Cover

Leseprobe

Jasle, kríž a koruna

Útočisko v ťažkých časoch (katastrof)

Na celom svete pustošia nové a nové katastrofy. Pôsobením ničivých vĺn cunami zahynulo na Vianoce roku 2004 160 000 ľudí. V roku 1912 potopením Titanicu vo vlnách Atlantiku zomrelo 1522 ľudí. Druhá svetová vojna si vyžiadala 50 miliónov mŕtvych. Prečo sa to deje? Prvá katastrofa, tá najstaršia v dejinách sa udiala v Rajskej záhrade. Bol to veľký pád do hriechu (viď 1.Mojž 3). Táto katastrofa bola základom všetkých ostatných. Hriech odlúčil človeka od Boha, a bez Neho sa rútime do víru najväčších katastrof. Keby sa do neba dostal čo len jediný hriech, potom by sa aj tam rozmnožilo utrpenie, a to Boh nechce.

Božie milujúce srdce sa div neroztrhne: tí, ktorých stvoril a miluje, sa odvrátili od Neho. Tým si vlastne zaistili cestovný lístok do večného zahynutia. Aké strašné! „Proti smrti nieto lieku,“ hovorí jedno porekadlo. Snáď ani sám Boh nemá proti nej protilátku? Ale predsa!

Božie vyslobodenie: poslal svojho Syna

Boh mal už v Raji hotový plán záchrany, aj keď zostal na čas skrytý. Hneď po páde do hriechu povedal takto: „Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu“ (1.Mojž 3,15). V

Imprint

Publication Date: 08-05-2018

All Rights Reserved

Dedication:
Na celom svete pustošia nové a nové katastrofy. Pôsobením ničivých vĺn cunami zahynulo na Vianoce roku 2004 160 000 ľudí. V roku 1912 potopením Titanicu vo vlnách Atlantiku zomrelo 1522 ľudí. Druhá svetová vojna si vyžiadala 50 miliónov mŕtvych. Prečo sa to deje? Prvá katastrofa, tá najstaršia v dejinách sa udiala v Rajskej záhrade. Bol to veľký pád do hriechu (viď 1.Mojž 3). Táto katastrofa bola základom všetkých ostatných. Hriech odlúčil človeka od Boha, a bez Neho sa rútime do víru najväčších katastrof. Keby sa do neba dostal čo len jediný hriech, potom by sa aj tam rozmnožilo utrpenie, a to Boh nechce. Božie milujúce srdce sa div neroztrhne: tí, ktorých stvoril a miluje, sa odvrátili od Neho. Tým si vlastne zaistili cestovný lístok do večného zahynutia. Aké strašné! „Proti smrti nieto lieku,“ hovorí jedno porekadlo. Snáď ani sám Boh nemá proti nej protilátku? Ale predsa!...

Next Page
Page 1 /