Cover

Uvod

Namen te knjige je vključiti vse dejavnike pri izdelavi aplikacije, ki pripomorejo k ustreznim rešitvam ideje, izbire tehnologije in nato lansiranja narejene aplikacije k uporabnikom. Aplikacije nam morajo omogočati lažjo, hitrejšo in kakovostnejšo manipulacijo ponavljajočih se zadev v realnem svetu.

  

Vsakodnevne rutine

Namen aplikacije

Ko imamo idejo za aplikacijo ali dobimo zahtevo s strani stranke, je potrebno preučiti njen dejanski namen uporabe glede na dejanske potrebe realnega sveta. To pomeni, da stvari, ki jih beležimo na papir, pomnimo v možganih, rutine, ki jih opravljamo ponavljajoče, pretvorimo v aplikacijo.

  

Ponavljajoča dela opravlja aplikacija

  

Tako bomo zadeve, ki so ponavljajoče in za človeka utrujajoče, prestavili na računalnik, s tem sprostili možgane ter lažje razmišljali o ostalih pomembnih zadevah, kot so odločanje na podlagi podatkov, analiz in videnja aplikacije.

 

Tako sčasoma tudi samo aplikacijo dopolnjujemo skladno s potrebami in zahtevami, ki jih imajo uporabniki, da postane aplikacija pisana na kožo dejanskim procesom in uporabnikom ter tako prihrani dragocen čas pri ponavljajočih se opravilih.

 

Tak isti princip optimizacije dela pri ročnem delu bi bil težje dosegljiv, saj je težje je navaditi ljudi na drugačne procese, kot pa spremeniti aplikacijo, ki samega uporabnika vodi skozi optimiziran proces dela.

 

Tudi ponavljajoča se dela, če to opravlja aplikacija, so vedno enako kakovostno narejena, in če je uporabniški vmesnik dovolj preprost, uporabniku ne dopušča možnosti napake, kot lahko to isto delo predstavlja, ko ga opravljamo ročno.

 

 

Problem dobi rešitev

Aplikacija in uporabniške zahteve

Pri načrtovanju aplikacije je potrebno prediskutirati vse primere uporabe in popise procesov, ki naj jih aplikacija omogoča in so preslikani iz dejanskih procesov iz realnega okolja ‒ življenja. Ob načrtovanju aplikacije lahko narišemo, kako bo aplikacija izgledala ‒ videz osnovnih elementov, ki jih bomo uporabljali, barve.

 

Narediti je potrebno tok uporabniškega vmesnika, torej zapisati moramo, kako se bo aplikacija izvajala glede na določene primere uporabe in funkcionalnosti, kaj se v aplikaciji zgodi, prikaže, naredi glede na določene izvedene akcije v aplikaciji. 

 

Različni uporabniki ‒ ena rešitev

Tok uporabniškega vmesnika

Procese in zahteve aplikacije, ki smo jih popisali, najprej spravimo v diagram toka uporabniškega vmesnika. Tok uporabniškega vmesnika nam predstavlja, kako se bomo sprehajali

Imprint

Publisher: BookRix GmbH & Co. KG

Text: Rok Furlan
Images: Rok Furlan
Publication Date: 11-15-2015
ISBN: 978-3-7396-2341-2

All Rights Reserved

Dedication:
V knjigi je predstavljeno na kaj je potrebno biti pozoren in uvideti pred samim razvojem aplikacije. V kolikor smo seznanjeni z opisanim v knjigi, nam bo izdelava aplikacij šla hitreje in kvalitetneje.

Next Page
Page 1 /