Search
 • All Search Results
 • Books
 • Users
 • Groups
 • FAQs

Books

Free eBooks - Education - Language: Albanian

Here you can find free books in the category: Education. Read online or download Education eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Albanian.


Mrekullia e Sures 28
Mrekullia e Sures 28 Mrekullia e Sures 28

Mrekullia e Sures 28

 • Albanian
 • 2 Words
 • Ages 16 and up
 • 190
 • 0

Mrekullia Matematikore e nr 19 ne Kuran , mrekullia e inicialeve kuranore e profetizuar ne Kuran ne ajetet 74:30 dhe 74:31 e zbuluar nga Rashad Khalifa ne vitin 1974

Keywords: Mrekullia e Sures 28

For Free

Mrekullia e Sures 19
Mrekullia e Sures 19 Mrekullia e Sures 19

Mrekullia e Sures 19

 • Albanian
 • 2 Words
 • Ages 16 and up
 • 244
 • 0

Mrekullia Matematikore e nr 19 ne Kuran , mrekullia e inicialeve kuranore e profetizuar ne Kuran ne ajetet 74:30 dhe 74:31 e zbuluar nga Rashad Khalifa ne vitin 1974

Keywords: Mrekullia e Sures 19

For Free

Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19
Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19 Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19

Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19

 • Albanian
 • 2 Words
 • Ages 16 and up
 • 311
 • 0

Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19

Kurani karakterizohet me një fenomen të veçantë që nuk gjendet në asnjë libër tjetër me autor njerëzor. Çdo element i Kuranit është i hartuar matematikisht – suret, strofat, fjalët, numri i shkronjave ... Read more...

Keywords: Verifikimi I Mrekullisë së inicialeve Kuranore e bazuar në numërin 19

For Free

Verifikimi i të gjitha inicialeve Kuranore për Mrekullinë Matematikore të bazuar në numërin 19
Verifikimi i të gjitha inicialeve Kuranore për Mrekullinë Matematikore të bazuar në numërin 19 Verifikimi i të gjitha inicialeve Kuranore për Mrekullinë Matematikore të bazuar në numërin 19

Verifikimi i të gjitha inicialeve Kuranore për Mrekullinë Matematikore të bazuar në numërin 19

 • Albanian
 • 2 Words
 • Ages 16 and up
 • 180
 • 0

Deklarata e Rashad Khalifës

DEKLARATA Një Fe të Bashkuar Për të Gjithë Njerëzit Të gjitha fetë e botës – Jahudizmi, Krishterimi, Islami, Hinduizmi, Budizmi, dhe të tjerat – janë korruptuar së tepërmi nëpërmjet shpikjeve, traditave, dhe idolizimeve të njerëzve siç janë ... Read more...

Keywords: Verifikimi i të gjitha inicialeve Kuranore për Mrekullinë Matematikore të bazuar në numërin 19

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page