Books

Free eBooks - Esotericism - Language: Vietnamese

Here you can find free books in the category: Esotericism. Read online or download Esotericism eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Vietnamese.


Chánh Giác
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Chánh Giác
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 501
 • 2

Hôm nay là buổi chúng ta đồng thiến chung để tìm phần thanh điển giải tỏa trược điển của chúng ta! Chúng tôi từ Canada đến đây, trên đường diễn thuyết và đồng thiền với tất cả bạn đạo trên thế giới. Các bạn đạo từ Canada Montréal, cũng đã nhắn gởi tình thương với các bạn đạ... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Trụ Trong Thanh Điển
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Trụ Trong Thanh Điển
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 459
 • 0

Hôm nay chúng ta lại được cơ hội tề tựu nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu luyện của Phương pháp Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Vô Vi.

Từ cả năm nay có nhiều bạn đã tu và được những lời khuyến tu, khuyến khích, thúc đẩy các bạn và cho các bạn hiểu rõ rằng chính c... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Tìm Thượng Đế Trong Đau Khổ
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Tìm Thượng Đế Trong Đau Khổ
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 432
 • 0

Chúng ta hôm nay đến đây tiếp tục tìm hiểu mọi sự sáng suốt sau khi đã thiền định, để rõ thêm cái đường lối khai triển của nội tâm mà các bạn đã thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! Tại sao danh từ “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” dài như vậy?

Keywords: Vô Vi

For Free

Tam Tạng Thỉnh Kinh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Tam Tạng Thỉnh Kinh
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 424
 • 0

Hôm nay chúng ta lại được tề tựu nơi đây và tiếp tục nghiên cứu trong hành trình tu luyện của chúng ta. Tu cho đến nay, có nhiều người cũng vẫn còn thắc mắc, muốn được thấy những sự huyền diệu kỳ lạ xuất hiện hay là những sự cứu độ hữu hiệu sau sự cầu nguyện của chính mình,... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Xã Thân Cầu Đạo
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Xã Thân Cầu Đạo
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 409
 • 0

Càng ngày càng lớn chúng ta tự động phải tham gia vô trong những thời cuộc vọng động của cả toàn cầu để tìm hiều nguyên do, do đâu phát khởi những sự nguy biến hăm he thay đổi trong nhân quần nhân loại tại thế gian, triền miên triền miên thay đổi, triền miên triền miên học ... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Yêu Đời Yêu Đạo Thực Hành
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Yêu Đời Yêu Đạo Thực Hành
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 405
 • 0

Hôm nay tôi lại được rảnh rang, tiếp tục nói chuyện cùng các bạn, chúng ta luận xét lại cuộc đời của con người, mỗi mỗi chúng ta sanh ra làm người, ai tới tuổi trưởng thành cũng biết yêu đời. Ðời chúng ta gồm cha mẹ, huynh đệ, xã hội, bạn bè.

Keywords: Vô Vi

For Free

Tha Thứ Và Thương Yêu
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Tha Thứ Và Thương Yêu
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 402
 • 0

Thưa các bạn, hôm nay lại đến ngày chung thiền của chúng ta ở nơi xứ lạnh, mọi người hoan hỉ đến tụ hội gần nhau để học hỏi bàn bạc thăm dò mọi sinh hoạt để hầu tìm kiếm trong đời có đạo, để đồng trong tinh thần đóng góp và xây dựng.

Keywords: Vô Vi

For Free

Dung Ðiểm Linh Quang
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Dung Ðiểm Linh Quang
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 371
 • 0

Hôm nay duyên lành đã tái hợp với chúng ta, huynh huynh đệ đệ, tỉ tỉ muội muội đồng chung họp mặt tại nơi đây trong giây phút tìm hiểu thêm trên con đường tu học của chúng ta.

Bây giờ chúng ta tìm cái gì đây? Chúng ta mọi người chúng ta đang thực hành theo cái phương pháp... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Sức Khỏe và Tâm Linh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Sức Khỏe và Tâm Linh
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 12 and up
 • 356
 • 2

Sống chung sức khỏe quân bình khỏe Trí tuệ chung hành tâm thức giác Cùng chung nhập định hướng về quê Về quê thiên quốc của mình Trí tâm thanh nhẹ đạt khuynh đất trời Thành tâm phát triển chơn lời Quí yêu muôn loại đời đời yên vui Chơn tâm phát triển đạo mùi

Keywords: Vô Vi

For Free

Siêu Nhiên Siêu Phàm
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Siêu Nhiên Siêu Phàm
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 349
 • 0

Hôm nay chúng ta lại được tái ngộ nơi đây để nghiên cứu thêm trên đường tu học của Vô Vi. Tại sao chúng ta nói Vô Vi là không không? Trước hết chúng ta bước vào thềm Vô Vi để tu học, chúng ta phải nhận định rõ siêu nhiên siêu phàm là gì? Sau một thời gian công phu tu học củ... Read more...

Keywords: Vo Vi

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page