Books

Free eBooks - Foreign Language Study - Language: Dutch

Here you can find free books in the category: Foreign Language Study. Read online or download Foreign Language Study eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Dutch.


Noli Me Tangere (Fiscle Part-11)
José Rizal Noli Me Tangere (Fiscle Part-11)
 • Dutch
 • 138643 Words
 • Ages 18 and up
 • 3
 • 0

In De Laatste Dagen Van October Gaf Don Santiago De Los Santos, Meer Bekend Onder Den Naam "Capitán Tiago" Een Avond-Partijtje, Dat Hoewel Tegen Zijn Gewoonte Eerst In Den Namiddag Aangekondigd, Reeds Het Onderwerp Van Alle Gesprekken In Binondo Uitmaakte, Evenals In An... Read more...

For Free

Herfsttij Der Middeleeuwen part 1
Johan Huizinga Herfsttij Der Middeleeuwen part 1
 • Dutch
 • 83711 Words
 • Ages 18 and up
 • 2
 • 0

Het Is Meestal De Oorsprong Van Het Nieuwe, Wat Onze Geest In Het Verleden Zoekt. Men Wil Weten, Hoe De Nieuwe Gedachten En Nieuwe Levensvormen, Die In Later Tijden In Hun Volheid Stralen,

For Free

De Leeuw Van Vlaanderen Of De Slag Der Gulden Sporen (Fiscle Part 4)
Hendrik Conscience De Leeuw Van Vlaanderen Of De Slag Der Gulden Sporen (Fiscle Part 4)
 • Dutch
 • 149545 Words
 • Ages 18 and up
 • 1
 • 0

In 1837 Had Hendrik Conscience Zijn Eerste Roman, _In 'T Wonderjaer,_ Gepubliceerd, En Wel In Het "Vlaemsch"--Wat Toen Zonder Meer Een Politieke Daad Was. In Datzelfde Jaar Verdiepte Hij Zich In Een Toen Zeer Actuele Geschiedenis: De Slag Der Gulden Sporen. _De Leeuw Van... Read more...

For Free

Het Ivoren Aapje  Een Roman Van Brusselsch Leven
Herman Teirlinck Het Ivoren Aapje Een Roman Van Brusselsch Leven
 • Dutch
 • 144474 Words
 • Ages 18 and up
 • 1
 • 0

De Dood Van Mevrouw Chanteraine

Stil, Stil Is De Hooge Kamer. Tegen De Neergelaten Venstergordijnen Blauwt De Vroege Meimorgen En Verwisselt Zijn Violette Klaarte Met Het Ongelijke Kaarsenlicht. Twaalf Groote Kaarsen Branden Aan Het Hoofdeinde Van Het Zwarte Praalbed, W... Read more...

For Free

Ons Heerlijk Vaderland (Deel 2 Van 4)    Boven En Beneden Den Moerdijk
Dr. H. Blink Ons Heerlijk Vaderland (Deel 2 Van 4) Boven En Beneden Den Moerdijk
 • Dutch
 • 136975 Words
 • Ages 18 and up
 • 1
 • 0

Wij Beginnen Onze Wandelingen Door Het Zuidelijk Gedeelte Van Holland Weder Van Uit De Residentie, Die Wij Op Onzen Eersten Tocht Tot Uitgangspunt Verkozen. Van Den Haag Waren Wij Reeds Langs Rijswijk Tot Den Vliet Gekomen, (Zie Deel I Pag. 120 En Verder), En Van Hier Z... Read more...

For Free

De Pleegzoon (Fiscle Part 13)
J. Van Lennep De Pleegzoon (Fiscle Part 13)
 • Dutch
 • 173096 Words
 • Ages 18 and up
 • 1
 • 0

'T Was Een Plezier _Van Lennep_ Persoonlijk Te Ontmoeten.

Toen Hij In Augustus 1865 Ter Vergaderzaal Van Het Achtste Taal- En Letterkundig Congres Te Rotterdam Verscheen, Geheel In Een Grijs Zomercostuum, Het Fraaie Zilveren Hair Om De Slapen Golvend, Kwam Ieder Hem Bli... Read more...

For Free

Ben-Hur    Een Verhaal Van Den Tijd Van Jezus' Omwandeling Op Aarde Part 1
Lewis Wallace Ben-Hur Een Verhaal Van Den Tijd Van Jezus' Omwandeling Op Aarde Part 1
 • Dutch
 • 67450 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

Gaarne Schrijf Ik, Daartoe Verzocht, Een Aanbevelend Woord Voor Eene Nieuwe Uitgave Van Dit Boek, Dat Vertaald Is Met Eene Zorg En Keurigheid Zulk Een Meesterstuk Waardig.

For Free

Herfsttij Der Middeleeuwen Part 2
Johan Huizinga Herfsttij Der Middeleeuwen Part 2
 • Dutch
 • 66255 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

Schijnt Te Hebben Geweten. [624] Maar "Saint Homme" Noemden Hem Ook Degenen, Die Spotten Over De Komst Van Dezen Zonderlingen Gast, Of Die Zijn Heiligheid Niet Vertrouwden, Zooals 'S Konings Lijfarts Jacques Coitier. Uit De Mededeelingen Van Commines Spreekt Een Nucht... Read more...

For Free

Historie Van Mejuffrouw Sara Burgerhart (Fiscle Part 4)
Wolff En Deken Historie Van Mejuffrouw Sara Burgerhart (Fiscle Part 4)
 • Dutch
 • 69665 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

Vóór Elisabeth Wolff-Bekker (1738—1804) Is In Het Buitenland Zoo-Nu-En -Dan Wel Notitie Genomen Van Onze Litteraire Kunst--Gezwegen Natuurlijk Van De Latinisten Uit Den Renaissancetijd;--En Larousse Kent Naast Rembrandt Tegenwoordig Ook Vondel--Doch Eigenlijk Tellen We P... Read more...

For Free

De Verliefde Ezel (fiscle part-9)
Louis Marie Anne Couperus De Verliefde Ezel (fiscle part-9)
 • Dutch
 • 44217 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

Aan Den Lezer.

Sedert Wij Door Middel Van Den Wereldoorlog Tot De Middeneeuwen Zullen Terug Keeren (Denk Maar Allereerst Aan De Kaarsen, Bij Welke Gij Heden Ten Dage Dineert; Denk Dan Aan De Helmen Der Soldaten; Denk Dan.... Ik Laat Aan U Over Waarover Ge Nog Meer Wilt Denken),

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page