Books By nicomoonen


Sutta Nipata 2
Nico Moonen Sutta Nipata 2

II. Cūla-Vagga, het kleine boek

 • Religion
 • Dutch
 • 13533 Words
 • Ages 16 and up
 • 55
 • 0

Het Sutta-Nipāta of de ‘kleine collectie van leringen’ bestaat uit 1149 verzen met enkele prozastukken. Ze zijn geordend in vijf vaggas met in totaal 71 suttas. De suttas zijn zowel in proza als in versvorm. Het Sutta-Nipāta is een van de belangrijkste boeken in de Khuddaka... Read more...

Keywords: Sutta-Nipata, Cula-vagga, het kleine boek, Ratana-Sutta, de juwelen, Amagandha-Sutta, eten van vlees, Hiri-Sutta, schaamte, Mahā-Mangala-Sutta, de grootste zegeningen, Suciloma-Sutta, Dhammacariya-Sutta, Kapila-sutta, juist gedrag, Brahma-Dhammika-Sutta, Brahmanadhammika sutta, Nava-Sutta, [more]

For Free

De citta en het Doodloze
Nico Moonen De citta en het Doodloze

Verkorte leerreden van de eerwaarde Arahant Maha Bua Nyanasampanno

 • Religion
 • Dutch
 • 6175 Words
 • Ages 12 and up
 • 43
 • 0

Bewustzijn wordt in het Pali aangeduid met de woorden viññana en citta. Tussen beide woorden is er een belangrijk verschil. Viññana is dat deel van de geest dat ontstaat en vergaat als bewustzijn, het zich bewust worden van iets door contact van de zintuigen met een zintui... Read more...

Keywords: citta, viññana, Doodloze, bewustzijn, weten, Nibbana

For Free

Khuddhakapata
Nico Moonen Khuddhakapata
 • Religion
 • Dutch
 • 4533 Words
 • Ages 16 and up
 • 31
 • 0

Het Khuddhakapāta is de tekst van kleinere passages. Het is het kortste boek van de Pali Tipitaka. Het is een compilatie van negen korte teksten.  Over de ouderdom ervan is niets bekend; maar er is geen reden om aan te nemen dat zij tot de jongere teksten behoren. De meest... Read more...

Keywords: Pali canon, Khuddakapatha, Tirokudda stta, Niddhikanda sutta

For Free

Itivuttaka
Nico Moonen Itivuttaka

Zo is het gezegd

 • Religion
 • Dutch
 • 25070 Words
 • Ages 16 and up
 • 20
 • 0

De naam Itivuttaka betekent: “Zo is het gezegd.” Het werk bestaat uit 112 korte stukken. Volgens het commentaar zijn de suttas verzameld door de vrome lekenvolgelinge Khujjutāra. Zij was in het koninklijk paleis te Kosambi een dienares van koningin Samavati. Zij had het eer... Read more...

Keywords: Pali Canon, Itivuttaka, Khujjhuttara

For Free

Udana
Nico Moonen Udana

Korte , bondige uitspraken van de Verhevene

 • Religion
 • Dutch
 • 35352 Words
 • Ages 16 and up
 • 17
 • 0

In het Udana zijn korte, bondige uitspraken van de Boeddha of van zijn voornaamste discipelen verzameld. Het Udāna bestaat uit acht vaggas (secties of hoofdstukken), elk bestaande uit tien suttas met in totaal tachtig udānas. Elke korte uitspraak (udāna) wordt voorafgegaan... Read more...

Keywords: udana, korte uitspraken

For Free

De Jatakas
Nico Moonen De Jatakas
 • Religion
 • Dutch
 • 4467 Words
 • Ages 14 and up
 • 15
 • 0

Verhalen van de zogenaamde vroegere levens van de Boeddha Gotama worden Jātakas genoemd. Er zijn 547 van die verhalen, ook wel geboorteverhalen genoemd. Deze verhalen werden gebruikt om de grote deugden van de Bodhisatta te onderwijzen. Vóórboeddhistische sprookjes, legende... Read more...

Keywords: Jataka, geboorteverhalen

For Free

Anguttara Nikaya 11
Nico Moonen Anguttara Nikaya 11

Ekadasaka-nipata, het boek van elf

 • Religion
 • Dutch
 • 5125 Words
 • Ages 14 and up
 • 5
 • 0

Het Ekadasaka-Nipata, het boek van elf, is het laatste boek van Anguttara Nikaya. Het is verdeeld in vier hoofdstukken. In totaal zijn er maar 24 suttas, waarvan meerdere gelijkluidend zijn met vroegere teksten. Het boek van elf handelt over de volgende onderwerpen: Elf so... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, Ekadasaka-Nipata, het boek van elf

For Free

Anguttara Nikaya 6
Nico Moonen Anguttara Nikaya 6

Chakka-nipata, het boek van zes

 • Religion
 • Dutch
 • 27747 Words
 • Ages 14 and up
 • 4
 • 0

Het Chakka-Nipāta is het zesde boek van de Anguttara Nikaya. Het gaat vooral over onderwerpen betreffende de monnik. De zesvoudige plicht van een monnik: afzien van (kamma-producerende) daden, woordentwisten, slaap en gezelschap, nederigheid en omgang met de wijze.   

Keywords: Anguttara Nikaya, Chakka-nipata, het boek van zes

For Free

Anguttara Nikaya 1
Nico Moonen Anguttara Nikaya 1

Inleiding en Ekaka-nipata, het boek van een

 • Religion
 • Dutch
 • 9548 Words
 • Ages 14 and up
 • 3
 • 0

De Anguttara Nikaya is de collectie van de geclassificeerde groepen (nipātas). De verdeling ervan is zuiver numeriek. Er zijn elf geclassificeerde groepen. Het onderwerp van de eerste groep bestaat uit enkelvoudige punten. Hierna volgen groepen met twee punten, drie punten ... Read more...

Keywords: Inleiding en Ekaka-nipata, het boek van een, Anguttara Nikaya, inleiding, Ekaka-Nipata

For Free

Anguttara Nikaya 4
Nico Moonen Anguttara Nikaya 4

Catukka-Nipata, het boek van vier

 • Religion
 • Dutch
 • 32506 Words
 • Ages 14 and up
 • 2
 • 0

De Anguttara Nikaya is verdeeld in elf nikayas, elf groepen of boeken. In het Catukka-Nipāta, het boek van vier, worden de volgende onderwerpen behandeld. Ongedisciplineerde personen missen goed gedrag, concentratie, inzicht, bevrijding. Bij de onwetende neemt niet-verdiens... Read more...

Keywords: Anguttara Nikaya, Catukka nipata, het boek van vier

For Free


To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page