Search
 • All Search Results
 • Books
 • Users
 • Groups
 • FAQs

Books

Free eBooks - Religion - Language: Dutch

Here you can find free books in the category: Religion. Read online or download Religion eBooks for free. Browse through our eBooks while discovering great authors and exciting books in Dutch.


Majjhima Nikaya
Nico Moonen Majjhima Nikaya

Een selectie

 • Dutch
 • 158097 Words
 • Ages 10 and up
 • 126
 • 0

Na het overlijden van de Boeddha werden de leerreden gereciteerd en in groepen ingedeeld. Een van die groepen is de Majjhima Nikaya. Aan de pupillen van de eerwaarde Sariputta - die zelf al vóór de Boeddha overleden was - werd gevraagd om zorg te dragen voor de Majjhima Nik... Read more...

Keywords: Majjhima Nikaya; Pali Canon

For Free

Vinaya Pitaka
Nico Moonen Vinaya Pitaka

Een korte verkenning

 • Dutch
 • 5063 Words
 • Ages 12 and up
 • 94
 • 0

De Vinaya Pitaka omvat de boeken over de discipline, de gedragsregels voor de Orde (Sangha). Toen de Sangha toenam en er veel kloosters ontstonden, kwamen er regels hoe de monniken zich moesten gedragen ten opzichte van elkaar, ten opzichte van nonnen en leken, en hoe zij ... Read more...

Keywords: Vinaya Pitaka, gedragsregels voor de bhikkhus, gedragsregels voor de bhikkhunis, Sutta vibhangha, Khandhaka, Parivara, Bhikkhuni vibhangha

For Free

Samyutta Nikaya
Nico Moonen Samyutta Nikaya

Een selectie

 • Dutch
 • 76557 Words
 • Ages 10 and up
 • 153
 • 0

Na het overlijden van de Boeddha werd een concilie gehouden. De leerreden werden er gereciteerd en ingedeeld; de collecties werden door diverse groepen monniken onthouden. De Samyutta Nikāya was voor de eerwaarde Maha Kassapa en diens leerlingen.  De Samyutta Nikāya is de s... Read more...

Keywords: Samyutta Nikaya

For Free

Devotie in het Boeddhisme
Nico Moonen Devotie in het Boeddhisme
 • Dutch
 • 2208 Words
 • Ages 10 and up
 • 89
 • 0

Devotie in het Boeddhisme is niet een bidden tot, een vragen om iets. Het is  een zich te binnen brengen van de Verhevene, van zijn leer of van zijn heilige volgelingen (de Ariyasangha). Het is ook een uiting van vertrouwen. eerbied, eerbetoon. Door vertrouwen wordt het gem... Read more...

Keywords: Boeddhisme, devotie, aanbieden van bloemen, aanbieden van reukwerken, aanbieden van licht, aanbieden van kaarsen

For Free

De vier goddelijke verblijven
Nico Moonen De vier goddelijke verblijven

De Brahma Viharas

 • Dutch
 • 8418 Words
 • Ages 10 and up
 • 122
 • 0

De vier Brahma-viharas of de vier goddelijke verblijven zijn de overdenkingen van mettā (welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid), karunā (mededogen, medeleven), muditā (medevreugde) en upekkhā (gelijkmoedigheid). Deze overdenkingen of meditatie-methoden leiden naar de ... Read more...

Keywords: goddelijke verblijven, Brahma viharas, metta, karuna, mudita, upekkha, welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medelijden, medeleven, medevreugde, gelijkmoedigheid, metta-bhavana, verdraagzaamheid, gelijkenis van de zaag, onderworpen aan levenswiel, eigenaarschap van daden, [more]

For Free

De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
Nico Moonen De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
 • Dutch
 • 21612 Words
 • Ages 10 and up
 • 219
 • 0

Een overdenken van de leer, van de vier edele waarheden behoort tot de elementen van de Verlichting (bodhipakkhiya-dhamma). Het geeft een vredig gemoed. Wie de vier edele waarheden niet inziet, die kan geen einde maken aan geboorte en ouderdom. Maar wie de vier edele waarh... Read more...

Keywords: vier edele waarheden, achtvoudige pad, lijden, onvoldaanheid, ontstaan van lijden, beëindigen van lijden, pad naar bëindigen van lijden, middenpad, middenweg, juist inzicht, Sammaditthi sutta, juist denken, juist spreken, juist taalgebruik, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste oplettendheid, [more]

For Free

Factoren van Verlichting
Nico Moonen Factoren van Verlichting
 • Dutch
 • 10739 Words
 • Ages 14 and up
 • 151
 • 0

Er zijn meerdere hindernissen, boeien, smetten van de geest die vooruitgang naar het hoge doel belemmeren. Maar er zijn ook factoren die gunstig zijn voor de vooruitgang. Zij zijn een steun op de weg naar de bevrijding.Er worden zeven speciale factoren van Verlichting genoe... Read more...

Keywords: factoren van Verlichting, bojjhanga, oplettendheid, onderzoeken van de verschijnselen, dhammavicaya, energie, viriya, enthousiasme, piti, kalmte, passaddhi, concentratie, samadhi, gelijkmoedigheid, upekkha, grondslagen van oplettendheid, satipattana, juiste inspanning, [more]

For Free

Saddha, vertrouwen en eerbetoon
Nico Moonen Saddha, vertrouwen en eerbetoon
 • Dutch
 • 25742 Words
 • Ages 12 and up
 • 162
 • 0

Een van de methoden van meditatie bestaat uit vertrouwen (saddhā). Dit is vertrouwen hebben in de Boeddha, in zijn leer en in de Orde van de heilige monniken, de Ariyasangha. Ook door vertrouwen kan men het hoogste heil verwerven. Door vertrouwen en devote meditatie worden ... Read more...

Keywords: saddha, vertrouwen, denken aan de Boeddh, Dhamma en Ariyasangha, het beste gezelschap, toevluchtname, lof aan de Boeddha, de victorie bescherming, Cullamangalacakkavala, de kleine sfeer van zegeningen, goede wensen, bespiegeling over deugd, bespiegeling over vrijgevigheid, bespiegeling over goden, overdracht van verdiensten, bevrijding door vertrouwen, vertrouwen en deugd, stromen van verdienste, [more]

For Free

De drie aspecten van het leven
Nico Moonen De drie aspecten van het leven

dukkha, anicca, anatta

 • Dutch
 • 17810 Words
 • Ages 10 and up
 • 166
 • 0

Het leven kent drie aspecten of kenmerken. Die drie aspecten van het leven zijn door de Boeddha in vele toespraken behandeld en uitgelegd. Hij sprak met geleerden en koningen, maar ook met bedelaars en niet zo heel snuggere mensen. En soms begrepen de minder bedeelden zijn ... Read more...

Keywords: drie aspecten van het leven, dukkha, anicca, onvoldaanheid, veranderlijkheid, vergankelijkheid, niet-blijvendheid, contemplatie over vergankelijkheid, vaderlijke erfenis voor Rahula, raad van Nandaka aan bhikkhunis, overdenken vanvergankelijkheid, anatta, niet-zelf, contemplatie over het kenmerk van niet-zelf, leeg, de elementen, de uiteenzetting van de elementen, de vragen van Mettagu, [more]

For Free

Digha Nikaya
Nico Moonen Digha Nikaya

Een korte verkenning

 • Dutch
 • 8660 Words
 • Ages 12 and up
 • 110
 • 0

De Dīgha Nikāya is de collectie van de lange toespraken (suttas). Ze is verdeeld in drie secties (vaggas) die in totaal 34 suttas bevatten waarvan 16 als lang betiteld kunnen worden. Er zijn meerdere suttas die toegeschreven worden aan discipelen van de Boeddha.

Keywords: Digha Nikaya

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page