Search
 • All Search Results
 • Books
 • Users
 • Groups
 • FAQs

Books

Free eBooks - Language: Vietnamese

Here you can find free books. Read online or download eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Vietnamese.


Tìm Nguyên Lai Bổn Tánh
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Tìm Nguyên Lai Bổn Tánh
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 247
 • 0

Ở thế gian muốn tìm ra của quí phải vào sơn lâm, phải dày công mới tìm ra của quí như một hột xoàn chẳng hạn. Còn chúng ta là người tu, muốn tìm thánh thai, muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình, thì cũng phải dày công mới tìm ra nơi trú ngụ của phần sáng suốt đó! Ki... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Tìm Thượng Đế Trong Đau Khổ
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Tìm Thượng Đế Trong Đau Khổ
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 328
 • 0

Chúng ta hôm nay đến đây tiếp tục tìm hiểu mọi sự sáng suốt sau khi đã thiền định, để rõ thêm cái đường lối khai triển của nội tâm mà các bạn đã thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! Tại sao danh từ “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” dài như vậy?

Keywords: Vô Vi

For Free

Trụ Trong Thanh Điển
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Trụ Trong Thanh Điển
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 327
 • 0

Hôm nay chúng ta lại được cơ hội tề tựu nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu luyện của Phương pháp Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Vô Vi.

Từ cả năm nay có nhiều bạn đã tu và được những lời khuyến tu, khuyến khích, thúc đẩy các bạn và cho các bạn hiểu rõ rằng chính c... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Xã Thân Cầu Đạo
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Xã Thân Cầu Đạo
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 332
 • 0

Càng ngày càng lớn chúng ta tự động phải tham gia vô trong những thời cuộc vọng động của cả toàn cầu để tìm hiều nguyên do, do đâu phát khởi những sự nguy biến hăm he thay đổi trong nhân quần nhân loại tại thế gian, triền miên triền miên thay đổi, triền miên triền miên học ... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free

Yêu Đời Yêu Đạo Thực Hành
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Yêu Đời Yêu Đạo Thực Hành
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 313
 • 0

Hôm nay tôi lại được rảnh rang, tiếp tục nói chuyện cùng các bạn, chúng ta luận xét lại cuộc đời của con người, mỗi mỗi chúng ta sanh ra làm người, ai tới tuổi trưởng thành cũng biết yêu đời. Ðời chúng ta gồm cha mẹ, huynh đệ, xã hội, bạn bè.

Keywords: Vô Vi

For Free

Dung Ðiểm Linh Quang
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Dung Ðiểm Linh Quang
 • Esotericism
 • Vietnamese
 • 2 Words
 • Ages 14 and up
 • 285
 • 0

Hôm nay duyên lành đã tái hợp với chúng ta, huynh huynh đệ đệ, tỉ tỉ muội muội đồng chung họp mặt tại nơi đây trong giây phút tìm hiểu thêm trên con đường tu học của chúng ta.

Bây giờ chúng ta tìm cái gì đây? Chúng ta mọi người chúng ta đang thực hành theo cái phương pháp... Read more...

Keywords: Vô Vi

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page