Books By nicomoonen


Anguttara Nikaya 2
Nico Moonen Anguttara Nikaya 2

Duka-Nipata, het boek van twee

 • Religion
 • Dutch
 • 8099 Words
 • Ages 16 and up
 • 170
 • 0

Na het overlijden van de Boeddha werd een concilie gehouden. De leerreden werden er gereciteerd en ingedeeld; de collecties werden door diverse groepen monniken onthouden. De Anguttara Nikāya was voor de eerwaarde Anuruddha en zijn pupillen.    De Anguttara Nikaya is verd... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, het boek van twee, duka-nipata, Oorzakelijk ontstaan, Geven, Boeddhas, soorten, Kamma, Dankbaarheid, Wedergeboorte

For Free

Khuddhakapata
Nico Moonen Khuddhakapata

Het boek met kleinere passages

 • Religion
 • Dutch
 • 4533 Words
 • Ages 16 and up
 • 126
 • 0

Het Khuddhakapāta is de tekst van kleinere passages. Het is het kortste boek van de Pali Tipitaka. Het is een compilatie van negen korte teksten.  Over de ouderdom ervan is niets bekend; maar er is geen reden om aan te nemen dat zij tot de jongere teksten behoren. De meest... Read more...

Keywords: Pali canon, Khuddakapatha, Tirokudda stta, Niddhikanda sutta

For Free

Dhammapada
Nico Moonen Dhammapada

Het pad van deugdzaamheid

 • Religion
 • Dutch
 • 122847 Words
 • Ages 14 and up
 • 116
 • 0

Het Dhammapada maakt deel uit van de Khuddaka Nikaya van de Sutta Pitaka. Het is het best bekende werk van de Boeddhistische literatuur. Het is een bloemlezing van uitspraken die hoofdzakelijk betrekking hebben op de ethische leer van de Boeddha. Het Dhammapada bestaat uit ... Read more...

Keywords: Dhammapada, bloemlezing van de leer van de Boeddha, het pad van deugdzaamheid

For Free

De citta en het Doodloze
Nico Moonen De citta en het Doodloze

Verkorte leerreden van de eerwaarde Arahant Maha Bua Nyanasampanno

 • Religion
 • Dutch
 • 6175 Words
 • Ages 12 and up
 • 113
 • 0

Bewustzijn wordt in het Pali aangeduid met de woorden viññana en citta. Tussen beide woorden is er een belangrijk verschil. Viññana is dat deel van de geest dat ontstaat en vergaat als bewustzijn, het zich bewust worden van iets door contact van de zintuigen met een zintui... Read more...

Keywords: citta, viññana, Doodloze, bewustzijn, weten, Nibbana

For Free

Itivuttaka
Nico Moonen Itivuttaka

Zo is het gezegd

 • Religion
 • Dutch
 • 25123 Words
 • Ages 16 and up
 • 102
 • 0

De naam Itivuttaka betekent: “Zo is het gezegd.” Het werk bestaat uit 112 korte stukken. Volgens het commentaar zijn de suttas verzameld door de vrome lekenvolgelinge Khujjutāra. Zij was in het koninklijk paleis te Kosambi een dienares van koningin Samavati. Zij had het eer... Read more...

Keywords: Pali Canon, Itivuttaka, Khujjhuttara, Uttarā, Begeerte, Haat, kwaadwil, afkeer, Verblinding, waan, Wedergeboorte, Woede, Huichelarij, Verachting, Eigendunk, Alles, Verwaandheid, Toorn, [more]

For Free

De Jatakas
Nico Moonen De Jatakas
 • Religion
 • Dutch
 • 4389 Words
 • Ages 14 and up
 • 99
 • 0

Verhalen van de zogenaamde vroegere levens van de Boeddha Gotama worden Jātakas genoemd. Er zijn 547 van die verhalen, ook wel geboorteverhalen genoemd. Deze verhalen werden gebruikt om de grote deugden van de Bodhisatta te onderwijzen. Vóórboeddhistische sprookjes, legende... Read more...

Keywords: Jataka, geboorteverhalen

For Free

Leegheid, leegte (suññata)
Nico Moonen Leegheid, leegte (suññata)
 • Religion
 • Dutch
 • 4361 Words
 • Ages 10 and up
 • 53
 • 0

Leegheid, leegte is het leeg zijn, het afwezig zijn van iets. In het Theravada verstaat men onder leegheid dat elk samengesteld object leeg is van een zelfstandig, onveroorzaakt, blijvend iets.  En ook Nibbana is leeg en wel leeg van haat en kwaadwil, leeg van een ik, leeg ... Read more...

Keywords: leegte, leegheid, suññata, sunyata

For Free

De negen trapsgewijze meditatieve toestanden
Nico Moonen De negen trapsgewijze meditatieve toestanden

Een selectie van teksten

 • Religion
 • Dutch
 • 18253 Words
 • Ages 16 and up
 • 52
 • 0

Door diverse methoden van meditatie kan men meditatieve verdiepingen bereiken. Er worden negen soorten van meditatieve verdiepingen genoemd, vier in de sfeer van vorm (de fijnstoffelijke meditatieve verdiepingen of de jhanas) en vijf in de vormloze sfeer, de onstoffelijke m... Read more...

Keywords: jhanas, meditatieve verdiepingen, het onwrikbare, vertoeven als hemels wezen, vertoeven in onbeweeglijkheid, fijnstoffelijke meditatieve verdiepingen, onstoffelijke meditatieve verdiepingen, gebied van ruimte is oneindig, gebied van bewustzijn is oneindig, gebied van niets is er, gebied van noch waarneming noch niet waarneming, opheffing van waarneming en gevoel, nibbana

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page