Books By nicomoonen


Anguttara Nikaya 5
Nico Moonen Anguttara Nikaya 5

Pañcaka-Nipāta, het boek van vijf

 • Religion
 • Dutch
 • 30503 Words
 • Ages 14 and up
 • 176
 • 0

De Anguttara Nikaya is verdeeld in elf geclassificeerde groepen (nipātas). Het onderwerp van de vijfde groep bestaat uit vijfvoudige punten.  Het boek van vijf, Pañcaka-Nipāta, gaat over de volgende onderwerpen: Vijf goede eigenschappen van een discipel: eerbetoon, beschei... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, het boek van vijf, Pañcaka-Nipāta

For Free

De toekomst van het Boeddhisme
Nico Moonen De toekomst van het Boeddhisme

Voortbestaan of verval

 • Religion
 • Dutch
 • 5709 Words
 • Ages 14 and up
 • 174
 • 0

In de toekomst zal de leer van de Boeddha vervallen en verdwijnen. Het gevaar schuilt vooral in het gedrag van de monniken. De leer van de Boeddha verdwijnt niet door uitwendige oorzaken, maar ze wordt van binnen uit ten onder gebracht. De leer kan echterl nog lang blijven ... Read more...

Keywords: Boeddhisme, behoud van de leer, verval van de leer, toekomst van het Boeddhisme, dreigende gevaren voor de leer

For Free

Juist denken over de dood
Nico Moonen Juist denken over de dood
 • Religion
 • Dutch
 • 5782 Words
 • Ages 16 and up
 • 171
 • 0

De dood wordt algemeen beschouwd als een onderwerp waarover men weinig of niet nadenkt. Toch hebben zowel Jezus Christus als voor hem ook de Boeddha Gotama denken over de dood aanbevolen als een heilzame overweging. “Bedenkt dat u stof bent en tot stof zult wederkeren,” zei... Read more...

Keywords: dood, de drie goddelijke boden

For Free

Procedures van wijding, adviezen voor nieuwe monniken en Pali formules in het klooster
Nico Moonen Procedures van wijding, adviezen voor nieuwe monniken en Pali formules in het klooster
 • Religion
 • Dutch
 • 10935 Words
 • Ages 14 and up
 • 152
 • 0

Twee procedures van wijding in Thailand zijn hier uitvoerig beschreven. De ene procedure is volgens de Ukasa stijl; de andere procedure is volgens de Esaham stijl. Na een korte uitleg van de basis-vinaya voor monniken worden de voorbereidende plichten van een nieuwe bhikkh... Read more...

Keywords: ukasa stijl, esaham stijl, basis-vinaya, voorbereidende plichten voor nieuwe bhikkhu, overwegingen, wijdingsprocedures, wijding tot bhikkhu

For Free

Anguttara Nikaya 2
Nico Moonen Anguttara Nikaya 2

Duka-Nipata, het boek van twee

 • Religion
 • Dutch
 • 8732 Words
 • Ages 14 and up
 • 150
 • 0

De Anguttara Nikaya is verdeeld in elf geclassificeerde groepen of boeken (nipātas). Het Duka-Nipata, het boek van twee, is verdeeld in 19 vaggas. Het gaat over de volgende onderwerpen: Twee soorten van kamma-resultaat; oorzaken van het ontstaan van goed en kwaad; verwachti... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, het boek van twee, duka-nipata

For Free

Anguttara Nikaya 3
Nico Moonen Anguttara Nikaya 3

Tika-Nipata. Het boek van drie

 • Religion
 • Dutch
 • 35658 Words
 • Ages 14 and up
 • 124
 • 0

De Anguttara Nikaya is verdeeld in elf geclassificeerde groepen of boeken (nipātas). Het Tika-Nipāta, het boek van drie is verdeeld in 18 vaggas. De volgende onderwerpen worden er behandeld: Drie overtredingen – van lichaam, taalgebruik en gedachten. Drie prijzenswaardige d... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, het boek van drie, Tika-Nipata

For Free

De citta en het Doodloze
Nico Moonen De citta en het Doodloze

Verkorte leerreden van de eerwaarde Arahant Maha Bua Nyanasampanno

 • Religion
 • Dutch
 • 6175 Words
 • Ages 12 and up
 • 97
 • 0

Bewustzijn wordt in het Pali aangeduid met de woorden viññana en citta. Tussen beide woorden is er een belangrijk verschil. Viññana is dat deel van de geest dat ontstaat en vergaat als bewustzijn, het zich bewust worden van iets door contact van de zintuigen met een zintui... Read more...

Keywords: citta, viññana, Doodloze, bewustzijn, weten, Nibbana

For Free

Khuddhakapata
Nico Moonen Khuddhakapata

Het boek met kleinere passages

 • Religion
 • Dutch
 • 4533 Words
 • Ages 16 and up
 • 97
 • 0

Het Khuddhakapāta is de tekst van kleinere passages. Het is het kortste boek van de Pali Tipitaka. Het is een compilatie van negen korte teksten.  Over de ouderdom ervan is niets bekend; maar er is geen reden om aan te nemen dat zij tot de jongere teksten behoren. De meest... Read more...

Keywords: Pali canon, Khuddakapatha, Tirokudda stta, Niddhikanda sutta

For Free

Udana
Nico Moonen Udana

Korte , bondige uitspraken van de Verhevene

 • Religion
 • Dutch
 • 35350 Words
 • Ages 16 and up
 • 95
 • 0

In het Udana zijn korte, bondige uitspraken van de Boeddha of van zijn voornaamste discipelen verzameld. Het Udāna bestaat uit acht vaggas (secties of hoofdstukken), elk bestaande uit tien suttas met in totaal tachtig udānas. Elke korte uitspraak (udāna) wordt voorafgegaan... Read more...

Keywords: udana, korte uitspraken

For Free

Dhammapada
Nico Moonen Dhammapada

Het pad van deugdzaamheid

 • Religion
 • Dutch
 • 122847 Words
 • Ages 14 and up
 • 92
 • 0

Het Dhammapada maakt deel uit van de Khuddaka Nikaya van de Sutta Pitaka. Het is het best bekende werk van de Boeddhistische literatuur. Het is een bloemlezing van uitspraken die hoofdzakelijk betrekking hebben op de ethische leer van de Boeddha. Het Dhammapada bestaat uit ... Read more...

Keywords: Dhammapada, bloemlezing van de leer van de Boeddha, het pad van deugdzaamheid

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page