi trebuie să se suie la cer cum M-am suit Eu, şi să vină la Mine în cer precum Eu vin la el pe pământ, slujit de îngeri, dar omul nu M-a luat Învăţător peste el. Iată de ce vin din cer la om. Vin să-l deprind să Mă ştie omul de Învăţător din cer; vin să-l fac să ştie că este cer, şi că este Dumnezeu în cer; vin să-i spun că nu numai pământ este, ci este şi cer, şi că pe pământ locuieşte omul, iar în cer este Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Amin. Învăţ ca un Învăţător pe cei mici, şi încep învăţându-l pe om să se facă mic ca să înveţe, căci cei mari nu mai iau de la Dumnezeu învăţătură, şi şi-au luat averea şi s-au dus cu ea în iad, în lumea cea fără Dumnezeu pe pământ, şi iadul s-a deschis şi l-a înghiţit pe om, şi s-a făcut lumea mormânt pentru omul cel fără Dumnezeu pe pământ, şi s-a făcut omul antichrist, iar aceasta înseamnă om fără Dumnezeu, om fără Învăţătorul Cel din cer.

 

Antichristul nu lucrează împotriva Mea, că nu poate, fiindcă Eu sunt Dumnezeu în cer şi pe pământ. El lucrează împotriva lui, el îşi sapă prăpastia lui, că el este pe pământ şi este neputincios pentru el şi pentru tot omul, căci este în întuneric, fiindcă lumina lui este minciună, nu lumină. Curând, curând lumina cea făcută de el se va stinge de însăşi mâna lui. Când el se va sui ca să vină din cer, aşa cum zice el că va face, atunci îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele şi îl va arunca pe pământ, şi va lua foc lumina cea făcută de mâna omului antichrist. Atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului şi se va stinge înţelepciunea cea strânsă de om, şi omul va zice că n-o mai vede şi că n-o mai ştie, fiindcă ea a fost făcătură, nu înţelepciune, făcătură mai înţeleaptă ca omul, mai harnică decât omul, aşa cum a făcut-o omul cel semeţ. Eu am lucrat înţelepciune din cuvânt, nu din fier, nu din păcură, nu din aur şi argint, nu din minciună. Când am făcut cerul şi pământul, din cuvânt le-am făcut, dar când l-am făcut pe om, l-am făcut cu cuvântul, şi apoi mâna Mea a împlinit cuvântul cel dumnezeiesc, şi apoi Duhul Meu a suflat peste pământ, şi pământul s-a făcut om cu suflet viu. Omul însă a făcut fier cu suflet viu, spre moartea sufletului său, căci scris este: «I s-a dat duh să grăiască icoana; i s-a dat să insufle duh chipului fiarei ca să grăiască, că a zis celor de pe pământ să facă fiarei chip». Omului nu-i mai trebuie înger. Ce-i mai trebuie lui înger? Îngerul lui este televizorul, este calculatorul, este farfuria căreia îi zice OZN, nu înger. Iată, toate se vor opri la trâmbiţa Mea cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al şaptelea înger care sună.

 

Grăiesc vouă, fiilor din grădină; vouă, şi poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe fruntea voastră. Mă aplec până la voi şi vă sărut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul Meu, ca să rămână pecetea Mea pe frunţile voastre, şi cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuţele cu pecetea Mea, a viului Dumnezeu, şi vă însemnez frunţile, căci îngerul Meu, curând, curând sună ca să moară cei vii, şi să învieze cei morţi; să moară cei vii care n-au pe Dumnezeu, şi să învieze cei morţi care au pe Dumnezeu. La început când aţi venit la Mine, am pus pecetea Mea pe fruntea voastră şi v-am sărutat fruntea ca să pecetluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, şi ca să se teamă satana de voi, să se teamă antichristul, care se închină chipului fiarei.

 

 

Fiilor, fiţi vrednici de paza îngerului Meu. Când au vrut cei mari de peste România să vă piardă pe voi pentru că eraţi ai Mei (16 decembrie 1989, la revoluţie, n.r.), îngerul Meu s-a băgat între ei şi voi şi i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbăvit, şi nu se numeşte nici revoluţie, nici lovitură de stat ceea ce a fost atunci prin vărsare de sânge, ci se numeşte lucrarea îngerului Meu pentru ocrotirea voastră. Fiţi vrednici de paza îngerului Meu, fiilor, căci lucrarea cuvântului Meu are de înger pe îngerul Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oştirilor cereşti, care a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor care se semeţiseră împotriva Mea, zicând oştirilor cereşti: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte!». Amin.

 

Fiilor, luaţi aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger şi i-am arătat omului să lucreze tot aşa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele şi îl va arunca pe pământ şi va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, şi atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, şi se va stinge înţelepciunea cea din om ieşită şi omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înţelepciune. (Vezi „Focul apocaliptic”, n.r.) Toate se vor opri la trâmbiţa cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al şaptelea înger care va suna. Pecetluiesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu întăreşte peste voi pe îngerul Domnului. Lucraţi lucrare îngerească şi slujiţi-Mi Mie cu ea, că v-am dat de lucru pentru Mine. Iar pentru omul minciunii, antichristul, aşa grăiesc: îl voi arunca pe pământ, căci se va sui pe cer ca să vină în locul Meu şi să-şi zică „rege“ şi să-şi zică „hristos“. Îl voi arunca pe pământ şi va fi zdrobit, el şi îngerii lui, el şi slujitorii lui. Iar Eu vin curând însoţit de îngerul Meu, precum M-am suit la Tatăl. Vin să fac dreptate sfinţilor, care-Mi zic mereu: „Când, Doamne?“. O, un pic, un picuţ încă, şi vin. Curând, curând vin, căci sunt gata şi vin, şi îngerul Meu merge înaintea Mea, căci vin. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1999

***

 

Fiilor de la iesle, fiţi cuminţi. Vă este de ajuns slava Mea şi grădina Mea cu voi. Fiţi cu linişte, că Eu, Domnul, am pus îngerul Meu lângă voi ca să vă îmbrace în taina Mea şi să întărească peste voi pecetea Mea. Amin. Eu Mă îmbrac în haina urgiei şi stau la pândă în calea omului înşelător, care dă acum să înşele pe tot omul. Am spus vouă din timp că antichrist, omul fărădelegii, vine înaintea Mea pentru cei ce nu fac voia Mea, dar am la voi cuvântul Meu, suflarea gurii Mele, care pârjoleşte pe cei fără de lege, căci scris este în Scripturi: «Se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi îl va nimici cu strălucirea venirii Sale». Amin. Adunaţi-vă tot mai cu dor lângă gura Mea, care vă învaţă şi vă mângâie, căci lepădarea de credinţă aduce după ea pe cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu. El, prin lucrarea lui satan, amăgeşte pe păcătoşii care n-au primit iubirea adevărului spre mântuirea lor.

 

Am venit la vreme şi am rostit cuvânt împotriva lepădării de credinţă, dar n-a luat aminte nimeni, pentru că toţi dau crezământ minciunii şi toţi cad sub osândă, iar vouă v-am spus răspicat să vă izbăviţi de oamenii răi, căci credinţa nu este a tuturor. Iată, antichrist îşi pregăteşte sfârşitul odată cu minciuna sa, căci cine se ridică împotriva Mea, cade sub osândă. Pieirea lui este cuvântul Meu, suflarea gurii Mele. Osânda lui este venirea Mea cea cu strălucire. Plata nelegiuiţilor şi a tuturor celor ce n-au primit iubirea adevărului spre mântuire, plata acestora este ivirea lui antichrist prin lucrarea lui satan, însoţită de semne şi de minuni mincinoase. Am spus că tot ce a făcut omul se va întoarce împotriva lui şi fiecare îşi va purta sarcina sa. Mă doare pentru om, dar în zadar Mă doare, că el n-a vrut să ştie de durerea Mea pentru el, şi M-a îmbrăcat în haina mâniei. Am strigat să Mă audă omul, şi Mă va auzi, căci omul s-a aşezat împotriva Mea, şi Mă va auzi când îi voi spune aceasta.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel, din 30-12-1999

***

 

O, Mă uit peste pământ şi suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum două mii de ani prunc prin Fecioară, după cum era scris în prooroci să vin. Când am venit atunci, toţi mai-marii pământului M-au prigonit, toţi M-au pândit ca să nu-şi piardă slava lor din pricina slavei Mele. Aşa este şi astăzi, şi iată, Mă uit peste locul în care M-am născut acum două mii de ani. S-au strâns oameni cu vază şi îşi măresc slava lor şi îşi dau daruri şi nume unii altora zicându-şi între ei că s-au adunat la aniversarea naşterii Mele în Betleem. Ei se bucură, şi Eu suspin în cer cu Tatăl şi cu sfinţii, căci acolo nu este vorba de slavă pentru Mine, şi oamenii Mă folosesc pentru slava numelui lor şi nu fac altceva decât să netezească întronarea antichristului peste tot pe unde Eu am lucrat şi Mi-am lăsat urmele spre mărturie împotriva celor ce se folosesc de numele lui Dumnezeu pentru slava lor cea omenească. Iată, Eu după două mii de ani sunt bun pentru omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu şi pentru a Mea. Eu nu Mă bucur de aşa sărbători, şi Mă bucur de sărbătoarea venirii Mele la cei ce Mă iubesc cu viaţa lor cea sfântă, şi petrec cu ei şi Mă bucur. Acum îngerul Meu stă gata să sufle în lumina bucuriilor oamenilor mari de pe pământ, care-şi fac nume între oameni mărindu-se cu slavă omenească, cu slavă care trece ca iarba.

 

Iată minciuna. Ea se întinde de la margini la margini. Iat-o: «Femeie care şade pe fiară roşie, plină cu nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne, cu cupa plină de urâciunile şi de pângărelile desfrânării ei, iar pe frunte are scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului, beată de sângele sfinţilor şi al martorilor Mei. Şi se va sui din adânc şi va merge spre pieire, căci toate sfârşitu-s-au», şi aşa este scris. Glasul îngerului Meu a strigat mereu şi a zis: «Ieşiţi din ea, poporul Meu, ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din bătăile ei». Păcatele ei au ajuns până la cer, şi îi vom da înapoi precum ne-a dat ea, îi vom măsura îndoit. În cupa în care ne-a turnat ea îi vom turna de două ori. Ea este împărăteasă, iar Eu sunt Judecătorul ei. Împăraţii pământului care au făcut voia ei se vor bate în piept şi vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli, şi sfinţii şi apostolii şi proorocii vor vedea dreptatea Mea de partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin.

 

S-au strâns oamenii mari ai pământului ca să facă sărbătoare pentru naşterea Mea în Betleem, dar după două mii de ani de la naşterea Mea între oameni, iată, Eu vin iar, şi nu găsesc om sfânt pe pământ, om care să Mă sărbătorească pe Mine, Cel Sfânt. De aceea M-am ascuns şi lucrez tainic şi Îmi pregătesc venirea Mea cea cu slavă pe pământ împotriva minciunii care vrea să se facă hristos pentru om, hristos mincinos, care înşeală cu venirea lui pe toţi, mari şi mici, bogaţi şi săraci, robi şi slobozi, împăraţi şi ostaşi, botezaţi şi nebotezaţi, căci minciuna e minciună, ca şi omul. Eu însă sun din cuvânt, ca să se audă venirea Mea, şi iată-i pe toţi, că se ascund în peşteri şi în stânci de teama venirii Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Domnului, din 07-01-2000 ***

 

Eu sunt Judecătorul peste vii şi peste morţi, iar sfinţii sunt cu Mine întru venirea Mea şi aşteaptă învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie, şi fiecare va sta la rândul cetei sale şi va aduna rod din cele ce a semănat pe pământ. Cine a semănat pe pământ oameni vii udându-i şi plivindu-i şi îngrijindu-i până la cer, aceia vor culege rod de înviere şi de viaţă veşnică, şi aşa le va fi şi plata. Iar cine a semănat pe pământ oameni fără viaţă, oameni sterpi de Dumnezeu, neudând şi neplivind şi neîngrijind de viaţa lor pentru cer, aceia vor culege rod fără înviere, şi aşa le va fi şi plata. Tot cuvântul ieşit din gura Mea va sta judecător peste tot omul, şi măsurător de viaţă va sta, căci este scris în cartea Mea că voi veni ca să judec viii şi morţii şi ca să-Mi aşez împărăţia, şi aşa fac, precum este scris să fac. Amin. Dar mai întâi am venit să judec de pe cruce, iar crucea este viaţa Mea pe care am pus-o pe cruce pentru răscumpărarea omului. De atunci sunt Cel jertfit pe cruce pentru om şi sunt gata să Mă dau aşa cum sunt celui ce Mă ia aşa cum sunt. Să Mă ia omul în el şi să facă ce am făcut Eu. Să ia crucea Mea şi să stea cu Mine pe ea pentru răscumpărarea lui prin crucea Mea. Să nu Mă lase numai pe Mine pe crucea Mea; să vină şi omul lângă Mine pe ea, căci sfinţii aşa au făcut, şi toţi M-au ajutat în crucea Mea, şi au mers mereu pe pământ, când sub ea, când pe ea, până sus la Mine, căci crucea Mea este drumul omului spre Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fie şi omul care urmează cu Mine prin cruce şi pe cruce. Numai prin cruce poate omul să fie urmaşul Meu, căci Eu altfel nu am fost. Cine nu stă prin cruce înaintea oamenilor, acela nu este urmaşul Meu, ci este fur şi tâlhar, şi este antichristul care vine înaintea Mea ca să facă semnele lui pentru cei ce va să-şi primească plata lor prin această unealtă, prin lucrarea lui antichrist care înşeală cu venirea lui pe tot omul care nu ştie să Mă aştepte pe Mine aşa cum am zis Eu să fie aşteptarea aceasta.

 

Pe pământ se dă citire în ziua aceasta din cartea Evangheliei Mele cea despre a doua Mea venire, dar omul care aude această Evanghelie nu se apropie de ziua venirii Mele, ci, din contra, o depărtează de el chiar prin îndemnul preoţilor, căci preotul peste tot zice că nu ştiu nici Eu, Fiul, de ziua venirii Mele. (Vezi „Nu ştiţi ziua şi ceasul – Ziua Domnului”, n.r.)

 

Fiilor de la iesle, Eu am zis prin Evanghelia Mea: «De ziua aceea şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl», dar am mai zis şi aceasta: «Precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Şi precum în zilele acelea dinainte de potop mâncau oamenii şi beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi n-au ştiut până ce n-a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi cu venirea Fiului Omului». (Vezi tema: „Ca în vremea lui Noe”, n.r.)

O, fiilor străjeri, de ce, tată, zic preoţii aşa? Aceasta am zis Eu. De ce zic şi ei aşa? De ce nu zic ei ca Mine, căci Eu am mers până la capăt cu zisul prin Evanghelia Mea despre ziua venirii Mele. Dar voi, fiilor unşi pentru vremea venirii Mele, voi, tată, cum ziceţi despre cuvintele Mele de atunci?

 

Dacă Tu ai zis: «De ziua şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl», ai zis aşa ca să întăreşti omul pentru veghe în toată clipa, Doamne, de vreme ce pe neaşteptate vii. Iar omul care Te aşteaptă trebuie să fie îmbrăcat şi încălţat, ca şi cum Tu vii în orice clipă, că Tu ai zis: «Fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului vine». Amin.

 

– O, de ce nu zic şi preoţii din lume, de ce nu zic şi ei tot aşa, ca să întărească pe oameni pentru venirea Mea? Eu iată, vin şi iar vin, şi ei dorm dimpreună cu cei de sub ei, iar venirea Mea iat-o, căci am descoperit-o sfinţilor şi părinţilor prin îngeri, ca să pun omul la veghe. Antichrist însă zice că vrea să Mă aducă el cu pace, ca să aduc trai omenesc pe pământ, şi aşa l-a învăţat pe om să Mă aştepte şi să nu se teamă omul de venirea Mea. El a uitat că Eu sunt cu cei ce se tem de Mine şi că întru ei Îmi gătesc calea şi plăcerea, iar el va rămâne ruşinat cu toate minunile lui mincinoase, minuni care ar vrea ele să aducă oamenilor viaţă lumească şi libertate ca la oameni, nu ca la Dumnezeu. Iar venirea Mea iat-o, şi nimeni nu ştie să se uite la Mine şi să Mă vadă. Cuvântul Meu este alifie de ochi, dar cel ce nu se pocăieşte lăsându-se de păcate ca să-Mi deschidă şi să stea îmbrăcat şi încălţat întru venirea Mea, acela nu deschide ochii ca să vadă şi să audă venirea Mea şi să înţeleagă cuvântul Meu şi calea lui spre oameni, cale cu lumină, cale cu înviere din moartea păcatelor, calea venirii Mele cu judecata prin cuvânt şi cu învierea prin cuvânt, căci prin cuvânt am lucrat dintru început.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 05-03-2000

***

 

Duhul Meu şi al sfinţilor Mei se odihneşte în grădina cuvântului, spre tămăduirea neamurilor. Treime de arhierei sfinţi am făcut Eu în cer din cei trei sfinţi care s-au dat oamenilor în numele Meu, păstori cu milă de oi, păstori care nasc miei dându-le viaţă din viaţa Mea; păstori care au pătruns taina cuvântului ca să înveţe cu el pe oameni. Viaţa lor cea sfântă a bucurat lucrarea Mea în ei, căci omul care se dă Mie casă se face lumină peste pământ ca să meargă oamenii pe drum cu lumină. Rari de tot au mai fost păstori cu milă de oi, de la ei până azi. Antichrist era şi atunci băgat în biserică şi Îmi prigonea turma, iar apoi s-a îmbrăcat în haină de sfânt şi şi-a făcut lucrarea până azi, căci lucrarea lui cea omenească are ce are cu lucrarea Mea, cu biserica Mea. De două mii de ani de când el s-a pitit în biserică şi şi-a tot făcut fii cu trupul ca să-i prigonească pe cei ce se nasc cu duhul pentru Mine, el s-a îmbogăţit de slavă pe urma bisericii. O, puţină, puţină de tot a fost biserica Mea, iar biserica lui abia mai încape în casa ei. Asuprit şi strâmtorat a fost cel ce M-a urmat cu adevărat. În biserica lui n-a încăput omul care a călcat pe urmele Mele. Aşa este şi azi, că el n-are nevoie de om sfânt, căci la rugăciunea omului sfânt au căzut mereu zidurile necredinţei care ascund în ele pe omul minciunii, pe antichrist, care-şi are viaţa în biserică. Cine se face păstor trebuie să aibă bani, şi acela se face păstor pentru ranguri, pentru bani se face păstor. Adevăratul păstor nu-şi strânge nimic decât oi, ca să îngrijească de ele, şi ele să prăsească oi şi să le dea păstorului, iar el să le dea Mie.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, din 12-02-2001

***

 

O, poporul Meu Ierusalim cel din români, tu să te uiţi bine în cuvântul Meu de peste tine, şi aşa să creşti cu orice cuvânt, şi aşa să crezi, că Eu am o aşa de mare lucrare de lucrat prin tine de se minunează sfinţii şi îngerii. Iar porţile Mele din mijlocul tău să fie deschise şi ziua şi noaptea pentru intrarea Mea cuvânt la tine, că multe noroade va fi să hrănesc, fiindcă voi trimite mare foamete pe pământ ca să pot să-i întorc la Mine pe cei aleşi ai Mei şi să-Mi zărească ei izvorul, şi să-i adăp apoi din el. Tu să te aşezi în genunchi şi să te rogi Tatălui şi Mie pentru toate împlinirile rostite de Mine, şi acesta să-ţi fie lucrul tău, iar biserica ta va fi întâia, va fi mireasa Mea, după voia Mea, iar lumina ei va lumina neamurile, şi apoi «nici un neam nu va mai ridica sabia sa împotriva altui neam», precum este scris. Amin.

 

Acum, păcatul semeţiei omului Îmi stă încă împotrivă, dar îngerul Meu va doborî această fiară şi pe toţi proorocii ei cei mincinoşi şi pe antichrist cu tot numărul lui, cu toţi puii lui, cu tot planul lui cel întunecat şi pe care Eu, Domnul, îl voi scoate la lumină şi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu care suflă peste tine, Ierusalime al venirii Mele. Tu eşti mic, şi de aceea nu te temi, căci cel mic are tată, şi tatăl are grijă, nu copilul, iar copilul are grijă să stea copil, să stea numai în împărăţia tatălui său. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbătoarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-2003

***

 

O, Mă doare cu durere dumnezeiască în această zi, Mă doare când îl văd pe antichrist cum se zbate să-Mi îngenuncheze sub el ţara strălucirii, pământul român sub puterea lui, dar Eu, Domnul, îl voi îngenunchea pe el curând, curând, căci acest pământ este al Domnului şi nu al omului, şi Eu Mi-l voi lua înapoi şi voi face din el şi pe el voia Mea. Amin.

 

O, popor român, stai la învăţat voia Mea înaintea Mea. Ieşi de sub robia omului şi aşează-te în calea Mea, că Eu îţi ţin calea ca să te izbăvesc. Duhul Meu Cel Sfânt ţi-L dau ca să te înnoieşti cu El, că tu nu poţi să fii al tău dacă stai pe pământ ales de Dumnezeu. Curând, curând te voi scoate de sub robie şi vei vedea mâna Mea deasupra ta, şi atunci Mă vei preaslăvi, căci tu ai pe fruntea ta semnul apostoliei, că ai fost însemnat de cel întâi chemat al Meu între ucenicii Mei cei de acum două mii de ani. Apostolul Meu Andrei te pecetluieşte şi azi cu duh de bărbăţie ca să te trezeşti dacă voieşti, căci azi e zi de jale pe pământul român. Se zbat fiii diavolului* să supună sub ei acest pământ sfinţit de cuvântul Meu cel de acum două mii de ani şi cel de azi, dar ei nu vor mai avea zile multe, căci slava Mea va coborî pe pământ cu mânie ca să cureţe de pe el fărădelegea şi pe toţi slujitorii ei. Amin.

 

E zi de jale în cer şi pe pământul român, dar Eu îi hărăzesc poporului de pe el zi de trezire, zi de curăţire a necredinţei, şi luminare îi hărăzesc lui, şi biruinţă asupra diavolului, crucea. Amin.

 

O, copii care staţi ochi şi urechi la Mine şi la cuvântul Meu! Mă mistui de durere pentru pământul român în mijlocul căruia vă am pe voi lumină a lumii. Împărţiţi durerea Mea şi lumina Mea peste pământ. Pe cât de mare Mi-e bucuria pentru pomenirea biruinţei Mele prin voi peste pământ, pe atât de mare Îmi este durerea pe care diavolul Mi-o face în ziua* aceasta prin zbaterea lui ca să biruiască el pe pământul alegerii Mele, dar el va şti în curând că locul lui este plângerea şi scrâşnirea dinţilor şi că locul slavei Domnului este pământul pe care dă el iarăşi azi să-l ia sub stăpânirea lui. Eu însă îl voi nimici pe el curând, curând, pe el şi pe toţi slujitorii lui, pentru că vremea este acum a Mea şi nu a lui, şi pe mulţi îi voi îndemna spre viaţa veacului ce va să fie şi îi voi smulge din înşelăciunea veacului omului, şi aceştia vor primi puterea şi vor iubi cerul pe pământ, şi va asculta pământul de cer, şi oamenii de pe el vor vedea pe Dumnezeu şi Îl vor sluji pe El. Amin.

(*Referire la alegerile parlamentare şi prezidenţiale şi la urmaşii Partidului Comunist Român, n.r.)

Extras dinCuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 12-12-2004

***

 

Lumea îngerilor stă mereu în slujba planurilor Mele, a Scripturilor Mele ca să le împlinească. Lumea îngerilor e cerul, şi au dat îngerii Mei luptă mare împotriva îngerilor întunericului acestui veac lumesc, îngeri care voiau să Mă biruiască de la cârma luptei. Eu însă v-am poruncit vouă să ridicaţi mânuţele şi să-Mi cereţi Mie să încep să fac biruinţă din cer pentru ţara Mea şi a voastră, ţara cuvântului Meu, şi să dobor în zilele ce vin planul lui antichrist, care se zbate cu puterea şi cu lucrarea diavolului să-Mi stăpânească el pământul alegerii Mele, pământ pe care Eu sunt Stăpân, Eu şi planul Meu cel pentru sfârşitul fărădelegii de pe pământ. Amin.

 

Am proorocit în dimineaţa sărbătorii zilei de pecetluire cu legea sfinţeniei peste grădiniţa cuvântului Meu, zi care a fost zi de jale (12 decembrie 2004, ziua alegerilor prezidenţiale în România, pierdute de urmaşii Comuniştilor, n.r.), am proorocit că voi face trezire peste poporul român şi duh de bărbăţie, şi că voi căpătui zilele stăpânirii lui antichrist, iar lumea îngerilor, la auzul cuvântului Meu cel rostit pentru acest început de biruinţă, a dezlănţuit război din amândouă părţile, iar Eu am vegheat şi am început cu zile de biruinţă. Am biruit tot ce diavolul a plănuit din vreme prin toate descântecele lui, căci voi v-aţi rugat, precum Eu v-am vestit şi v-am învăţat, iar în ziua când lovitura împotriva biruinţei Mele a vrut să fie dată v-am spus să-Mi cereţi cu mânuţele şi cu inimioarele ridicate spre Mine toate odată într-un glas pe cel ce va să biruiască împotriva a tot planul diavolesc, pregătit să-Mi curme mersul Meu spre zilele gloriei ţării întoarcerii Mele cuvânt pe pământ, şi aşa Eu am împlinit, iar lumea îngerilor buni şi a celor răi care au făcut război între ei au sfârşit ziua cu biruinţa de partea Mea, şi aşa voi sta Eu la cârma luptei nevăzută între cele două feluri de lumi ale îngerilor, şi aşa voi aduce Eu înaintea Tatălui, apoi, toată biruinţa Mea, căci toate Îmi vor fi supuse, ca apoi Eu să le supun Tatălui, împreună cu Mine şi cu toţi iubitorii de Dumnezeu. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-2004

***

 

Iată, taină îţi spun, poporul Meu, căci stau cu tine mult ca să te învăţ dacă te-am luat la sân în ziua aceasta de slavă a îngerilor Mei. O, fiule, când satana a stat faţă în faţă cu Mine şi întreit M-a ispitit, după ce am ieşit la Iordan din apa botezului şi când cerurile s-au deschis ca să grăiască peste toţi Tatăl că sunt Fiul Lui iubit întru Care El a binevoit pe pământ, M-am întors apoi de la Iordan plin de Tatăl şi de Duhul Sfânt şi M-a dus Duhul în pustie, şi acolo n-am mâncat patruzeci de zile, şi apoi am flămânzit. Satana când a văzut că am flămânzit, dădea să Mă aibă la mână şi Mi-a zis: «Dacă zici că eşti Fiul lui Dumnezeu, rosteşte peste această piatră să se facă pâine», dar Eu l-am întâmpinat zicându-i lui: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu». Satana M-a dus apoi pe un munte înalt, ca să văd o clipă împărăţia lui şi Mi-a zis: «Mie mi-a fost dată stăpânirea aceasta, şi o dau cui voiesc; închină-Te mie, şi toată va fi a Ta». Eu însă, i-am zis lui: «Mergi înapoia Mea, satană, căci scris este: „lui Dumnezeu să te închini şi să-L slujeşti pe El“». Şi, iarăşi, a treia oară M-a ispitit sus, pe aripa templului, şi Mi-a zis satana: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Domnul va porunci îngerilor pentru Tine ca să Te sprijinească, şi ei Te vor purta pe mâini ca să nu Te loveşti“», dar şi Eu a treia oară i-am răspuns lui satana şi i-am zis că s-a scris: «Să nu ispiteşti pe Dumnezeu». Şi dacă i-am zis aşa, s-a îndepărtat satana, iar Eu M-am dus în Galileea şi în Nazaret şi peste tot şi Mă vesteam cu puterea cuvântului împărăţiei Mele, de se mirau toţi, şi Tatăl era întru Mine. O, iată, poporul Meu ce înseamnă Dumnezeu în om! Învaţă, fiule, lucrarea Mea peste tine, căci duhul proorocesc îl cunoaşte pe satana că e satana, dar duhul cel omenesc nu-l cunoaşte pe el, şi îl cade satana pe om în ispită, măi tată. O, nu te lua, poporul Meu, după cel ce defaimă omul, că nu are omul dreptul acesta. Eu, Sfântul sfinţilor spun aceasta, fiule. Tu ia-te după omul care te mustră spre înţelepţire, tată, dar nu te lua după mâncare ca să te apleci lui satana pentru pâine, şi nu te lua după bunurile lumii ca să le doreşti şi să te închini lor şi stăpânului lor, şi nu te înclina nici să-L încerci pe Dumnezeu, căci este scris: «Să nu ispiteşti pe Dumnezeu». Primeşte, poporul Meu, povaţa Mea, primeşte-o, tată, şi caută să rămâi, şi caută să nu păcătuieşti prin neîmplinirea cuvântului Meu. Am numai şi numai învăţătură pentru tine, că iată, lucrarea Mea de venire are acum duşmani din mijlocul tău, poporul Meu, şi-Mi este defăimată, tată, calea Mea spre pământ, şi Eu Mă voi scula acum pentru Mine şi voi da să-i curăţ de întuneric pe cei care lucrează cu voie şi fără de voie pată pe lucrarea Mea ca să-ţi încerce credinţa ta şi a multora care se mângâie de la râul Meu de cuvânt, poporul Meu.

 

…O, poporul Meu, te-am învăţat mereu să nu te opreşti lângă cei ce te dezbracă de credinţa ta în cuvântul Meu, care te povăţuieşte pentru împărăţia Mea. Te-am povăţuit mereu să nu te opreşti în ceata celor răzvrătiţi, chiar dacă numai unul sau doi ar fi aceştia, dar cu ei este ceată de diavoli, tată, căci ei slujesc diavolului. O, nu te opri cu ei, că te faci asemenea lor şi cu mintea şi cu inima şi cu credinţa şi cazi apoi în necredinţă, tată, iar necredinţa e plată a celor lucrate de tine fără plăcerea Mea, şi cazi sub lucrarea duhului răzvrătirii şi al vânzării de Dumnezeu şi de fraţi, cazi în păcatul trădării şi al răzbunării, şi apoi în lepădare de Hristos, căci nu eşti al lui Hristos când faci aşa, ci eşti împotriva Lui şi eşti antichrist, fiule, şi iată ce înseamnă antichrist! O, poporul Meu, când Eu grăiam prin Verginica şi aveam lângă gura Mea pe cel iscoditor, spuneam atunci: «Fiilor, fiilor, acum când grăiesc, e şi antichrist lângă patul trâmbiţei Mele», şi erau patru, cinci creştini când spuneam aşa, dară când erau mai mulţi, câţi antichrişti pândeau viaţa Mea?

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2007

***

 

Sunt în mijlocul tău cu sfântul Meu, cu mucenicul Ştefan, care a mărturisit cu sângele său cel vărsat pentru mărturia Mea şi care a biruit prin sângele Mielului lui Dumnezeu, fiule. El n-a iubit duhul cel care stă împotriva Mea, duhul lumii, care are pe fruntea lui nume de hulă, şi s-a sculat duhul lumii ca să închidă gura sfântului Meu cel mărturisitor. Dar nu poate nimic antichrist, tată, căci ceea ce face el nu este putere, fiindcă puterea este a Mea şi a sfinţilor Mei, iar antichrist, cel care se ascunde de două mii de ani sub haina de biserică, va fi vădit prin însăşi lucrarea lui cea împotriva lui Hristos, căci puterea este a sfinţilor Mei, a vitejilor Mei, şi fericiţi sunt cei ce se aleg pentru Mine ieşind din lume cu duhul şi cu sufletul lor ca să urmeze oştirii Mele de sfinţi, căci cei ce se aleg Mie, aceia sunt cei încununaţi, aceia sunt rodul cel viu şi slava credinţei pe pământ, de pe pământ şi până în cer, şi rămân aceia slăviţii Mei, mieii Mei, făcându-se asemenea Mie prin moarte şi prin înviere, căci aşa sunt cei biruitori prin sângele Meu, poporul Meu. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic şi arhidiacon Ştefan, din 09-01-2008

***

 

O, oameni ai bisericii, Mă doare, tată, când văd că vă slăviţi unii pe alţii, că vă ridicaţi şi vă aşezaţi unii pe alţii pe scaunele măririi, că vă arătaţi unii pe alţii norodului, iar pe Mine Mă ţineţi departe de voi, departe de trăirile voastre, departe de slujirea Mea cea curată de la voi, iar ziua judecăţii vine, şi se vor alege oile din capre, şi Eu n-am fost îngrijit de voi, n-am fost cercetat de voi, căci cei prea mici ai Mei, prin care puteaţi să fiţi cu Mine şi să Mă cercetaţi, aceia sunt cei ce Mă iubesc cu împlinirea Mea în ei, şi voi n-aţi întins spre ei iubirea voastră, şi iată, nu am oi ca să se aleagă din capre când ziua Mea cea mare va veni ca să aleagă ea oile din capre aşa precum este scris în Evanghelia Mea cea despre ziua înfricoşatei judecăţi. O, nu uitaţi, nu uitaţi că biserica Mea este cea din sfinţi zidită, nu cea din păcătoşi întocmită. Nu uitaţi că sfintele se dau sfinţilor, iar sfinţii sunt cei ce duc viaţă sfântă. Nu uitaţi că Eu sunt Sfântul sfinţilor, Cel întâi înviat dintre morţi, şi nu sunt al păcătoşilor care nu Mă iubesc, iar pe voi vă paşte acum păcatul lepădării de credinţă şi se tot apropie de voi acest greu păcat, căci cei ce s-au depărtat de Duhul Meu Cel Unul în biserică acum o mie de ani, (Referire la separarea Bisericii Catolice de cea Ortodoxă, n.r.) dau să culce la pământ acum biserica Mea, care a mai rămas şi care a păstrat în ea prin sfinţii ei portretul împărăţiei Mele în om, şi dau aceştia să-Mi culce jos faţa Mea, căci scris este: «se vor aduna într-un gând ca să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu».

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinţe, din 16-03-2008

***

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl aşez în cartea Mea cu tine spre povaţă peste om, poporul Meu, şi îl învăţ pe el să ia şi să ştie, căci Eu îi dau lui şi îl aştept cu mare iubire spre înnoirea lui, spre naşterea din nou, ca să fie el făptură nouă, ţară nouă, înveşmântată de sfinţi şi de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece ca şi lumea şi ca lucrarea ei lumească, dar slava cea veşnică a sfinţilor rămâne, iar Eu, Domnul învierii a toate, voiesc ca tu să rămâi, ţara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ţi timp să Mă auzi! O, fă-ţi timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată! Pe tine te ştie Lucifer încă de la început, şi dă el acum să joace în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin şi îţi spun să iei de la Mine ştire şi să intri sub mantia Mea, sub povaţa Mea ca să te ocrotesc de ceasul ispitei, tată, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că vine, iar Scripturile tu nu le citeşti şi nu le cunoşti dacă nu le citeşti ca să le înţelegi. O, tu trebuie să citeşti în Scripturi şi să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să biruiesc pentru tine, şi apoi pentru Mine cu tine, ţara Mea.

O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai încânta cu duşmănia ta pe Mine şi pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce ştii că Eu sunt Dumnezeu, şi nu tu, că Eu sunt Biruitorul, şi nu tu. O, lasă, tată, jos armele tale şi vino spre odihnă, tată, căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngereşti, şi iată ce ţi-a făcut îngâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-te la o parte cu lucrarea ta cea de la om şi dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om şi să-l nasc din nou pe el şi să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinţei lui cea de slavă împotriva slavei lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, şi te vei odihni de osteneli! O, iată ce face ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ţie îţi poruncesc acum, în zi de Paşti în cer şi pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ţi armele şi fă curat de tine şi de lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la început pentru slava Domnului la sfârşit! Ascultă-Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lucrările tale ascunse ca să murdăreşti acest pământ, şi neamul Meu de pe el să-l pecetluieşti cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei intra în ascultare de acum. Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioara, îţi cer supunere, te supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac aceasta. O, fii cuminte de acum, căci tu eşti înger, şi trebuie să ştii ce ai fost mai înainte de ceea ce eşti acum, căci Eu îţi amintesc aceasta. Îl voi naşte din nou pe om, căci am venit pe pământ cu naşterea din nou a lumii, şi tu vei rămâne fără om şi nu vei mai fi scula omului, şi omul nu va mai fi scula ta, şi vei fi fără de casă şi nu vei vrea să părăseşti duşmănia şi răutatea, dar Eu îţi spun cu milă, supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după şapte mii de ani de muncă zadarnică împotriva Mea şi a omului, fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu şi nu tu, tată. Nu-ţi spun aşa ca să te biruiesc, ci ca să vezi şi ca să te trezeşti din lucrarea ta cea rea, care ţi-a obosit vederea şi nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-te să-ţi vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea Mea ca să-ţi dau odihna cea fără de foc. Nu fi necredincios. Eu ştiu că tu Mă crezi, dar eşti îndărătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniştea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slujind voinţei lui cea plină de trufie împotriva Mea la începutul zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voieşti acum să-ţi desfaci cortul şi să-ţi încerci împărăţie. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de înviere, praznicul cuvântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă pe el, de cincizeci de ani şi mai bine întinsă pe el, şi dai să-ţi desfaci cortul tău peste muntele Meu cel sfânt, cel de la sfârşit muntele Meu, şi despre care scrie desluşit în Scripturi, şi numai cine nu citeşte nu înţelege, şi numai cel ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste ţara Mea? O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, şi Mi-am făcut casă în mijlocul acestui neam şi vin la el cu masa cuvântului Meu, şi oştiri cereşti iau cu Mine călare pe cai albi, precum este scris să vin şi să-Mi fac împărăţie în om şi cu oamenii pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrez minunat. Iată-Mă, te întâlneşti cu Mine pe pământul neamului român după şapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea şi a îngerilor Mei. Iată ţara Mea de azi, pe care tu dai s-o robeşti acum sub pecetea ta. Eu însă vin şi povăţuiesc neamul român şi îi dau putere să asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, şi nu de tine, şi am făcut această dovadă prin naşterea Mea din mamă Fecioară şi apoi prin învierea Mea din morţi a treia zi de după moartea Mea pe crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai încuibat acum două mii de ani ca să te împotriveşti venirii Mele pe pământ, ţinându-Mi urma ca să Mă prăbuşeşti. Eu însă am înviat, am biruit moartea, şi iadul l-am spart, şi încuietorile puse peste el de tine le-am zdrobit şi i-am scos pe drepţii Mei, pe prooroci şi pe sfinţi, şi am în mână cheile morţii şi ale iadului şi sunt Domnul învierii morţilor şi sunt îmbrăcat în înviere, şi aceasta le dau oamenilor, şi le voi da. Amin. Nu uita, deschide-ţi bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, şi nu uita că Eu şi toate oştirile cereşti şi îngereşti stăm în lucrare de naştere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu dai acum să-ţi înfigi ţăruşul şi să-ţi desfaci cortul, şi apoi pecetea ta cea neagră peste acest neam, şi dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul şi să-l bagi sub pecetea ta, pe care banul o mânuieşte, căci pe Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu, pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta duşmănoasă pe Mine şi l-ai învăţat să Mă vândă spre moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care şi-a mânjit mâna şi mintea cu pecetea banului, şi iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci să stăpânească lumea cu puterea lui cea din bani ieşită. Iară şi iară îţi spun ţie, Lucifer, în faţa întregului neam omenesc şi a cerului de sfinţi şi de îngeri: nu uita, deschide-ţi bine vederea ta cea de la Mine, că e vremea să vezi aşa de acum, şi vezi că pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea de înnoire a lumii şi a pământului, şi cerul şi pământul cel nou voiesc să aşez peste acest pământ, căci trebuie să aşez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului credincios spre hrană, şi prin Care omul va birui pe satana, precum este scris în Scripturi, şi sunt Cel ce am zdrobit porţile iadului, în care tu i-ai ţinut pe drepţii Mei. Pecetea ta e banul. Omul va putea trăi şi fără bani şi fără alte hârtii în locul lor, cu care tu dai să înlocuieşti faţa banului pe pământ şi s-o ascunzi sub perdea. Eu sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, şi nu tu, căci pe pământ vine focul peste toate câte tu ai zidit cu omul şi pentru om.(Vezi: „Necazul cel mare”, n.r.) N-am ce face pe pământ cu munca ta, şi nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu aşez comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta, trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne faţă în faţă cu Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Şi acum, ţie îţi zic: Dă-te înapoi de pe pământul ţării Mele şi de peste sufletul neamului român de pe el şi mergi în locuri pustii de Dumnezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cuvântului Meu, care se face foc nestins peste toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, şi iată, Lucifer cu numele de satana, aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu care tu te întâlneşti acum pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe pământ. Amin, amin, amin.

O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmaşului Meu şi al tău, Lucifer, îngerul cel mare la început, şi care a slujit trufiei omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit. O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al trufiei, caută să scapi de trufie, căci de la ban vine toată, toată trufia în om. O, vino spre umilinţa cea dulce, că e dulce, tată, umilinţa, şi te face frumos, frumos, şi te face bogat cu bogăţia pe care Eu voiesc să ţi-o dau, şi-ţi va sluji ţie Lucifer pentru slava Mea cu tine cu toată averea lui, şi nu tu îi vei sluji lui, că nu slava lui trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngerului trufiei să-şi ia cortul şi să se mute de pe vatra ta, iar tu primeşte-i pe sfinţii Mei oaspeţi ţie, şi primeşte-Mă pe Mine, căci Eu am nume minunat, şi el se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Caută pentru tine învăţători cereşti cu inima ca să te înveţe şi să-ţi desluşească tainele Mele, şi dacă vrei cuvântul Meu să te înveţe Eu te aştept aici, lângă izvorul Meu să vii să te învăţ Eu, popor român. O, nu-ţi ştii soarta, dar Eu ţi-o ştiu, tată, ştiu menirea ta, şi de aceea am venit de la Tatăl la tine cuvânt de naştere a ta, naştere nouă, şi de la tine naşterea lumii apoi, precum este scris în Scripturi că va fi. Cu tine vreau să împlinesc Scripturile, tată, şi să vrei şi tu, căci planul Meu cu tine este minunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine şi tine şi n-o mai închid, că voiesc să citească în ea Lucifer şi îngerii lui cei cu trup şi cei fără de trup şi să se aşeze în ascultare de Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe om, şi iarăşi le face pe ele, şi va fi totul nou, precum este scris, şi va fi Ierusalim nou ales, şi făptura va fi răscumpărată. Amin.

 

Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută cu învierea Sa dintre cei morţi acum două mii de ani. O, iată cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, ţară a întoarcerii Mele, ţară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârşit de timp, şi tu vei învia, aşa precum Eu am înviat! Amin. Vei învia, vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru tine, şi în ziua a doua a lumii vei fi împărăţia Mea şi toate popoarele vor lua din tine lucrarea Mea, lumina Mea din tine, lumina învierii omului, ţara Mea. Amin, amin, amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paşti, din 20-04-2009

***

 

O, neam român, o, neam român, o, neam român! Te povăţuiesc de mult, de mult să ai grijă de soarta ta de mâine, şi tu eşti prins în laţul celor ce te mint pe tine pentru viaţa ta. O, iată ce război, ce război de dorinţe şi de căutare de slavă omenească s-a zbătut în tine în ziua aceasta de sorţi pentru cel ce va fi să stea la cârmă pentru tine! O, tată, Eu, Domnul, te-am scos mereu pe tine din dureri şi de sub stăpâniri omeneşti în toată vremea istoriei tale zbuciumate, popor român, şi iată, tu nu veghezi bine azi pentru soarta ta aşa cum străbunii tăi vegheau pentru acest pământ. Ai creionul în mână ca să-ţi scrii soarta. O, nu te da în mâna celui ce nu are grijă de tine părinteşte! O, cum să fac cu tine ca să nu greşeşti acum pentru soarta ta? Deschide-ţi mintea şi apoi inima şi caută să simţi cu inima şi nu cu mintea, căci tu eşti în primejdie să cazi iarăşi în sângele tău şi să zaci în necunoştinţă şi în nepăsare, căci duhul omului dă să-ţi îmbrobodească mintea ca să-ţi scrii cu mâna ta întoarcerea iarăşi la cele din care Eu am dat, totuşi, să te scot, şi mult sânge s-a vărsat pentru dezrobirea ta cea de la Mine venită spre tine. (La Revoluţie, n.r.) O, nu căuta bunăstarea ta acum, ci aşează-te să cauţi să stârpeşti mai întâi duhul minciunii, pe tot omul care minte împotriva binelui tău cel de la Mine, căci nici un bine nu se clădeşte pe minciuna omului care te duce cu vorba ca să-l pui pe el căpetenie a ta cum că ţi-ar da el ceea ce nu are să-ţi dea, ceea ce doar tu poţi să-ţi dai. O, mergi, tată, înainte, şi nu te da acum înapoi. Eu privesc din cele cereşti peste tot pământul tău şi peste toţi cei care vorbesc acum în numele tău folosind puteri slabe şi minciuna ca să te încânte să dai înapoi.

 

O, nu da înapoi! Nu da înapoi, popor român! Nu-ţi vrea decât binele cel ce stă acum cârmaci pentru tine înaintea neamurilor de pe pământ, şi e curat cu inima pentru tine şi e dârz cu duhul, chiar dacă stricăciunea de pe pământ ţine toate neamurile de pe el sub piedica de a nu mai putea omul pe nicăieri pentru Dumnezeu şi cu El peste viaţa lui.

 

O, neam român, nu te vinde iarăşi robiei fiarei roşii, tată! (Comuniştii şi urmaşii lor, n.r.) Nu te da iar să cazi în capcana duhului minciunii omului care-ţi spune minciuna că va fi pentru tine cu cele din el. O, e numai duh de trufie în cei ce se zbat acum cu război pe faţă la porţile tale ca să pună mâna pe cârma corăbiei române prin valurile vremii de acum. Iată-i, îşi mărturisesc pe faţă dorinţele arzătoare de glorie a lor, şi nicidecum grija lor de soarta ta, ci sunt porniţi să-şi facă jocul propăşirii lor, nu să te scoată pe tine din cleşte, ţara Mea, neam român. O, mare-ţi este încercarea acum, dar Eu te-am povăţuit să stai cu duhul treaz şi să ceri Mie să-ţi dau duhul prevederii şi să nu alegi rău pentru tine când ai creionul în mână ca să hotărăşti tu, nu cei ce dau să domnească peste tine în numele tău şi fără milă de tine, ţara Mea. Cel ce stă acum cârmaci peste tine, acela este cel care te iubeşte cu inima mare, şi cu duh viteaz dă să stea el pentru tine înaintea ispitei grele, care iarăşi dă să te dărâme de pe stâncă, neam român. O, el nu te minte, tată. El dă să te ajute de la mijloc şi nu să te vândă fără de preţ. Trezeşte-te, o, trezeşte-te, iar dacă nu vei vrea Eu n-am vină pentru viaţa ta, că Eu te-am povăţuit, şi i-am dat duh de povaţă bună pentru tine şi celui ce te cârmuieşte acum. Războiul pentru răsturnarea lui e mare şi e din întuneric, şi e şi la lumină. Eu, Domnul, lupt şi încă voi lupta pentru binele tău între toate relele care dau să te prindă iarăşi sub robie şi voi sta de veghe cu îngerii şi cu sfinţii pe vatra ta şi voi privi lucrarea ta, inima ta, şi te voi insufla de la Mine tainic, căci războiul cel împotriva ta este aprig, şi nu împotriva celui de la cârma ta se războiesc aceştia, ci împotriva binelui tău, o, ţara Mea cea de azi.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2009

***

 

Stăm în ziua aceasta în lucrare de cuvânt cu neamul român, care a avut acum de biruit prin război mare lucrarea cea ascunsă a fiarei roşii, (Comuniştii şi urmaşii lor, n.r.) care s-a zbătut pe ascuns să ia iarăşi stăpânirea sa peste neamul român. O, nu, căci Eu am stat treaz cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri, împărţiţi peste tot pe unde s-au tras sorţi pentru cârmaciul corăbiei Mele, ţara română, ţara Mea de la sfârşit de timp, şi am biruit, dar te-am avut pe tine aşezat la mare veghe, la multă jertfă de rugăciune şi de credinţă sfântă şi la zile de post pentru biruirea demonilor, că parcă a fost luată din Scripturi foaia cea despre «fiara care stă în război cu Mielul lui Dumnezeu, Care stă în luptă cu balaurul cel mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne şi coadă ca să târască stelele cerului şi ca să le arunce pe pământ, dar n-a izbutit şi nici nu s-a mai găsit pentru el loc», că am făcut Eu biruinţă, Eu şi tu, poporul Meu cel biruitor prin sângele Meu şi prin cuvântul mărturiei Mele, căci cei ce voiau să biruiască acum iarăşi peste neamul Meu român s-au adunat într-un singur cuget toţi, (Toate partidele coalizate împotriva preşedintelui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 06.12.2009, n.r.) precum este scris în Scripturi, şi au dat puterea şi stăpânirea lor fiarei roşii, (Preşedintelui P.S.D., Mircea Geoană, n.r.) ca să pornească cu toţii război împotriva planului Meu cel sfânt cu neamul român şi cu cel ce l-am voit cârmaci pentru el prin valuri, (Traian Băsescu, reales pt. un nou mandat, n.r.) dar Eu, Mielul Tatălui, am biruit prin poporul Meu cel împreună lucrător cu Mine, chemat, ales şi credincios, ca să lucrez cu el biruinţă pentru neamul român, neamul Meu cel de azi. Amin.

 

O, neam român, o, neamul Meu român, odihneşte-te acum de greul prin care am trecut, Eu, şi cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, şi poporul Meu cel din mijlocul tău, aşezat la veghe mare pentru soarta ta, şi tu, neam român. Să ne odihnim acum, căci a trecut ziua de sorţi pentru cârmaciul din faţa ta, şi Eu, Domnul, stau cu tine acum la masă de cuvânt, căci aşa ţi-am făgăduit. O, aşează-te cu credinţă la masă cu Mine, căci Eu îţi dau duh şi putere ca să crezi şi ca să vezi, căci vezi acum cât de minunat am lucrat ca să te izbăvesc, după ce mult şi prelung am strigat o vreme spre tine ca să stai tu treaz, tată, pentru soarta ta şi să nu te ia somnul, căci balaurul roşu a stat cu multul la pândă ca să ia iarăşi sub zdrobire şi sub robie neamul Meu român. Eu, Eu sunt Cel ce am lucrat minunat, şi am spus cârmaciului de peste tine (Traian Băsescu, n.r.) să Mă lase pe Mine să lucrez cu măiestrie de partea lui, căci răzvrătirea asupra lui este mare, iar minciuna stă ascunsă gata să lucreze. Eu, Eu sunt Cel ce am pus în inimile lor să facă sfatul Meu, precum este scris în Scripturi, «şi să se întâlnească într-un gând şi să dea toţi, toţi fiarei puterea lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu», şi iată Scriptură împlinită, lucrare despre care scrie în Scripturi: balaurul cu şapte capete, (Şapte preşedinţi de partide: PSD, PNL, PC, UDMR, PRM, PIN, PNG, n.r.) biruit acum de Mielul lui Dumnezeu şi de cei credincioşi Lui. Amin.

 

O, Mi-am ţinut pe poporul Meu în mare veghe, în treaz duh de rugăciune cu mânuţele ridicate în toată ziua cea de sorţi, iar când am văzut cum sapă pe dedesubt satana şi ai săi pui roşii, numaidecât M-am întărit şi am îndemnat pe poporul cuvântului Meu să înteţească rugăciunea cu duh şi mai puternic, cu strigare şi mai îndurerată pentru trezirea neamului român ca să se scoale el şi să-şi ajute biruinţa, şi aşa a fost, şi a fost minune minunată şi nu a putut omul aceasta, ci numai Eu, Mieluţul Cel biruitor, şi n-am lăsat neamul român să fie iarăşi biruit de puterea fiarei roşii, cea plină de duhul minciunii înăuntrul şi în afara ei, şi care s-a dat de gol cu lucrarea ei ascunsă şi a căzut în însăşi cursa ei, căci n-a izbutit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ea şi pentru puii ei, precum este scris, căci lucrarea cerului lucrează în zilele acestea pe pământul român, şi face mântuire şi putere împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ sortit al său.

 

O, iată filă de Scriptură împlinită pe vatra ta prin biruinţa Mea cea pentru tine, neam român! Balaurul cel roşu, cu şapte capete (preşedinţii celor şapte partide, n.r.) şi zece coarne, (cele zece duhuri rele, n.r.) adunaţi într-un gând şi într-un duh toţi, au dat fiarei puterea lor pentru un ceas şi au pornit război împotriva planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, şi împotriva neamului român, păstorit acum de Mielul Tatălui, dar Eu, Mieluţul Cel biruitor, l-am răpus pe el şi pe îngerii lui pentru că sunt Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi am biruit cu cei împreună cu Mine chemaţi, aleşi şi credincioşi, precum este scris în Scripturi.

 

O, fii ai poporului Meu cel din români, şi voi, români de peste tot, credincioşi şi curaţi cu inima! Cântaţi din strune, cântaţi din alăute şi din glas cu strigare numele Meu cel sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, şi ridicaţi în slăvi laudă Lui şi spuneţi: „O, cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne, căci pentru puterea Ta cea mare, chiar vrăjmaşii Tăi Te măgulesc prin făţărnicia lor! Toate neamurile pământului să se închine Ţie şi să cânte preaslăvindu-Ţi numele mare! O, veniţi, veniţi şi auziţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu şi cât de minunat este El în faptele Sale peste oameni! El stăpâneşte cu puterea Sa veacul, şi ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei răzvrătiţi să nu se trufească, fiindcă Domnul ne-a dat viaţă şi n-a suferit ca picioarele noastre să şovăiască! El ne-a pus la încercare şi ne-a lămurit ca pe argint şi ne-a scos spre multă bucurie, şi ca o ardere de tot aducem Lui inimile noastre. Veniţi, veniţi şi auziţi şi ascultaţi, voi, cei ce vă temeţi de Dumnezeu, că iată câte a făcut El nouă! El ne-a ascultat şi a luat aminte la glasul rugăciunii noastre, şi binecuvântat să fie El, căci n-a lepădat rugăciunea noastră, ci ne-a miluit cu mila Sa!“. Amin.

 

Şi acum grăiesc ţie, (Traian Băsescu, n.r.) celui ce stai şi iarăşi stai pe mai departe la cârma corăbiei Mele de azi, ţara română şi neamul Meu de pe ea. O, nu te-am lăsat singur, tată, căci ai fost singur, şi mulţi au fost împotriva ta. Am stat de partea ta cu toate oştirile cereşti şi îngereşti ca pe vremea proorocului Elisei, când am stat cu toată armia cerească de partea lui în ziua când marea oştire vrăjmaşă lui a venit să-l biruiască pe el pentru că era robul Meu, şi de partea dreptăţii stătea. Balaurul cel roşu şi toţi puii lui au împlinit acum o filă din Scriptură şi s-au adunat într-un gând toţi ca să te biruiască, şi duhul minciunii este duhul lui. Este scrisă în Scripturi această filă de istorie, este proorocită să fie, şi iat-o, dar pentru aceasta trebuie minte care are înţelepciune. Fiara cea cu şapte capete şi zece coarne, adunate într-un singur cuget, împăraţi prin puterea lor, (preşedinţii de partide, n.r.) aceştia au dat un ceas fiarei (Urmaşii comuniştilor, n.r.) puterea şi stăpânirea lor ca să te biruiască pe tine de la cârmă şi ca să supună iarăşi neamul Meu român. (În ziua alegerilor, sondajele efectuate la ieşirea de la urne îl dădeau câştigător pe Mircea Geoană cu 52%, n.r.) Eu însă n-am lăsat până în sfârşit puterea cea rea şi M-am ridicat spre sfârşitul zilei de sorţi (06.12.2009) şi am trezit neamul român şi am adus minunea pentru care am dat război mare cu toată oştirea cerească, fiindcă ţi-am spus că mare este răzvrătirea şi că trebuie să Mă laşi pe Mine să pot pentru tine, singur cum ai fost împotriva celor mulţi, adunaţi toţi într-un singur gând asupra ta.

 

O, M-am umplut de lacrimi şi de sfâşietoare durere când i-am văzut pe toţi nuntind şi dându-şi îmbrăţişări (Vezi ţopăiala lui Mircea Geoană şi a susţinătorilor lui, n.r.) ca biruitorii, minţindu-i (prin sondaje de opinie, n.r.) pe cei care-i priveau pe ei strigându-şi singuri biruinţa înaintea neamului român. (Seara după încheierea votării Mircea Geoană şi partidele care l-au susţinut s-au declarat câştigători, n.r.) Mi-am ridicat atunci poporul cel pus la veghe în ziua aceea, l-am îndemnat la mai fierbinte duh de rugăciune cu strigare şi am trezit apoi duhul neamului român şi l-am sculat să bată la sorţi pentru tine, şi cântarul a tras în sus pentru tine apoi şi am adus minunea, şi aşa am biruit Eu în chip minunat şi ţi-am dat biruinţa, căci altfel nu se mai putea împotriva marii răzvrătiri şi trufii ridicate asupra ta. I-am orbit apoi pe toţi şi s-au crezut biruitori şi au cântat şi au jucat de seara până dimineaţa peste tot pe vatra acestui neam şi îşi dădeau daruri şi îmbrăţişări, dar nunta lor s-a schimbat în mormântare în zorii dimineţii cu care Eu am biruit pentru tine. (În dimineaţa următoare, Biroul Electoral, după numărarea voturilor l-a declarat câştigător pe Traian Băsescu cu 50,33%, n.r.)O, aşa am biruit Eu şi cu voi, cei curaţi cu inima, ziua aceea de cumpănă mare pentru soarta neamului român. Eu ţi-am spus să nădăjduieşti, şi tu M-ai ascultat, şi prin nădejdea ta te-am scos biruitor, tată. Acum fii viteaz, şi să bată în tine o inimă curată pe mai departe. Ai grijă de ţara Mea de azi, păzeşte-o pe cât poţi de tot desfrâul de pe pământ, de minciună, de călcarea poruncilor vieţii, şi caută spre poruncile Mele ca să se înveţe mai desăvârşit viaţa ta cu ele, ca să-Mi dai cinste, fiule, căci Eu, Domnul, ţi-am dat izbăvire şi te păzesc ca pe un fiu credincios acestui neam ales, în mijlocul căruia stau de mai mult de cincizeci de ani cu masă de cuvânt, lucrare cu istorie în mijlocul neamului român, lucrare prigonită de fiara cea roşie în fel şi chip, şi dacă vrei să cauţi în filele vremii vei găsi prigoana (Comuniştilor şi a securităţii, n.r.) asupra poporului Meu şi a vaselor purtătoare de Dumnezeu, cu care Eu am lucrat şi lucrez lucrarea venirii cuvântului Meu pe acest sfânt pământ, pământul român.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor mucenici Ecaterina şi Mercurie, din 08-12-2009

***

 

O, poporul Meu de azi, am sunat din a şasea trâmbiţă înainte ca Eu să-Mi deschid cartea Mea cu tine pe pământ, şi am sunat douăzeci şi cinci de ani şi Mi-am gătit calea cu care am ieşit, tată, şi cu tine am ieşit, după cum este scris să fie pregătită calea împărăţiei Mele şi a fiilor ei, şi cu care Eu să dau lupta cu împăraţii lumii, adunându-i într-un gând prin gândul lor la război cu Mine ca să-i biruiesc pe ei prin glasul gurii Mele, slobozit din văzduh peste pământ, şi din templul cerului să strig: «Sfârşitu-s-a!», şi apoi să arăt cerului lucrarea prin care am biruit pe satana, şarpele cel de demult.

 

O, poporul Meu, când fiara roşie (Comunismul, n.r.) şi-a pus numele pe acest pământ român şi s-a aşezat în luptă cu Mine, (Anul 1921 – înfiinţarea Partidului Comunist Român, n.r.) Eu, Domnul, Mi-am trezit rând pe rând trâmbiţele Mele cele de apoi (Începând cu 1923, n.r.) şi am sunat peste oameni să se pocăiască, şi odată cu lucrarea fiarei am strigat şi Eu împotriva ei şi a minciunii ei, şi am început să strig din uşa templului sfânt, trezind duhul slujitorului Meu Iosif, (Trifa, preot ortodox, n.r.) şi el a strigat şi a trezit pe mulţi ca să cânte cântarea cea de biruinţă a Mielului, şi atunci am început lupta cu fiara roşie, tată. Şi iară, şi iară am tot strigat apoi prin celelalte trâmbiţe, şi am strigat apoi din trâmbiţa a şasea, din Verginica Mea, şi am vărsat peste pământ râul cuvântului Meu, prin care Mi-am pregătit calea împărăţiei Mele, şi apoi am venit Eu şi am deschis cartea Mea, cartea judecăţii făpturii, şi tainic am lucrat, şi în mijlocul tău am lucrat şi lucrez după Scripturi, şi altfel nu, tată.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu, din 14-12-2009

***

 

Mă uit peste timp înapoi şi văd pe sfinţii Mei cât privegheau pentru calea celor credincioşi, şi Mă uit azi la cei ce stau pe scaune de sfinţi şi de mărturisitori cât stau ei de bine aşezaţi şi nu-i dor de ranele Mele de la ei, aşa cum nu-i durea pe cei din vremi, care, slujind lângă cei sfinţi ai Mei între ei, îi prigoneau pe sfinţii Mei, îi alungau pe cei credincioşi, care iubeau Duhul Meu din cei sfinţi, şi n-a fost vreme să nu fie prigoniţi sfinţii Mei, şi iată cine i-a prigonit pe ei cel mai bine! În toate vremile preoţii şi arhiereii s-au îndeletnicit cel mai mult să pună creştinii şi sfinţii sub obroc, ca şi acum două mii de ani, ca şi azi, când nimeni nu mai vrea să fie Dumnezeu pe pământ cu oamenii aşa cum este să fie, şi nu aşa cum este omul învăţat să ştie despre Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel ce stă cu oamenii cei credincioşi pe pământ, şi care mărturisesc pe Dumnezeu în chip vădit înaintea necredincioşilor, care se tem să nu-şi piardă întâietatea peste oameni, şi cine să le spună lor de rătăcirea lor? O, vin Eu să le spun lor despre această nelegiuire a lor, şi lucrez cu putere şi Mă fac râu de cuvânt în mijlocul neamului român şi dau de gol lucrarea cea fără Dumnezeu a celor ce se dau dumnezei peste oameni, şi le spun Eu la oameni că acei care se dau peste ei dumnezei sunt cei ce stau împotriva lui Dumnezeu cu statul lor cel mare peste oameni, şi care şi-au îmbrăcat locaşurile lor de biserici în stacojiu şi în purpură, spre batjocura Mea, dovedindu-se ei ai cui urmaşi sunt.

 

Am grăit prin cuvântul Meu cel de azi să se ferească tot omul credincios, tot slujitorul şi tot norodul să se ferească să-şi împodobească în roşu casa, căci roşu este culoarea lui Edom, culoarea batjocoritorilor lui Dumnezeu şi a prigonitorilor celor sfinţi. O, iată ce fac cei ce s-au aşezat unii pe alţii mari şi tari peste turma neamului român! Îmbracă aceştia în roşu locaşurile sfinte şi toate ale lor, şi tăinuiesc ei în chip făţarnic această faptă a lor. Îmbracă aceştia în stacojiu cărţile de biserică, şi aşa le pun pe masa de slujire, iar Eu, Domnul, le-am grăit lor să se păzească pe ei şi locaşurile lor de culoarea aceasta, care atrage şi bucură pe diavolul, culoarea lui antichrist, culoarea fiarei, fiara cea roşie, beată de sângele sfinţilor Mei în toate vremile, şi iată păcat care stă împotriva celor ce nu văd ca Dumnezeu, ci văd ca omul, şi tot aşa şi fac! Eu însă vin şi-Mi vestesc pe credincioşii Mei de peste tot să nu-şi împodobească trupurile şi casele şi lucrurile lor cu roşu, căci la roşu trage prăpădul, care-şi cunoaşte lucrarea, care-şi cunoaşte casa sa.

 

O, ce blând, ce veghetor, ce mângâietor Păstor sunt Eu, Domnul, pentru cei ce Mă iubesc ascultându-Mă pentru voia Mea în ei! La aceia Eu vin şi-Mi fac casă la ei şi cinez cu ei şi Mă arăt lor şi nu-i las singuri printre cei morţi faţă de Mine, ci îi însoţesc şi dau din calea lor cursele cele ascunse pentru ei, căci sunt Cel ce sunt şi Cel ce ştiu şi Cel ce văd aşa cum se vede, şi nu aşa cum vede omul sau cum nu vede el. Eu văd cursele întinse în calea celor ce nu au darul vederii şi îi vestesc pe ei, Eu şi sfinţii Mei, şi îi învăţ învăţătură cerească pe cei credincioşi, care cred iubind şi iubesc ascultând, şi aşa împlinesc Eu Scriptura aceea care prooroceşte că: «Voi veni la păstori şi le voi cere oile şi Eu Însumi voi paşte oile Mele şi le voi păstori», iar la păstori le spun aşa: «Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei! Conteniţi odată! Învăţaţi să săvârşiţi fapte bune şi alergaţi după dreptate pentru cel împilat, pentru cel părăsit de părinţi şi pentru cea văduvă şi neajutorată! Veniţi să stăm împreună la judecată, şi dacă păcatele voastre vor fi stacojii, să se albească întocmai ca zăpada, şi de vor fi ele ca porfira, să se facă întocmai ca lâna albă, iar dacă Mă veţi asculta, vă veţi înfrupta de bunătăţile ţării, şi dacă nu veţi vrea şi vă veţi răzvrăti, atunci veţi chema sabia peste voi şi vă va birui pe voi, fiindcă gura Domnului a grăit, şi-Mi voi răcori mânia Mea asupra potrivnicilor Mei şi Mă voi război împotriva duşmanilor Mei, şi voi aşeza în locul lor judecători drepţi, şi vor judeca sfetnicii Mei ca odinioară, şi atunci tu te vei numi iarăşi cetate credincioasă, căci pierirea va ajunge pe cei nelegiuiţi, iar cei necredincioşi Domnului vor muri, şi vor fi ca un stejar ale cărui frunze se ofilesc şi ca o grădină fără pic de apă», precum este scris. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinţe, din 21-02-2010

***

Mă îndrept cu cuvântul spre porţile tale, neam român, şi spre cei ce-şi zic păstori ai tăi, şi grăiesc lor despre durerea ta cea de la neveghea ta pentru Dumnezeu, şi le spun lor aşa:

Dacă voi, cei ce staţi la porţi, (Conducătorii ţării şi parlamentarii, n.r.) nu veţi lua cuvântul lui Dumnezeu de peste voi ca să-l împliniţi peste acest neam şi peste voi, şi dacă voi, cei ce staţi în nume de păstori peste sufletul neamului român, nu vă veţi smeri înaintea cuvântului Meu cel de ieri şi cel de azi ca să-l faceţi împlinit peste voi şi peste acest neam, Eu, Domnul, nu pot să-Mi trag în teacă sabia mâniei Mele pentru cei ce nu ascultă de Dumnezeu pe pământ. O, învăţaţi de la Mine să ocrotiţi pământul şi omul de pe el dacă staţi în frunte, dar nu să atrageţi bătaie peste pământ pentru nelegiuirile de pe el prin neascultarea omului! Sculaţi-vă şi spuneţi nu desfrânării de peste fiii neamului român şi n-o legiferaţi voi, căci staţi pe trupuri de sfinţi mulţi cu picioarele voastre şi aceştia strigă din pământ la Mine pentru acest neam, pentru urmaşii lor! Sculaţi-vă şi spuneţi nu lucrării antichriste, care se zbate din ascuns să robească şi să rătăcească sufletul neamului român! Citiţi în Scripturi ce vrea să facă antichrist şi oamenii lui de pe pământ, şi nu vă mai îndatoraţi străinilor cei fără Dumnezeu peste viaţa lor, că vă vindeţi sufletele, care sunt mai de preţ decât trupurile voastre, căci am spus acum două mii de ani: «Nu se vând, oare, două vrăbii pe un ban? Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii». O, voi sunteţi mai de preţ decât multe suflete care se vând satanei pentru bani.Nu vă vindeţi sufletele! Iubiţi sărăcia şi puţinul din toate, aşa v-am învăţat pentru vreme grea. Lăsaţi luxul şi plăcerile trecătoare, care vă vatămă sufletul şi trupul şi duhul, iar Eu, Domnul, voi purta grijă de voi în chip sfânt! Învăţaţi norodul să nu mănânce mâncare de dulce în zilele de luni, miercuri şi vineri, căci sunt scrise zile de post pentru binele omului pe pământ şi ca jertfă pentru iertarea păcatelor, ca să nu rămâneţi cu păcatele scrise la Dumnezeu, şi daţi de la voi mâncarea de carne, că boli înfricoşătoare vin pe pământ prin carnea mâncată de om, fiinţe ucise pentru hrana omului, când Eu i-am spus la început: «Să nu ucizi, omule!».

Voi privi peste voi şi voi vedea dacă veţi alege viaţa sau moartea şi voi lucra apoi. Dacă veţi alege viaţa cuvântului Meu cu voi, veţi atrage vouă binecuvântările toate, iar dacă moartea cea de la neascultare veţi alege, Eu Mă voi lupta cu moartea şi o voi birui şi voi lupta Eu pentru sufletele voastre, căci sunt Păstor cu milă, Păstor neplătit, şi în dar Mă dau şi dau. Amin.

O, împacă-te cu Dumnezeu, neam român! Ia-L de Stăpân al tău, ca să nu-ţi fie ţie rău pe pământ! Întreabă-L pentru soarta ta şi ascultă-I povaţa, că are pe vatra ta albia cuvântului Său din vremea aceasta şi grăieşte cu tine ca un tată bun şi plin de grijă pentru viaţa ta!

Voi, cei de la porţi, nu întoarceţi spatele înspre cuvântul Meu de peste voi, iar voi, cei ce staţi în nume de păstori peste neamul român, nu fiţi necredincioşi cuvântului Meu, care vă îndeamnă să fiţi sfinţi şi credincioşi venirii Mele cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de timp! O, aşa cum am grăit prin vasele purtătoare de Dumnezeu până în vremea întrupării Mele, de am lăsat pe pământ cuvântul Meu, care s-a făcut carte (Scriptura, n.r.) şi care s-a adeverit întru Mine tot, o, tot aşa grăiesc şi azi, căci am puterea toată în cer şi pe pământ dată de Tatăl Meu spre folosul oamenilor. Iubiţi pe pământ iubirea Mea în om şi între om şi om! Treziţi duhul rugăciunii cea pentru zilele acestea, căci zilele sunt grele, iar duhul lui antichrist dă să cuprindă în duhul lui şi acest neam, pe care Eu, Domnul, l-am ales Mie! Vă voi cere socoteală dacă nu veţi păstra viaţa acestui neam, viaţa cu Dumnezeu din zi în zi mai mult, spre nimicirea lucrării satanice de pe pământ, căci neamul român are alegere aparte între neamuri, iar cei ce nu cred aceasta, vor lua plată cu cei necredincioşi cuvântului Meu, care descoperă planurile Domnului, aşa cum în toată vremea s-a lucrat pe pământ. O, deschideţi cuvântului Meu şi cercetaţi istoria lui cea din zilele acestea, ca să nu vină dureri pentru necredinţă! Împliniţi voia Mea şi scoateţi din rădăcină buruienile toate, ca să fie numai iarbă curată pentru turma Mea! O, nu fiţi îngâmfaţi faţă în faţă cu Dumnezeu, căci voi sunteţi oameni, şi Dumnezeu e Dumnezeu! Primiţi slava Mea de peste voi, primiţi cuvântul Meu şi daţi-i viaţă peste voi şi între voi şi hrăniţi-vă cu învăţătura Mea cea sfântă, căci sfinţii vor judeca lumea, precum este scris, şi nu lumea pe ei, aşa cum azi se vede pe pământ această durere, care ajunge la scaunul Domnului spre judecata acestui păcat.

Am între voi pe martorul Meu (Arhiereul Irineu Bistriţeanul, n.r.) prin care am binecuvântat trâmbiţarea cuvântului Meu peste pământ şi lucrarea poporului cuvântului Meu. O, nu-l mai oropsiţi, nu-l mai strâmtoraţi pe cel ce a mărturisit de la Mine, ci iubiţi fiinţa lui duioasă după Dumnezeu şi ridicaţi-l spre rugăciune din partea Mea pentru neamul român, căci el este plăcutul Meu! Iubiţi-vă ca fraţii aceluiaşi tată şi căutaţi să ştiţi ai cărui fii sunteţi şi nu vă răzbunaţi unii pe alţii, ci iubiţi-vă ca fiii lui Dumnezeu! Deprindeţi-vă să-L aveţi pe Domnul Stăpân peste voi, căci omul s-a deprins să nu Mă aibă de Stăpân al lui! O, despietriţi-vă inimile şi fiţi credincioşi, căci Eu, Domnul, am de la Tatăl lucru mult pe pământ, lucru cu slavă multă din mijlocul neamului român! Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, nu a omului voiesc să fie pe pământ, iar omul voiesc să-Mi fie Mie fiu. Amin.

Amin, amin zic vouă, Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul neamului român şi fac voia Tatălui Meu, Care Mă trimite să cuvintez pe pământ. Amin, amin, amin. (07-07-2010)

 

***

 

O, de ce, oare, voi, oameni care slujiţi în numele Meu peste oameni, de ce, tată, nu învăţaţi voi oamenii pe cele puse de Mine şi de ucenicii Mei în Scripturi? O, de ce, tată, faceţi acest păcat, pe care l-a făcut şi Caiafa, de a plătit bani ca să Mă ascundă pe Mine şi adevărul cel despre Mine? Ce vreţi să câştigaţi aşa? O, cum de nu vă schimbaţi, tată? Cum de vă place vouă îndulcirea cea de la slava voastră de la oameni şi nu vă gândiţi voi la ranele Mele şi la statul Meu pe cruce gol şi batjocorit, şi unde Mi-am dat sufletul pentru voi ca să Mă luaţi şi voi de pildă pentru viaţa voastră? O, nu vă doare? Nu vă dor hainele voastre cu fir şi cu pietre scumpe şi multa vrednicie pe care v-o strigaţi unul altuia, când Eu am fost bătut în cuie şi scuipat şi hulit ca cel din urmă dintre oameni, şi de la care oricine să-şi întoarcă faţa? O, ai cui sunteţi voi? Cui slujiţi şi pe cine folosiţi? O, nici pe voi nu vă folosiţi, şi nici pe oameni, decât numai să le pecetluiţi mormintele şi să fiţi şi plătiţi pentru aceasta, când voi ar trebui să fiţi cei mai săraci şi să slujiţi fără de plată şi să fiţi miloşi, aşa cum ucenicii Mei slujeau oamenilor din dragostea lor de Mine şi de oamenii obidiţi sub stăpânii lumii. O, cum, tată, de nu vă mai treziţi din rătăcirea pe care o iubiţi, ca viaţă plină de slavă pentru voi, neputând fi voi aşa mântuitori oamenilor, păstori cu milă de turmă? Ba, din contra, staţi în faţa oamenilor cu coroană pe cap, bătută cu pietre scumpe, şi staţi aşa faţă în faţă cu Mine, Cel încoronat cu cununiţă de spini sângeroşi frunţii Mele dumnezeieşti, şi iată, mai aveţi un pic şi vă veţi pierde de tot mintea, ca papa de la Roma, care nu s-a mulţumit ca voi, numai cu o coroană, ci şi-a pus una peste alta trei coroane, ca să se teamă omul de el ca de o ameninţare şi să aibă putere peste inima omului blestemul lui că va arde în focul cel veşnic cel ce nu se închină lui cu supunere ca lui Dumnezeu pe pământ, când el slujeşte la mulţi idoli, ca şi voi, la mulţi dumnezei, cărora le zice: sport, vacanţă, vizite între capii mari ai lumii, politică pe toate laturile, la care multă slugărime serveşte pentru placul cel plin de libertate, şi nicidecum rob al lui Hristos pe pământ slujitorul care stă pe scaun de biserică, pe tron slăvit, îmbrăcat în mătase stacojie, culoarea lui Edom, prinţul lui roşu, aşa cum scrie în Scripturi despre cel vopsit, şi care este omul fărădelegii, căutând el viaţa fratelui său vreme după vreme, din unul în altul pe pământ. O, M-aţi alungat de tot din locaşurile unde slujiţi pentru închinare! V-aţi îmbrăcat în roşu şi nu vă temeţi să faceţi aşa, căci voi faceţi ascultare de satana şi de culoarea lui aleasă lui, şi până şi cartea Evangheliei aţi băgat-o sub învelitoare roşie, şi toate cărţile bisericeşti le înveliţi aşa! O, cine-ţi dă ţie să faci aşa dacă te-ai aşezat să stai cel mai mare peste biserica neamului român? O, de ce, tată, nu-ţi place să fii român? Unde s-a pomenit român îmbrăcat în cămaşă roşie, când el a fost mereu după cuvântul Scripturii îmbrăcat, în cămăşuţă albă, de in curat, şi cu cingătoare de creştin încins, semn al puterii sfinte peste coapsele lui? O, unde M-ai văzut pe Mine în roşu, decât atunci când M-au cumpărat pe bani mai-marii templului ca să Mă dea spre batjocură, ca să Mă piardă de pe pământ ca pe un ucigaş? O, Eu vin din cer cu venire mare, şi cu toţi sfinţii vin, şi grăiesc pe pământ însoţit de sfinţi, şi toţi suntem în hăinuţe albe, de in, şi aşa mărturisesc cei ce Ne văd, având ei de la Dumnezeu darul acesta al adeveririi slavei cereşti pe pământ întru venire la vedere pentru duhul mărturisirii.

 

O, iată cine a umblat în cartea Apocalipsei, în care ucenicul Meu a scris pentru vreme o mie şi iarăşi o mie de ani, cale măsurată de Dumnezeu pentru venirea Lui iarăşi pe pământ, iar cei ce n-au iubit să stea ucenici, s-au sculat din timp şi şi-au făcut aşezare tare şi aparte şi au ieşit şi şi-au pus peste ei tată şi aşa l-au numit şi-l numesc, după ce Eu am spus cuvânt proorocesc acum două mii de ani ucenicilor Mei şi le-am spus lor: «Voi pe nimeni să nu numiţi tată pe pământ, că Unul este Tatăl vostru, Cel din ceruri este», şi aşa i-am învăţat Eu pe ei să stea ucenici, şi să nu stea mari pe pământ peste oameni, ci doar să-i înveţe de la Dumnezeu calea. O, nu este tată pe pământ, ci numai în cer este, şi Unul este, şi Se numeşte Dumnezeu, iar cei ce-I sunt fii, Îi spun Lui: Tată. Amin.

 

O, nu mai vor cei mari să mai vin pe pământ! Pământul e făcut de Dumnezeu, şi nu se tem cei mari să-l ia sub stăpânire cu forţa din mâna lui Dumnezeu. Ei nu mai vor să-Mi fie ucenici, ci stăpâni să-Mi fie pe pământ, iar Eu să aştept după ei, şi numai numele să Mi-l dau lor, şi Eu în cer să stau, nu pe pământ ca să le încurc planurile, căci ei vor să fie taţi, nu ucenici, şi să le zică vrednici tot norodul, şi iată urâcinea pustiirii sufletelor oamenilor în loc ştiut sfânt, slugi potrivnice lui Hristos pe pământ, în numele lui Hristos stând ele aşa.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din 12-07-2010

***

 

Să se oprească oamenii din mersul lor cel neputincios pentru salvarea lor şi să înţeleagă pe Dumnezeul Cel adevărat, uitându-se la faptele Mele şi la cuvintele Mele făptuitoare şi să descopere în ele lucrarea Treimii dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dumnezeul şi Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor şi nevăzutelor lor, Dumnezeul norodului cel creştinesc, neam care şi-a cunoscut păcătoşenia şi L-a aflat apoi pe Dumnezeu şi L-a iubit şi L-a urmat, căci Domnul Se descoperă dăruitor de har celor ce se smeresc cu duhul, cu sufletul şi cu trupul lor înaintea Sa.

 

Mă fac cuvânt de veghe peste cei credincioşi în zi aşezată de sfinţi şi de părinţi ca să fie ea închinată Domnului pentru sărbătoare de credinţă, duminica dreptei credinţe, pomenire pentru credinţă, duhul descoperirii. Voi, cei care staţi aşezaţi slujitori peste oameni în numele Meu ca să le arătaţi lor calea spre Dumnezeu şi spre adevăr, aplecaţi-vă în ziua aceasta şi învăţaţi de la Dumnezeu, căci calea cu Dumnezeu este duhul descoperirii, şi este scrisă pe pământ calea Mea cu omul prin descoperirea sa. Aplecaţi-vă cu sfială sfântă la glasul Meu de peste voi în ziua aceasta, căci grăirea Mea de azi peste pământ şi cartea în care Mă scriu ca să rămân scris în ea nu este altfel de lucrare decât duhul mărturiei, duhul descoperirii, iar voi întăriţi-vă credinţa în Dumnezeu şi mult s-o întăriţi, căci satana şi îngerii lui dau acum să smulgă tot sadul cel bun şi să rămână numai neghina lui, iar cei ce mănâncă rodul neghinei se fac asemenea ei şi vor aceştia să-Mi şteargă urma şi numele de peste voi şi de peste pământ şi să se aşeze ei drept Dumnezeu, căci este scrisă lupta aceasta între lumină şi întuneric, iar lupta îşi are frontul ei pe pământ.

 

Eu, Domnul Iisus Hristos, vin spre voi şi din Tatăl Meu Savaot grăiesc vouă. Lăsaţi-vă spre credinţă sfântă faţă de cuvântul Meu de peste voi în zilele acestea, căci Tatăl Mă trimite la voi să grăiesc, nu de la Mine Însumi fac aceasta. Eu fac lucrare de Fiu, căci ascult de la Tatăl şi apoi lucrez ce-Mi dă să fac, şi tot aşa să faceţi şi voi, lucrare de fii, căci nu altfel sunt cei ce sunt fii. Uitaţi-vă la cei ce nu lucrează aşa şi nu cred aşa, uitaţi-vă ce lucrare au şi ce fac prin ea şi cum vor să răstoarne ei pe Dumnezeu şi să domnească ei în locul lui Dumnezeu. Voi însă căutaţi cu lucrare de fii, căci vin spre voi de la Tatăl în vreme de cumpănă şi vă aduc de la El cum să lucraţi ca să semănaţi cu Mine şi cu Tatăl şi nu cu fiii veacului acesta păcătos şi trecător, care n-au nimic în Mine. O, învăţaţi de la sfinţi şi de la părinţi, cărora Eu, Domnul, le-am grăit prin duhul descoperirii şi am întărit în ei credinţa şi pe Dumnezeu între oameni pe pământ. Priviţi la faptele Mele doveditoare prin sfinţi şi aplecaţi-vă să semănaţi cu ei, şi nu vă potriviţi feţei acestui veac, căci Eu, Domnul, lucrez mult cuvânt în zilele voastre şi prin el pregătesc viaţa veacului ce va să fie, căci trebuie pregătit ceea ce va să fie, şi este scris în Scripturi să lucrez în zilele cele de apoi şi să fac lucrarea lui Dumnezeu pe pământ şi să-i îndemn pe toţi la pocăinţă, căci toate cele ale întunericului omului vin de la păcatele lui şi e prea mare întunericul pe pământ, iar oamenii nu se pot vindeca de el şi de suferinţe fel de fel până ce Eu, Domnul, nu le ridic lor păcatele, căci sunt Cel ce am putere să fac aceasta după ce aşez în om credinţă şi putere de credinţă în Cel ce iartă păcatele oamenilor ca să-i vindece El apoi pe ei de neputinţă şi de necredinţă, şi pe toate le lucrez Eu prin duhul descoperirii. Amin.

 

Mă aplec şi vă grăiesc vouă, slujitori de biserici ai neamului român, şi vă amintesc de sare, tată. Sarea dacă se strică nu mai este cu ce să se săreze. Voi trebuie să fiţi sare bună, iar dacă v-aţi ales această lucrare, ca să fiţi sare pe pământ, vedeţi dacă lucraţi această lucrare şi cercetaţi-vă pentru ea, că iată, vin şi vă cercetez şi vă povăţuiesc acum să vă măsuraţi statura şi lucrarea ei şi rodul ei. Nimic nu vă cer, nimic nu vă iau, dar are neamul creştinesc nevoie de preoţi şi de slujitori sfinţi, şi are cerul nevoie de aceasta pe pământ, căci secerişul se apropie şi nu sunt secerători iscusiţi prin care Eu, Domnul, să-Mi ocrotesc grâul şi să-l deosebesc din neghină şi să-l pun pe masa Mea, şi abia, abia se mai zăreşte grâul Meu în mijlocul neghinei, tată, şi vă spun vouă durerea aceasta a Mea.

 

O, întrebaţi-vă, fiilor, ce lucrare şi ce rod aveţi. Dacă cei pe care-i păstoriţi văd bine calea sfântă şi merg pe ea după voia Mea, după aşteptarea Mea, voi sunteţi sare bună, dar dacă ei nu văd calea şi nu văd lumina ca să meargă după ea, ascultaţi glasul Meu şi luaţi din el lumină ca să luminaţi cu ea şi să vadă oamenii lumină în întuneric şi să vină spre ea, să vină spre Mine oamenii, că e vreme de cumpănă, tată. O, nu daţi din calea voastră glasul Meu cel de azi, duhul descoperirii, care vine de la Tatăl spre voi prin Mine, Fiul Său, Iisus Hristos Cuvântul! Vin de la Tatăl cuvânt spre voi ca să vă dau har şi mult să vă dau, şi să se cunoască harul când vi-l dau. Ţineţi vasul ca să torn în el, fiilor, şi ca să aveţi şi ca să se vadă că aveţi, şi ca să nu lucraţi de la voi, ci de la Dumnezeu să primiţi şi să aveţi şi să daţi, şi aşa veţi fi cei binecuvântaţi. O, lăsaţi pe Domnul la cârmă, căci valurile sunt tulburi şi mari şi nu puteţi singuri. Bizuiţi-vă pe Domnul, Care vine şi vă grăieşte vouă, şi nu vă bizuiţi pe voi. Nu trebuie să mai alergaţi la prooroci ca să întrebaţi pentru vreme de răstrişte. Vin Eu, Domnul, spre voi, numai să Mă primiţi aşa cum vin, fiilor, căci Eu vin cu ocrotirea, numai să înţelegeţi voi aceasta şi să credeţi aşa. Se clatină pe valuri mari corabia, şi cârma este ameninţată de furtună, iar Eu stau şi aştept să Mă strigaţi ca să vă ocrotesc şi să vă izbăvesc.

 

Întăriţi peste oameni pe pământ, întăriţi peste neamul român duhul ortodoxiei şi rugaţi sfinţii şi părinţii să vină să sprijinească bărcuţa pe valuri, ca să-Mi pot întări apoi pe pământ biserică vie, care să aibă părinţi pe sfinţi! O, căutaţi să lucraţi după predaniile lor şi nu ieşiţi din carte, căci diavolul şi antichrist vor să înghită toată turma, şi se grăbeşte această lucrare. Sculaţi-vă spre veghe! E vremea să credeţi că nu sunt poveşti cele ce sfinţii şi Scripturile au vestit că vor veni să încerce pe oameni. Voi trebuie să ascultaţi acum mai mult decât oricând, căci trebuie să biruiesc Eu, Domnul, şi cei credincioşi ai Mei, precum este scris să biruiesc cu ei şi pentru ei.

 

Vin spre voi şi fac sfat cu voi. E vreme de post şi de rugăciune, tată. Vestiţi zile de post şi de strigare cu inimi smerite către Dumnezeu, ca să nimicim desfăşurarea omului fărădelegii, antichrist, care dă să supună toată făptura. Veţi fi întrebaţi de Dumnezeu dacă aţi vegheat, dacă aţi lucrat, dacă aţi biruit împotriva lui antichrist. Deschideţi harta, deschideţi Scripturile cele pentru vremea aceasta şi hai să le împlinim de partea lui Dumnezeu, căci este scris că Hristos va birui cu cei credincioşi Lui. Spuneţi răului să se oprească! Învăţaţi sfinţenia şi împărţiţi povaţa ei! Vegheaţi, tată, căci v-aţi aşezat veghetori, iar dacă aşa aţi ales, vedeţi dacă lucraţi după cum cere această datorie!

 

O, vedeţi că între voi mulţi, mulţi păstori dorm, şi de aceea satana are cale să-şi desfăşoare ţăruşul. Hai, fiilor, să lucrăm aproape unii cu alţii, hai, tată! E glasul Meu, e glasul Domnului pe cale cu voi. Mi-e milă de voi, Mi-e milă de turmă şi de aceea cobor între voi plin de cuvânt, şi tainic cuvintez, aşa cum cuvântam cu omul în rai când el auzea glasul Meu umblând şi cuvântând şi îndemnând şi întrebând şi lucrând.

 

O, nu e minciună venirea Mea cuvânt la voi. Nu vă temeţi! Nu daţi să ziceţi că nu sunt Eu, Domnul, acest cuvânt. Eu nu vin să vă cer sau să vă pedepsesc, ci vin să vă iert, tată, şi vin să vă învăţ cu Dumnezeu, căci v-aţi dezvăţat de Mine, fiilor, şi daţi să lucraţi voi, numai voi, iar Eu altfel pot să lucrez cu omul, fiindcă Îmi trebuie credinţă la om, şi prin ea să-i dau lui duhul descoperirii. O, nu vă lepădaţi de duhul descoperirii! Nu aşa făceau sfinţii şi părinţii, nu aşa, tată! Căutaţi să învăţaţi lucrarea de fiu, lucrarea ascultării de Dumnezeu, fiilor! Vin pe pământ cuvânt, vine Domnul spre voi cuvânt şi pâine de cuvânt. Ascultaţi-L pe el şi hrăniţi-vă de la El, hrăniţi-vă din cuvântul lui Dumnezeu şi ascultaţi-l pe El! Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare‚ a ortodoxiei, din 13-03-2011

***

 

O, e gălăgie mare pe pământ pentru calea cu Dumnezeu a omului şi nu este duhul proorociei în biserică şi nu este credinţă pentru aceasta. M-au părăsit toţi peste tot şi nu Mă mai cunosc prin duhul cel lucrător din cer, care s-a stins de pe pământ din pricina duhului necredinţei, a duhului omului flămând după putere peste pământ. Vin şi găsesc necredinţă şi îngâmfare în om, iar glasul Scripturilor nu mai este luat în seamă, căci omul s-a aşezat Dumnezeu în locul Meu şi a căzut din Dumnezeu când el s-a voit aşa, şi a căzut ca Lucifer, care s-a voit mai mare ca Dumnezeu şi care M-a schimbat cu omul, de şi-a pierdut strălucirea lui cea de la Mine şi s-a făcut satană, potrivnic lui Dumnezeu apoi.

 

Pe toate dă să le mai aibă omul, dar credinţă nu, iar bisericii îi trebuie credinţă şi umilinţă şi pocăinţă şi primire, căci unde este credinţă şi viaţă Mie închinată, vin Eu şi bat şi intru şi aduc lumină în toate, aduc duhul proorociei şi al descoperirii cea din cer şi pot aceasta prin credinţa şi prin smerenia omului, iar altfel nu pot fi cu omul ca să-i dau lui.

 

Suflă Duhul Sfânt peste pământ şi nu găseşte loc de aşezat, căci El lucrează mereu astăzi ca să vestească pe om cum să lucreze pentru fiecare stare şi lucrare, dar casa în care Eu trebuia să lucrez pe pământ cu oamenii s-a făcut peşteră de tâlhari şi nu ştiu oamenii unde se duc când se duc la locul unde ştiu ei că e casa lui Dumnezeu. Cine să le spună lor ce înseamnă Dumnezeu cu oamenii? Numai cei ce stau pe masa lor cu cartea credinţei deschisă, numai aceia mai ştiu să Mă cunoască şi să Mă lase să lucrez şi să cârmuiesc prin furtuni şi să nu piară ei din pricina îngâmfării şi a tăierii Mele de la ei, din pricina necredinţei lor în puterea şi în lucrarea Duhului Sfânt, Care vine la timp pe pământ, pentru că este Veghetorul.

 

O, cine să-i spună turmei pribege că se stinge numele Meu de pe pământ ca să rămână numele omului cel îngâmfat în dreptul lui Dumnezeu şi al casei lui Dumnezeu, al turmei pribege şi fără de păstor peste ea? Lupii sunt lupi, nu sunt păstori, iar Păstorul Eu sunt, dar lupii M-au dat în lături şi s-au arătat ei şi atât. Vin cu sfinţii cei mari şi le arăt peste tot ce este pe pământ sub nume de biserică, le arăt ce a făcut antichrist şi ce face încă pentru ca să stârpească numele Meu de peste oameni şi să fie el Dumnezeu în locul Meu şi să tragă spre el turma. O, nu mai poate omul îndrepta nimic din cele dărâmate, şi iată-Mă cum vin, şi noi le facem pe toate, căci Eu sunt începutul şi sfârşitul a toate, şi încep un lucru nou, şi el a dat muguri, dar trebuie să rostesc mereu peste satana cuvânt ca să ştie el că Eu sunt Dumnezeu şi nu el, iar el este potrivnicul Meu, al puterii cea de nebiruit între cer şi pământ.

 

Am în coborârea Mea pe cel binecredincios, pe arhiereul Meu cel plin de Duhul Adevărului, pe Vasile cel Mare în cuvânt pentru Dumnezeu înaintea mai-marilor de pe pământ în vremea sa. Vin sfinţii cu Mine pe pământ cuvânt, că nu mai e pe pământ Duhul Adevărului, ci e duhul omului şi atât, dar vin Eu, Domnul, şi duhul proorociei este mărturia Mea şi lucrez cu el din cer şi de pe pământ şi umblu cu el la cele stricate de om şi strivite cu totul, şi pe care Eu le făcusem ca să fie. Lucrez cu sfinţii Mei, cu martorii Mei cei credincioşi, cu cei din cer, că pe pământ am numai duşmani, numai lupi, şi stau cu sfinţii şi cu cei credincioşi ai Mei azi pe pământ şi lucrez în duhul adevărului peste toată minciuna de pe pământ, şi am grădiniţă de cuvânt şi Mă fac carte în ea şi Mă împart cu ea spre ştire ca să ştie toţi că Duhul Sfânt suflă acum peste pământ, căci Tatăl şi Fiul Îl trimite pe El la oameni spre luminarea lor.

 

O, arhiereule mare între cei drepţi, slujitori ai Mei în cer, te aşez în carte cu Mine cuvânt ca să se mire mulţi, iar cine se miră rămâne cu mirarea şi atât, dar cei credincioşi sunt martorii Mei şi ai Duhului Sfânt, Care a grăit şi grăieşte prin prooroci şi este El până la sfârşitul timpului şi zideşte biserica Mea, împărăţia Mea, patria Mea cea pentru sfinţi. Amin.

 

O, e vremea să lucrezi Tu, Doamne Păstor, şi să păstoreşti e vremea, căci oamenii au stricat calea spre Tine pentru cei credincioşi şi au dat-o la o parte. Nu trebuie să mai întrebăm pe nimeni dacă ei cred sau nu, ci trebuie să lucrăm din cer, Doamne. Pe pământ s-a amestecat totul, că e la capăt de drum antichrist şi se uită în Scripturi ca să-şi împlinească după ele lucrarea sa şi îngâmfarea sa cât mai este vremea lui. A fost mult până a pătat totul, până a păcălit el în dreapta şi în stânga cu puterea lui, cu faţa lui vopsită, cu care s-a suit sus de tot de dragul stăpânirii peste tot pământul, şi nu s-a găsit până acum nici un David ca să-l răpună pe acest uriaş, care batjocoreşte faţa lui Dumnezeu şi scaunul slavei Lui cea de sus.

 

Le-ai spus acum două mii de ani la ucenici să nu numească ei pe nimeni tată pe pământ, că numai Unul este Tată: Cel din ceruri, Doamne, şi le-ai mai spus să nu cugete între ei ca să fie vreunul dintre ei mai mare peste ei, ci să slujească unul altuia în iubire, unul mai mic decât celălalt arătându-se, unul mai mult slujitor decât celălalt în slujirea cea pentru fraţi. Iată acum câtă nebunie pe pământ! Era scris în Scrip­turi că va veni peste oameni acest negru întuneric, pe care necredinţa l-a făcut, iar noi, sfinţii Tăi, am proorocit mulţi dintre noi vremea aceasta neagră că va veni şi că va strica şi va călca în picioare toată via Ta. Era scris că vei veni şi că vei găsi necredinţă, şi iată împlinirea, Doamne.

 

Voi, cei care v-aţi pus mari peste oameni sub nume de păstori de la Dumnezeu, cine v-a pus pe voi păstori? Duhul proorociei, duhul descoperirii trebuie să pună păstori peste biserica Mielului lui Dumnezeu. O, de ce aţi dat deoparte glasul Duhului Sfânt şi duhul descoperirii cea de la Dumnezeu? Aţi făcut aceasta ca să domniţi voi, iar Lucifer trăieşte în voi. O, ce veţi răspunde că v-aţi făcut furi? Priviţi în viaţa noastră, a slujitorilor de demult ai Domnului şi ruşinaţi-vă voi, păstori plătiţi, păstori năimiţi ca să vindeţi turma pe slava cea pentru voi de la ea. O, unde vă veţi băga apoi ca să nu vă găsească Domnul şi să vă ceară răspuns pentru că I-aţi răpit via şi aţi dat-o trecătorilor şi păgânilor ca s-o calce ei de tot? O, după ce aţi călcat voi peste sfinţi şi peste părinţi, prin care Domnul Şi-a întărit pe mărturia lor casa Sa şi veghea Sa peste turmă, acum voi v-aţi dat duhului Babilonului, v-aţi dat amestecării, şi nu este nici unul între voi să rostească mustrare vouă spre pocăinţă pentru strivirea voii Domnului, Căruia I-aţi luat din mână cârma. Eu am mustrat în faţă pe împărat când el s-a dat de partea rătăcitorilor credinţei şi ai răstălmăcirii adevărului, şi nu m-am lăsat ca voi sub mâna vrăjmaşă lui Dumnezeu de teama sceptrului stăpânirii cea de pe pământ. Vă va cere Domnul răspuns, să ştiţi aceasta! V-aţi pus unii pe alţii păstori de turme şi n-aţi mai voit să auziţi de la Duhul Sfânt, Care descoperă de la Dumnezeu voia lui Dumnezeu! Aţi acoperit adevărul, şi veţi da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Acum nu vă este teamă, dar vine pe pământ frica de Dumnezeu şi veţi îngheţa de frică. O, pocăiţi-vă! Părinţii din cer vă cer răspuns pentru cele stricate de voi şi date la o parte pentru ca să vă îmbrăţişaţi cu cei păgâni şi să vă jucaţi cu mântuirea oamenilor, închinându-vă în numele lor omului dornic de putere, dornic să-L răstoarne pe Dumnezeu şi să stea el în templul lui Dumnezeu drept Dumnezeu, precum este scris că va face omul fărădelegii la sfârşit de timp. O, la ce vă foloseşte aceasta vouă? Treziţi-vă şi ascultaţi de la Domnul, Care strigă în lung şi în lat, cerându-vă să daţi putregaiul în lături, că vine ziua să vă înspăimântaţi mai rău ca Iuda, care pleca dintre ucenici şi se ducea mereu la Caiafa. Mereu, mereu el nu voia să ştie ceilalţi ucenici de cărările lui lăturalnice, dar Domnul avea mereu vederea după el şi l-a răbdat aşa, ca să se împlinească cu el Scriptura vânzării Domnului, căci Iuda a umblat după ai lui prin lume, şi făcea aceasta pe ascuns, până în ziua când şi-a dat pe faţă cu cine a umblat el, căci după ce a luat din cina Domnului cu ucenicii, a luat puterea lui satana în el şi L-a vândut pe Domnul, căci mânca din două părţi şi nu i-au spus lui nimic cei ce L-au cumpărat pe Domnul de la el, nu i-au spus lui ce vor face cu Domnul Cel vândut de el, ci numai apoi a văzut Iuda ce a ieşit din umbletul lui lăturalnic, şi a spus el apoi: «Am vândut sânge nevinovat», dar era prea târziu când a văzut, şi a căzut peste el frică mare, disperarea cea mare.

 

Iată, nu aveţi pe Domnul în voi şi nu v-aţi dat seama ce lucrare vă alegeţi când v-aţi ales să fiţi slujitori în dreptul lui Dumnezeu, iar eu, arhiereul Vasile, martor al Domnului de pe pământ şi până în cer, vă spun vouă că zadarnic vă hrăniţi cu necredinţa. Este Dumnezeu şi veţi vedea că este şi vă va cuprinde frică mare şi nu vă veţi putea ascunde de ea, căci va veni din cer şi va cădea peste voi fără de veste frica de Dumnezeu, căci aţi trădat pe Domnul. Trebuia să lăsaţi loc şi la un semn de întrebare, că iată, este Dumnezeu şi vine cu suită de sfinţi pe pământ cuvânt şi-Şi cercetează via, căci ceasul bate venirea Lui, şi El vine cuvântând şi cercetând. Amin.

 

O, mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta cea mică, pe poporul cuvântului Tău cel din neamul român, căci oamenii au călcat peste legea Ta, iar Tu vii şi cercetezi şi lucrezi şi o iei de la început şi le faci pe toate noi, iarăşi le faci, căci s-au stricat.

 

Ridică-te, popor credincios, şi ceartă-l pe satana în numele Domnului Iisus Hristos, ca să-şi piardă puterea şi să se supună, că eu am proorocit peste el cuvânt de certare, care trebuie să se împlinească până la capăt, dar rosteşte tu aici peste pământ certare pentru satana şi pentru toţi slujitorii lui, căci ei mi-au ascuns cartea mea şi proorocia mea cea lăsată împotriva lui satana, dar la tine zilnic să se rostească ea spre pomenire şi să poruncească ea în numele Duhului Sfânt stricarea lucrării lui satana de pe pământ şi din oameni şi din toate cuiburile şi ascunzişurile ei. Amin.

 

Voi, slujitori ai altarului Domnului în mijlocul acestui popor cules de Domnul pentru slava Sa cea de acum, aduceţi Domnului rugăciuni pentru biruinţa Lui şi certare peste satana în fiecare zi, că la voi este tot timpul masă cu bucate curate pe ea, post de mâncăruri lumeşti, că Domnul v-a cerut vouă să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu şi să fiţi mereu pregătiţi, zi de zi cu post şi cu rugăciune, şi aţi iubit aşa şi aţi împlinit aşa la cuvântul Domnului, căci soiul diavolilor care mişună din cer şi până pe pământ acum nu au teamă decât de cei credincioşi, în post şi în rugăciune petrecând ei ziua şi noaptea pentru venirea Domnului şi pentru biruinţa Lui cea de la sfârşit de timp, cea de acum. V-a cerut Domnul să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu, iar voi aţi iubit aşa şi împliniţi aşa la cuvântul Domnului şi sunteţi ascultători Lui. V-a scosDomnul din lume, aţi ieşit din ea ca să fiţi poporul Lui cel deoparte pus pentru slava Lui. Fiţi cu inimă mare! E Domnul cu voi întru venirea Sa, în toată slava Sa cea plină de cuvânt! Daţi-I Lui putere să vină şi să zidească, să vină şi să fie pe pământ Domnul! Amin.

 

Cetate cerească să ai cu ei, Doamne, pe pământ, că dorul nostru arde în cer după Scripturile Tale aşezate pe pământ până la cea din urmă Scriptură a împlinirilor Tale toate. O, dă-le lor biruinţa cu Tine! Îngerii şi sfinţii să fie locuitori cu ei, şi prin ei peste pământ lucrători, iar cei ce nu iubesc pe Dumnezeu, să fie anatema, precum este scris, căci Domnul vine. Amin.

 

— Vă dau din bucuria Mea cu voi în mijlocul poporului cuvântului Meu, o, sfinţi iubiţi ai Mei. Vremea este cu duhul întunericului peste ea, dar Noi avem casă pe pământ şi Ne facem lumină în ea şi Ne împărţim şi zidim biserica, aşa cum sfinţii Mei au zidit-o pe ea prin viaţa lor, prin mărturia lor şi prin duhul proorociei. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului şi sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2012

***

 

Pace ţie, poporul Meu! Am grăit cuvântul Meu cel de praznic de Florii, căci sunt Arhiereul tău, iar tu eşti biserica Mea. Peste şase zile cuvântul Meu va cuprinde în el praznicul Învierii Mele şi Mă voi da cu el celor ce Mă aşteaptă să-l cobor pe el pe pământ la ei, căci cuvântul Meu îi învaţă cu putere pe oameni, nu cum îi învaţă pe ei fariseii şi cărturarii lor, preoţii şi arhiereii lor, şi se va ţine după Mine norod mare în zilele ce vin, căci pe nicăieri nu va mai găsi omul intrarea la Domnul, căci toate uşile spre Mine se închid de mâna omului antichrist şi a slujitorilor lui, căci antichrist a păcălit cu faţa lui vopsită tot neamul omenesc, dar acestui înşelător îi voi smulge Eu masca şi va fi văzut şi va fi descoperit, şi vor curge spre izvorul Meu atunci cei ce vor fi izbăviţi, şi vor găsi mângâierea lor.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim; Duminica Floriilor, din 08-04-2012

***

 

O, e gălăgie mare pe pământ pentru calea cu Dumnezeu a omului şi nu este duhul proorociei în biserică şi nu este credinţă pentru aceasta. M-au părăsit toţi peste tot şi nu Mă mai cunosc prin duhul cel lucrător din cer, care s-a stins de pe pământ din pricina duhului necredinţei, a duhului omului flămând după putere peste pământ. Vin şi găsesc necredinţă şi îngâmfare în om, iar glasul Scripturilor nu mai este luat în seamă, căci omul s-a aşezat Dumnezeu în locul Meu şi a căzut din Dumnezeu când el s-a voit aşa, şi a căzut ca Lucifer, care s-a voit mai mare ca Dumnezeu şi care M-a schimbat cu omul, de şi-a pierdut strălucirea lui cea de la Mine şi s-a făcut satană, potrivnic lui Dumnezeu apoi.

 

Pe toate dă să le mai aibă omul, dar credinţă nu, iar bisericii îi trebuie credinţă şi umilinţă şi pocăinţă şi primire, căci unde este credinţă şi viaţă Mie închinată, vin Eu şi bat şi intru şi aduc lumină în toate, aduc duhul proorociei şi al descoperirii cea din cer şi pot aceasta prin credinţa şi prin smerenia omului, iar altfel nu pot fi cu omul ca să-i dau lui.

 

Suflă Duhul Sfânt peste pământ şi nu găseşte loc de aşezat, căci El lucrează mereu astăzi ca să vestească pe om cum să lucreze pentru fiecare stare şi lucrare, dar casa în care Eu trebuia să lucrez pe pământ cu oamenii s-a făcut peşteră de tâlhari şi nu ştiu oamenii unde se duc când se duc la locul unde ştiu ei că e casa lui Dumnezeu. Cine să le spună lor ce înseamnă Dumnezeu cu oamenii? Numai cei ce stau pe masa lor cu cartea credinţei deschisă, numai aceia mai ştiu să Mă cunoască şi să Mă lase să lucrez şi să cârmuiesc prin furtuni şi să nu piară ei din pricina îngâmfării şi a tăierii Mele de la ei, din pricina necredinţei lor în puterea şi în lucrarea Duhului Sfânt, Care vine la timp pe pământ, pentru că este Veghetorul.

 

O, cine să-i spună turmei pribege că se stinge numele Meu de pe pământ ca să rămână numele omului cel îngâmfat în dreptul lui Dumnezeu şi al casei lui Dumnezeu, al turmei pribege şi fără de păstor peste ea? Lupii sunt lupi, nu sunt păstori, iar Păstorul Eu sunt, dar lupii M-au dat în lături şi s-au arătat ei şi atât. Vin cu sfinţii cei mari şi le arăt peste tot ce este pe pământ sub nume de biserică, le arăt ce a făcut antichrist şi ce face încă pentru ca să stârpească numele Meu de peste oameni şi să fie el Dumnezeu în locul Meu şi să tragă spre el turma. O, nu mai poate omul îndrepta nimic din cele dărâmate, şi iată-Mă cum vin, şi noi le facem pe toate, căci Eu sunt începutul şi sfârşitul a toate, şi încep un lucru nou, şi el a dat muguri, dar trebuie să rostesc mereu peste satana cuvânt ca să ştie el că Eu sunt Dumnezeu şi nu el, iar el este potrivnicul Meu, al puterii cea de nebiruit între cer şi pământ.

 

…Am în coborârea Mea pe cel binecredincios, pe arhiereul Meu cel plin de Duhul Adevărului, pe Vasile cel Mare în cuvânt pentru Dumnezeu înaintea mai-marilor de pe pământ în vremea sa. Vin sfinţii cu Mine pe pământ cuvânt, că nu mai e pe pământ Duhul Adevărului, ci e duhul omului şi atât, dar vin Eu, Domnul, şi duhul proorociei este mărturia Mea şi lucrez cu el din cer şi de pe pământ şi umblu cu el la cele stricate de om şi strivite cu totul, şi pe care Eu le făcusem ca să fie. Lucrez cu sfinţii Mei, cu martorii Mei cei credincioşi, cu cei din cer, că pe pământ am numai duşmani, numai lupi, şi stau cu sfinţii şi cu cei credincioşi ai Mei azi pe pământ şi lucrez în duhul adevărului peste toată minciuna de pe pământ, şi am grădiniţă de cuvânt şi Mă fac carte în ea şi Mă împart cu ea spre ştire ca să ştie toţi că Duhul Sfânt suflă acum peste pământ, căci Tatăl şi Fiul Îl trimite pe El la oameni spre luminarea lor.

 

O, arhiereule mare între cei drepţi, slujitori ai Mei în cer, te aşez în carte cu Mine cuvânt ca să se mire mulţi, iar cine se miră rămâne cu mirarea şi atât, dar cei credincioşi sunt martorii Mei şi ai Duhului Sfânt, Care a grăit şi grăieşte prin prooroci şi este El până la sfârşitul timpului şi zideşte biserica Mea, împărăţia Mea, patria Mea cea pentru sfinţi. Amin.

 

O, e vremea să lucrezi Tu, Doamne Păstor, şi să păstoreşti e vremea, căci oamenii au stricat calea spre Tine pentru cei credincioşi şi au dat-o la o parte. Nu trebuie să mai întrebăm pe nimeni dacă ei cred sau nu, ci trebuie să lucrăm din cer, Doamne. Pe pământ s-a amestecat totul, că e la capăt de drum antichrist şi se uită în Scripturi ca să-şi împlinească după ele lucrarea sa şi îngâmfarea sa cât mai este vremea lui. A fost mult până a pătat totul, până a păcălit el în dreapta şi în stânga cu puterea lui, cu faţa lui vopsită, cu care s-a suit sus de tot de dragul stăpânirii peste tot pământul, şi nu s-a găsit până acum nici un David ca să-l răpună pe acest uriaş, care batjocoreşte faţa lui Dumnezeu şi scaunul slavei Lui cea de sus.

 

Le-ai spus acum două mii de ani la ucenici să nu numească ei pe nimeni tată pe pământ, că numai Unul este Tată: Cel din ceruri, Doamne, şi le-ai mai spus să nu cugete între ei ca să fie vreunul dintre ei mai mare peste ei, ci să slujească unul altuia în iubire, unul mai mic decât celălalt arătându-se, unul mai mult slujitor decât celălalt în slujirea cea pentru fraţi. Iată acum câtă nebunie pe pământ! Era scris în Scripturi că va veni peste oameni acest negru întuneric, pe care necredinţa l-a făcut, iar noi, sfinţii Tăi, am proorocit mulţi dintre noi vremea aceasta neagră că va veni şi că va strica şi va călca în picioare toată via Ta. Era scris că vei veni şi că vei găsi necredinţă, şi iată împlinirea, Doamne.

 

Voi, cei care v-aţi pus mari peste oameni sub nume de păstori de la Dumnezeu, cine v-a pus pe voi păstori? Duhul proorociei, duhul descoperirii trebuie să pună păstori peste biserica Mielului lui Dumnezeu. O, de ce aţi dat deoparte glasul Duhului Sfânt şi duhul descoperirii cea de la Dumnezeu? Aţi făcut aceasta ca să domniţi voi, iar Lucifer trăieşte în voi. O, ce veţi răspunde că v-aţi făcut furi? Priviţi în viaţa noastră, a slujitorilor de demult ai Domnului şi ruşinaţi-vă voi, păstori plătiţi, păstori năimiţi ca să vindeţi turma pe slava cea pentru voi de la ea. O, unde vă veţi băga apoi ca să nu vă găsească Domnul şi să vă ceară răspuns pentru că I-aţi răpit via şi aţi dat-o trecătorilor şi păgânilor ca s-o calce ei de tot? O, după ce aţi călcat voi peste sfinţi şi peste părinţi, prin care Domnul Şi-a întărit pe mărturia lor casa Sa şi veghea Sa peste turmă, acum voi v-aţi dat duhului Babilonului, v-aţi dat amestecării, şi nu este nici unul între voi să rostească mustrare vouă spre pocăinţă pentru strivirea voii Domnului, Căruia I-aţi luat din mână cârma. Eu am mustrat în faţă pe împărat când el s-a dat de partea rătăcitorilor credinţei şi ai răstălmăcirii adevărului, şi nu m-am lăsat ca voi sub mâna vrăjmaşă lui Dumnezeu de teama sceptrului stăpânirii cea de pe pământ. Vă va cere Domnul răspuns, să ştiţi aceasta! V-aţi pus unii pe alţii păstori de turme şi n-aţi mai voit să auziţi de la Duhul Sfânt, Care descoperă de la Dumnezeu voia lui Dumnezeu! Aţi acoperit adevărul, şi veţi da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Acum nu vă este teamă, dar vine pe pământ frica de Dumnezeu şi veţi îngheţa de frică. O, pocăiţi-vă! Părinţii din cer vă cer răspuns pentru cele stricate de voi şi date la o parte pentru ca să vă îmbrăţişaţi cu cei păgâni şi să vă jucaţi cu mântuirea oamenilor, închinându-vă în numele lor omului dornic de putere, dornic să-L răstoarne pe Dumnezeu şi să stea el în templul lui Dumnezeu drept Dumnezeu, precum este scris că va face omul fărădelegii la sfârşit de timp. O, la ce vă foloseşte aceasta vouă? Treziţi-vă şi ascultaţi de la Domnul, Care strigă în lung şi în lat, cerându-vă să daţi putregaiul în lături, că vine ziua să vă înspăimântaţi mai rău ca Iuda, care pleca dintre ucenici şi se ducea mereu la Caiafa. Mereu, mereu el nu voia să ştie ceilalţi ucenici de cărările lui lăturalnice, dar Domnul avea mereu vederea după el şi l-a răbdat aşa, ca să se împlinească cu el Scriptura vânzării Domnului, căci Iuda a umblat după ai lui prin lume, şi făcea aceasta pe ascuns, până în ziua când şi-a dat pe faţă cu cine a umblat el, căci după ce a luat din cina Domnului cu ucenicii, a luat puterea lui satana în el şi L-a vândut pe Domnul, căci mânca din două părţi şi nu i-au spus lui nimic cei ce L-au cumpărat pe Domnul de la el, nu i-au spus lui ce vor face cu Domnul Cel vândut de el, ci numai apoi a văzut Iuda ce a ieşit din umbletul lui lăturalnic, şi a spus el apoi: «Am vândut sânge nevinovat», dar era prea târziu când a văzut, şi a căzut peste el frică mare, disperarea cea mare.

 

Iată, nu aveţi pe Domnul în voi şi nu v-aţi dat seama ce lucrare vă alegeţi când v-aţi ales să fiţi slujitori în dreptul lui Dumnezeu, iar eu, arhiereul Vasile, martor al Domnului de pe pământ şi până în cer, vă spun vouă că zadarnic vă hrăniţi cu necredinţa. Este Dumnezeu şi veţi vedea că este şi vă va cuprinde frică mare şi nu vă veţi putea ascunde de ea, căci va veni din cer şi va cădea peste voi fără de veste frica de Dumnezeu, căci aţi trădat pe Domnul. Trebuia să lăsaţi loc şi la un semn de întrebare, că iată, este Dumnezeu şi vine cu suită de sfinţi pe pământ cuvânt şi-Şi cercetează via, căci ceasul bate venirea Lui, şi El vine cuvântând şi cercetând. Amin.

 

O, mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta cea mică, pe poporul cuvântului Tău cel din neamul român, căci oamenii au călcat peste legea Ta, iar Tu vii şi cercetezi şi lucrezi şi o iei de la început şi le faci pe toate noi, iarăşi le faci, căci s-au stricat.

 

Ridică-te, popor credincios, şi ceartă-l pe satana în numele Domnului Iisus Hristos, ca să-şi piardă puterea şi să se supună, că eu am proorocit peste el cuvânt de certare, care trebuie să se împlinească până la capăt, dar rosteşte tu aici peste pământ certare pentru satana şi pentru toţi slujitorii lui, căci ei mi-au ascuns cartea mea şi proorocia mea cea lăsată împotriva lui satana, dar la tine zilnic să se rostească ea spre pomenire şi să poruncească ea în numele Duhului Sfânt stricarea lucrării lui satana de pe pământ şi din oameni şi din toate cuiburile şi ascunzişurile ei. Amin.

 

Voi, slujitori ai altarului Domnului în mijlocul acestui popor cules de Domnul pentru slava Sa cea de acum, aduceţi Domnului rugăciuni pentru biruinţa Lui şi certare peste satana în fiecare zi, că la voi este tot timpul masă cu bucate curate pe ea, post de mâncăruri lumeşti, că Domnul v-a cerut vouă să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu şi să fiţi mereu pregătiţi, zi de zi cu post şi cu rugăciune, şi aţi iubit aşa şi aţi împlinit aşa la cuvântul Domnului, căci soiul diavolilor care mişună din cer şi până pe pământ acum nu au teamă decât de cei credincioşi, în post şi în rugăciune petrecând ei ziua şi noaptea pentru venirea Domnului şi pentru biruinţa Lui cea de la sfârşit de timp, cea de acum. V-a cerut Domnul să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu, iar voi aţi iubit aşa şi împliniţi aşa la cuvântul Domnului şi sunteţi ascultători Lui. V-a scosDomnul din lume, aţi ieşit din ea ca să fiţi poporul Lui cel deoparte pus pentru slava Lui. Fiţi cu inimă mare! E Domnul cu voi întru venirea Sa, în toată slava Sa cea plină de cuvânt! Daţi-I Lui putere să vină şi să zidească, să vină şi să fie pe pământ Domnul! Amin.

 

Cetate cerească să ai cu ei, Doamne, pe pământ, că dorul nostru arde în cer după Scripturile Tale aşezate pe pământ până la cea din urmă Scriptură a împlinirilor Tale toate. O, dă-le lor biruinţa cu Tine! Îngerii şi sfinţii să fie locuitori cu ei, şi prin ei peste pământ lucrători, iar cei ce nu iubesc pe Dumnezeu, să fie anatema, precum este scris, căci Domnul vine. Amin.

 

— Vă dau din bucuria Mea cu voi în mijlocul poporului cuvântului Meu, o, sfinţi iubiţi ai Mei. Vremea este cu duhul întunericului peste ea, dar Noi avem casă pe pământ şi Ne facem lumină în ea şi Ne împărţim şi zidim biserica, aşa cum sfinţii Mei au zidit-o pe ea prin viaţa lor, prin mărturia lor şi prin duhul proorociei. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului şi sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2012

***

 

Pace ţie, poporul Meu! Am grăit cuvântul Meu cel de praznic de Florii, căci sunt Arhiereul tău, iar tu eşti biserica Mea. Peste şase zile cuvântul Meu va cuprinde în el praznicul Învierii Mele şi Mă voi da cu el celor ce Mă aşteaptă să-l cobor pe el pe pământ la ei, căci cuvântul Meu îi învaţă cu putere pe oameni, nu cum îi învaţă pe ei fariseii şi cărturarii lor, preoţii şi arhiereii lor, şi se va ţine după Mine norod mare în zilele ce vin, căci pe nicăieri nu va mai găsi omul intrarea la Domnul, căci toate uşile spre Mine se închid de mâna omului antichrist şi a slujitorilor lui, căci antichrist a păcălit cu faţa lui vopsită tot neamul omenesc, dar acestui înşelător îi voi smulge Eu masca şi va fi văzut şi va fi descoperit, şi vor curge spre izvorul Meu atunci cei ce vor fi izbăviţi, şi vor găsi mângâierea lor.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim; Duminica Floriilor, din08-04-2012

***

 

Este scris în Scripturi despre o săptămână binecuvântată, despre un legământ încheiat la mijlocul ei şi despre un început iarăşi apoi, pentru întregirea tainei acestei săptămâni apoi. În anul 1955 am aşezat pe pământ începutul unei săptămâni de ani şi am început atunci lucrarea de trâmbiţare a cuvântului Meu prin vasul Meu cel ales, care se cheamă trâmbiţa lui Dumnezeu şi Mi-am început trâmbiţarea prin trâmbiţa Mea Verginica. Apoi ea după treizeci şi cinci de ani a fost pregătită să treacă la Mine între sfinţi şi a trecut, la mijlocul acestei vremi sfinte a trecut. Apoi M-am pregătit cu mare taină şi am lucrat tainic ca să închei un legământ nou, căci jertfa cea de-a pururi şi prinosul au fost călcate prin păcatul uriciunii pustiirii aşezat în templul slujirii celor sfinte, precum este scris, căci prinţul lumii, antichrist, s-a sculat să dărâme de pe temelia ei biserica cea din părinţi şi caută să-i facă sfârşitul, căci păcatul ei stă împotriva ei şi s-a umplut cupa lui, căci mai-marii bisericii s-au lepădat acum de cuvântul lui Dumnezeu, de venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ, ba au dat să facă întuneric pentru calea cuvântului Meu spre oameni şi s-au ascuns, zic ei, dar Eu merg cu taina Mea înainte, şi în taină merg, şi-i plâng pe toţi cei ce se leapădă de Cel ce le grăieşte din ceruri şi strig după ei să-şi întărească credinţa şi să n-o lepede, căci Mă ţin după ei cu slava cuvântului Meu şi îi ajung şi le pedepsesc necredinţa, care le atrage lor mânie din cer, după cum este scris.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei‚ cel întâi chemat, din 13-12-2012

***

 

O, neam român, ţi-a dat Fiul Meu Hristos cuvânt peste tine. Înţelegi tu iubirea Mea? Îţi fac rugăminte sfântă Eu, Tatăl Savaot. Veghează, Tată, veghează cu trezie, că este în primejdie soarta ta cea de azi şi cea de mâine. Oştirile de sfinţi şi de îngeri sunt în luptă şi în răbdare sfântă şi în veghe dumnezeiască pe vatra ta pentru soarta ta. Eu, Tatăl, Mă ridic de pe tronul slavei şi stau cu Fiul Meu Iisus Hristos în lucrare tainică peste tine ca să-ţi gătim salvarea, o, ţara Domnului. Tu ai atâta bogăţie de cuvânt coborât pe masa ta! Scoală-te şi citeşte şi te încălzeşte de dragostea lui, că iată, n-ai ascultat în ziua (De alegeri parlamentare, n.r.) când toate oştirile cereşti şi îngereşti au stat gata să te ajute, să te vegheze, să te insufle şi să te ridici şi să spui NU celor ce te-au supus acum sub ei (A U.S.L.-ului format din PSD şi PNL, n.r.) prin numărul celor ce au fost plătiţi să spună da şi să cazi tu apoi sub stăpânirea fiilor trufiei şi ai minciunii lor de peste tine, iar tu ai stat acasă şi n-ai ieşit la luptă şi nu te-ai apărat, (Ieşind la vot, prezenţa la urne fiind de aprox. 42%, n.r.) iar oastea cea vrăjmaşă şi bine plătită împotriva ta s-a sculat şi a făcut biruinţă pentru cei ce s-au aşezat peste tine acum. (USL-ul câştigând cu 70% din voturi, n.r.)

 

O, e jale între cei din cer de la neascultarea ta şi se bucură duhul cel potrivnic Mie şi ţie de le neveghea ta, de la somnul tău, şi e grea acum lupta celor din cer pentru ocrotirea ta, popor român. Aşa păţea şi poporul Israel. Îi făgăduiam mulţime de iubire şi de slavă şi-l rugam să urmeze după cuvântul proorocilor, dar el se dădea la nepăsare şi la idoli şi părăsea ascultarea de Dumnezeu, şi a fost el părăsit de Domnul şi numai o rămăşiţă a mai rămas din el adevărată.

 

O, voi, cei îndureraţi acum în mijlocul neamului român, şi care aţi stat de veghe în toată vremea cea rea până la ziua întrebării şi aţi povăţuit poporul şi i-aţi dat să ştie ce să facă şi cum să lucreze, o, chiar dacă el n-a ascultat de voi, cei curaţi cu inima pentru el, nu vă pierdeţi nădejdea, căci voi sunteţi cu mult mai mulţi decât cei puţini între voi care v-au dat vânzării şi au primit bani din mâna celor plini de bani şi care pentru bani trăiesc şi jefuiesc avutul celor suferinzi. O, fiţi plini de răbdare sfântă şi de credinţă sfântă că Dumnezeu aduce dreptatea şi lucrează pentru ea. Lucraţi şi voi lângă Noi, cei din cer, şi vegheaţi cu lucrare văzută şi ştiută a fi şi grăită peste neamul român şi nu slăbiţi pentru duhul dreptăţii, căci trebuie să propovăduim în cer şi pe pământ duhul iubirii de ţară, ţara venirii Fiului Meu cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp. Staţi pe posturile de veghe şi daţi de gol lucrarea nelegiuirii, dar cu umilinţă să lucraţi şi cu milă să vegheaţi, căci cei umiliţi vor fi biruitori. Mă aplec cu cuvântul şi vă rog cu umilinţă de Tată ceresc, împodobiţi-vă cu duhul rugăciunii spre Dumnezeu şi cu zile de post şi de jertfă înaintea Sa, căci acest soi de vrăjmaşi nu cade decât în faţa acestor arme cu putere prin ele însele, după cum Fiul Meu Hristos a biruit tot aşa duhul lumii când L-am lăsat să fie ispitit de acest diavol. O, lupta nu este pierdută, ci mai degrabă sunt pierduţi cei ce s-au înălţat acum unii pe alţii pe scaune de stăpânire peste acest neam, dar este scris despre cei ce se vor înălţa că vor fi ruşinaţi şi smeriţi pentru duhul trufiei lor, căci cei fără Dumnezeu sunt nimic, sunt pentru tăiat, căci rodul lor este otrăvitor, iar otrava usucă viaţa în care ea pătrunde.

 

O, Fiule Emanuel, am grăit lor, celor mari cu inima în neamul român şi le-am dat nădejde şi duhul cunoaşterii şi al răbdării încă. Suntem cu sfinţii la masă de cuvânt pe vatra neamului român. Te mângâi, tată, Te mângâi, Fiule scump, că suferinţa Ne este mare, şi sfântă Ne este răbdarea. Să-i aşteptăm pe cei treji pentru duhul dreptăţii în acest neam şi să le dăm lor harul şi darul ca să facă ei lucrare de apostoli aşa cum se mai poate şi să ajute ei duhul neamului român şi vederea ochilor lui, care n-au vegheat în ziua când a fost nevoie de veghe ca să nu vină furul, dar furul a venit şi a căzut durerea peste cei curaţi cu inima, şi este încă de răbdat şi de vegheat şi de lucrat, şi va veni curând-curând, încurcătură de limbi peste cei ce s-au sprijinit unii de alţii pentru câştigare de scaune dar care nu se iubesc nici măcar ca pe pământ, şi se rabdă unii pe alţii pentru păruta lor slavă, pentru bolnava lor dorinţă de stăpânire, dar toate acestea sunt veştede prin înşişi cei ce le lucrează, şi este scris pe masa cea dinaintea tronului lui Dumnezeu cuvânt rostit de gura celui ce se arată mare acum între cei ce au furat stăpânirea (Victor Ponta, n.r.) şi care a spus cu gura sa cuvântul Scripturii care spune că «cel ce ridică sabia, de sabie va pieri», şi aşa va fi, precum Scriptura grăieşte, şi se va împlini acest cuvânt peste cei ce au ridicat sabia lor şi au tăiat cu ea tot rodul cel cu trudă îngrijit şi au semănat mărăcini mulţi în locul rodului şi dau aceştia să înăbuşe sămânţa cea curată, dar vine Domnul şi va aşeza dreptatea Sa, şi va locui ea pe acest loc sfinţit prin cuvânt, vatra neamului român. Amin.

 

— O, Tatăl Meu Savaot, puterea Noastră este durerea. Ea are putere mare cât iubirea. Cu ea vom semăna dreptatea şi sămânţa ei cea multă peste cei ce au nedreptăţit neamul român acum.

 

Sculaţi-vă voi toţi, cei mari cu inima şi cu înţelepciunea dreptăţii sfinte şi nu staţi din veghe, căci Eu, Domnul, am privit la voi în toată vremea şi mereu vă privesc şi văd înţelepciunea în care vă păstraţi, căci voi sunteţi dintre cei ce nu sugeţi sânge, ci daţi vlagă neamului român prin veghea în care staţi şi grăiţi prin ea. Iar această vampă, acest duh de femeie îmbrăcată în roşu şi stând călare pe fiară, sugând ea sângele neamului român în numele lui mamona, are scris în Scripturi blestemul de peste ea, iar banii ei asupra capului ei să cadă cu tot cu preţul desfrânării ei, precum este scris despre fiara (Stăpânirea ce guvernează la un moment dat, n.r.) cea de la sfârşit de timp şi despre femeia (Biserica unui neam, n.r.) care stă călare pe fiară şi despre fărădelegea ei. Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu Savaot, şi acest fel de sabie (Sabie de cuvânt, n.r.) este scrisă pentru vampa cea pitită acum sub stacojiul ei, înşelând ea neamurile pământului peste tot, şi acest duh fălos ca al lui Goliat îşi va pierde capul sub sabia sa, căci şi-a zidit pe nisip. Amin.

 

… Acum fac cale sărbătorii sfinte pentru ierarhul Spiridon, cel plin de har, de mult, mult har, căci în ziua aceasta sfinţii şi ceata arhiereilor din cer şi de pe pământ au slujire şi imn de laudă pentru acest mare slujitor sărbătorit, care a păstrat lângă el în slujire oştirile îngereşti şi le-a dat lor putere pe pământ cu harurile lor.

 

O, pace ţie între sfinţii cerului, slujitorule slăvit de Domnul pe pământ, căci ţi-am dat har, har peste har să iei şi să arăţi lucrările lui! Cei adevăraţi în slujire şi în credincioşie au sărbătoare pentru tine în ziua aceasta, iar cei abătuţi de la părinţi şi de la datinile sfinte (Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică, n.r.) se laudă că sărbătoresc naşterea Domnului, naşterea Mea cea de acum două mii de ani, dar vai de sărbătoarea lor, căci este slujire la idolii lor, şi nu mai este la locul ei această sărbătoare, pe care Eu şi sfinţii Mei am păstrat-o la locul ei, şi vine apoi praznicul Naşterii Mele pe pământ şi Mă voi face cuvânt de naştere în ziua aceea, zi mutată de la locul ei de slujitorii lui antichrist, cel mereu descoperit şi arătat cu degetul că este vrăjmaş adevărat şi nu slujitor adevărat aşa cum lumea îl crede şi îl slăveşte când îl vede îmbrăcat în haină de sfânt.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon‚ făcătorul de minuni, din 25-12-2012

***

 

Dau de veste prin glasul Meu bisericii neamului român că acum douăzeci şi doi de ani a făcut cerul sărbătoare de biruinţă pe pământ pe vatra acestui neam. Eu, Domnul Iisus Hristos, cu mare sobor de sfinţi şi de îngeri şi de arhierei din cer şi de pe pământ, am aşezat cu putere de sus piatră de temelie, şi pe ea scaunul de judecată, şi pe scaun cuvântul Meu peste pământ, care se face carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, căci ea se împarte în părţi şi nu se desparte, căci Eu sunt cartea, cuvântul Meu este ea, şi sunt împlinitor prin cuvânt. Amin.

 

Sunt cu plânsul pe obraz şi Mă fac cuvânt de aducere aminte a acestei zile, când după şaptezeci de ani de furt de cele sfinte, Eu, Domnul, am biruit acum douăzeci şi doi de ani şi am aşezat pe vatra neamului român începutul reparării celor stricate de duhul lui satana, care s-a băgat în loc numit sfânt şi a dereticat el după planul lui întunecat mersul datinilor sfinte. Furt de cele sfinte s-a numit, şi uriciunea pustiirii s-a numit lucrarea lui satana acum nouăzeci de ani peste biserica neamului român, lovită din plin, şi cel mai greu între biserici lovită atunci de duhul lui satana. (Când a trecut sărbătorile pe ritul nou, n.r.) A venit ceata lui satana şi s-a înţeles cu mai-marii bisericii acestui neam şi s-au strămutat atunci de la locul lor datinile sfinte şi au plâns înţelepţii şi creştinii neamului român şi s-au îndurerat adânc de rătăcirea mai-marilor bisericii de atunci, care au încălcat poruncile sfinţilor, aşa cum şi azi le încalcă, şi rătăcirea este mare, cu fiecare zi mai mare şi mai mare, căci este scris să se umple cupa fărădelegii până se va vărsa ea peste cei ce o tot umplu pe ea.

 

Iar bisericii acestui neam, care nu dă să iasă de sub anatemă, Eu, Domnul, îi grăiesc aşa: O, am voit prin duhul proorociei, prin graiul gurii Mele să te călăuzesc pe cale cu Mine, dar tu te-ai desfrânat cu toţi trecătorii şi ai stat cu ei la masă pe munte înalt şi le-ai dat bineţe. O, ce răspuns vei da sfinţilor şi părinţilor, prin care ţi-am lăsat scris ce să faci şi ce să nu calci în picioare? O, am voit prin acest cuvânt trimis spre tine de atâta vreme, am voit să te trezesc şi să stau la veghe pentru tine, şi să stai şi tu cu Mine la veghe, o, biserică a neamului român! O, cât bine am dat să-ţi aduc, dar am rămas cu el la uşă, căci îngâmfarea ta nu te-a lăsat să-Mi deschizi şi să Mă primeşti să intru pe uşa din faţă, nu pe cea din spate la tine ca să-ţi dau cuvântul Meu cel pentru veghea Mea peste tine şi să vadă satana că Eu sunt Păstorul tău şi să se depărteze el de turma cea cu Păstor peste ea, dar nepăsarea ta de viaţa ta cea veşnică este mare, şi de aceea poate asupra ta satana sub haina lui de miel. Eu însă mereu, mereu trimit la tine cuvântul Meu când el coboară să se aşeze în cartea sa ca să-Mi călăuzesc şi să-Mi cresc cu el un popor deosebit de duhul lumii, popor de ucenici, de învăţători din partea Mea peste oameni, că nu mai au învăţători de la Mine oamenii, căci cei care sunt învaţă în şcolile lumii şi sunt acestea şcoli potrivnice lui Dumnezeu.

 

O, biserică a neamului român, n-ai voit să-Mi fii Mie cale spre oameni. N-ai voit să Mă dai pe Mine Învăţător peste cei fără de creştere din cer peste ei. O, câtă slavă ai fi avut, o, câtă! Nimeni n-ar fi fost să-ţi treacă pe dinainte dacă duhul tău era una cu Duhul Meu, cu duhul acestui cuvânt de înviere şi de viaţă veşnică în el, şi am fi înviat din păcat omul, Eu şi cu tine, dar ţi-a fost ruşine să faci aceasta, şi nu ţi-a fost ruşine să deschizi străinilor de Dumnezeu şi de tine, care vin şi tot vin, dar nu vin să se unească cu tine, ci să te uneşti tu cu ei (Cu Biserica Catolică, n.r.) şi să-ţi pătezi rochiţa şi să-ţi rupi bucăţi crişma, faşa de botez, pe care nu ştii să ţi-o mai porţi peste cămăşuţa de la botez ca să rămâi pruncă pentru împărăţia Mea şi să nu creşti fără povaţă şi să nu te dai spre desfrânare ca să te laşi peţită de dumnezei străini de viaţă din cer. O, ai ieşit din faşă şi ai crescut şi n-ai mai ascultat de sfinţi şi de părinţi, care ţi-au lăsat predanii ca să nu le calci, şi nu mai ştii să-ţi păstrezi cămăşuţa de botez şi faşa de peste ea, crişma care te ţine strâns de Mine ca să creşti drept, ca să fii biserică dreaptă, nu să-ţi schimbi calea şi mersul tău, aşa cum tu ai făcut şi faci. (De a schimba praznicul Naşterii Domnului - Paştele - pe ritul catolic, n.r.)

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de 22 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2013

***

 

 

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)

(Sublinierile cu caractere îngroşate aparţin redactorului.)

(Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&feature=gv )

***

 

 

 

Pe aceeaşi temă din alte surse:

 

„Iată, mulţi dintre regii care înainte s-au plecat în faţa celui de pe tron şi-au adunat acum armatele şi au pornit la luptă împotriva lui. (referire la un fenomen luminos anterior, pe care Domnul îl interpretează pentru apostolii Săi, revelându-le corespondenţa spirituală a acestuia) Priviţi, bătălia este crâncenă, iar tronul său se afundă din ce în ce mai adânc în pământ. Regii care continuă să i se închine au rămas din ce în ce mai puţini şi nu o fac decât de dragul aparenţelor. Cât despre cei care l-au părăsit, aceştia îi trimit înapoi fulgerele şi săgeţile emise către ei. Cam atât despre aceste evenimente, care se vor petrece între anii 1000-1700 după trecerea Mea prin această lume.

Şi iată, acum Antichristul încearcă să se ridice din nou, înconjurat de hoarde întunecate, iar o parte din regi îi întind mâna, ajutându-l. Aceştia îşi vor pierde însă cât de curând conştiinţa, iar popoarele pe care le conduc le vor smulge coroanele şi le vor da regilor puternici. Priviţi! Tronul începe să se scufunde, iar regii se grăbesc către el şi îl despică în mai multe bucăţi. În acest fel, puterea şi grandoarea Anticristului dispar complet. Deşi continuă să arunce cu săgeţi şi cu fulgere slabe în jurul său, acestea nu mai pot face rău nimănui. Majoritatea se întorc înapoi, rănindu-l pe el şi hoardele lui sinistre.

Ce semnifică ‚norii luminoşi’? Ei simbolizează comunităţile de oameni iluminate de Adevărul Divin. Ele se apropie din ce în ce mai mult unele de altele, formând în final o singură mare comunitate, care nu reprezintă altceva decât pământul superior, născut din cerul de lumină!

Acest pământ nou nu se va naşte însă din vechiul pământ natural, prin transformarea acestuia. El va avea o vibraţie diferită, în care nu vor putea intra decât acele fiinţe umane care se vor considera fraţi şi surori, în numele Meu, prin acceptarea plenară în inimile lor a Adevărului Divin. Ele sunt cele care vor crea pământul spiritual.

Pe acest nou pământ voi fi prezent Eu Însumi, guvernând poporul Celor Aleşi de Mine, care Mă vor vedea de-a pururi şi nu Mă vor mai pierde niciodată.

Priviţi cât de puternică este lumina care va coborî din acest pământ spiritual către cel natural, iluminându-l de parcă ar fi în flăcări! Mulţi dintre cei morţi vor ieşi din mormintele lor şi se vor îndrepta către lumină, îmbrăcându-se cu Veşmântul Adevărului şi înălţându-se la rândul lor către noua împărăţie. Puteţi observa de asemenea alte suflete, de o calitate net inferioară, încercând să îmbrace veşmântul de lumină peste hainele lor întunecate, în încercarea de a crea un nou regat păgân anti-creştin, bazat pe vibraţia egoismului şi a dorinţei de putere. Ei nu vor avea însă sorţi de izbândă, căci îmi voi da Eu Însumi drumul mâniei Mele divine, adică focului Adevărului Meu. Iată, îngerii Mei coboară asupra lor ca nişte săbii aprinse, aruncându-i în abisul fără fund al anihilării depline. Aceasta este marea judecată finală, care se va petrece peste încă o mie de ani. Această perioadă va fi numită Domnia lui Hristos pe Pământ Timp de o Mie de Ani, şi nu va fi întreruptă decât de un scurt război, care se va încheia cu această judecată finală. Victoria care va fi obţinută va dura apoi de-a pururi.

(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

***

 

 

„Antichristul”

 

(Text primit prin revelaţie de Gottfried Mayerhofer în anul 1871, cu referire la textul scripturii intitulat Revelaţia/Apocalipsa lui Ioan, capitolul 11)

 

Mai întâi de toate, doresc să precizez că în Învăţăturile şi Cuvintele Mele veţi găsi mai multe binecuvântări şi mai multă viaţă, în măsura în care veţi trăi în conformitate cu ele, decât în toate profeţiile lui Ioan, indiferent cum le-aţi interpreta.

Vă pot spune un singur lucru: pământul şi umanitatea care trăieşte pe el sunt angrenaţi într-un proces de separare. Toate evenimentele care se vor petrece sunt scrise, într-adevăr, în aceste profeţii, dar ele nu se vor împlini aşa cum le interpretaţi voi. Din perspectiva răspândirii Cuvântului Meu, „scurtarea zilelor” înseamnă curăţarea pământului de elementele sale corupte, proces care a început deja de o bună bucată de vreme.

Unul din conceptele care vă sperie cel mai mult este cel de „Antichrist”. Voi vă imaginaţi că este vorba de o persoană, dar dacă aţi privi cu atenţie lumea în care trăiţi, aţi descoperi că ea este plină de nenumăraţi „anti-creştini”, căci nu se poate vorbi la ora actuală de prea mulţi urmaşi demni ai lui Hristos sau ai Învăţăturilor Mele, şi nici chiar aceştia nu sunt ce ar trebui să fie.

Adevăratul „Antichrist” se referă la obsesia generalizată care există pe pământ pentru orice alte lucruri decât cele propovăduite de Mine. El se referă la înclinaţia marii majorităţi a oamenilor de a asculta numai vocea minţii, în timp ce inima rămâne condamnată la tăcere. Prin minte înţeleg în cazul de faţă intelectul rece, care face calcule şi ierarhizează. Privit ca principiu spiritual, acesta este „Antichristul” care a făcut atât de mult rău pe pământ, explicând oamenilor, prin argumente seducătoare, că numai ce înţelege intelectul este adevărat.

În schimb, ceea ce simte sau intuieşte inima nu este altceva decât fructul unei imaginaţii prea bogate! Doctrina materialistă este ultima etapă a înţelepciunii raţionale şi nu poate conduce decât la dependenţa de plăcerile grosiere şi la dispreţul faţă de tot ce este nobil, bun şi sublim. Asta înseamnă „cunoaşterea fără credinţă”! Voi uitaţi cuvintele Mele de odinioară, prin care vă atrăgeam atenţia: „Cunoaşterea voastră este fragmentată!”

Toate imaginile din Apocalipsa lui Ioan reprezintă simboluri spirituale. Ele se referă la tulburările mentale epidemice care vor ajunge să domine umanitatea. Pentru a decodifica aceste revelaţii, va trebui să învăţaţi să gândiţi pe un nivel mult mai înalt decât sunteţi capabili la ora actuală. Va trebui să vedeţi şi să înţelegeţi – din punctul Meu de vedere – lumea interioară a sufletelor de pe pământ, îmbrăcate într-un trup material. Va trebui să recunoaşteţi marile trenduri spirituale şi felul în care Mă folosesc Eu de ele pentru a-Mi duce la îndeplinire scopurile. Oamenii îşi stabilesc alte scopuri, dar marile trenduri conduc inevitabil la îndeplinirea celor propuse de Mine, cu sau fără voia lor. Cei care vor fi capabili să se înalţe până la acest nivel de conştiinţă vor înţelege la ce se referă textul biblic atunci când spune: „Ei şi-au ucis profeţii şi le-au lăsat trupurile moarte pe străzi timp de trei zile şi jumătate”. Iată care este semnificaţia acestui text: „Oamenii au auzit învăţăturile Celor Aleşi de Mine, dar au refuzat să le accepte, bătându-şi joc de slujitorii Mei sau privindu-i ca şi cum nu ar exista deloc, ca şi cum ar fi morţi”. Ei au respins învăţăturile Mele, adică „le-au lăsat să zacă pe străzi”, fără să creadă în ele, deşi nu le-au îngropat cu desăvârşire. După o scurtă perioadă de timp (cele trei zile şi jumătate), adevărul a triumfat din nou, cel considerat mort a înviat şi s-a întors în locul de unde a plecat, adică la Mine. Cei care înţeleg semnificaţia spirituală a acestor cuvinte vor realiza cu uşurinţă la ca se referă „oraşul Babilonului” sau „locul erorilor intelectuale”.

Cei care se vor arunca în braţele Mele vor putea contempla cu calm evenimentele care vor urma, ştiind că ele servesc întru totul copiilor rătăciţi ai umanităţii. Înţelegând că lumea nu poate exista aşa cum se prezintă ea la ora actuală, căci nu acesta a fost scopul pentru care a fost creată, ei vor realiza faptul că Întoarcerea Mea este absolut garantată, căci trebuie să salvez ceea ce se mai poate salva! Ei înşişi vor acţiona într-o singură direcţie, pregătindu-se în permanenţă pentru a deveni demni de a fi numiţi Copiii Mei, pentru a nu fi înghiţiţi la măruntaiele pământului şi anihilaţi, împreună cu restul turmei!

(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

***

 

Numărul 666

 

Domnul: „Vă voi da acum măsura iubirii sale de sine, a iubirii sale faţă de semenii săi şi a iubirii sale faţă de Dumnezeu.

Aceasta este numărul 666. În funcţie de ordinea în care sunt citite aceste cifre, numărul indică fie o fiinţă umană perfectă, fie un demon perfect.

Împărţiţi în mod egal iubirea omului în 666 de părţi. Dintre acestea, dăruiţi-i lui Dumnezeu 600, semenilor voştri 60 şi numai 6 vouă înşivă. Veţi obţine astfel proporţiile fiinţei umane perfecte. Dacă preferaţi însă să deveniţi nişte demoni perfecţi, dăruiţi-i lui Dumnezeu 6 părţi din iubirea voastră, semenilor voştri 60 de părţi şi vouă înşivă 600”.

(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

***

 

42. După ce au ajuns în siguranţă la locul de destinaţie, ei au fost întâmpinaţi de cei doi copii ai lui Dumnezeu, sau copii ai iubirii Mele, Ahujel şi soţia sa Aza (numele lui însemna ‘fiul cerului’, iar al ei ‘dorinţa tăcută şi justă’), doi nepoţi ai copiilor lui Adam înainte de Seth. Aceştia au înlăturat fâşiile de pânză de pe ochii lor şi i-au salutat în cea mai prietenoasă manieră. Cei 14 micuţi au rămas uimiţi de priveliştea celor doi copii ai iubirii Mele, care aveau proporţiile exacte pe care ar trebui să le aibă orice trup uman, adică o înălţime de 666 de inch bărbatul (circa 17 metri) şi 600 de inch femeia (circa 15 metri), în vreme ce cei salvaţi nu depăşeau înălţimea pe care o aveţi şi voi astăzi, adică 60 de inch (circa 1,60 metri).

(Extras din Casa Domnului Vol.1, Cap.36, revelată lui Jakob Lorber în 1840.)

***

 

1. Înainte de a ne reîntoarce la oraşul lui Enoh, este necesar să vă povestesc ceva mai multe despre locuitorii din China. Mai întâi, copii născuţi din iubirea Mea şi din trupul lui Adam, vă înşelaţi dacă vă imaginaţi că înălţimea voastră fizică este cea naturală, căci 666 inch (aproape 17 metri) reprezintă numărul complet al iubirii Mele manifestată în om, unde 600 reprezintă orientarea către Mine, 60 către semenii voştri şi 6 către sine. Măsura femeii este egală cu măsura divină a bărbatului, dar având în vedere că între iubirea de aproape şi iubirea de sine a femeii, prin comparaţie cu bărbatul, există o diferenţă de 66 de inch, femeia trebuie să asculte de bărbat în tot ceea ce priveşte aceste aspecte. Ştiind că femeia a fost creată din bărbat ca iubire de sine, ea se poate iubi pe sine numai prin bărbat, pentru ca această iubire să fie justă. Şi având în vedere că ea este cea mai apropiată de bărbat, iubirea ei faţă de aproape trebuie să se manifeste în primul rând tot către el. În aceasta constă diferenţa.

 

2. Cei doi copii ai lui Adam din povestirea de faţă, la fel ca şi ceilalţi copii ai lui Adam, erau considerabil mai înalţi din punct de vedere trupesc (Vezi uriaşii din Biblie, n.r.) decât copiii mult mai slabi ai lui Cain, fiind deopotrivă mai puternici şi mai robuşti din punct de vedere muscular, dar şi al celorlalte organe şi membre. (N.B. Motivul pentru care numărul mistic al omului este egal cu cel al adversarului Meu – 666 – este inversat, ceea ce face din Satan fiinţa cea mai abominabilă în ochii Mei).

(Extras din Casa Domnului Vol.1, Cap.37)

***

 

„…Cât despre tine, dragul Meu scrib, trebuie să recunosc că îţi cam lipsesc aceste calităţi. Dacă ar fi să le exprimăm în numere, la fel ca în cazul iubirii, manifestată ca iubire de Dumnezeu, iubire de semeni şi iubire de sine (aceasta este semnificaţia numărului 666: 600 = numărul corect al omului spiritual; 60= iubirea de aproape; şi 6 = iubirea de sine. Prezentate inversat, ele devin numărul diavolului), rezultatul în cazul tău ar fi foarte slab, lucru care nu îţi face cinste. Căci credinţa ta este mică, încrederea încă şi mai redusă, iar siguranţa în cuvintele Mele aproape că lipseşte cu desăvârşire, deşi Eu îţi repet zi şi noapte: lasă lumea să vorbească şi rămâi alături de Mine, căci în Mine nu există decât adevărul, şi nici un pic de minciună!”

Extras din Secretele Vieţii, Cap.12, revelate de Domnul Iisus Hristos lui Gottfried Mayerhofer (1870)

***

 

VEDENII CU OCHII DESCHIŞI

 

 

"Această vedenie este pentru viitor," a zis Domnul, "şi se va întâmpla. Dar Eu voi veni să-Mi răpesc Mireasa Mea, Biserica Mea, şi ei nu vor vedea. Trezeşte-te poporul Meu! Sună alarma în toate colţurile pământului, pentru că Eu Mă voi întoarce, aşa cum Cuvântul Meu a v-a spus." Am privit balaurul focos care era în partea stângă a iadului. Iisus a zis, "Vino să vezi ceea ce zice Duhul, lumii." Am văzut coamele balaurului când ele intrau în trupurile oamenilor pe pământ. Mulţi au fost posedaţi complet de balaur. Privind, am văzut o Fiară uriaşă ridicându-se într-un loc larg şi transformându-se într-un om. Locuitorii pământului fugeau de el, unii în pustie, unii în peşteri, şi unii în staţiile de metrouri ori în adăposturile subterane ei căutau adăpost să se ascundă de ochii Fiarei. Nici unul nu slăvea pe Dumnezeu, şi nici nu vorbea despre Iisus.

 

O voce mi-a zis, "Unde este poporul Meu?"

 

Am privit mai îndeaproape şi am văzut oamenii umblând ca nişte morţi. În aer era o tristeţe disperată, şi nici unul nu se întorcea spre dreapta ori spre stângă. Am văzut că ei erau mânaţi de o forţă nevăzută. Din când în când o voce le vorbea din aer, şi ei ascultau de vocea aceea. Ei nu vorbeau unul cu altul. Am văzut că pe fiecare frunte era scris numărul 666 şi pe mâinile lor. Am văzut soldaţi pe cai care conduceau oamenii ca şi când ar fi fost animale. Steagul American, zdrenţuit şi rupt, era părăsit pe jos. Nu era bucurie, nu erau râsete, nu era fericire. Am văzut moartea şi răul pretutindeni. Oamenii mergeau în şir unul în spatele celuilalt în raionul unui magazin foarte mare. Ei mergeau în pas ca nişte soldaţi descurajaţi şi erau îmbrăcaţi identic într-un fel de îmbrăcăminte de prizonieri. Un gard mare înconjura magazinul, şi gardieni erau staţionaţi din loc în loc. Oriunde priveam, vedeam soldaţi în uniforme de bătălie. Am văzut aceşti oameni mânaţi ca nişte maimuţe zombi în magazin, unde ei puteau cumpăra numai strictul necesar. Când fiecare termina de cumpărat, era urcat într-un camion verde de armată. Camionul, bine păzit, era condus într-o altă arie. Aici, într-un fel de clinică, aceşti oameni erau examinaţi de boli contagioase ori de handicapuri (defecte) care îi deformau. Un număr mic au fost împinşi la o parte ca rebuturi. Curând, cei care au căzut la examen erau luaţi în altă încăpere. În camera aceea, un număr impresiv de întrerupătoare, butoane, şi aparate de măsurat erau aliniate pe marginea unui perete întreg. O uşă s-a deschis şi mai mulţi tehnicieni au intrat înăuntru. Unul din ei a început să cheme numele a celor din grupul respins. Fără nici o împotrivire, ei se ridicau când numele lor era chemat, şi mergeau întins într-o cutie mare. Când erau înăuntru, un alt tehnician închidea uşa, şi trăgea un mâner din panoul de pe perete. Câteva minute mai târziu el a deschis uşa, a luat o mătură şi un făraş, şi a măturat ce a rămas din ei, de pe duşumea. Nimic nu mai rămăsese decât puţin praf din ceea ce a fost o cameră plină de oameni! Am văzut atunci oamenii care au trecut examenul medical fiind puşi într-un camion şi duşi la un tren. Nici unul nu a vorbit, nici măcar nu au privit unul spre altul. Acolo într-o clădire, fiecărei persoane i se dădea un anumit serviciu. Toţi au mers la lucru fără nici cea mai mică discuţie. Am privit cum ei lucrau foarte din greu la lucrul dat lor, şi la sfârşitul zilei, ei erau duşi într-o clădire cu apartamente cu un gard înalt în jurul ei. Fiecare s-a dezbrăcat şi s-a băgat în pat. A doua zi ei aveau o altă zi grea. Am auzit o voce puternică umplând aerul nopţii.

 

Am văzut o Fiară uriaşă, care stătea pe un tron foarte mare. Toţi oamenii ascultau de Fiară. Am văzut cum din capul ei creşteau nişte coarne spirituale. Ele au ajuns în fiecare loc de pe pământ. Fiara şi-a luat singură multe poziţii de autoritate şi multe posturi, şi a devenit mare în putere. Fiara se îndesa singură în multe locuri şi înşela mulţi oameni. Cei bogaţi şi cei faimoşi erau înşelaţi tot la fel ca şi săracii şi cei fără drept la vot. Mici şi mari aduceau omagiu Fiarei. Un aparat mare a fost adus într-un birou. Fiara şi-a pus marca pe el, şi vocea lui venea din el. De asemenea mai era un aparat "fratele mare' care putea vedea în case şi birouri. Numai un singur aparat de acesta exista, şi aparţinea Fiarei. Partea aparatului care se afla în casele oamenilor era invizibilă ochiului liber, dar putea, şi raporta Fiarei fiecare mişcare pe care oamenii o făceau. Am privit cum Fiara şi-a întors tronul cu faţa spre mine. Pe fruntea lui era numărul 666. Cum eu priveam, am văzut un om într-alt birou care se înfuriase pe Fiară. El a cerut să vorbească cu Fiara. Striga cu toată puterea lui. Fiara a apărut, şi părea foarte curtenitoare, zicând, "Vino, că îţi voi ajuta să-ţi rezolvi problemele. Fiara a luat pe omul înfuriat într-o cameră mare, şi i-a făcut semn să se întindă pe o masă mare. Camera şi masa îmi amintea de o cameră de urgenţe a unui spital. Omului i s-a făcut o anestezie, şi fost transportat sub un aparat foarte mare. Fiara a ataşat tot felul de fire de capul omului şi a dat drumul la aparat. Pe capul maşinii erau scrise cuvintele, "Această ştergătoare de minţi aparţine Fiarei, 666." Când omul a fost eliberat de pe masă, ochii lui aveau o privire goală, şi mişcările lui păreau a unei maimuţe zombi. Am văzut un loc gol în vârful capului său, şi am ştiut că mintea lui a fost aşa de alterată, că acum putea fi controlat de Fiară. Fiara i-a zis, "Acum, domnule, nu te simţi mai bine? Nu ţi-am zis că eu mă voi îngriji de toate problemele tale? Ţi-am dat o minte nouă. Nu vei mai avea temeri ori probleme de acum încolo.' Omul nu a vorbit. 'Vei asculta fiecare comandă de a mea," a zis Fiara, apucând un obiect micuţ şi ataşându-l de cămaşa omului. El a vorbit din nou omului, şi el i-a răspuns fără să-şi mişte buzele. Se mişca ca şi un om mort. “Tu vei lucra şi nu vei mai deveni supărat ori nervos, nici nu vei mai plânge şi nici nu vei mai fi trist. Vei lucra pentru mine până vei muri. Eu am mulţi ca tine pe care îi controlez. Unii mint, unii omoară, unii fură, unii fac război, unii au copii, unii conduc maşini, şi alţi fac alte lucruri. Da, eu controlez totul;" Un râs drăcesc a ieşit din el. Omului i s-au dat nişte hârtii să semneze. El bucuros şi-a dat toate lucrurile care-i aparţineau, Fiarei.

 

În vedenia mea am văzut acel om părăsind biroul Fiarei, urcându-se într-o maşină şi mergând acasă. Când s-a apropiat de soţia lui, ea a încercat să-l sărute, dar el nu a făcut nici o mişcare sa răspundă. El nu mai avea nici o simţire pentru soţia lui, nici pentru alţii. Fiara l-a făcut incapabil de a mai avea simţiri ori emoţii. Femeia a devenit foarte supărată şi a strigat la bărbatul ei, dar fără rost. In sfârşit ea a zis, "OK, voi suna Fiara, el va şti ce să facă." După un scurt telefon, ea a părăsit casa şi a ajuns în aceeaşi clădire pe care soţul ei abia o părăsise. Fiara a salutat-o şi a zis, "Spune-mi toate problemele tale. Sunt sigur că voi putea să te ajut." Un bărbat foarte frumos ca fizic, a luat-o de braţ şi a condus-o pe aceeaşi masă pe care fusese soţul ei cu câteva ore mai devreme. După aceeaşi operaţie, ea a devenit de asemenea o sclavă fără personalitate, aparţinând Fiarei. Am auzit Fiara întrebând-o "Cum te simţi?" Ea nu a răspuns nimic până nu i-a ataşat un obiect micuţ de bluza ei. Atunci ea a recunoscut că el este stăpânul şi domnul ei şi a început să i se închine.

 

'Tu vei fi prăsitoarea mea, a zis el. "Tu vei avea copii perfecţi, şi ei mă vor servi pe mine, şi mi se vor închina mie." Femeia a răspuns într-o voce de robot, "Da, stăpâne, te voi asculta." Am văzut femeia din nou. În timpul acesta era în altă clădire. Acolo erau multe femei însărcinate. Femeile zăceau fără nici o viaţă pe paturile lor şi intonau slave Fiarei. Toate aveau 666 pe frunţile lor. Când copiii au fost născuţi, ei au fost luaţi într-o altă clădire unde surori cu mintea alterată avea datoria să se îngrijească de ei. Surorile aveau de asemenea pe frunţile lor 666. Fiara a crescut în putere până când imperiul ei s-a întins pe pământul. Copiii au crescut de asemenea, şi la un anumit timp, ei erau de asemenea duşi sub aparatul distrugător de minţi. Ei se închinau Fiarei şi chipului ei. Dar aparatul nu a avut nici o putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Am auzit vocea Domnului zicând. Cei care se vor închina Fiarei şi chipului ei vor pieri. Mulţi vor fi înşelaţi şi vor cădea, dar Eu îmi voi salva copiii Mei de Fiară. Aceste lucruri vor avea loc în timpurile din urmă. Nu luaţi marca Fiarei. Pocăiţi-vă de păcatele voastre acum, până nu este prea târziu. Fiara se va chema pe ea însăşi omul păcii. Şi va aduce pace la multe popoare într-un timp haotic. El, Fiara, va fi în stare să suplinească nevoile oamenilor cu lucruri ieftine, şi va asigura pe fiecare că salariile lor sunt suficiente. El va face alianţă cu multe naţiuni, şi marii oameni ai lumii îl vor urma în simţământul fals de securitate înaintea acestor timpuri, Eu îmi voi ridica o armată de credincioşi care vor sta pentru adevăr şi neprihănire. Marea armată de care a vorbit Ioil va auzi vocea Mea de la răsăritul soarelui, până când va apune soarele. În orele nopţii ei îmi vor auzi de asemenea vocea, şi îmi vor răspunde. Ei vor lucra pentru Mine, şi ei vor alerga ca nişte oameni puternici de război. Ei vor face lucruri măreţe pentru Mine, şi Eu voi fi cu ei." Toate aceste mi-au fost descoperite de Domnul Iisus Hristos într-o vedenie cu ochii deschişi. Ele sunt cuvintele gurii Lui, şi sunt cu privire la timpurile sfârşitului împreună cu Iisus m-am reîntors acasă, şi mă minunam de toate lucrurile pe care El mi le-a arătat şi mi le-a spus. Am adormit rugându-mă pentru mântuirea omenirii.

Extras din „O revelaţie Divină despre Iad”.

 

SEMNUL FIAREI

 

Am auzit pe Domnul zicând, 'Duhul Meu nu se va lupta pentru întotdeauna cu omul. Vino să vezi .Fiara. În timpul ultimelor zile o Fiară rea se va ridica din pământ şi va înşela pe mulţi din fiecare naţiune a lumii. Ea va cere ca fiecare să-şi primească numărul, numărul 666, pe mâinile lor or pe frunţile lor. Oricine va lua numărul ori semnul va aparţine Fiarei şi va fi aruncat cu ea în iazul de foc care arde cu foc şi pucioasă. Fiara se va ridica sub aclamarea lumii, deoarece va aduce aşa o pace şi prosperitate cum nimeni nu-şi aminteşte să fi fost cândva. Când ea îşi va câştiga dominaţia asupra lumii, cei fără semnul ei pe frunţile or mâinile lor nu vor putea să-şi cumpere mâncare, haine, maşini, case ori orice altceva ce se cumpără. Nici nu vor putea să vândă nimic care le aparţine, altcuiva atâta timp cât nu au semnul ei. Domnul Dumnezeu declară în mod expres căci cei care vor lua semnul îşi vor fi afirmat jurământul de credinţă către Fiară şi vor fi tăiaţi de la Domnul Dumnezeu pentru totdeauna. Ei îşi vor avea locul lor cu necredincioşii şi cu lucrătorii fărădelegii. Semnul reprezintă simplu că cei care îl posedă au respins deja pe Dumnezeu şi că s-au întors spre Fiară pentru susţinere. Fiara şi urmaşii ei vor persecuta pe cei care vor refuza semnul şi vor omorî pe mulţi dintre ei. Orice presiune pe care ei vor fi în stare să o aducă, o vor face ca să-i forţeze pe credincioşii adevăratului Dumnezeu să fie însemnaţi. Copiii şi bebeluşii vor fi omorâţi sub ochii părinţilor care refuză să ia semnul. Acesta va fi un timp de mare jale. Cei care vor poseda semnul vor fi forţaţi să predea posesiunile lor Fiarei în schimbul promisiunii că Fiara se va îngriji de orice nevoie a urmaşilor ei. Unii dintre voi vor fi slăbiţi, şi se vor preda Fiarei şi vor primi semnul ei pe mâinile or frunţile voastre. Voi veţi zice, 'Dumnezeu va ierta. Dumnezeu va înţelege. Dar Eu nu îmi voi schimba Cuvântul Meu. Eu v-am avertizat de nenumărate ori prin gurile profeţilor Mei şi prin slujitorii Evangheliei. Pocăiţi-vă acum cât timp este încă ziuă, pentru că noaptea vine când judecata va fi hotărâtă. Dacă tu nu vei asculta de Fiară şi vei refuza să iei semnul ei, Eu Mă voi îngriji de voi. Eu nu zic că mulţi nu vor avea să moară pentru credinţa lor în aceste timpuri, pentru că mulţi vor fi decapitaţi pentru credinţa lor în Domnul Dumnezeu. Dar binecuvântaţi sunt cei care mor în Domnul, pentru că mare va fi răsplata lor. Adevărat, că va fi un mare timp de pace şi de prosperitate în timpul domniei Fiarei, în care ea îşi va câştiga popularitate şi respect. Ea va face ca problemele lumii să fie ca şi când ar fi o nimica toată Dar pacea se va sfârşi în vărsare de sânge şi prosperitatea în mare foamete pe tot cuprinsul. Nu vă fie teamă de ceea ce omul v-ar putea face, ci temeţi-vă de Cel care poate arunca şi trupul şi sufletul în iad (gheenă). Căci cu toate că va fi o mare persecuţie şi cu toate că necazurile se vor înmulţi, Eu vă voi trece şi elibera din toate. Dar înainte de ziua cea rea, Eu îmi voi ridica o armată măreaţă care Mi se va închina în Duh şi adevăr. Armata Domnului va face lucrări măreţe şi minunate pentru Mine. De aceea, veniţi împreună şi închinaţi-vă Mie în Duh şi adevăr. Aduceţi roade vrednice de pocăinţă, şi daţi-mi Mie ce este dreptul Meu, şi Eu vă voi păzi de ziua cea rea. Pocăiţi-vă acum şi fiţi salvaţi de lucrurile teribile care vor cădea peste cei rebelii şi peste necredincioşi. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică. Chemaţi-Mă cât timp mai puteţi, şi Eu vă voi primi şi vă voi ierta. Eu vă iubesc şi nu doresc să fiţi pierduţi.

Extras din „O revelaţie Divină despre Iad”.

 

 

Viitorul Romei şi al Anticristului

 

1. După vreun sfert de ceas, timp în care am contemplat cu multă atenţie spectacolul dimineţii, Eu le-am spus tuturor celor prezenţi: „Acum priviţi cu atenţie la ceea ce se va arăta chiar înainte ca soarele să răsară complet; căci vreau să vedeţi cu ochii voştri cum vor fi vremurile de pe urmă ale noului păgânism.”

2. Toate privirile s-au întors către est, cu o atenţie sporită. Soarele urma să răsară pe deplin cam peste o jumătate de oră, astfel încât ucenicii aveau încă timp să vadă multe imagini desfăşurându-se prin faţa ochilor lor.

3. Ei au zărit mai întâi un nor gros complet negru, ce se ridica la orizont. Când acest nor s-a ridicat cam de şapte ori înălţimea munţilor celor mai înalţi, el a devenit incandescent, fiind traversat de atât de multe fulgere, încât toţi cei care erau cu Mine au crezut că o furtună teribilă se va dezlănţui.

4. Dar Eu le-am .spus: „Nu vă neliniştiţi pentru o nimica toată, căci nimeni în afara noastră nu vede această apariţie!”

5. Atunci ei au început să privească în linişte la imaginile care se desfăşurau în continuare.

6. Şi iată că s-a ivit, pe marginea de sus a acestui nor negru traversat de nenumărate fulgere, o mare cetate!

7. Eu le-am spus: „Iată imaginea Noului Babilon!”

8. Agricola a exclamat: „Doamne, seamănă foarte mult cu Roma noastră, doar că remarc în jurul său o mulţime de ruine, iar în partea nouă a oraşului, aproape de vechile clădiri pe care le cunosc foarte bine, văd o mulţime de noi edificii şi temple ale căror vârfuri sunt împodobite în mod bizar cu cruci. Ce înseamnă aceasta?”

9. Eu am spus: „Vezi tu, acesta este sfârşitul vechiului păgânism, şi în acelaşi timp începutul celui nou! Peste cinci-şase sute de ani de-acum încolo, acest oraş va arăta exact aşa. Dar priviţi în continuare!”

10. Toate privirile s-au îndreptat către acea imagine, în care scenele se derulau cu rapiditate. Şi iată că s-au văzut oameni mărşăluind, multe lupte şi războaie sângeroase, iar în mijlocul oraşului se înălţa ceva ca un munte! Pe acest munte se afla un tron mare şi impozant, care părea să fie făcut din aur scânteietor. Pe acest tron, ţinând un sceptru care era împodobit la capătul de sus cu o cruce triplă, stătea un suveran care purta pe cap o coroană triplă. Din gura sa plecau nenumărate săgeţi, iar din ochii săi, la fel de numeroase fulgere ale mâniei şi ale celei mai mari trufii, iar regii se înghesuiau către el şi mulţi se închinau adânc în faţa lui. Pe cei care se prosternau astfel, el îi privea cu prietenie şi le confirma puterea, dar pe cei care nu i se închinau, îi urmărea cu fulgerele şi cu săgeţile sale.

11. Agripa a spus atunci: „Doamne, aceasta nu anunţă nimic bun pentru viitorii suverani ai Noului Babilon! Puterea lor pare a fi cu mult mai mare decât este acum, dar şi mult mai cumplită. Căci acum doar cei mai răi criminali sunt pedepsiţi cu răstignirea pe cruce, dar acesta ţine în mâna sa o cruce triplă chiar în faţa regilor! Doamne şi Învăţătorule, explică-ne mai mult!”

12. Eu am spus: „Acest om nu reprezintă un suveran anume domnind asupra mai multor ţinuturi şi popoare, ci personalitatea vizibilă a Anticristului. Tripla cruce desemnează învăţătura Mea, care va fi atunci impusă regilor şi popoarelor lor sub o triplă falsificare: a cuvântului, a adevărului şi a punerii ei în aplicare.

13. Cât despre regii care nu se pleacă în faţa lui şi pe care el îi blestemă, aceştia sunt cei care rămân, mai mult sau mai puţin, la adevărul vechii învăţături. Săgeţile şi fulgerele îi ating desigur, dar fără să le poată face vreun rău considerabil. Dar priviţi din nou imaginea, căci nu pot să vă arăt decât momentele cele mai importante.”

14. Toţi şi-au îndreptat din nou privirea spre imagine, cu atenţie sporită.

15. (Domnul nostru Iisus Hristos): „Iată că mai mulţi regi, care înainte se prosternaseră în faţa celui care stă pe tron, îşi adună acum armele şi pleacă la război împotriva lui! Vedeţi lupta teribilă care urmează, iar acest tron măreţ începe să coboare tot mai aproape de oraş, şi nu mai sunt decât câţiva regi care se pleacă în faţa lui, în mod formal, în timp ce numeroşii regi pe care el îi doborâse mai înainte îi trimit acum înapoi aproape toate săgeţile şi fulgerele sale. Acum aproape că nu se mai vede nimic din el; şi aceasta se va petrece cam peste aproape două mii de ani.

16. Dar priviţi din nou! Iată că el încearcă să se ridice, ajutat de oştile sale negre, şi câţiva regi îi întind mâna pentru a-l ajuta. Dar cei care fac aceasta îşi pierd dintr-o dată puterea, şi popoarele lor le smulg coroanele de pe cap, şi le dau regilor celor puternici! Priviţi! Tronul se afundă, şi regii cei puternici sosesc în număr mare şi îl spulberă în bucăţi, căci s-a terminat de acum cu puterea, aroganţa, grandoarea şi strălucirea sa. El continuă desigur să arunce săgeţi şi fulgere în jurul lui, dar ele nu mai fac rău nimănui. Căci cele mai multe dintre ele se întorc şi-l rănesc chiar pe el şi hoardele lui sinistre.”

Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan, Vol.8, Cap.47

 

122

 

Imprint

Publication Date: 02-10-2012

All Rights Reserved

Next Page
Page 1 /