Search
 • All Search Results
 • Books
 • Users
 • Groups
 • FAQs

Books

Free eBooks - Language: Chinese

Here you can find free books. Read online or download eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Chinese.


The Pleasures of England
John Ruskin The Pleasures of England
 • Fiction
 • Chinese
 • 25284 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

John Ruskin was the leading English art critic of the Victorian era, also an art patron, draughtsman, watercolourist, a prominent social thinker and philanthropist. Wikipedia Born: February 8, 1819, London, United Kingdom Died: January 20, 1900, Coniston, United Kingdom ... Read more...

For Free

The Secret of the Sands The "Water Lily" and her Crew
Harry Collingwood The Secret of the Sands The "Water Lily" and her Crew
 • Fiction
 • Chinese
 • 108967 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

Harry Collingwood is the pseudonym of William Joseph Cosens Lancaster (1851-1922), the son of a Royal Navy captain and educated at the Naval College, Greenwich. He was at sea from the age of 15 but had to abandon his Royal Navy career because of severe myopia. Between 1886 ... Read more...

For Free

Hou Xiyouji (Book 2) (Fiscle Part-X)
Xuahua Biao Hou Xiyouji (Book 2) (Fiscle Part-X)
 • Short Story
 • Chinese
 • 5837 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

第二十二回 唐長老逢迂儒絕糧 小行者假韋馱獻供 詩曰:  畢竟人心何所從,喜新厭舊亂哄哄,  東天盡道西行好,及到西天又想東,  洪福享完思淨土,枯禪坐盡望豐隆﹔  誰知兩處俱無著,色色空空遞始終。  話說唐半偈師徒,虧觀世音菩薩遣紅孩兒領路,脫離鬼國,一時迷而得悟, 依舊並膽同心,歡歡喜喜,往西前進,喜得一路平安,又行了二、三千里。忽到 一個鄉村,唐長老對著小行者道:「徒弟呀!行了半日,腹中覺有些空虛。此處 象是一個鄉村,你看有好善人家去化些齋來充飢,方可前行。」小行者道:「西 方路上家家好善,要化齋不打緊。... Read more...

For Free

Feng Yueh Meng (Fiscle Part-X)
Meng Jen Han Shang Feng Yueh Meng (Fiscle Part-X)
 • Essay
 • Chinese
 • 6275 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

 夫《風月夢》一書,胡為而作也?蓋緣餘幼年失恃,長違嚴訓,懶讀詩書,性耽遊 蕩;及至成立之時,常戀煙花場中,幾陷迷魂陣裡。三十餘年所遇之麗色者、醜態者、 多情者、薄倖者指難屈計,蕩費若干白鏹青蚨,博得許多虛情假愛。回思風月如夢,因 而戲撰成書,名曰《風月夢》。或可警愚醒世,以冀稍贖前愆,並留戒餘後人,勿蹈覆 轍。

For Free

Huang Xiu Qiu (Fiscle Part-X)
Anonymous None Huang Xiu Qiu (Fiscle Part-X)
 • Adventure
 • Chinese
 • 1319 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

第一回 論房屋寓民族主義 敘天倫動巾幗感情

 話說亞細亞洲東半部溫帶之中有一處地方,叫做自由村。那村中聚族而居,人口比別的村莊多上幾倍,卻推姓黃的族分最大,村前村後,分枝布葉,大都是黃氏子孫。合村之中,物產豐盈,田地廣闊,所出的人,不論男女,也都文文秀秀,因此享慣現成的福,極怕多事,一向與外村人不通往來。外村人羨慕他村上富饒,妒忌他村上安逸,曉得他一村人的脾氣,就漸漸想出法子來聯絡,又漸漸拿起手段來欺侮,弄得自由村全無一點自由樂趣。這且不在話下。  單表他村上有一人,名叫黃通理,此人約莫三十幾歲,很出過幾趟門,隨處考察,覺... Read more...

For Free

Qing lou Meng (fiscle Part-XI)    Qi Hong Xiao Shi
Tao Zor Qing lou Meng (fiscle Part-XI) Qi Hong Xiao Shi
 • Short Story
 • Chinese
 • 8515 Words
 • Ages 18 and up
 • 1
 • 0

青樓夢 序  嗚呼!世之遭時不偶者,可勝道哉!夫人生天地間,或負氣節,或抱經濟,或擅 長學問文章,類宜顯名當世,際會風雲,顧乃考其生平,則又窮年偃蹇,湮沒以終。 豈士伸於知己,而屈於不知己歟?抑何其不幸也!雖然「嫫母乘時,則嬙施晦跡」, 前人早言之矣。嘗見夫偽才自飾者,往往膺高官,享重祿,亦豈不馳聲海內,交重一 時?紀載章章,更僕難數,固不得謂之異事也。語云:「千里馬常有,而伯樂不常逢 。」此抑塞磊落之奇士,所以悲歌慷慨,而不能自已歟!吳門慕真山人心慨之,頃出 其所撰《青樓夢》來乞為序。其書張皇眾美,尚有知音,意特為落魄... Read more...

For Free

Nie Hai Hua (fiscle part-XII)
Pu Zeng Nie Hai Hua (fiscle part-XII)
 • Nature
 • Chinese
 • 5715 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

第一回 一霎狂潮陸沉奴樂島 卅年影事托寫自由花

 江山吟罷精靈泣,中原自由魂斷!金殿才人,平康佳麗,間氣鐘情吳苑。輶軒西展,遽瞞著靈根,暗通瑤怨。孽海飄流,前生冤果此生判。群龍九馗宵戰,值鈞天爛醉, 夢魂驚顫。虎神營荒,鸞儀殿辭,輸爾外交纖腕。大千公案,又天眼愁胡,人心思漢。自由花神,付東風拘管。

For Free

Wen-Ming-Xiao-Shi (fiscle part-XII)
Bo-Yuan Li Wen-Ming-Xiao-Shi (fiscle part-XII)
 • Performing Arts
 • Chinese
 • 5109 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

做書的人記得:「有一年坐了火輪船在大海裡行走,那時候天甫黎明,偶至船頂,四下 觀望,但見水連天,天連水,白茫茫一望無邊,正不知我走到那裡去了。停了一會子, 忽然東方海面上出現一片紅光,隨潮上下,雖是波濤洶湧,卻照耀得遠近通明。大眾齊 說:「要出太陽了!」一船的人,都哄到船頂上等著看,不消一刻,潮水一分,太陽果 然出來了。記得又一年,正是夏天午飯才罷,隨手拿過一張新聞紙,開了北窗,躺在一 張竹椅上看那新聞紙消遣。雖然赤日當空,流金鑠石,全不覺半點藃熱,也忘記是什麼 時候了。停了一會子,忽然西北角上起了一片烏雲,隱隱有雷聲響動,霎時電... Read more...

For Free

Zhong Guo Shi Da Jin Shu Zhi Guo Shai Tian Xiang (fiscle part-XII)
Jing xin Wu Zhong Guo Shi Da Jin Shu Zhi Guo Shai Tian Xiang (fiscle part-XII)
 • Short Story
 • Chinese
 • 6324 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

 刻公餘勝覽國色天香序  今夫辭,寫幽思,寄離情,毋論江湖散逸,需之笑譚,即縉紳家輒藉為悅耳 目。具劂氏揭其本,懸諸五都之市,日不給應,用是作者鮮臻雲集,雕本可屈指 計哉!  養純吳子惡其雜且亂,乃大搜詞苑,得當意,次列如左者,廑廑若干篇,蓋 甚寡也,彼見遺者,豈必皆蠹魚。亡得當養純者,何哉?夫採珠者貴在明月,而 群璣非寶耳;伐南山者貴在豫章,而尺箭非材耳。是集也,夫亦群璣尺箭之不顧 而有所未暇與且也。悟真者,間舉一二示之,

For Free

T'Ai Wan Wai Chi (fiscle part-XII)
Jih Shêng Chiang T'Ai Wan Wai Chi (fiscle part-XII)
 • Short Story
 • Chinese
 • 8977 Words
 • Ages 18 and up
 • 0
 • 0

 自序  余歷稽帝業之正,莫如我世祖章皇帝也。世祖當甲申之變,整提一旅,戡亂除奸; 應天順人,承繼大統。以及今上,萬國賓服。惟臺灣鄭氏與二三故老,遵奉舊朔,孤 承海外,恃波濤之險,來往條忽,騷擾邊疆,費朝廷無數金錢,以至遷移五省,屢勤 南顧之憂者四十年。其間英傑沒於王事者,

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page