Books By nicomoonen


Een bloemlezing over Nibbana
Nico Moonen Een bloemlezing over Nibbana
 • Religion
 • Dutch
 • 20560 Words
 • Ages 10 and up
 • 564
 • 1

Over Nibbana bestonden en bestaan meerdere verkeerde meningen. Hier wordt een poging gedaan om het begrip Nibbana nader uit te leggen, met behulp van de woorden van de Boeddha. Nibbana geen opgaan in een niets is, maar dat het een toestand is van volmaakte vrede die niet i... Read more...

Keywords: Boeddhisme, Nibbana, Nirwana, de last, de gelijkenis van het stuk hout, het onverwoestbare, het inzien van niet-zelf, de uiteenzetting van de elementen, het opheffen van persoonlijkheid, de wereld, ideale eenzaamheid, de vuur-toespraak, uit het Milindapanha

For Free

Oorzakelijk ontstaan en oorzakelijke opheffing van het lijden
Nico Moonen Oorzakelijk ontstaan en oorzakelijke opheffing van het lijden
 • Religion
 • Dutch
 • 13751 Words
 • Ages 10 and up
 • 557
 • 1

De leer van oorzakelijk ontstaan en oorzakelijke opheffing van het lijden wordt de edele weg genoemd. Deze leer is diep, moeilijk te zien. Ze toont dat alle lichamelijke en geestelijke verschijnselen onderling afhankelijk zijn. Het overwegen van oorzakelijk ontstaan voert ... Read more...

Keywords: Boeddhisme, oorzakelijk ontstaan, oorzakelijke opheffing, paticcasamuppada, afhankelijk ontstaan, oorzakelijkheid, onwetendheid, elementen, oorzakelijke basis, soort zoekt soort, vier edele waarheden, achtvoudige pad, volleerd, Nibbana, vuurtoespraak, Mahāhatthipadopama Sutta (M.28), leerrede over het olifantenvoetspoor

For Free

Het laatste jaar
Nico Moonen Het laatste jaar

Leven en leer van de Boeddha Gotama. 6

 • Religion
 • Dutch
 • 52201 Words
 • Ages 6 and up
 • 553
 • 0

Beschrijving van het laatste levensjaar van de Boeddha Gotama. Hierin o.a. voorwaarden voor welzijn, de vruchten van een immoreel en van een moreel leven, de acht bevrijdingen, de toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan, het Parinibbana, de crematie en de... Read more...

Keywords: Boeddhisme, Parinibbana, overlijden van de Boeddha Gotama, crematie, verdeling van de relieken, laatste levensjaar van de Boeddha Gotama, voorwaarden voor welzijn, vruchten van immoreel leven, vruchten van moreel leven

For Free

Meditaties, contemplaties, vertrouwen en devotie in het Boeddhisme
Nico Moonen Meditaties, contemplaties, vertrouwen en devotie in het Boeddhisme
 • Religion
 • Dutch
 • 3847 Words
 • Ages 8 and up
 • 518
 • 1

De leer van de Boeddha is in het kort: Doe het goede, vermijd het kwade en reinig de eigen geest. Het goede doen en het kwade laten kan men door de vijf regels van goed gedrag na te volgen. De eigen geest te reinigen kan men door meditatie, concentratie, contemplatie of jui... Read more...

Keywords: Boeddhisme, meditaties, contemplaties, devotie, meditatieve verdiepingen, inzicht-meditatie, Brahma-viharas, goddelijke verblijven, metta, karuna, mudita, upekkha, welwillendheid, mededogen, medevreugde, gelijkmoedigheid, rust, kalmte, [more]

For Free

Richtlijnen en adviezen voor leken
Nico Moonen Richtlijnen en adviezen voor leken
 • Religion
 • Dutch
 • 28978 Words
 • Ages 10 and up
 • 510
 • 1

De Boeddha heeft niet alleen gesproken voor monniken en nonnen, maar ook voor de leek. Hij heeft richtlijnen en adviezen gegeven hoe men in de wereld vooruit komt. Hij noemde de oorzaken voor achteruitgang en ook de oorzaken voor voorspoed. Tot slot is er een hoofdstuk over de westerse leek.

Keywords: Boeddhisme, lekenvolgeling, leek, leven in de wereld, deugdzaamheid, regels, richtlijnen voor de leek, Uposatha, oorzaken voor achteruitgang, oorzaken voor vooruitgang, voorspoed, leerrede tot Sigala, de grootste zegeningen, de westerse leek, de vijf regels, panca sila, de acht regels, toespraak tot Visaka, [more]

For Free

Buddha Gaya
Nico Moonen Buddha Gaya

Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 3

 • Religion
 • Dutch
 • 2724 Words
 • Ages 6 and up
 • 491
 • 0

       In het Mahaparinibbāna sutta worden vier plaatsen als bezienswaardig en aangrijpend voor devote Boeddhisten aangewezen. Het zijn de plaatsen waar de Boeddha geboren is, waar hij de Verlichting bereikte, waar hij voor het eerst de verheven leer verkondigde en waar hij... Read more...

Keywords: Boeddhisme, Buddha Gaya, Bodh Gaya, Cankamana pad, Animisalocana tempel, Ajapala Nigrodha boom, Mucalinda vijver, Rajayatana boom, Boeddha Kassapa, grot van ascese, Uruvela, Urel, Senanigama, Maha Bodhi boom

For Free

De grote verzaking en de zoektocht naar het Doodloze
Nico Moonen De grote verzaking en de zoektocht naar het Doodloze

Leven en leer van de Boeddha Gotama. 3

 • Religion
 • Dutch
 • 13508 Words
 • Ages 6 and up
 • 477
 • 1

De derde aflevering over het leven van de Boeddha Gotama handelt over de verzaking, het opgeven van een leven in luxe, en de zoektocht naar het Doodloze. Het begin wodt gemaakt met de hemelboden, gevolgd door het voornemen om het Doodloze te gaan zoeken. Dan komt de overweg... Read more...

Keywords: Boeddhisme, Boeddha Gotama, hemelboden, zoektocht naar het Doodloze, onedele streven, edele streven, het gaan in de huisloze staat, koning Bimbisara, innerlijke vooruitgang, vorming van lichaam en geest, ascetische oefeningen, verzoeking, opgeven van zelfkwelling, aanbieding van rijstekoek, meditatieve verdiepingen, drie soorten weten, triomf, volmaakte Verlichting

For Free

De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
Nico Moonen De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
 • Religion
 • Dutch
 • 21414 Words
 • Ages 10 and up
 • 477
 • 0

Een overdenken van de leer, van de vier edele waarheden behoort tot de elementen van de Verlichting (bodhipakkhiya-dhamma). Het geeft een vredig gemoed. Wie de vier edele waarheden niet inziet, die kan geen einde maken aan geboorte en ouderdom. Maar wie de vier edele waarh... Read more...

Keywords: vier edele waarheden, achtvoudige pad, lijden, onvoldaanheid, ontstaan van lijden, beëindigen van lijden, pad naar bëindigen van lijden, middenpad, middenweg, juist inzicht, Sammaditthi sutta, juist denken, juist spreken, juist taalgebruik, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste oplettendheid, [more]

For Free

Wilsacties (kamma, karma) en de gevolgen ervan
Nico Moonen Wilsacties (kamma, karma) en de gevolgen ervan
 • Religion
 • Dutch
 • 21581 Words
 • Ages 6 and up
 • 465
 • 1

In dit geschrift wordt de Boeddhistische leer over kamma en vipaka, wilsacties en de gevolgen ervan, uiteengezet. Waarom is er een verschil onder de mensen? Getoond wordt de weg naar de hel en de weg naar de hemel. Behandeld zijn ook de zegeningen van metta, karuna, mudita ... Read more...

Keywords: Boeddhisme, wilsacties, kamma, karma, vipaka, gevolgen van wilsacties, zegeningen van goed denken, de weg naar de hemel, de weg naar de hel, wedergeboorte, moreel resultaat

For Free

Legenden over het begin van de loopbaan
Nico Moonen Legenden over het begin van de loopbaan

Leven en leer van de Boeddha Gotama. 1

 • Religion
 • Dutch
 • 13163 Words
 • Ages 0 and up
 • 453
 • 0

Dit is het eerste deel over het leven van de Boeddha Gotama. Hij begon zijn "loopbaan" vele aeonen geleden. Twee legenden over het begin van die loopbaan zijn hier vermeld. De eerste legende handelt over Sumedha. De tweede legende gaat over Megha.

Keywords: Boeddhisme, legenden, begin van loopbaan van de Boeddha Gotama, Sumedha, Megha.

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page