Books

Free eBooks - Esotericism - Language: Vietnamese

Here you can find free books in the category: Esotericism. Read online or download Esotericism eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Vietnamese.


Phá Mê Phá Chấp
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Phá Mê Phá Chấp
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 323
 • 2

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tương ngộ để nghiên cứu thêm về tâm thức tu luyện của mọi cá nhân. Những bạn đã đồng hành, nay được cảm thấy thanh nhẹ và những người chưa hành, muốn thực hiện nghiên cứu. Nhưng con người tại thế luôn luôn bị sự động lọan của nội thức làm lu m... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Sức Khỏe và Tâm Linh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Sức Khỏe và Tâm Linh
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 12 and up
 • 367
 • 2

Sống chung sức khỏe quân bình khỏe Trí tuệ chung hành tâm thức giác Cùng chung nhập định hướng về quê Về quê thiên quốc của mình Trí tâm thanh nhẹ đạt khuynh đất trời Thành tâm phát triển chơn lời Quí yêu muôn loại đời đời yên vui Chơn tâm phát triển đạo mùi

Keywords: Vô Vi

For Free

Chánh Giác
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Chánh Giác
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 521
 • 2

Hôm nay là buổi chúng ta đồng thiến chung để tìm phần thanh điển giải tỏa trược điển của chúng ta! Chúng tôi từ Canada đến đây, trên đường diễn thuyết và đồng thiền với tất cả bạn đạo trên thế giới. Các bạn đạo từ Canada Montréal, cũng đã nhắn gởi tình thương với các bạn đạ... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Đời Đạo
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Đời Đạo
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 257
 • 0

Thưa các bạn,

Hôm nay là ngày đầu năm của năm 1983, cũng là ngày đầu tiên trong buổi họp của thiền đường Paris, mà chúng ta đã cùng chung huynh đệ động đảo đến đây nghiên cứu về con đường tu học thức tâm của mọi hành giả! Khắp năm châu huynh đệ cũng đang hướng thượng để tì... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 338
 • 0

Câu chuyện của một cô Tiên gíang trần thuật lại, thuật lại câu chuyện của đáy lòng, câu chuyện của đáy lòng, trong không mà có, tiếng gió cũng êm. Ðó, thì nghĩa là: từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững, từ giới này tới giới kia, lâng lâng lâng lâ... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Của Cải và Nhân Sinh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Của Cải và Nhân Sinh
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 332
 • 0

Hôm nay tôi xin thuyết giải về đề tài “Của cải và nhân sinh”. Muốn biết được cảnh hữu vi của cải hiện tại thì chúng ta phải tìm hiểu sơ khai thế giới, nguyên căn khởi điểm đã tạo ra của cải cho chúng sanh hiện tại. Trước hết, xây dựng cảnh thanh và cảnh trược của cả càn khô... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Đi Với Tôi
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Đi Với Tôi
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 236
 • 0

Hôm nay chúng ta lại đồng vui nghiên cứu trên hành trình thực hiện PLVV để kiểm điển lại sự thành bại của chính bản thân của chúng ta! Các bạn khắp năm châu đã nghiên cứu và thực hành từ giai đoạn một, từ ngày các bạn chưa thực hành, cho đến lúc đã thực hành và đang thực hà... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Đoạn Đường Tu Học
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Đoạn Đường Tu Học
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 215
 • 0

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tựu nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu học! Chúng ta tu mục đích lập lại trật tự cho chính mình! Nhiên hậu mới tìm hiểu về tâm linh! Vậy tâm linh tương lai sẽ ở cõi nào? Ở cõi thiêng, cõi thiêng liêng! Vậy thiêng liêng nó có nh... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Ðời Ðạo Siêu Minh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Ðời Ðạo Siêu Minh
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 238
 • 0

Hôm nay tôi xin lưu lại những lời nói của tôi để hòa cảm cùng các bạn trong giây phút xa vắng, tôi phải ra đi vì nhiệm vụ, nhu cầu cần thiết của các nơi cộng với sự quang chiếu của Thượng Ðế đã ân ban cho mọi người, đưa tôi đi khắp các nơi, để thuyết giảng và minh định lập ... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free

Giải Minh Mê Loạn
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Giải Minh Mê Loạn
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 255
 • 0

Hôm nay tôi lại phải tạm xa các bạn trong một thời gian trên ba tháng! Trong hành trình du thuyết do sự phát tâm của các nơi đã yêu cầu có sự hiện diện của tôi nơi đó, cũng không ngoài sự khuyến khích tu học cho mọi tâm linh tự thức và tự tiến. Mọi nơi đã nhận thức rằng đây... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page